Rēzeknes sākumskolas metodiskais darbs

Metodiskā padome 

Metodiskās padomes sastāvs:

Direktore: Ilona Stramkale

Direktores  vietnieki izglītības jomā: Silvija Studena, Gunita Ozoliņa un Laura Mičule-Šuste

Izglītības metodiķe: Sandra Juste

Logopēde: Sandra Gaveika

Mācību priekšmetu jomu vadītāji: Mārīte Šveidere, Inta Lāce, Sandra Juste

 

Sākumskolas skolotāju (1. – 4.klases) joma

jomas koordinatoresākumskolas skolotāja Sandra Juste

Dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību joma

jomas koordinatore, matemātikas skolotāja Mārīte Šveidere

Humanitārās, pilsoniskās un kultūrizglītības mācību joma

jomas koordinatore, bibliotekāre, sociālo zinību un vēstures skolotāja Inta Lāce

Klašu audzinātāju (1. – 6.kl.) metodiskā joma

Vadītāja direktora vietniece Gunita Ozoliņa.