Panākumi 2015./2016.m.g.

LEPOJAMIES AR 2015./2016.M.G.PANĀKUMIEM

 • Lielākā veiksme – Rēzeknes sākumskolai jauns ROTAĻU LAUKUMS!  Nekas nav neiespējams! Viena mēneša laikā tika savāktas 10 705 balsis! Tas ir daudz un par to vislielākā pateicība ikvienam, kas balsoja, kas līdzi juta, atbalstīja, noticēja, kas ir kopā ar mums!  Mēs  kopā to paveicām,  mēs kopā īstenojām savu sapni! Īpašs paldies skolotājām Rutai Silickai, Sandrai Justei, Ivetai Maizikai, kuras ideju   „ietērpa” projektā un iesniedza labdarības iniciatīvai LabieDarbi.lv. Paldies biedrībai „Labie darbi” par piešķirto finansējumu (2999,00 EUR) un mūsu kopīgo rezultātu! Paldies par sadarbību, atbalstu,  klātbūtni un uzmundrinošiem vēlējumiem Rotaļu laukuma atklāšanas svētkos Rēzeknes pilsētas domei, Izglītības pārvaldei, izglītības darbinieku arodbiedrībai, vecākiem, skolēniem,  skolotājiem un skolas darbiniekiem!

Lepojamies ar 36 mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējiem:

 • Lepojamies ar 12.Atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes  (tekstila tehnoloģijās) dalībnieces, 6.a klases skolnieces  Elīnas  Mičules  panākumiem esam loti lepni – iegūta atzinība  valsts mērogā,  skolotāja Velta Dzervinika).
 • Lepojamies ar augstiem rezultātiem Latvijas 43.atklātās matemātikas olimpiādē: Eva Sausiņa (5.a kl., skolotāja Sandra Drelinga) un   Huberts Zimackis (6.b kl., skolotāja Anna Bule) ieguva godpilno 3.vietu; Armands Vēkšējs (6.a kl., skolotāja Mārīte Šveidere) ieguva atzinību.
 • Lepojamies ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotās matemātikas olimpiādes augstajiem rezultātiem:  78 laureātu  (valsts līmenis) kopvērtējumā 4.b klases izglītojamā Kristīne Deksne (4.b kl., skolotāja Silvija Neško) ieguva 3.vietu. Terēze Ozolniece (4.b kl., skolotāja Silvija Neško) un Rodrigo Jugans (4.b kl., skolotāja Silvija Neško)  arī ierindojās laureātos – iegūtas  atzinības.
 • Lepojamies ar izciliem rezultātiem  Atklātajā Latgales novada  matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm: Eva Sausiņa (5.a kl., skolotāja Sandra Drelinga) un Juris Siliņš (6.b kl., skolotāja Anna Bule) ieguva  1.vietu.
 • Lepojamies ar  Latgales novada atklātās latviešu valodas un literatūras  olimpiādes  5.-6.klašu skolēnu panākumiem:  Juris Siliņš (6.b) un Huberts Zimackis (6.b kl., skolotāja Iveta Maizika) ieguva 3.vietu,  Lauris Sergejevs (5.b kl., skolotāja Iveta Maizika) – atzinību.
 • Lepojamies ar  Rēzeknes pilsētas 3.-4.kl. latviešu valodas olimpiādes godalgoto vietu  ieguvējiem – Elizabeti Dauguli, Elīnu Šariginu (3.b kl., skolotāja  Anna Rancāne); Baibu Lucijanovu, Amandu Trokšu (4.b kl., skolotāja Silvija Neško).
 • Lepojamies ar Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiādes godalgoto  vietu ieguvējiem – Aiga Jermakova (3.a kl., skolotāja Ruta Silicka);  EnijaNagle (2.a kl., skolotāja Jevģēnija Štroma), Sintija Berngarde (5.b kl., skolotāja Svetlana Patmalniece), Viktorija Počkajeva (1.b kl., skolotāja Inga Rudzīte).
 • Lepojamies ar Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādes godalgoto  vietu ieguvējiem – Armands Lucatnieks (3.c kl., iegūta 1.vieta, skolotāja Iveta Jegorova),  sveicam godalgoto vietu ieguvējus –  Linardu Strodu (3.b kl., skolotāja  Anna Rancāne), Paula Piteronoka (3.a kl., skolotāja  Ruta Slilicka).
 • Lepojamies ar Rēzeknes pilsētas posma matemātikas olimpiādes  godalgoto vietu ieguvejiem – Juri Siliņu (6.b kl., skolotāja Anna Bule), Armandu Vēkšēju (6.a kl., skolotāja Mārīte Šveidere), Evu Sausiņu (5.a kl., skolotāja Sandra Drelinga).
 • Lepojamies ar 82 izglītojamajiem (2. – 6.kl.), kuri uzradījuši  teicamas un izcilas zināšanas, 2015./2016.m.g. noslēdzot.

Lepojamies ar Rēzeknes sākumskolas 3.b klases  iesaistīšanos  projektā “Sporto visa klase”, kura mērķis – uzlabot skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, veicinot interesi, motivāciju nodarboties ar veselīga dzīvesveida aktivitātēm un sportu.

Lepojamies ar īstenoto zibakciju „Lasīsim visi kopā un dāvināsim grāmatiņu savas skolas bibliotēkai!”, pulcējoties 1. – 6. klašu skolēniem un skolotājiem. Paldies vecākiem, skolotājiem par iniciatīvas atbalstīšanu!

Lepojamies ar aktīvu iesaistīšanos  Maxima izglītības atbalsta  programmā „Savai skolai”,  kas paredz papildināt  Latvijas skolu un bērnudārzu tehnisko nodrošinājumu. Pateicamies par lielo atsaucību un aktivitāti!

Lepojamies ar starpskolu pasākumiem, to organizēšanu, kas sniedz iespējas iepazīt alternatīvās mācīšanas metodes, popularizēt savu skolu un mācību procesu radīt aizraujošu un interesantu! Pateicamies skolotājai Svetlanai Bilinskai (Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2. – 4.klašu koru „Tauriņu salidojums”), Ivetai Maizikai (Mātes dienai veltīts pasākums), Gļinai Skačkovai, Ivetai Gailumai (angļu valodas pasākums), Sandrai Justei, Guntai Sidorovai (Tautas deju koncerts „Līdz varavīksnei tikt”).

 • Lepojamies ar lielo atsaucību un aktivitāti organizēt pilsētas mēroga Karjeras izglītības („Karjeras nedēļa – 2015)” pasākumus. Pateicamies direktorei  Ilonai Stramkalei, direktora vietniecei Gunitai Ozoliņai, skolotājām Svetlanai Bilinskai, Sandrai Justei, Ivetai Maizikai.
 • Lepojamies ar iesaistīšanos  skolas popularizēšanā un atklāto stundu demonstrēšanu  Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu sākumskolas metodisko komisiju vadītājiem, pateicamies skolotājām Rutai Silickai, Sandrai Justei, Silvijai Neško.

Lepojamies ar sasniegumiem ārpusskolas pasākumos (starptautiskais līmenis, valsts, novada, pilsētas):

 • Lepojamies ar Samariešu kustības organizēto sacensību uzvarētajiem Juri Siliņu (6.b kl.), Hubertu  Zimacki (6.b kl.), kuri izcīnīja vietu Latvijas komandas sastāvā dalībai  starptautiskajās Pirmās palīdzības sacensībās  SAMARITAN CONTEST 2016 Polijā un Slovākijā, 18.- 21. augustā, B grupā (vecums no 12 – 15 gadiem). Pateicamies dakterim Jāzepam Korsakam un kl.audz. Vēsmai Poplavskai par iespēju apgūt pirmo palīdzību.
 • Lepojamies ar Rēzeknes sākumskolas 2. – 4.klašu kora panākumiem, koru konkursā „Tauriņu balsis 2016″ Rēzeknes pilsētā un Latgales novadā iegūta I pakāpe 45,92  punkti, kas ir 3.labākais rezultāts Latgalē, kora vadītāja S.Bilinska un balvā – uzvaras EUR 100.00 dāvanu karte mūzikas veikalā.
 • Lepojamies ar tautas deju kolektīvu “Skali” līdzdalību Tautas deju festivālā  “Latvju bērni danci veda” Ludzā. Paldies  3.a, 4.a un 6.b klašu dejotājiem, vecākiem par būšanu kopā svētkos. Pateicamies kolektīvu vadītājām Sandrai Justei, Guntai Sidorovai un skolotājām Rutai Silickai, Vēsmai Poplavskai, Annai Bulei, Annai Rancānei, Gaļinai Skačkovai.
 • Lepojamies ar vokālā ansambļa „Noskaņa” (kol.vadītāja Svetlana Bilinska) panākumiem, Latgales novadā iegūta 2.pakāpe.
 • Lepojamies ar līdzdalību Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta organizētajā Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS 2016.
 • Esam lepni par Rēzeknes sākumskolas skolēnu atsaucību, aktivitāti un  līdzdalību Pusmaratonā 2016. Lepojamies ar iegūto balvu 100.00 EUR dāvanu karti sporta preču iegādei un saldajiem kliņģeriem kā AKTĪVĀKAJAI SKOLAI. Paldies skolēnu vecākiem, skolotājiem  par atbalstu, sadarbību un iesaistīšanos skrējienā „Skrien Rēzekne” un organizatoriem par jauko iespēju!
 • Biedrības „Jaunatnes čemodāns” projektā Popieliņa „Pa pasakas takām” (pilsētas posms) uzvarētāju statusā, 1.vietas ieguvēju lomās iejutās 4.a klases skolēni, pateicamies skolotajai, deju kompozīcijas autorei  Sandrai Justei.
 • Lepojamies ar aktīvu līdzdalību Putras programmā, pateicamies skolotājai Rutai Silickai.
 • Lepojamies ar  līdzdalību un uzvaru Rēzeknes pilsētas un novada mēroga SIA ALAAS organizētajā otrreizējo materiālu vākšanas konkursā ”Sāc ar sevi”, iegūta 100.00 EUR dāvanu karte.Pateicamies skolotājai Sandrai Gaveikai.

Lepojamies ar iegūto 1.vietu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu darbinieku 1.kausa izcīņas sporta turnīrā 30.05.2016. Pateicamies skolas pedagogu komandai.

Lepojamies ar  pedagogu un skolas darbinieku kopīgo pieredzes apmaiņas izbraukuma semināru uz Valmieras izglītības iestādem, 02.06.2016.