Vecākiem

Topošo pirmklasnieku vecāku informatīvā sanāksme

Publication2
Pieslēgšanās saite:  https://meet.google.com/gxg-wgpm-saw
(Lai pieslēgtos, nepieciešams google konts)

Iesniegumu pieņemšana uzņemšanai Rēzeknes sākumskolas 2021./2022.m.g.1.klasē pārtraukta, jo reģistrēts
pašvaldības noteiktais maksimālais uzņemamais izglītojamo skaits 1.klasē.


Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

karogs

Iesniegumu pieņemšana uzņemšanai Rēzeknes sākumskolas 2021./2022.m.g. 1.klasē pārtraukta, j0 reģistrēts
pašvaldības noteiktais maksimālais uzņemamais izglītojamo skaits 1.klasē.

Telefons uzziņām: 64623758.

 


  Mācību pieejas maiņa – “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)

Screenshot 2021-01-28 204628

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis – izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Vecākiem par pamatizglītību.