Mācību darbs

 Kompetenču pieeja mācību saturā

skolaProjekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” sācis kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu”, lai skaidrotu izglītojamo vecākiem pilnveidoto mācību saturu un pieeju: https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem.

Informācija par to, kas mainīsies bērniem katrā izglītības pakāpē, pārskatāmā veidā pieejama 3 bukletos:
PIRMSKOLĀ: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pirmsskola
PAMATIZGLĪTĪBĀ: https://www.skola2030.lv/pamatizglitiba
VIDUSSKOLĀ: https://www.skola2030.lv/vidusskola

Kampaņas laikā tapušas vairākas intervijas ar Skola2030 un VISC pārstāvjiem TV un radio raidījumos, LR1 katru dienu dzirdami jautājumu un atbilžu klipi par pilnveidoto saturu (pieejami arī www.skola2030.lv sadaļā “Biežākie jautājumi”), lasāmas publikācijas interneta portālā TVnet, sadarbībā ar portālu www.mammamuntetiem.lv  notiks 4 Facebook tiešraides diskusijas. Visa aktuālā informācija tiek publicēta Skola2030 Facebook lapā.

2020./2021.mācību gada, semestru un brīvlaiku sākuma un beigu laiks

Aktuālā informācija par 2020./2021. mācību gada oficiālo brīvdienu datumiem, semestru sākuma un beigu datumiem.

Mācību stundu laiku saraksts
Mācību stundu saraksts 2020./2021.m.g.
 
Pagarinātās dienas grupas nodarbību laiki 2020./2021.m.g.
Valsts pārbaudes darbi 2020./2021.m.g.

Valsts pārbaudes darbu (diagnosticējošo darbu) 3.un 6.klasēm norises laiki. Valsts pārbaudījumu noorises kārtība.

Mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.m.g.
Mācību literatūras un mācību līdzekļu saraksts 2020./2021.m.g.:

Topošajiem pirmklasniekiem 

 

 

Izglītības jomas darba plāns 2019./2020.m.g.