Panākumi 2017./2018.m.g.

Rēzeknes sākumskola “Latvijas skolu reitingā 2018”

skolureitings_intro-01

Rēzeknes sākumskola iekļauta “Latvijas skolu reitingā 2018″ darbā ar talantīgiem skolēniem.

“Latvijas skolu reitingā 2018” iekļautas tikai 7 Latvijas sākumskolas, tai skaitā Rēzeknes sākumskola.

 


SIA “ALAAS”  konkurss otrreizējo materiālu vākšanā „Sāc ar sevi!“

Rēzeknes sākumskola SIA “ALAAS” konkursā otrreizējo materiālu vākšanā “Sāc ar sevi” ieguva 1.vietu.

Pateicamies izglītojamiem un viņu vecākiem par aktīvu iesaistīšanos PET pudeļu vākšanā.

Paldies par ieguldīto darbu konkursa koordinatorei sākumskolā skolotājai Sandrai Gaveikai.

 


Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde

SVEICAM 5.a klases skolēnu Linardu Strodu ar iegūto Atzinību  Latvijas 45. atklātajā matemātikas olimpiādē.

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Mārītei Šveiderei un Sandrai Drelingai.

 


Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu dabaszinību konkurss 5.klašu skolēniem “Jaunie dabas pētnieki”

SVEICAM Rēzeknes sākumskolas 5.a klases skolēnus Linardu Strodu, Eināru Saukānu5.d klases skolnieces Lauru Jermakovu, Žaklīnu Mičuli un Paulu Piteronoku par iegūto 1.vietu Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu dabaszinību konkursā 5.klašu skolēniem “Jaunie dabas pētnieki”.

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Zaigai Bogdanovai.

 


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018.m.g. sacensības “Skolu futbola kauss – 2018”

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu  2017./2018.m.g. sacensībās “Skolu futbola kauss – 2018” Rēzeknes  sākumskolas zēnu komanda ieguva 3.vietu.

SVEICAM  sākumskolas komandas spēlētājus Raiti Rudzišu (5.m), Ervīnu Jemeļjanovu (5.m), Sarmi Pauru (5.a), Ingusu Semjonovu (5.a), Mārtiņu Svalbu (5.a), Arturu Talapinu (5.a), Armandu Latiševu-Čudaru (5.a), Linardu Strodu (5.a), Markusu Sīli (4.b).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.

 


Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiāde 3.klašu skolēniem

SVEICAM ar sasniegumiem Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 3.klašu skolēniem 3.b klases skolēnu Erlendu Ņukšu.

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Ingai Rudzītei.

 


Latgales reģiona 4.klases skolēnu 15.atklātā matemātikas olimpiāde

SVEICAM ar sasniegumiem Latgales reģiona 4.klases skolēnu 15.atklātās matemātikas olimpiādē

4.a klases skolnieci Zuzannu Čigāni ar iegūto 2.vietu (sk.J.Štroma, S.Drelinga),
4.a klases skolēnu Dāvidu Skudru ar iegūto 2.vietu (sk.J.Štroma, S.Drelinga),
4.b klases skolnieci Amandu Raudivi ar iegūto 2.vietu (sk.B.Lazdiņa),
4.a klases skolēnu Sandi Gorodničiju ar iegūto 3.vietu (sk.J.Štroma, S.Drelinga).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Sandrai Drelingai, Benitai Lazdiņai, Jevģēnijai Štromai.

 


Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs 2018”

Starptautiskā matemātikas konkursa “Ķengurs 2018” rezultāti skolā:

2.klase
1.vieta – Markuss Butlers (2.a klase)
2.vieta – Ērika Čuhnova (2.b klase)
3.vieta – Jānis Rundāns(2.a klase)
3.klase
1.vieta – Emīlija Pilāne (3.a klase)
2.vieta – Agate Dreļa (3.c klase)
3.vieta – Santa Kroiče (3.b klase), Rihards Gladkijs (3.c klase)
4.klase
1.vieta – Zuzanna Čigāne (4.a klase)
2.vieta – Katrīna Laputjova (4.b klase)
3.vieta – Amanda Raudive (4.b klase)
5.klase
1.vieta – Žaklīna Mičule (5.d klase)
2.vieta – Paula Piteronoka (5.d klase)
3.vieta – Laura Jermakova (5.d klase)
6.klase
1.vieta – Kristīne Trimalnieka (6.d klase)
2.vieta – Rodrigo Jugans (6.m klase)
3.vieta – Mairis Ivanovs (6.m klase)


Paldies skolotājām S.Justei, S.Neško, L.Meščanovai, I.Mednei, I.Rudzītei, A.Strapcānei, J.Štromai, B.Lazdiņai, S.Rancānei, S.Drelingai, M.Šveiderei par izglītojamo rosināšanu konkursam!

Paldies Mārītei Šveiderei par konkursa “Ķengurs 2018” organizēšanu skolā!

 


Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiāde

SVEICAM Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājus:

1.-2.klašu grupā
1.d klases skolnieci Dominiku Letjagu ar iegūto 1.vietu (sk.R.Silicka),
2.c klases skolēnu Mareku Ziepnieku ar iegūto Atzinību (sk.L.Meščanova);

5.-6.klašu grupā
5.d klases skolnieci Paulu Piteronoku ar iegūto 1.vietu (sk.S.Patmalniece).

Paldies olimpiādes dalībniekiem par sasniegumiem Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Rutai Silickai, Laura Meščanovai, Svetlanai Patmalniecei


Rēzeknes pilsētas latviešu valodas olimpiāde 3.-4.klasēm

Sveicam  Rēzeknes pilsētas latviešu valodas olimpiādes 3.-4.klašu uzvarētājus:

3.klašu grupā
3.a
klases skolnieci Evelīnu Bojāri ar iegūto 2.vietu (sk.I.Medne),
3.b klases skolnieci Nikolu Princovu ar iegūto 3.vietu (sk.I.Rudzīte);

4.klašu grupā
4.a klases skolēnu Dāvidu Skudru ar iegūto 1.vietu (sk.J.Štroma),
4.c klases skolnieci Aneti Gruduli ar iegūto 3.vietu (sk.S.Rancāne),
4.b klases skolēnu Jāni Kotānu ar iegūto Atzinību (sk.B.Lazdiņa).

Paldies olimpiādes dalībniekiem par sasniegumiem Rēzeknes pilsētas latviešu valodas olimpiādē!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Ingrīdai Mednei, Ingai Rudzītei, Jevģēnijai Štromai, Silvijai Rancānei, Benitai Lazdiņai.


Rēzeknes novada LEGO robotikas turnīrs

24.martā Rēzeknes novada Stružānu Kultūras centrā notika Rēzeknes novada LEGO robotikas sacensības, kurās piedalījās 11 komandas no Rēzeknes novada, pilsētas, Gulbenes, Preiļiem, Viļāniem un Aknīstes.  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs” pārstāvēja Rēzeknes sākumskolas audzēkņi.

Disciplīnā LEGO Sumo, izmantojot uz konstruktoru Mindstorms NXT2.0 un EV3 bāzes būvētus robotus, Juris Vaņkovs (5.m klase) ieguva 2.vietu, bet Krišjānis Laizāns (5.a klase) – 4.vietu.

Lepojamies ar mūsu audzēkņu panākumiem.


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018.m.g. sacensībās florbolā

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu  2017./2018.m.g. sacensībās florbolā zēniem sākumskolas komanda ieguva 2.vietu.

SVEICAM  sākumskolas komandas spēlētājus Linardu Strodu (5.a), Mārtiņu Svalbu (5.a), Reini Rauzu (5.a), Raiti Velmi (5.a), Armandu Latiševu-Čudaru (5.a), Karenu Kakaulinu (5.a), Gati Apīni (5.m), Raiti Rudzišu (5.m), Arvi Laizānu (6.m).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam!


Viktorīna-spēle Rēzeknes pilsētas vipārizglītojošo skolu 6.klašu skolēniem “Meklē atbildi Latvijas dabā”

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 22.03.2018. notika viktorīna-spēle dabaszinībās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 6.klašu skolēniem “Meklē atbildi Latvijas dabā.”

Sākumskolu konkursā pārstāvēja 6.a klases skolēnu komanda: Marta Mežale, Santa Šuste, Amanda Trokša, Daniela Voiciša, Amanda Žebracka, Adrians Kupcovs.

Komandai ieguva nomināciju “Putnu dziesmu eksperti”. Konkursā vietas oficiāli netika piešķirtas, bet punktu kopvērtējumā sākumskolas komanda ierindojās 2.vietā.

Paldies konkursa dalībniekiem par līdzdalību un atsaucību.

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Zaigai Bogdanovai.


Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss Latgalē

ARPC “Zeimuļs” 21.martā notika Latgales SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSS.

Sveicam ar iegūto I pakāpi

1.klašu grupā Demiju Sarkani, 1.m klase (sk.A.Ārgule);
2.-3.klašu grupā Agnetu Jugani, 2.b klase (sk.S.Neško);
4.-6.klašu grupā – Elizabeti Bikovsku, 5.d klase (sk.I.Madžule) un  Robertu Revizoru, 5.d klase (sk.I.Madžule).

IMG_8121
Roberts Revizors (5.d) un Elizabete Bikovska (5.d)

 

 

 

IMG_8117
Demija Sarkane (1.m) un Agneta Jugane (2.b)

Paldies  konkursa dalībniekiem par sasniegumiem un skolēnu vecākiem par atbalstu!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Alisei Ārgulei, Silvijai Neško un Inetai Madžulei.

 


Latgales novada 15. matemātikas olimpiāde

SVEICAM Latgales novada 15.matemātikas olimpiādes uzvarētājus:

ar iegūto I vietu
Rodrigo Juganu, 6.m klase (sk.S.Drelinga, M.Šveidere);

ar iegūto II vietu
Eināru Saukānu, 5.a klase (sk.S.Drelinga, M.Šveidere),
Terēzi Ozolnieci, 6.m klase (sk. M.Šveidere);

ar iegūto III vietu
Linardu Strodu, 5.a klase (sk.S.Drelinga, M.Šveidere),
Kristīni Trimalnieku, 6.d klase (sk.S.Drelinga, M.Šveidere).

Paldies olimpiādes dalībniekiem par sasniegumiem Latgales novada matemātikas olimpiādē!

Pateicamies par ieguldīto darbu  skolotājām Sandrai Drelingai un Mārītei Šveiderei.

 


Latvijas Skolu 3 x 3 basketbola čempionāts

Rēzeknes sākumskolas meiteņu un zēnu komandas 3.martā piedalījās Latvijas Skolu 3 x 3 basketbola čempionāta Latgales novada sacensībās.

SVEICAM
ar iegūto 2.vietu vecuma grupā U-14 sākumskolas meiteņu komanduSamantu Loginu (6.a), Santu Šusti (6.a), Kristīni Deksni (6.m), Danielu Voicišu (6.a);

ar iegūto 3.vietu vecuma grupā U-12 sākumskolas zēnu komandu: Eināru Saukānu (5.a), Lauri Filatovu (4.a), Kristeru Sandi Pujātu (5.m), Armandu Henriju Zariņu (4.a);

ar iegūto 3.vietu vecuma grupā U-14 sākumskolas zēnu komandu: Rodrigo Juganu (6.m), Kristapu Barkānu (6.d), Kristapu Krievu (6.a).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.

 


LOK zīmējumu konkurss “Latvijas Olimpieši Olimpiskajās spēlēs”

Latvijas Olimpiešu kluba izsludinātajā zīmējumu konkursā “Latvijas Olimpieši Olimpiskajās spēlēs”, no vairāk kā 700 saņemtajiem darbiem, 10 labāko darbu autoru vidū savā vecuma grupā ir iekļuvuši Rēzeknes sākumskolas skolēni:

1.-3.klašu grupā 1.m klases skolniece Ariāna Anča,

4.-6.klašu grupā 6.m klases skolniece Linda Čugune.

Apsveicam laureātus un paldies sakām klašu audzinātājām Alisei Ārgulei (1.m) un Intai Lācei (6.m) par izglītojamo rosināšanu un atbalstīšanu!

 


Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018” (II kārta)

Preiļu mūzikas un mākslas skolā 7.martā notika vokālo ansambļu konkursa “Balsis-2018” II kārta, kurā piedalījās 34 labākie ansambļi no visas Latgales. Rēzeknes sākumskolas meiteņu vokālais ansamblis “Noskaņa” konkursā ieguva II Pakāpi (ar 39.95 punktiem no 50).

Paldies par izturību, dziesmas mīlestību un lielo darbu Kristīnei Bufalei (3.b), Katrīnai Laputjovai (4.b), Anetei Teivānei (5.a), Žaklīnai Mičulei (5.d), Martai Mežalei (6.a), Danielai Voicišai (6.a), Amandai Mileikai (6.d), Kristiānai Balčūnei (6.d), Daniellai Čiževskai (6.d), Margitai Provejai (6.d),  Diānai Bernānei (6.m).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Svetlanai Bilinskai.


Skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta

ARPC “Zeimuļs” 2.martā notika Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSA 1.kārta.

Sveicam konkursa uzvarētājus

1.klašu grupā 
ar iegūto 1.pakāpi  – Demiju Sarkani, 1.m klase (sk.A.Ārgule),
ar iegūto 2.pakāpi – Rūdolfu Čerpinski, 1.a klase (sk.I.Jegorova);

2.-3.klašu grupā 
ar iegūto 1.pakāpi  – Agnetu Jugani, 2.b klase (sk.S.Neško),
ar iegūto 2.pakāpi – Martu Teicāni, 2.a klase
(sk.S.Juste);

4.-6.klašu grupā 
ar iegūto 1.pakāpi  – Elizabeti Bikovsku, 5.d klase
(sk.I.Madžule),
ar iegūto 1.pakāpi – Robertu Revizoru, 5.d klase
(sk.I.Madžule).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Alisei Ārgulei, Ivetai Jegorovai, Sandrai Justei, Inetai Madžulei, Silvijai Neško.

 


Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018” (I kārta)

SVEICAM Rēzeknes sākumskolas vokālo ansambli „Noskaņa” un vadītāju Svetlanu Bilinsku ar iegūto AUGSTĀKO PAKĀPI vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2018” I kārtā un vēlam panākumus konkursa “Balsis 2018” II kārtā Latgales novadā, kas notiks Preiļos.

Paldies par dziesmas mīlestību, izturību un lielo darbu Kristīnei Bufalei (3.b), Katrīnai Laputjovai (4.b), Anetei Teivānei (5.a), Žaklīnai Mičulei (5.d), Martai Mežalei (6.a), Danielai Voicišai (6.a), Amandai Mileikai (6.d), Daniellai Čiževskai (6.d), Margitai Provejai (6.d),  Diānai Bernānei (6.m).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Svetlanai Bilinskai.

 


Zīmējumu konkurss “Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldei 10”

SVEICAM Valsts robežsardzes organizētā zīmējumu konkursa “Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldei 10” uzvarētājus I vecuma grupā līdz 7 gadiem:

ar iegūto 1.vietu Erlandu Šķesteru (1.a klase) ;
ar iegūto 2.vietu Dominiku Letjagu (1.d klase).

Pateicamies skolēnu vecākiem, skolotājām Ivetai Jegorovai un Rutai Silickai par skolēnu rosināšanu dalībai konkursā un ieguldīto darbu.

 


A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā “Jauno matemātiķu konkursa” 3.kārta

SVEICAM 6.m klases skolēnu Rodrigo JUGANU (sk.M.Šveidere) ar iegūto ATZINĪBU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā “Jauno matemātiķu konkursa” 3.kārtā.

Paldies vecākiem par atbalstu.


Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm

SVEICAM ar sasniegtajiem rezultātiem Rēzeknes pilsētas matemātikas  olimpiādē 5.-8.klasēm:

ar iegūto I pakāpes diplomu
Linardu Strodu, 5.a klase (sk.S.Drelinga, M.Šveidere),
Eināru Saukānu, 5.a klase (sk.S.Drelinga, M.Šveidere),
Rodrigo Juganu, 6.m klase (sk.S.Drelinga, M.Šveidere);

ar iegūto II pakāpes diplomu
Žaklīnu Mičuli, 5.d klase (sk. S.Drelinga),
Kristīni Trimalnieku, 6.d klase (sk.S.Drelinga, M.Šveidere),
Terēzi Ozolnieci, 6.m klase (sk. M.Šveidere);

ar iegūto III pakāpes diplomu
Esteri Lomanovsku, 5.d klase (sk. S.Drelinga).

Paldies olimpiādes dalībniekiem par sasniegumiem Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē!

Pateicamies par ieguldīto darbu  skolotājām Sandrai Drelingai un Mārītei Šveiderei.

 


Latgales reģiona sporta spēles basketbolā “Oranžā bumba”

Latgales reģiona skolēnu 2017./2018.m.g. sporta spēlēs basketbolā “Oranžā bumba” sākumskolas zēnu komanda ieguva 2.vietu.

SVEICAM  Lauri Filatovu (4.a), Armandu Henriju Zariņu (4.a), Mārtiņu Svalbu (5.a), Eināru Saukānu (5.a), Armandu Latiševu-Čudaru (5.a), Gati Apīni (5.m), Kristeru Sandi Pujātu (5.m).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājam Raitim Brokam.

 


Skolēnu kokapstrādes tehnoloģiju konkurss “Topi par meistaru 2018”

Rēzeknes tehnikumā 8.februārī notika Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnu kokapstrādes tehnoloģiju konkurss “Topi par meistaru 2018”.

Lepojamies ar godalgoto vietu ieguvējiem 6.-7.klašu grupā:
1.vieta –  Andris Viļums (6.m klase);
2.vieta –  Ilvars Bikovskis (6.d klase).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājam Osvaldam Batņam.

 

1.vieta Andris Viļums, 6.a
1.vieta
Andris Viļums (6.a klase)

2.vieta Ilvars Bikovskis
2.vieta
Ilvars Bikovskis (6.d klase)

 


Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes organizētais konkurss “Pocijas supermašīna”

Sveicam Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes organizētā zīmējumu konkursa “Policijas supermašīna” uzvarētājus:
ar iegūto 1.vietu 2.klašu grupā Elīnu Adijāni (2.c);
ar iegūto 3.vietu 1.klašu grupā Dominiku Letjagu (1.d);
ar iegūto Atzinību 3.klašu grupā  Mareku Ziepnieku (2.c).

Pateicamies skolotājām Laurai Meščanovai un Rutai Silickai par skolēnu rosināšanu dalībai konkursā un ieguldīto darbu.

1.vieta Elīna Adijāne (2.c)
1.vieta
Elīna Adijāne (2.c)

2.vieta Dominika Latjaga (1.d)
2.vieta
Dominika Letjaga (1.d)

Rēzeknes pilsētas jauniešu forums „Iedvesmo Rēzekni”

PALDIES

Rēzeknes pilsētas jauniešu foruma „Iedvesmo Rēzekni” dalībniekiem – Elizabetei Bikovskai, Kristiānai Balčūnei, Danielai Čiževskai, Rodrigo Juganam, Kristapam Ozoliņam, 6.d klases tautas deju kolektīvam „Skali”, vad.Sandra Juste, direktores vietniecei Gunitai Ozoliņai,  izglītības metodiķei Laurai Mičulei

PAR IEGULDĪJUMU UN AKTĪVU LĪDZDARBĪBU Rēzeknes sākumskolas jauniešu iniciatīvas „Rēzeknes īpašais cilvēks” prezentēšanā pilsētas izglītības iestādēm  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” š.g. 25.janvārī.

Paldies par lielisko sniegumu!  Lepojamies!

Rēzeknes sākumskolas direktore,
jauniešu iniciatīvas pedagogs – konsultants


6.Latgales novada latviešu valodas olimpiāde 5.–6.klašu skolēniem

Sveicam  6.Latgales novada latviešu valodas olimpiādes 5.–6.klašu skolēniem uzvarētājus:

5.klašu grupā
5.a klases skolnieci Elizabeti DAUGULI ar iegūto 1.vietu (sk.I.Maizika),
5.d klases skolnieci Paulu PITERONOKU ar iegūto 3.vietu (sk.I.Madžule),
5.a klases skolnieci Aneti TEIVĀNI ar iegūto Atzinību (sk.I.Maizika);

6.klašu grupā
6.a klases skolnieci Amandu TROKŠU ar iegūto 1.vietu (sk.I.Madžule),
6.a klases skolnieci Baibu LUCIJANOVU ar iegūto 2.vietu (sk.I.Madžule).

Paldies olimpiādes dalībniekiem par sasniegumiem Latgales novada latviešu valodas olimpiādē!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Inetai Madžulei un Ivetai Maizikai.


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensības basketbolā “Oranžā bumba”

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensībās basketbolā “Oranžā bumba” sākumskolas zēnu komanda ieguva 1.vietu un iespēju pārstāvēt Rēzeknes pilsētu Latgales novada sacensībās Līvānos 13.februārī.

SVEICAM  Lauri Filatovu (4.a), Armandu Henriju Zariņu (4.a), Endiju Lucijanovu (4.b), Mārtiņu Svalbu (5.a), Eināru Saukānu (5.a), Armandu Latiševu-Čudaru (5.a), Ervīnu Reidzānu (5.d),  Gati Apīni (5.m).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.


 A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā “Jauno matemātiķu konkursa” 2.kārta

SVEICAM 6.m klases skolēnu Rodrigo JUGANU (sk.M.Šveidere) ar iegūto ATZINĪBU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā “Jauno matemātiķu konkursa” 2.kārtā.

Paldies vecākiem par atbalstu.


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensības “Jauno basketbolistu kauss”

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensībās “Jauno basketbolistu kauss” sākumskolas meiteņu komanda ieguva 1.vietu un iespēju pārstāvēt Rēzeknes pilsētu Latgales novada sacensībās Krāslavā 6.februārī.
SVEICAM  Samantu Loginu (6.a), Santu Šusti (6.a), Kristīni Deksni (6.m), Danielu Voicišu (6.a), Janu Petkeviču (6.d), Baibu Lucijanovu (6.a), Evelīnu Daļecku (6.d).

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensībās “Jauno basketbolistu kauss” sākumskolas zēnu komanda ieguva 2.vietu.
SVEICAM  Kristapu Krievu (6.a), Adrianu Kupcovu (6.a), Rodrigo Juganu (6.m), Adrianu Ivdri-Arbidānu (6.a), Mārtiņu Svalbu (5.a), Ervīnu Reidzānu (5.d).

 

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.


A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā “Jauno matemātiķu konkursa” 1.kārta

SVEICAM 6.m klases skolēnu Rodrigo JUGANU (sk.M.Šveidere) ar iegūto 3.vietu A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotā “Jauno matemātiķu konkursa” 1.kārtā.

Paldies vecākiem par atbalstu.


Informātikas konkursa Bebr[a]s 1.kārta

Ik novembri vairāk nekā 1.3 miljoni skolēnu no 49 pasaules valstīm piedalās īpašā izaicinājumā – Bebr[a]s konkursā. Tajā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina aizraujošus uzdevumus. Uzdevumi iepazīstina ar informātikas pamatprincipiem, neizmantojot specifiskus terminus.

Šogad konkursā no Latvijas piedalījās rekordliels skaits – 13 027. No Rēzeknes sākumskolas piedalījās gandrīz visi sesto klašu skolēni un viens skolēns arī no 2.c klases – Ričards Cakuls. No Latvijas 5.-6.klašu skolēniem uz 2.kārtu Rīgā tika uzaicināti 25 skolēni, kuri ieguva vislielāko punktu skaitu.

SVEICAM  6.m klases skolēnu Rodrigo Juganu ar iekļūšanu konkursa Bebr[a]s 2.kārtā, kas notiks 20.janvārī.

Konkursa rezultāti – https://www.visma.lv/globalassets/documents/lv/bebrs/bebrs-2017-1-karta/rezultati-5.-6.-klase_publicesanai.xlsx-5-6.pdf

Pateicamies skolotājais Laurai Meščanovai par skolēnu rosināšanu dalībai konkursā.

 


Latviešu valodas aģentūras  konkurss “Labi vārdi sirdi silda”

Latviešu valodas aģentūra 2016.gadā rīkoja skolēnu radošo darbu konkursu “Labi vārdi sirdi silda”.  Šogad aģentūra laida klajā grāmatu, kurā apkopoti konkursa labākie skolēnu literāro darbu fragmenti un zīmējumi. Grāmatā ietverti Rēzeknes sākumskolas skolnieču darbi: Lauras Sirmā (5.m) literārais darbs par mīļumu, draudzību, saticību un Katrīnes Ivanovas (5.m)  zīmējums.

SVEICAM Lauru Sirmā (5.m)  un Katrīni Ivanovu (5.m) ar  panākumiem radošo darbu konkursā “Labi vārdi sirdi silda”.

Pateicamies skolotājai Ivetai Jegorovai par skolēnu rosināšanu dalībai konkursā.

Publication3


“Mārtiņdienas stafetes” 2.-3.klašu skolēniem

Rēzeknes pilsētas 2017./2018.m.g.izglītības iestāžu sacensībās “Mārtiņdienas stafetes”2.-3.klašu skolēniem Rēzeknes sākumskolas komanda ieguva 3.vietu.

SVEICAM skolas komandu  – Lauru Elizabeti Karčevsku (2.a), Martu Teicāni (2.a), Sonoru Tutinu (2.a), Jāni Rundānu (2.a), Emīlu Sudniku (2.a), Arti Tāraudu (2.a), Evelīnu Strodi (2.b), Viktoriju Ivanovu (2.c), Danielu Bulu (2.c), Mareku Ziepnieku (2.c), Emīliju Pilāni (3.a), Margaritu Ančupāni (3.a), Evelīnu Bojāri (3.a), Loretu Savicku (3.a), Emīlu Agafanovu (3.a), Andu Reidzāni (3.b), Aleksu Hesu (3.b), Dairi Mičuli (3.b), Filipu Svikli (3.b), Ēriku Litaunieku (3.c).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.

 


ARPC “Zeimuļs” rīkotais konkurss “Rudens fantāzija”

SVEICAM 2.c klases skolēnu Mareku Ziepnieku ar iegūto galveno godalgu ARPC “Zeimuļs” rīkotajā konkursā “Rudens fantāzija” kategorijā “Mākslinieciskais darbs”. 

Pateicības par piedalīšanos konkursā saņēma 1.a klases skolēni: Bruno Bobrovskis, Rūdolfs Čerpinskis, Agnese Korsaka, Svetoslavs Makejevs, Gatis Ondzulis1.m klases skolēni: Oskars Kivrāns, Valters Kotāns, Agnija Leščinska, Raitis Lomanovskis, Arturs Artis Viļums, Rolands Pavlovskis.

Mareks Ziepnieks (2.c)
Mareks Ziepnieks (2.c)
IMG-20171014-WA0033

 


Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forums

Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forumā, kas notika 2017.g.14.oktobrī Baltinavā, sākumskolas skolēni ieguva  godalgotas vietas.

SVEICAM 2.c klases skolēnu Ričardu Cakulu ar iegūto 2.vietu  (projekts  “Šalotes sīpoli biznesam”) un 2.b klases skolnieci  Kintiju Vēveri ar iegūto  3.vietu (“100 tautasdziesmas Latvijai”).

Pateicamies mazpulcēnu vecākiem par atbalstu, padomu, uzmundrinājumu un Rēzeknes sākumskolas mazpulka vadītājai Laurai Meščanovai par iniciatīvu un ieguldīto darbu.

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”


AS “Swedbank” balva skolotājai Rutai Silickai

SVEICAM skolotāju Rutu SILICKU ar saņemto AS “Swedbank” BALVU skolotājiem

par ieguldījumu Latvijas nākotnē, sniedzot jauniešiem mūsdienīgu izglītību,
palīdzot kļūt zinošākiem un konkurētspējīgākiem.

Lai arī turpmāk spēks un izturība, iedvesmojot ikvienu sasniegt vairāk!

 


Foto konkurss “Mana dabas sporta zāle”

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā pasākumu cikla “Olimpiskā diena 2017” ietvaros notika foto konkurss klašu kolektīviem “Mana dabas sporta zāle” .

SVEICAM konkursa pilsētas posma uzvarētājus:

ar iegūto 1.vietu1.d klases kolektīvu (klases audzinātāja Ruta Silicka, foto Māris Justs);

ar iegūto 2.vietu2.a klases kolektīvu (klases audzinātāja Sandra Juste, foto Māris Justs).

Pateicamies skolotājām Sandrai Justei un Rutai Silickai par iniciatīvu un radošumu.

1.d klase_1
1.d klase. Foto: Māris Justs

1.d klase. Foto: Māris Justs

2.a klase. Foto: Māris Justs
2.a klase. Foto: Māris Justs

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”


Zīmējumu konkurss “Mana dabas sporta zāle”

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā pasākumu cikla “Olimpiskā diena 2017” ietvaros notika zīmējumu konkurss “Mana dabas sporta zāle”.

SVEICAM konkursa pilsētas posma uzvarētājus: Viktoriju Ivanovu (2.c), Zuzannu Čigāni (4.a), Andželinu Višņakovu (1.a), Markusu Butleru (2.a).

Konkursa žūrijas komisija par labāko pilsētā atzina Viktorijas Ivanovas darbu, kurš iesūtīts konkursa “Mana dabas sporta zāle” valsts posmam. Vēlam veiksmi!

Pateicamies skolotājām Ivetai Jegorovai, Sandrai Justei,  Laurai Meščanovai un Jevģēnijai Štromai par ieguldīto darbu.