Vecākiem

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem 2020./2021.m.g.

karogs

Informatīvā  sanāksme notiks 2020.gada 27.augustā (vieta un laiks tiks precizēti).

Gaidīsim Jūs ar nepacietību!

Iesniegumam pievienojamos dokumentus (bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) un izziņu no pirmsskolas izglītības iestādes par apgūto programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā) iesniegt klātienē  līdz 2020.gada 20.augustam.

Iesniegumu pieņemšana uzņemšanai  2020./2021.mācību gada 1.klasē tiek pārtraukta, sakarā ar to, ka  sākumskolā reģistrēts pašvaldības noteiktais maksimālais uzņemamais izglītojamo skaits 1.klasē.


 Kompetenču pieeja mācību saturā

skolaProjekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” sācis kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu”, lai skaidrotu izglītojamo vecākiem pilnveidoto mācību saturu un pieeju: https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem.

Informācija par to, kas mainīsies bērniem katrā izglītības pakāpē, pārskatāmā veidā pieejama 3 bukletos:
PIRMSKOLĀ: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pirmsskola
PAMATIZGLĪTĪBĀ: https://www.skola2030.lv/pamatizglitiba
VIDUSSKOLĀ: https://www.skola2030.lv/vidusskola

Kampaņas laikā tapušas vairākas intervijas ar Skola2030 un VISC pārstāvjiem TV un radio raidījumos, LR1 katru dienu dzirdami jautājumu un atbilžu klipi par pilnveidoto saturu (pieejami arī www.skola2030.lv sadaļā “Biežākie jautājumi”), lasāmas publikācijas interneta portālā TVnet, sadarbībā ar portālu www.mammamuntetiem.lv  notiks 4 Facebook tiešraides diskusijas. Visa aktuālā informācija tiek publicēta Skola2030 Facebook lapā.