Aktualitātes

 Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem 2020./2021.m.g.

karogs

Informatīvā  sanāksme notiks 2020.gada 27.augustā (vieta un laiks tiks precizēti).

Gaidīsim Jūs ar nepacietību!

Iesniegumam pievienojamos dokumentus (bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) un izziņu no pirmsskolas izglītības iestādes par apgūto programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā) iesniegt klātienē  līdz 2020.gada 20.augustam.

Iesniegumu pieņemšana uzņemšanai  2020./2021.mācību gada 1.klasē tiek pārtraukta, sakarā ar to, ka  sākumskolā reģistrēts pašvaldības noteiktais maksimālais uzņemamais izglītojamo skaits 1.klasē.

 


 Sadaļas arhīvs