Vecākiem

Informatīvā sanāksme 2023./2024.m.g. topošo pirmklasnieku vecākiem

2022.gada 25.oktobris

karogs

 

“Negaidi, ka tavs bērns būs tāds kā tu vai tāds, kādu tu viņu vēlētos redzēt.
Palīdzi viņam kļūt nevis par otru tevi, bet par sevi.” /Janušs Korčaks/

 

Rēzeknes sākumskola aicina 2023./2024.m.g. topošo pirmklasnieku vecākus uz informatīvo sanāksmi
2022.gada 30.oktobrī plkst. 17:00 skolas aktu zālē.

 


Informācija  vecākiem par bērnu uzņemšanu sākumskolā

skola 2

  • Kārtība, kādā Rēzeknes sākumskolā tiek komplektētas 1.klases
  • Iesnieguma veidlapa – uzņemšanai 1.klasē.

Telefons uzziņām: 64623758.

 


  Mācību pieejas maiņa – “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)

Screenshot 2021-01-28 204628

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis – izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Vecākiem par pamatizglītību.