Aktualitātes

Topošo pirmklasnieku vecāku informatīvā sanāksme

Publication2

Pieslēgšanās saite:  https://meet.google.com/gxg-wgpm-saw
(Lai pieslēgtos, nepieciešams google konts)

Iesniegumu pieņemšana uzņemšanai Rēzeknes sākumskolas 2021./2022.m.g. 1.klasē pārtraukta, jo reģistrēts
pašvaldības noteiktais maksimālais uzņemamais izglītojamo skaits 1.klasē.


1. līdz 6. klases skolēniem mācību gads netiks pagarināts

1. līdz 6. klases skolēniem mācību gads netiks pagarināts, tas noslēgsies 31. maijā. (Saskaņā ar Saeimā 18. martā apstiprināto lēmunu par 2020./2021. mācību gada ilgumu.)

 


Valsts diagnosticējošie darbi 3.klasei

Screenshot 2021-01-28 205847

Lai  2020./2021.m.g. veiksmīgi notiktu valsts pārbaudes darbu norise un, ņemot vērā to, ka 3.klases skolēniem tika pagarināts ziemas brīvlaiks, grozījumi MK 26.05.2020. noteikumos Nr.319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” nosaka, ka

3.KLASES DIAGNOSTICĒJOŠIE DARBI NOTIKS MARTĀ

  • latviešu valoda
    • mutvārdu daļa no 25. janvāra līdz 2. martam,
    • rakstu daļa – 3. martā;
  • matemātika – 9. martā.

Grozījumi MK 14.01.2020. Nr.28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”:

Screenshot 2021-01-28 210436

1. KLASES SKOLĒNIEM, kuriem ārkārtas situācijas dēļ tika pagarināts brīvlaiks, NEPAREDZ FEBRUĀRI NOTEIKTO VIENAS NEDĒĻAS BRĪVLAIKU.

 


No 2021.gada 25. janvāra  1-6.klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti

vebinari-attalinatam-macibam

No 2021.gada 25. janvāra 1-6.klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti, tādējādi mēģinot maksimāli samazināt Covid-19 izplatību. Šāds lēmums 19.01.2021. pieņemts Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē. Līdz 7.februārim tiek saglabāti arī visi līdz šim noteiktie ierobežojumi.


Skolēniem masku lietošana ir droša un nepieciešama

Scre_b20a7143-0246-4ae4-8cfd-9e2bec6b606a

Masku lietošana 1. – 6. klašu skolēniem ir droša un nerada apdraudējumu veselībai.

Pielikumā: Veselības ministrijas informācija.

 


RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS JAUNATNES INICIATĪVAS “RADOŠĀS NOTIS” PASĀKUMU CIKLS – MANA LATVIJA. MANA SKOLA.
no 2020.gada 27.oktobra līdz 17.novembrim

Iniciativa_radosasnotis_afisa

Rēzeknes sākumskolas jaunatnes iniciatīvas “Radošās notis” pasākumu cikls “Mana Latvija. Mana skola”
no 27.10.-17.11.2020.

1.-2.klasēs – zīmējumu konkurss;
3.-4.klasēs – citātu konkurss;
5.-6.klasēs – video konkurss.

 


6.klašu izglītojamajiem izglītojoša un praktiska nodarbība „Datordizaina pasaule”
2020.gada 27.oktobrī

KN_logo_krasains_viens_zem_otra„Karjeras nedēļa 2020” ietvaros 27. oktobrī  Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēniem būs iespēja piedalīties praktiskā nodarbībā  „Datordizaina pasaule” un iepazīt dotās profesionālās jomas speciālistu darba specifiku un darba būtību, noskaidrot un darboties praktiski veidojot dažādu poligrāfijas dizaina produktu apdruku.

Nodarbības norisināsies nepilnu mācību stundu (35 minūtes) skolas aktu zālē, ievērojot  epidemioloģiskās prasības sekojošā kārtībā:
6.m2 klasei no plkst. 12:20 –  līdz plkst. 12:55 (6.mācību stunda);
6.m1 klasei no plkst. 13:15 – līdz plkst. 13:50 ( 7.mācību stunda);
6.a klasei no plkst. 14:10- līdz plkst. 14:45 (8.mācību stunda).


Konsultācijas ar Skola 2030 ekspertiem
2020.gada 26.oktobris - 12.novembris

Informācija par Valsts izglītības satura centra un ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) aktualitātēm.

Konsultācijas ar Skola2030 ekspertiem pieejamas šeit: http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/konsultacijas-skolotajiem.

Skolotāj, izmanto iespējas!


Rēzeknes sākumskola aicina nākamo pirmklasnieku vecākus

2020.gada 21.oktobrī

2020_Afisa_pirmklasniekiem


 Zinību dienas norise Rēzeknes sākumskolā

2020.gada 1.septembris

Publication1

 


Drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

2020./2021.m.g.

Joker_Covid_19_WEB


Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem 2020./2021.m.g.

2020.gada 27.augusts

karogs

Informatīvā  sanāksme notiks 2020.gada 27.augustā plkst.17:00 Rēzeknes sākumskolas aktu zālē.

Iesniegumam pievienojamos dokumentus (bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) un izziņu no pirmsskolas izglītības iestādes par apgūto programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā) iesniegt klātienē  sākumskolas lietvedībā.

Iesniegumu pieņemšana uzņemšanai  2020./2021.mācību gada 1.klasē ir pārtraukta, sakarā ar to, ka  sākumskolā reģistrēts pašvaldības noteiktais maksimālais uzņemamais izglītojamo skaits 1.klasē.

 

Aktualitātes augustā

2020.gada augustā
info_RS

 


 Sadaļas arhīvs