Aktualitātes

Rēzeknes sākumskola aicina nākamo pirmklasnieku vecākus

2020.gada 21.oktobrī

Informatīvā sanāksme 21.10.2020. tiks organizēta attālināti. Pieslēgšanās šeit.
2020_Afisa_pirmklasniekiem


 Zinību dienas norise Rēzeknes sākumskolā

2020.gada 1.septembris

Publication1

 


Drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

2020./2021.m.g.

Joker_Covid_19_WEB


Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem 2020./2021.m.g.

2020.gada 27.augusts

karogs

Informatīvā  sanāksme notiks 2020.gada 27.augustā plkst.17:00 Rēzeknes sākumskolas aktu zālē.

Iesniegumam pievienojamos dokumentus (bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) un izziņu no pirmsskolas izglītības iestādes par apgūto programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā) iesniegt klātienē  sākumskolas lietvedībā.

Iesniegumu pieņemšana uzņemšanai  2020./2021.mācību gada 1.klasē ir pārtraukta, sakarā ar to, ka  sākumskolā reģistrēts pašvaldības noteiktais maksimālais uzņemamais izglītojamo skaits 1.klasē.

 

Aktualitātes augustā

2020.gada augustā
info_RS

 


 Sadaļas arhīvs