Izglītības programmas

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Pamatizglītības pirmā posma (1. – 6.klase) PROGRAMMA

Sākumskola īsteno:

  • pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programmu, programmas kods – 11011111

Izglītības programma izdota atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 17.panta otrajā daļā noteikto.

IZGLĪTĪBAS programmas MĒRĶI un UZDEVUMI

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) izglītības programmas (turpmāk – izglītības programma) galvenie mērķi un uzdevumi ir noteikti Valsts pamatizglītības standartā.
  • Īstenojot izglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus, izglītojamie tiek sagatavoti izglītības turpināšanai, darbam un dzīvei sabiedrībā.

MĀCĪBU PRIEKŠMETU UN STUNDU PLĀNS

 

Mācību priekšmetu un stundu plāns 1.-6.klasei:

St_plans_2