Panākumi 2016./2017.m.g.

Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs”

Starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs” piedalījās visi 5.m klases skolēni.
SVEICAM Rodrigo Juganu ar iegūto 1.vietu klases kopvērtējumā un 8.vietu Latvijā 2840 5.klases skolēnu konkurencē.

Paldies visiem 5.m klases skolēniem par dalību konkursā.

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Mārītei Šveiderei.


Latvijas 44.atklātā matemātikas olimpiāde

SVEICAM Latvijas 44.atklātās matemātikas olimpiādes uzvarētājus 760 skolēnu konkurencē : 5.m klases skolnieci Kristīni Deksni ar iegūto 2.vietu (sk.M.Šveidere), 5.m klases skolēnu Rodrigo Juganu ar iegūto 3.vietu (sk.M.Šveidere).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Mārītei Šveiderei.


A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotais konkurss 4.klašu skolēniem “Tik vai Cik…”

SVEICAM ar iegūto 3.vietu 4.b klases skolēnu Linardu Strodu  A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā konkursa “Tik vai …Cik?”4.klasēm 4 kārtu kopvērtējumā 507 skolēnu konkurencē.

Pateicamies skolotājai Annai Rancānei.


A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotais konkurss 4.klašu skolēniem “Tik vai Cik…” 4.kārta

SVEICAM A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā konkursa “Tik vai …Cik?”4.klasēm 4.kārtas uzvarētājus 507 skolēnu konkurencē: ar iegūto  2.vietu 4.c klases skolēnu Armandu Lucatnieku (sk.I.Jegorova), ar iegūto 3.vietu 4.b klases skolēnu Linardu Strodu  (sk.A.Rancāne).

Pateicamies skolotājām Ivetai JegorovaiAnnai Rancānei, Mārītei Šveiderei.


A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotais “Jauno matemātiķu konkurss” 

SVEICAM 5.m klases skolēnu Rodrigo JUGANU (sk.M.Šveidere) ar iegūto ATZINĪBU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā “Jauno matemātiķu konkursa” piecu kārtu kopvērtējumā 320  5.-6.klašu skolēnu konkurencē.

Paldies vecākiem par atbalstu.


Skatuves runas konkurss “Vuolydzāni”

SVEICAM  1.b klases skolnieci Agnetu Jugani ar iegūto 2.vietu un 3.a klases skolnieci Zuzannu Čigāni ar iegūto Atzinību skatuves runas konkursā “Vuolydzāni”.

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Ivetai Maizikai.


Vokālās mūzikas konkursa “Balsis-2017” finālskate Rīgā

Rēzeknes sākumskolas meiteņu vokālais ansamblis “Noskaņa” š.g. 22.aprīlī piedalījās vokālās mūzikas konkursa”Balsis-2017″ finālskatē Rīgā un ieguva I pakāpi.

Paldies meitenēm par dziesmas mīlestību un izturību Žaklīnai Mičulei (4.a), Madarai Arbidānei (4.b), Anetei Teivānei (4.b), Martai Mežalei (5.a), Danielai Voicišai (5.a), Kristiānai Balčūnei (5.d), Daniellai Čiževskai (5.d),  Amandai Mileikai (5.d), Margitai Provejai (5.d), Diānai Bernānei (5.m), Kristīnei Deksnei  (5.m), Terēzei Ozolniecei (5.m), Endijai Juškānei (6.a), Liānai Saulei (6.a)!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Svetlanai Bilinskai.


Rēzeknes pilsētas posma dabaszinību konkurss 5.klašu skolēniem “Es gribu zināt vairāk”

Dabaszinību konkursā 5.klašu skolēniem Rēzeknes sākumskolas komanda ieguva 3.vietu un nomināciju “Viszibenīgākie”.
SVEICAM Amandu Žebracku (5.a), Adrianu Kupcovu (5.a), Ellu Petrovu (5.a), Kristapu Barkānu (5.d), Beatrisi Taukuli (5.d), Rodrigo Juganu (5.m).

Pateicamies skolotājai Zaigai Bogdanovai.


SIA “ALAAS” KONKURSĀ “SĀC AR SEVI!” UZVAR RĒZEKNES SĀKUMSKOLA

Šogad jau otro gadu pēc kārtas otrreizējo materiālu vākšanā “Sāc ar sevi!”. Šī konkursa mērķis – iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, jo tas veicina dabas resursu saglabāšanu. Konkursanti līdz 5. aprīlim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles.

Šogad konkursā piedalījās 13 konkursanti, tostarp arī Rēzeknes sākumskola, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” vides izglītības programma “4H” un Rēzeknes 3.vidusskola.

1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni savāca 920 kilogramus PET pudeļu.

Konkursa uzvarētāji un dalībnieki tiks sveikti 26.maijā, vides pasākuma “Būt zaļiem!” ietvaros.

Paldies skolēniem, skolēnu vecākiem, kuri atbalstīja ieceri un aktīvi iesaistījās SIA “ALAAS” konkursā.

Pateicamies skolotājai Sandrai Gaveikai.


Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiāde 3.klašu skolēniem

SVEICAM  3.b klases skolnieci Amandu Raudivi ar iegūto 3.vietu Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 3.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājai Benitai Lazdiņai.


Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiāde

SVEICAM 2.b klases skolnieci Kristīni Bufali ar iegūto Atzinību Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē.

 Pateicamies skolotājai Ingai Rudzītei.


Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa 2.kārta

SVEICAM 5.d klases skolnieci Annemariju Oļševsku ar iegūto 2.pakāpi Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa 2.kārtā.

Pateicamies skolotājai Sandrai Gaveikai.


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu sacensības florbolā

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu sacensībās florbolā Rēzeknes sākumskolas komanda ieguva 3.vietu.

SVEICAM Gati Apīni (4.c), Raiti Rudzišu (4.c), Ņikitu Bogdanovu (5.a), Adrianu Ivdri-Arbidānu (5.a),  Lorenu Niperu (5.a),  Kristapu Krievu (5.a), Adrianu Kupcovu (5.a), Maksimu Vondu (5.a), Kristapu Barkānu (5.d), Kristapu Ozoliņu (5.d), Rodrigo Juganu (5.m), Arvi Laizānu (5.m).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.


A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotais konkurss 4.klašu skolēniem “Tik vai Cik…”

SVEICAM 4.b klases skolēnu Linardu Strodu (sk.A.Rancāne) un 4.c klases skolēnu Armandu Lucatnieku (sk.I.Jegorova),  kuri izcīnījuši iespēju piedalīties A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā konkursa 4.klašu skolēniem “Tik vai Cik…” 4.kārtā, kas notiks 05.04.2017. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā.

Novēlam skolēniem izdošanos, veiksmi un apņēmību sacenšoties 507 skolēnu konkurencē no visas Latvijas! Lai izdodas!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Annai Rancānei, Ivetai Jegorovai un Mārītei Šveiderei.

 


Rēzeknes sākumskolas
T
alantu konkurss „Radi, rādi, raidi” 2016./2017.m.g.

Godalgoto vietu ieguvēji

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Klase Žanrs Vieta
1. Dāvis Adijāns 4.c cits žanrs 1.vieta
2. Mihails Barišņikovs 5.m instrumentālā spēle 1.vieta
3. Kristīne Deksne & Terēze Ozolniece 5.m dziesma 1.vieta
4. Sintija Berngarde 6.b deja 3.vieta
5. Evelīna Bojāre 2.a cits žanrs 2.vieta
6. Kristīne Bufale 2.b dziesma 1.vieta
7. Ričards Cakuls 1.c cits žanrs 1.vieta
8. Agate Dreļa 2.c dziesma 2.vieta
9. Evelīna Egle 2.a cits žanrs 3.vieta
10. Vineta Grecka 4.b instrumentālā spēle 2.vieta
11. Kristīne Jakuškina & Sintija Krīgere 3.b deja 3.vieta
12. Laura Elizabete Karčevska & Marta Teicāne 1.a cits žanrs 1.vieta
13. Jānis Kotāns 3.b cits žanrs 2.vieta
14. Viktorija Kozlova 4.a deja 2.vieta
15. Anželika Krištopāne 2.b instrumentālā spēle 2.vieta
16. Demija Kupiča 4.c instrumentālā spēle 3.vieta
17. Ērika Laganovska 4.a cits žanrs 3.vieta
18. Beatrise Lipska 2.c dziesma 2.vieta
19. Samanta Logina & Baiba Lucijanova 5.m cits žanrs 2.vieta
20. Žaklīna Mičule 4.a dziesma 2.vieta
21. Amanda Mileika & Margita Proveja 5.d deja 1.vieta
22. Agate Nagle 5.m instrumentālā spēle 2.vieta
23. Rinalds Nipers 2.b instrumentālā spēle 1.vieta
24. Annemarija Novika 1.b instrumentālā spēle 3.vieta
25. Amanda Raudive 3.b instrumentālā spēle 3.vieta
26. Loreta Savicka & Egija Vilcāne 2.a,b deja 1.vieta
27. Lauris Sergejevs 6.b instrumentālā spēle 3.vieta
28. Anete Teivāne 4.b instrumentālā spēle 1.vieta
29. Amanda Trokša 5.a deja 2.vieta
30. Kintija Vēvere 1.b deja 3.vieta
31. Baiba Zahareviča & Alise Zeļča 2.b deja 2.vieta
32. Roberts Zutis &  Dāniels Žeļežņakovs 3. b cits žanrs 1.vieta

 


Rēzeknes pilsētas latviešu valodas (dzimtās) 3.-4.klašu olimpiāde

SVEICAM Rēzeknes pilsētas latviešu valodas (dzimtās) 3.-4.klašu olimpiādes uzvarētājus:

3.klašu grupā
Aneti Gruduli (3.c)  ar iegūto 1.vietu (sk.S.Rancāne);

4.klašu grupā
Artūru Talapinu (4.b)  ar iegūto 2.vietu (sk.A.Rancāne).

 

Pateicamies skolotājām  Annai Rancānei un Silvijai Rancānei.


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu sacensības “Drošie un veiklie”

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu sacensībās “Drošie un veiklie”  Rēzeknes sākumskolas komanda ieguva 3.vietu.

20170321_153918

Sveicam Samantu Loginu (5.a), Ņikitu Bogdanovu (5.a), Adrianu Ivdri-Arbidānu (5.a),  Lorenu Niperu (5.a),  Emīlu Žinžerovu (5.a), Kristiānu Balčūni (5.d), Daniellu Čiževsku (5.d), Annemariju Oļševsku (5.d), Janu Petkeviču (5.d), Amandu Mileiku (5.d), Kristapu Barkānu (5.d), Kristapu Ozoliņu (5.d), Rodrigo Juganu (5.m).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.


A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā Jauno matemātiķu konkursa 4.kārta

SVEICAM  5.m klases skolēnu Rodrigo Juganu  ar iegūto ATZINĪBU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā Jauno matemātiķu konkursa 4.kārtā   (5.-7. klašu posmā).

Pateicamies  skolēnu vecākiem par atbalstu !


Latgales novada 14.atklātā matemātikas olimpiāde 5.-8.klasē

Sveicam  Latgales novada 14.atklātās matemātikas olimpiādes 5.-8.klasēm uzvarētājus:

ar iegūto 2.vietu – 5.m klases skolēnu Rodrigo Juganu,

ar iegūto ATZINĪBU5.m klases skolnieci Kristīni Deksni.

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Mārītei Šveiderei.


SKOLĒNU SKATUVES RUNAS UN MAZĀS FORMAS UZVEDUMU KONKURSA 1.kārta

ARPC “Zeimuļs” 9.martā notika Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu SKOLĒNU SKATUVES RUNAS UN MAZĀS FORMAS UZVEDUMU KONKURSA 1.kārta.

Sveicam konkursa uzvarētājus:

ar iegūto 1.pakāpi

4.a klases skolnieci Elizabeti Bikovsku (sk.R.Silicka),

5.d klases skolnieci Annemariju Oļševsku  (sk.S.Gaveika);

ar iegūto 2.pakāpi

3.b klases skolnieci Katrīnu Laputjovu (sk.B.Lazdiņa),

6.a klases skolnieci Liānu Sauli (sk.I.Madžule).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Rutai Silickai, Sandrai Gaveikai, Benitai Lazdiņai, Inetai Madžulei.


Vokālās mūzikas konkursa “Balsis-2017”  II  kārta

1.03.2017, Jēkabpilī  notika vokālās mūzikas konkursa “Balsis-2017” II kārta, kurā piedalījās  28 Latgales novada labākie vokālie ansambļi trīs vecuma grupās – jaunākā (1.-4.kl.), vidējā (5.-9.kl.) un vecākā (10.-12.kl.).

Mūsu skolas meiteņu vokālais ansamblis “Noskaņa” ieguva I pakāpi ar 44.20 p.  no 50 , kas ir 2.labākais rezultāts Latgalē vidējā vecuma  grupā!

Paldies par dziesmas mīlestību, izturību un lielo darbu Žaklīnai Mičulei (4.a), Madarai Arbidānei (4.b), Anetei Teivānei (4.b), Martai Mežalei (5.a), Danielai Voicišai (5.a), Kristiānai Balčūnei (5.d), Daniellai Čiževskai (5.d),  Amandai Mileikai (5.d), Margitai Provejai (5.d), Diānai Bernānei (5.m), Kristīnei Deksnei  (5.m), Terēzei Ozolniecei (5.m), Endijai Juškānei (6.a), Liānai Saulei (6.a).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Svetlanai Bilinskai.


Rēzeknes pilsētas bērnu un jauniešu kulinārijas konkurss “Kārumnieki”

23.februārī ARPC “Zeimuļs” notika Rēzeknes pilsētas bērnu un jauniešu kulinārijas konkurss “Kārumnieki”. Konkursā piedalījās Rēzeknes sākumskolas 6.b klases skolniece Laura Prusaka.

SVEICAM Lauru PRUSAKU ar iegūto 2.vietu.

Pateicamies  par ieguldīto darbu skolotājai Veltai Dzervinikai.


Vokālās mūzikas konkursa “Balsis-2017”  I  kārta

24.02.2017. ARPC “ZEIMUĻS” notika vokālās mūzikas konkursa “Balsis-2017” I kārta, kurā piedalījās sākumskolas meiteņu vokālais ansamblis “Noskaņa” un ieguva Augstākās pakāpes diplomu ar 46 no 50 punktiem. Ansamblis tika izvirzīts uz konkursa “‘Balsis-2017” II kārtu Latgales novadā, kas notiks Jēkabpilī.

Paldies par dziesmas mīlestību, izturību un lielo darbu Žaklīnai Mičulei (4.a), Madarai Arbidānei (4.b), Anetei Teivānei (4.b), Martai Mežalei (5.a), Danielai Voicišai (5.a), Kristiānai Balčūnei (5.d), Daniellai Čiževskai (5.d),  Amandai Mileikai (5.d), Margitai Provejai (5.d), Diānai Bernānei (5.m), Kristīnei Deksnei  (5.m), Terēzei Ozolniecei (5.m), Endijai Juškānei (6.a), Liānai Saulei (6.a).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Svetlanai Bilinskai.


Rēzeknes pilsētas posma MATEMĀTIKAS 5.-8.klašu olimpiāde

SVEICAM matemātikas olimpiādes uzvarētājus:

5.klašu grupā
Rodrigo Juganu (5.m)  ar iegūto 1.vietu (sk.M.Šveidere),
Kristīni Deksni (5.m)  ar iegūto 2.vietu (sk.M.Šveidere);

6.klašu grupā
Evu Sausiņu (6.a) ar iegūto 3.vietu (sk.S.Drelinga).

Pateicamies skolotājām Sandrai Drelingai un Mārītei Šveiderei par ieguldīto darbu.


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensības “Tautas bumba”

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu sporta spēlēs “Tautas bumba”  Rēzeknes sākumskolas zēnu komanda ieguva 1.vietu un iespēju pārstāvēt Rēzeknes pilsētu Latgales novada sacensībās Ludzā.

Sveicam Ņikitu Bogdanovu (5.a), Erlendu Dervenieku (5.a), Adrianu Ivdri-Arbidānu (5.a), Kristapu Krievu (5.a), Adrianu Kupcovu (5.a), Lorenu Niperu (5.a), Maksimu Vondu (5.a), Emīlu Žinžerovu (5.a), Kristapu Barkānu (5.d), Rodrigo Juganu (5.m).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam par ieguldīto darbu.

 


Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs basketbolā “Oranžā bumba” Rēzeknes sākumskolas meiteņu un zēnu komandas ieguva 2.vietu

20170214_132854
20170214_114601

SVEICAM meiteņu komandu – Samantu Loginu (5.a), Danielu Voicišu (5.a), Baibu Lucijanovu (5.a), Annemariju Oļševsku (5.d), Janu Petkeviču (5.d), Kristīni Trimalnieku (5.d), Valēriju Dobrecovu (6.b); un zēnu komandu – Ervīnu Reidzānu (4.a), Robertu Revizoru (4.a), Ervīnu Rubeni (4.a), Mārtiņu Svalbu (4.b), Eināru Saukānu (4.b), Gati Apīni (4.c), Kristapu Krievu (5.a), Adrianu Ivdri-Arbidānu (5.a), Kristapu Barkānu (5.d), Rodrigo Juganu (5.m).

Pateicamies skolotājiem Gunitai Ozoliņai, Raitim Brokam, Valentīnam Viškeram.


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensības basketbolā “Oranžā bumba”

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensībās basketbolā “Oranžā bumba” Rēzeknes sākumskolas meiteņu un zēnu komandas ieguva 1.vietu un iespēju pārstāvēt Rēzeknes pilsētu Latgales novada sacensībās Līvānos.

SVEICAM meiteņu komandu – Samantu Loginu (5.a), Danielu Voicišu (5.a), Baibu Lucijanovu (5.a), Evelīnu Daļecku (5.d), Annemariju Oļševsku (5.d), Janu Petkeviču (5.d), Kristīni Deksni (5.m), Valēriju Dobrecovu (6.b); un zēnu komandu – Ervīnu Reidzānu (4.a), Robertu Revizoru (4.a), Ervīnu Rubeni (4.a), Mārtiņu Svalbu (4.b), Eināru Saukānu (4.b), Gati Apīni (4.c), Kristapu Krievu (5.a), Adrianu Ivdri-Arbidānu (5.a), Kristapu Barkānu (5.d), Rodrigo Juganu (5.m).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam par ieguldīto darbu.


A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā Jauno matemātiķu konkursa 3.kārta

SVEICAM  5.m klases skolēnu Rodrigo Juganu  un 5.a klases skolnieci Baibu Lucijanovu  ar iegūto ATZINĪBU    (5.-7. klašu posmā).

Pateicamies  skolēnu vecākiem par atbalstu !


Kokapstrādes tehnoloģiju konkurss “Topi par meistaru 2017”

SVEICAM 6.a klases skolēnu Mairi Ladusānu ar iegūto Atzinību Rēzeknes vispārizglītojošo skolu skolēnu kokapstrādes tehnoloģiju konkursā “Topi par meistaru 2017”.

Pateicamies skolotājam Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensības basketbolā
“Jauno basketbolistu kauss”

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensībās basketbolā “Jauno basketbolistu kauss” Rēzeknes sākumskolas komanda ieguva 3.vietu.

20170127_103008

SVEICAM skolēnus Marku Zeiļuku (6.a), Matīsu Aleksandru Cvetkovu (6.a), Danielu Baranovski (6.a), Aināru Oltiņu (6.a), Ralfu Šitjakovu (6.a), Kristapu Noviku (6.a), Eduardu Uzulnīku (6.b), Renāru Pauru (6.b), Kirilu Kakaulinu (6.b).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam par ieguldīto darbu.


5.Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde ,,Latgale  – manas mājas”

24.janvārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika 5.Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem ,,Latgale  – manas mājas”, kurā piedalījās 49 Latgales izglītības iestāžu 5.-6.klašu skolēni.

Visi seši skolēni, kuri pārstāvēja Rēzeknes sākumskolu, ieguva godalgas.

Latv_val_ol_NOV

SVEICAM Rēzeknes sākumskolas skolēnus – 5.Latgales novada latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus:
5.klašu grupā
5.a klases skolnieci Amandu TROKŠU  ar iegūto 1.vietu (sk.I.Madžule),
5.a klases skolnieci Baibu LUCIJANOVU ar iegūto 1.vietu (sk.I.Madžule),
5.m klases skolēnu Rodrigo JUGANU ar iegūto 3.vietu (sk.I.Madžule);
6.klašu grupā
6.b klases skolēnu Lauri SERGEJEVU ar iegūto 2.vietu (sk.I.Maizika),
6.a klases skolnieci Endiju JUŠKĀNI ar iegūto Atzinību (sk.I.Madžule),
6.b klases skolnieci Beatrisi LAVRENOVIČU ar iegūto Atzinību (sk.I.Maizika).

Pateicamies skolotājām Inetai Madžulei un Ivetai Maizikai  par ieguldīto darbu.

 


Konkurss “Jāņa Streiča kino pasaule – manai dvēselei un mūsu laikmetam”

Riebiņu vidusskola sadarbībā ar Riebiņu novada domi, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Nacionālo kino centru, Rīgas Kino muzeju un biedrību „Ekrāns” organizēja kinorežisora Jāņa Streiča 80 gadu jubilejai veltītu zīmējumu un jaunrades darbu konkursu „Jāņa Streiča kino pasaule – manai dvēselei un mūsu laikmetam” Latgales skolu jauniešiem.

SVEICAM Rēzeknes sākumskolas 5.d klases skolnieci Daniellu Čiževsku ar iegūto  1.vietu konkursa ilustratoru vērtējumā.

Pateicamies skolotājai Ivetai Maizikai  par ieguldīto darbu.

 


Konkurss 5.-12. klašu skolēniem –  “Mana kā Valsts prezidenta uzruna”

SVEICAM  5.a klases skolnieci Baibu Lucijanovu  ar veiksmīgu dalību Valsts prezidenta kancelejas izsludinātajā radošo darbu konkursā “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”. Baiba  saņēma valsts prezidenta Raimonda Vējoņa  parakstītu pateicības vēstuli.

Pateicības vēstule.


Valsts robežsardzes koledžas organizētais zīmējumu  konkurss “Atjaunotai robežsardzei – 25”

Sākumskolas 1.c klases skolniece Elīna Adijāne ieguva 2.vietu Valsts robežsardzes koledžas organizētais zīmējumu  konkurss “Atjaunotai robežsardzei – 25”. 

Pateicamies skolotājai Laurai Meščanovai  par ieguldīto darbu.


 Konkurss “Ventspils IT izaicinājums 2016”

10.-11.novembrim 4.b klases skolēni Linards Strods, Einārs Saukāns, Rinalds Damians Kazulis skolotājas Lauras Meščanovas vadībā devās tālajā ceļā uz Ventspili, lai piedalītos konkursa “Ventspils IT izaicinājums 2016” 2.kārtā. Šāds konkurss notika pirmo reizi un tā norises forma bija savā ziņā unikāla. Dalībniekiem vajadzēja parādīt ne tikai zināšanas IT jomā, bet arī prasmes pielietot plašās moderno tehnoloģiju iespējas, ar kuru palīdzību var izpaust savas radošās spējas.

Sveicam Rēzeknes sākumskolas komandu “Rēzeknieši”: 4.b klases skolēnus Linardu Strodu, Eināru Saukānu, Rinaldu Damianu Kazuli,  ar iegūto Atzinību.

Pateicamies skolotājai Laurai Meščanovai par ieguldīto darbu.


“Eiropas Sporta nedēļa”

“Eiropas Sporta nedēļas” ietvaros 2016.gada 20.septembrī Rēzeknes pilsētas stadionā norisinājās Sporta diena Rēzeknes pilsētas mācību iestāžu 2.klašu komandām. Jautrajās stafetēs piedalījās mūsu skolas divas komandas. Paldies Rēzeknes sākumskolas 2.klašu audzinātājām I.Mednei, I.Rudzītei, A.Strapcānei, sporta skolotājam R.Brokam un sociālajam pedagogam L.Mičulei par aktīvu līdzdalību sportiskajās aktivitātēs.

Šī Sporta diena bija arī kā ieskaņas pasākums “Olimpiskajai dienai 2016”, kura norisinājās 23.septembrī Sporta pārvaldes sporta kompleksā. “Olimpiskās dienas 2016” devīze Latvijā bija “Padod bumbu!”, jo tā bija veltīta Olimpiskā sporta veida – volejbola popularizēšanai.

Mūsu skolas 6.klašu komanda (10 meitenes un 10 zēni) sacentās volejbolā, stafetēs un citās sporta sacensībās, kurās izcīnīja 3.vietu starp astoņām Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu komandām.

Sveicam mūsu skolas komandu: Paulu Anspoku, Esteri Brokāni, Matīsu Aleksandru Cvetkovu, Endiju Juškāni, Mairi Ladusānu, Raivi Lustiku, Kristapu Noviku, Ievu Onževu, Arvīdu Rancānu, Liānu Sauli, Amandu Tjarvi, Marku Zeiļuku,  Sintiju Berngardi, Valēriju Dobrecovu, Kristapu Griciku, Kirilu Kakaulinu, Dānielu Kobaļu, Beatrisi Lavrinoviču, Ilvu Lontoni, Renāru Pauru.
Pateicamies 6.klašu audzinātājām Inetai Madžulei, Inesei Zutei un sporta skolotājam Raitim Brokam.

Paldies skolēniem un visu klašu audzinātājām par aktīvo līdzdalību zīmēšanas  konkursā “Mana sapņu bumba”.

Skolas vadības komanda


 LOK zīmējumu konkurss “Mana sapņu bumba”

  20161006_103117  20161005_125606
                    Baiba Lucijanova
 Aiga Jermakova

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK)  “Olimpiskā diena- 2016” zīmējumu konkursā “Mana sapņu bumba”  Rēzeknes pilsētā par labāko tika atzīts Baibas Lucijanovas (5.a klase) zīmējums. Atzinība Aigai Jermakovai  (4.a klase) un Janai Petkevičai (5.d klase).

Skolas vadības komanda

 


Skolotāju uzvara šokolādes muzeja “Laima” konkursā

Rēzeknes sākumskolas skolotāju kolektīvs ir uzvarējis šokolādes muzeja “Laima” konkursā.

“Laima”dāvina saldākās Skolotāju dienas svinības š.g.30.septembrī Rīgā šokolādes muzejā.

Priecājamies par veiksmi un iegūto balvu!  KOPĀ MĒS TO PAVEICĀM!

6_variants