Skolas darbību reglamentējošie dokumenti

SKOLAS DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI

Izglītojamo vecākiem skolā ir iespēja iepazīties ar visiem minētajiem dokumentiem.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS, 2023

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS, 2022

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS, 2021

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS, 2020.

NOLIKUMI:

REGLAMENTI:

NOTEIKUMI (ar pievienotajiem noteikumiem):

KĀRTĪBAS:

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

DARBA PLĀNS

KODEKSS: