Rēzeknes sākumskolas metodiskais darbs

Metodiskā padome 

Metodiskās padomes sastāvs:

Metodiskās padomes vadītāja: izglītības metodiķe, logopēde Sandra Gaveika, 

Direktore: Ilona Stramkale

Direktores  vietnieki izglītības jomā: Silvija Studena un Gunita Ozoliņa

Skolas bibliotekāre: Inta Lāce

Mācību priekšmetu jomu vadītāji: Sandra Juste, Iveta Maizika, Mārīte Šveidere

 

Sākumskolas skolotāju (1. – 4.klases) joma

koordinatore sākumskolas skolotāja Sandra Juste, e-pasts: sandra.juste@inbox.lv

Dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību joma

koordinatore matemātikas skolotāja Mārīte Šveidere, e-pasts: mariter@tvnet.lv

Humanitārās, pilsoniskās un kultūrizglītības mācību joma

koordinatore latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Maizika, e-pasts: iveta.maizika@inbox.lv

Klašu audzinātāju (1. – 6.kl.) metodiskā joma

Vadītāja direktora vietniece Gunita Ozoliņa, e-pasts: gunitaozo@inbox.lv