Lieldienu aktivitātes Rēzeknes sākumskolā

Čakla un radoša Rēzeknes sākumskolā izvērtās pirmssvētku nedēļa, kad klašu kolektīvi tika aicināti piedalīties konkursā “Lieldienu Mis&Misters zaķis” 🐰. Konkursa uzdevums bija izrotāt koka ripu zaķus (paldies R.Bārtuliņam un L.Rancānei par zaķu izveidi) atbilstoši svētku tematikai.

06.04.2023. notika balsošana, kurā piedalījās skolēni, skolēnu vecāki,  pedagogi, skolas darbinieki.

11.04.2023. no rīta, skolas aktu zālē, notika rezultātu paziņošana un skolas direktore Ilona Stramkale izteica pateicību katram klases kolektīvam par dalību konkursā, un apbalvoja titula “Lieldienu Mis&Misters zaķis” titula ieguvējus ar kausu un diplomu – 3.a (122 balsis) un 5.a (65 balsis) klases kolektīvus.

Dienas laikā 1-3.klašu kolektīvi čakli un aktīvi rosījās kopā ar skolotāju I.Jegorovu, kura vadīja Lieldienu aktivitātes skolas aktu zālē. Starpbrīžos, pie bibliotēkas, notika Olu ripināšana, kur katram bija iespēja aizripināt krāšņi krāsoto olu vistālāk, kā arī Lieldienu Kahoot! spēle, kurā 4.-6.klašu skolēniem tika dota iespēja atbildēt uz jautājumiem par svētku tradīcijām un paražām. Paldies direktores vietniecei L.Mičulei-Šustei par tehniskā materiāla nodrošināšanu olu ripināšanai un Kahoot spēles izveidi, un vadīšanu! Paldies sk.I.Jegorovai par sportisko aktivitāšu organizēšanu!

Paldies skolēniem, pedagogiem, skolas darbiniekiem un vecākiem par aktīvo līdzdalību un aktivitāti!

Lieldienas_2 Lieldienas