Vecākiem

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

 

karogs

“Negaidi, ka tavs bērns būs tāds kā tu vai tāds, kādu tu viņu vēlētos redzēt. Palīdzi viņam kļūt nevis par otru tevi, bet par sevi”. /Janušs Korčaks/

Rēzeknes sākumskolas  topošo pirmklasnieku 2021.gada 20.oktobra vecāku tiešsaistes sanāksmes materiāli:

  1. Izglītības process Rēzeknes sākumskolā.
  2. Izglītības programma. Skolēnu uzņemšana 1.klasē.
  3. Runas nozīmība skolēnam uzsākot skolas gaitas.

 

 

Telefons uzziņām: 64623758.

 


  Mācību pieejas maiņa – “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)

Screenshot 2021-01-28 204628

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis – izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Vecākiem par pamatizglītību.