Jauniešu iniciatīvas

Iniciatīvu projekti Rēzeknes sākumskolā

RĒZEKNES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES ARPC „ZEIMUĻS” ATBALSTĪTIE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTI RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ


RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ MATEMĀTIKAS POPULARIZĒŠANAI  ĪSTENOTA JAUNIEŠU INICIATĪVA “SKAITĻU KARUSELIS”

TU VARI VAIRĀK, NEKĀ TU DOMĀ – IEMĀCIES DAROT!

attels1Rēzeknes sākumskolas jauniešu neformālā grupa jau 5. gadu aktīvi iesaistās Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC „Zeimuļs” konkursā par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas skolēniem dod iespēju sevi apliecināt aktīvā līdzdarbībā un jaunu prasmju apguvē.
2020.gada 15.oktobrī Rēzeknes sākumskolas skolēnu līdzpārvaldes skolēni īstenoja jauniešu iniciatīvu „Skaitļu karuselis” ar mērķi, uzlabot skolēnu matemātikas pamatprasmes, demonstrēt tās pielietojamību un saistību ar reālo dzīvi. Inicatīvas projekts ir pašu jauniešu radīta, veidota un dzīvē realizēta ideja, kurā ikviens 5.- 6.klašu skolēns varēja pārbaudītAttels2 savas matemātikas un loģiskās domāšanas prasmes.
Katrā stacijā izglītojamie risināja arvien sarežģītākus uzdevumus, kuri prasīja ne vien zināšanas, bet arī radošo domāšanu. Matemātikas uzdevumi un spēles veicināja izpratni, kā ikdienā matemātikas zināšanas noder skolotājam, uzņēmējam, arhitektam, dizaineram, inženierim, pavāram un citiem profesiju pārstāvjiem. Risināja matemātikas uzdevumus dažādās nestandarta situācijās.

Paldies 5. -6. klašu izglītojamajiem par aktīvu, aizrautīgu, ieinteresētu līdzdalību jauniešu iniciatīvā “Skaitļu karuselis”.
Pateicamies pasākuma iniciatoriem skolēnu līdzpārvaldes dalībniekiem  un skolotājiem: S. Studenai, M. Šveiderei, A. Ārgulei, Z. Bogdanovai, Ā. Melnei par iniciatīvas īstenošanu.

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece
izglītības (audzināšanas jomā)
Gunita Ozoliņa
Foto: G. Ozoliņa, I.Madžule, I.Zute


JAUNIEŠU INICIATĪVA „ GARŠU LABORATORIJA”

67477EEA-5564-43AC-8CCA-354A92E7F979

Jauniešu iniciatīva un līdzdalība sabiedriskajā dzīvē veicina piederības apziņas veidošanos, prieku un lepnumu par savu varējumu. Redzot, kā savas idejas īstenojas reālajā dzīvē, jaunieši gūst pārliecību un ierosmi turpmāko ideju realizācijai. Pašizpausme, aizrautība, tradīcijas, ēdienu kultūra, radošums, tikumi un vērtības, ģimeniskais un lepnums – tie ir tikai daži atslēgas vārdi jauniešu iniciatīvai “Garšu laboratorija”.

Šogad jauniešu iniciatīvas „Garšu laboratorija” dalībnieku atsaucība bija liela, noslēguma pasākumā (15.10.2020.) iesaistījās 25 jauniešu komandas, kopā 85 jaunieši no sākumskolas 5. – 6.klašu skolēniem. Projekta rezultāts apliecina, ka mūsu skolā ir daudz mērķtiecīgu, radošu un aizrautīgu jauniešu, kam interesē veselīgs dzīvesveids, līdzdalība un iesaiste ikdienas procesos, tieši, ēdienu gatavošanā, šogad – centrālā uzmanība tika pievērsta uzkodām – gan sāļajām , gan saldajām.

Katra komanda bija īpaši gatavojušies, pārsteidza ikvienu ar savu mākslinieciskumu, tērpiem, galda klājumu, noformējumu, radošumu, izdomu un piedāvātajām ēdienu receptēm. Iniciatīvas ietvaros papildinājām ēdienu recepšu grāmatu (jau 3.gadu). Recepšu grāmatā šī gada lappuse – UZKODAS, kur var smelties daudzveidīgas idejas par uzkodu daudzveidību, iedalījumu, jauniešu dažādo skatījumu, izpildījumu, oriģinalitāti.

Paldies sakām projekta darba grupai, īpaši projekta idejas atbalstītājai, ģeneratorei Amandai Raudivei (RV1Ģ), kura iepriekšējā gadā pārsteidza ikvienu pasākuma dalībnieku ar savu sniegumu, oriģinalitāti, sniegumu. Pateicība sākumskolas skolotājiem (I.Lāce, S.Gaveika, I.Gailuma, I.Maizika, I.Madžule, I.Zute), kas atbalstīja, motivēja jauniešus uz aktīvu līdzdarbību. Prieks un lepnums, ka jauniešus, kas ir aktīvi neformālajā izglītībā, vieno uzņēmība, vēlme līdzdarboties, iesaistīties, mācīties un spēja aizraut. Paldies sakām iniciatīvas ekspertei – viesim no Latgales vēstniecības GORS, ēdināšanas struktūrvienības “Zīds” vadītājai Ingai Laizānei – Šarovai par iedvesmu un iedrošinājumu jauniešiem darīt tās lietas, kas interesē, sniedz pašiem aizrautību un gandarījumu, īpašs paldies par balvām progresīvākajām, neordinārākajām un radošākajām komandām. Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un atsaucību! Katrs iniciatīvas noslēguma dalībnieks saņēma veicinošās balvas, nomināciju un diplomus. Paldies sakām arī visiem izstādes “Dabas veltes – pārsteigums” dalībniekiem, kas pamana, ievēro, atrod un pārsteidz!

Pateicamies Rēzeknes pilsētas domei un Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādei „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” par iespējām iesaistīties projektos un finansiālo atbalstu jauniešu ideju realizēšanai.

Daži citāti no skolēnu piedzīvotā:

Man patika piedalīties garšu laboratorijā, jo bija interesanti skatīties citas prezentācijas par uzkodām. Pati konkursa ideja man šķita interesanta. Visi bija ļoti skaistos tērpos. Gribētos vēl vairāk tādus konkursus /K.Poikāne, 5.d/

Paldies par iespēju piedalīties jauniešu iniciatīvā “Garšu laboratorija”. Man šis pasākums ļoti patika, tas bija pozitīvs un drosmi rosinošs pasākums. Tas man lika pārvarēt bailes uzstāties auditorijas priekšā, /R.Kalniņa, 5.d/

Komanda “Murīši”, 5.m /A.Novika, Jugane, V.Poikāne/ – “Guvām jauku, pozitīvu pieredzi piedaloties iniciatīvā “Garšu laboratorija”. Ar lielu atbildību gatavojāmies prezentēšanai, recepšu, uzkodu un galda noformēšanai. Pat ieguvām komandas nomināciju “Reklāmas pavēlnieces”! Ļoti patika šī iniciatīva – gan guvām pieredzi gatavojoties tai, gan mācījāmies no citiem. Ja mums būtu iespēja, tad mēs vēlreiz piedalītos šādā iniciatīvā!”

Komanda “Bulciņas”,5.m /V.Bogdanova, E.Strode, R.Kristiāna Skudra/ – “Iniciatīva mūsu komandai radīja prieku. Mums patika uzstāties un saņemt aplausus no citām komandām. Mēs lepojamies ar mūsu rezultātu. Ieguvām prasmi uzkodu sagatavošanā. Garšojām citu uzkodas.”

Komanda “Mazie gardumiņi”, 5.m /K.Rapša, A.Kamins, S.Mortukāne/ – “Paldies par iniciatīvu un dāvaniņām! Mums patika prezentēt savas uzkodas, patika interaktīvais uzdevums – radoši no produktiem 10 minūtēs sagatavot saldo un sāļo uzkodu. Garšoja citu komandu gatavotās uzkodas.

“Komanda “Mēs to varam!”, 5.m /A.Laizāne, A.Kairiša, I.Krukovska/ – “Iniciatīva patika, guvām pieredzi – uzkodu sagatavošanā un prezentēšanā, uzņēmējdarbībā! Jā, gatavojoties iniciatīvai, tas prasīja laiku – izdomāt, mācīties uzstāties, gatavot u.c., taču sacensības gars dod pieredzi. Kaut neesam pirmās, taču lepojamies par savu komandu.

Paldies par iniciatīvu, paldies par cimdiem, kuri ir ļoti mīksti un pūkaini!” Man patika, kā citi prezentēja savus darbus /Linda Garā, 5.a/

Iemācījos strādāt grupā un gatavot bez vecāku palīdzības, guvu labas emocijas /Laura Siliņa, 5.a/

Gribētu vairāk šāda veida konkursus /A.Višņakova, 5.a/

Man patika iniciatīvas sagatavošanās process, bija daudz konkurentu un tas man patika/K.Rancāne, 5.a/

Man ļoti patika iniciatīva, uzzināju, kā var pagatavot uzkodas 10 min laikā /M.Erta, 5.a/

“Garšu laboratorija” man asociēsies ar praktisko uzdevumu un iegūtajiem cimdiņiem, kas sildīs manas rokas un atmiņas /A.Rogozova, 5.a/

Iesaistīšanās projektu veidošanā, iesniegšanā, organizēšanā un īstenošanā ir lieliska iespēja aktīvi paust savu viedokli, uzņemties atbildību, piedāvāt savu redzējumu, šogad – vairāk un intensīvāk par neatkārtojamām garšām skolēnu skatījumā.

Rēzeknes sākumskolas direktore,
iniciatīvas pedagogs – konsultants Ilona Stramkale