Izglītības programmas

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Pamatizglītības pirmā posma (1. – 6.klase) PROGRAMMA

Sākumskola īsteno:

  • pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programmu, programmas kods – 11011111

Izglītības programma izdota atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 17.panta otrajā daļā noteikto.

IZGLĪTĪBAS programmas MĒRĶI un UZDEVUMI

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) izglītības programmas (turpmāk – izglītības programma) galvenie mērķi un uzdevumi ir noteikti Valsts pamatizglītības standartā.
  • Īstenojot izglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus, izglītojamie tiek sagatavoti izglītības turpināšanai, darbam un dzīvei sabiedrībā.

MĀCĪBU PRIEKŠMETU UN STUNDU PLĀNS

Mācību priekšmetu un stundu plāns tiek īstenots:

  • 2020./2021.mācību gadā 2., 3., 5., un 6.klasēs;
  • 2021./2022.mācību gadā 3. un 6.klasēs

Tabulā norādīts stundu skaits mācību gadā (*iekavās –  stundu skaits nedēļā)

St_plans_1

Mācību priekšmetu un stundu plāns tiek īstenots:

  • 2020./2021.mācību gadā 1. un 4.klasēs;
  • 2021./2022.mācību gadā 1., 2.,4. un 5.klasēs
  • 2022./2023.mācību gadā 1.-6.klasēs

St_plans_2