Profesionālo kompetenču pilnveide

A programmas kursi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā

PIEDĀVĀJUMĀ:
“LEGO ROBOTIKA PEDAGOGIEM” (2017.gada februārī);
“PROJEKTI IZGLĪTĪBĀ – ES FINANSĒJUMA PIESAISTE PEDAGOGA DARBĀ” (2017.gada 4. un 7. janvārī).

Tuvāka informācija par kursu norisi: http://www.ru.lv/mic_jaunumi

 


Rēzeknes sākumskolas izstrādātās un īstenotās profesionālās pilnveides programmas pedagogiem

Programmas nosaukums:
“Mācīšanās lietpratībai mācību jomās sākumskolā” (A/6 stundas)

 • Programmas īstenotājs: Rēzeknes sākumskola
 • Īstenošanas laiks: 26.09.2019.
 • Kursu mērķauditorija: Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sākumskolas jomas skolotāji
 • Programmas īstenošanas vieta: Rēzeknes sākumskola, Kaļķu iela – 12, Rēzekne
 • Programmas mērķis – sniegt ierosmes sākumskolu pedagogiem izglītības kvalitātes nostiprināšanā un jaunā izglītības satura ieviešanā.
 • Saskaņojums ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi Nr.11
 • Programma saskaņota: 25.09.2019.
 • Programmas vadītāja: Ilona Stramkale

Programmas nosaukums:
“Jaunais un inovatīvais izglītības saturā” (A/36 stundas)

 • Programmas īstenotājs: Rēzeknes sākumskola
 • Īstenošanas laiks: 17.10.2018. – 06.06.2019.
 • Kursu mērķauditorija: Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sākumskolas jomas skolotāji
 • Programmas īstenošanas vieta: Rēzeknes sākumskola, Kaļķu iela – 12, Rēzekne
 • Programmas mērķis – sniegt ierosmes sākumskolu pedagogiem izglītības kvalitātes nostiprināšanā un jaunā izglītības satura ieviešanā.
 • Saskaņojums ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi Nr.19
 • Programma saskaņota: 17.10.2018.
 • Programmas vadītāja: Ilona Stramkale

Programmas nosaukums:
“Jaunākās metodes bērnu dejas mācību programmas veidošanā, tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā un pedagoģiskā darba pilnveidošanā” (A/15 stundas)

 • Programmas īstenotājs: Rēzeknes sākumskola
 • Īstenošanas laiks: 27.02.2016. – 28.02.2016.
 • Kursu mērķauditorija: izglītības iestāžu deju pedagogi
 • Programmas īstenošanas vieta: Rēzeknes sākumskola, Kaļķu iela – 12, Rēzekne
 • Programmas mērķis – pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes deju nodarbību organizēšanā, deju mācīšanā, kolektīva izveidē, saliedēšanā un pasākumu organizēšanā, veicināt pedagoģisko pašizaugsmi.
 • Saskaņojums ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi Nr.013
 • Programma saskaņota: 05.12.2015.
 • Programmas vadītāja: Ilona Stramkale

Programmas nosaukums:
„Profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai izglītības iestādes vadībai” (A/36 stundas)

 • Programmas īstenotājs: Rēzeknes sākumskola
 • Īstenošanas laiks: 07.12.2015. – 14.01.2016.
 • Kursu mērķauditorija: izglītības iestāžu vadības komandas
 • Programmas īstenošanas vieta: Rēzeknes sākumskola, Kaļķu iela – 12, Rēzekne
 • Programmas mērķis – pilnveidot izglītības iestāžu vadības komandu profesionālo kompetenču pilnveidi
 • Saskaņojums ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi Nr.012
 • Programma saskaņota: 05.12.2015.
 • Programmas vadītāja: Ilona Stramkale

Programmas nosaukums:
„Karjeras atbalsta pasākumu integrēšana vispārizglītojošās skolās” (A/12 stundas)

 • Programmas īstenotājs: Rēzeknes sākumskola sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru
 • Īstenošanas laiks: 27.10. – 28.10.2015.
 • Mērķauditorija: Rēzeknes pilsētas un novada izglītības iestāžu skolotāji (35)
 • Programmas īstenošanas vieta: Rēzeknes sākumskola, Kaļķu iela – 12, Rēzekne
 • Programmas mērķis – iepazīstināt pedagogus ar dažādām idejām un risinājumiem karjeras izglītībā. Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes, lai motivētu skolēnus sākt pašizpēti, sekmētu skolēnu izpratni par savu personību un tās resursiem, veicinātu skolēnu atbildību par savu dzīvi (profesijas izvēli un izglītību) un pašmotivētu lēmumu pieņemšanu, iepazīties ar karjeras informācijas un metodiskajiem resursiem.
 • Saskaņojums ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi Nr.011
 • Programma saskaņota: 20.10.2015.
 • Programmas vadītāja: Ilona Stramkale