Vecākiem

Topošo pirmklasnieku vecāku informatīvā sanāksme

Publication2

Iesniegumu pieņemšana uzņemšanai Rēzeknes sākumskolas 1.klasē pārtraukta, j0 reģistrēts
pašvaldības noteiktais maksimālais uzņemamais izglītojamo skaits 1.klasē.


Valsts diagnosticējošie darbi 3.klasei

Screenshot 2021-01-28 205847

Lai šajā 2020./2021.m.g. veiksmīgi notiktu valsts pārbaudes darbu norise un, ņemot vērā to, ka 3.klases skolēniem tika pagarināts ziemas brīvlaiks, grozījumi MK 26.05.2020. noteikumos Nr.319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” nosaka, ka

3.KLASES DIAGNOSTICĒJOŠIE DARBI NOTIKS MARTĀ

  • latviešu valoda
    • mutvārdu daļa no 25. janvāra līdz 2. martam,
    • rakstu daļa – 3. martā;
  • matemātika – 9. martā.

Grozījumi MK 14.01.2020. Nr.28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”:

Screenshot 2021-01-28 210436

1. KLASES SKOLĒNIEM, kuriem ārkārtas situācijas dēļ tika pagarināts brīvlaiks, NEPAREDZ FEBRUĀRI NOTEIKTO VIENAS NEDĒĻAS BRĪVLAIKU.

 


VIDEO: Vebinārs vecākiem par attālināto mācību norisi 1. – 4. klašu skolēniem

2020.gada 22.janvāra tiešraides ieraksts


Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

karogs

Iesniegumu pieņemšana uzņemšanai Rēzeknes sākumskolas 1.klasē pārtraukta, j0 reģistrēts
pašvaldības noteiktais maksimālais uzņemamais izglītojamo skaits 1.klasē.

Telefons uzziņām: 64623758.

 


  Mācību pieejas maiņa – “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)

Screenshot 2021-01-28 204628

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis – izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Vecākiem par pamatizglītību.