Skolas darbību reglamentējošie dokumenti

SKOLAS DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI

Izglītojamo vecākiem skolā ir iespēja iepazīties ar visiem minētajiem dokumentiem.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS, 2022

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS, 2021

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS, 2020.

NOLIKUMI:

REGLAMENTI:

NOTEIKUMI (ar pievienotajiem noteikumiem):

KĀRTĪBAS:

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

DARBA PLĀNS

KODEKSS: