Vecākiem

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

“Negaidi, ka tavs bērns būs tāds kā tu vai tāds, kādu tu viņu vēlētos redzēt. Palīdzi viņam kļūt nevis par otru tevi, bet par sevi”. /Janušs Korčaks/

Interaktīvā diena topošajiem pirmklasniekiem

2022.gada 1.jūnijā

Interaktiva_diena

 

Iesniegumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klasē 2022./2023.mācību gadā ir pārtraukta.

 

skola 2

 

Topošo pirmklasnieku vecāku 2021.gada oktobra tiešsaistes sanāksmes informācija:

  1. Izglītības process Rēzeknes sākumskolā.
  2. Izglītības programma. Skolēnu uzņemšana 1.klasē.
  3. Runas nozīmība skolēnam uzsākot skolas gaitas.
  • Kārtība, kādā Rēzeknes sākumskolā tiek komplektētas 1.klases
  • Iesnieguma veidlapa

Telefons uzziņām: 64623758.

 


  Mācību pieejas maiņa – “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)

Screenshot 2021-01-28 204628

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis – izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Vecākiem par pamatizglītību.