Mācību darbs

 Kompetenču pieeja mācību saturā

skolaProjekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” sācis kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu”, lai skaidrotu izglītojamo vecākiem pilnveidoto mācību saturu un pieeju: https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem.

Informācija par to, kas mainīsies bērniem katrā izglītības pakāpē, pārskatāmā veidā pieejama 3 bukletos:
PIRMSKOLĀ: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pirmsskola
PAMATIZGLĪTĪBĀ: https://www.skola2030.lv/pamatizglitiba
VIDUSSKOLĀ: https://www.skola2030.lv/vidusskola

Kampaņas laikā tapušas vairākas intervijas ar Skola2030 un VISC pārstāvjiem TV un radio raidījumos, LR1 katru dienu dzirdami jautājumu un atbilžu klipi par pilnveidoto saturu (pieejami arī www.skola2030.lv sadaļā “Biežākie jautājumi”), lasāmas publikācijas interneta portālā TVnet, sadarbībā ar portālu www.mammamuntetiem.lv  notiks 4 Facebook tiešraides diskusijas. Visa aktuālā informācija tiek publicēta Skola2030 Facebook lapā.

2020./2021.mācību gada, semestru un brīvlaiku sākuma un beigu laiks

 

Aktuālā informācija par 2020./2021. mācību gada oficiālo brīvdienu datumiem, semestru sākuma un beigu datumiem.

Mācību stundu laiku saraksts

Mācību stundu laiki 2020./2021.m.g.

 
Diagnosticējošie darbi 2020./2021.m.g. 3.un 6.klasēm.

VISC aktuālā informācija: Valsts pārbaudes darbi 2020./2021.mg.

MK noteikumi Nr.319, 26.05.2020.,  “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā”

MK noteikumi Nr.1510, 17.12.2013., Valsts pārbaudījumu norises kārtība”.

Mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.m.g.
Mācību literatūras un mācību līdzekļu saraksts 2020./2021.m.g.:

Rēzeknes sākumskolas izglītojamo vecāku informētības kārtība par izmantojamās mācību literatūras sarakstu un programmu īstenošanai nepieciešamajiem individuālajiem mācību līdzekļiem izglītības iestādē

Topošajiem pirmklasniekiem