Vecākiem

Informatīvā sanāksme 2023./2024.m.g. topošo pirmklasnieku vecākiem

2023.gada 29.augusts

Negaidi, ka tavs bērns būs tāds kā tu vai tāds, kādu tu viņu vēlētos redzēt.
Palīdzi viņam kļūt nevis par otru tevi, bet par sevi.” /Janušs Korčaks/

13

Rēzeknes sākumskola aicina 2023./2024.m.g. topošo pirmklasnieku vecākus uz informatīvo sanāksmi
2023.gada 29.augustā plkst. 17:00 skolas aktu zālē.

Pirms sanāksmes, sākot no plkst.16.00, vecākiem ir iespēja tikties ar skolas vadību individuālu jautājumu noskaidrošanai.

Pēc kopsapulces tikšanās ar klašu audzinātājiem klašu telpās.

 


Adaptīvās nodarbības 2023./2024.m.g. topošajiem pirmklasniekiem

2022.gada novembris- 2023.gada aprīlis

ADE999E8-A325-4493-84EE-BA7EC7C3A04B

Nodarbibu_grafiks (PDF)

 

 


Informācija  vecākiem par bērnu uzņemšanu sākumskolā

skola 2

Telefons uzziņām: 64623758.

 


  Mācību pieejas maiņa – “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)

Screenshot 2021-01-28 204628

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis – izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Vecākiem par pamatizglītību.