Rēzeknes sākumskolas 4.-6.klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklē muzejpedagoģisko nodarbību „1991. gads – barikāžu laiks”

Rēzeknes sākumskolas 4., 5. un 6. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2023. gada janvārī Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību „1991. gads –  barikāžu laiks”. Skolēni uzzināja, ka viens no izšķirošākajiem un simboliskākajiem notikumiem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā bija 1991. gada janvāra barikādes, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību, ka tūkstošiem cilvēku no visas Latvijas devās uz Rīgu, lai aizsargātu Latvijas valdību un svarīgas iestādes – valdības ēkas, radio, televīziju, pastu u.c. Nodarbībā skolēni aplūkoja barikāžu laikā lietotos priekšmetus, izzināja barikāžu laika notikumus, padziļināja zināšanas par 1991. gada barikāžu notikumiem Baltijā un Latvijā, par novadnieku ieguldījumu barikāžu notikumos, uzdrīkstēšanās laiku: sarkanbaltsarkanā karoga iznešana, grupas “Helsinki – 86” līdera Jura Vidiņa uzruna,  tikšanas ar vienu no Atmodas laika personību – dzejnieku Jāni Peteru u.c., Trešās atmodas notikumiem: “Baltijas ceļš”, Tautas fronte, Barikāžu laiks, Latgales atbrīvošanas pieminekļa “Vienoti Latvijai” trešā atgriešanās.

Rēzeknes sākumskolas skolniece Evelīna J.: “Paldies muzejpedagoģei, viņa bija zinoša un atklāta. Pastāstīja gan par barikāžu laiku, gan par notikumiem brīvās Latvijas laikā – pieminekļu nojaukšanu un atjaunošanu, piemēram, pieminekļa “Vienoti Latvijai” uzstādīšana Rēzeknē.”

Damiana Leila: “Es uzzināju, no kā cēla barikādes – baļķi, smagās mašīnas, betona konstrukcijas u.c., kāpēc tās cēla. Jauki, ka nodarbības laika bija iespēja pie izveidotā barikāžu ugunskura dzert tēju un izzināt barikāžu laika notikumus.”

Grieta: “Uzzināju daudz jaunas informācijas par barikādēm. Bēdīgi, ka gāja bojā cilvēki.”

Kristers: “Bija izzinošs stāstījums, prezentācijā bija bildes, fotogrāfijas par barikāžu laika notikumiem barikāžu laikā un pēc barikādēm.”

Raitis: “Man patika muzejā, ļoti patika, ka bija radīta vide, kas ļāva izprast, kā cilvēki barikāžu laika notikumos pavadīja laiku, lai paustu savu nostāju, lai būtu brīva, neatkarīga Latvija.”

Niklāvs: “Prieks, ka Latvija ir neatkarīga! Paldies muzejpedagoģei, kura izstāstīja un parādīja prezentāciju par barikādēm.”

Justīne: “Uzzināju par novadnieku ieguldījumu barikāžu notikumos.”

Aleka: “Uzzināju, kādi baisi notikumi notika, kad Latvija vēl nebija brīva. Uzzināju, ka Latvijā dzīvojošie cilvēki miermīlīgi, bez ieročiem pauda savu nostāju barikādēs, lai dzīvot brīvā Latvijā.”

Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja pārstāvjiem par sirsnīgo uzņemšanu! Paldies muzejpedagoģei Renātei Ničiporčikai par izzinošo nodarbību, par zināšanu pārbaudes jautājumus sagatavošanu Rēzeknes sākumskolas konkursam „1991. gada barikāžu atcerei”, kurš notiks 2023. gada 25. janvārī 4.-6.klašu skolēniem!

            Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

barikades_2023

Tiešsaistes saruna vecākiem par tēmu “Drošs internets sākas ar mani”

Sociālie tīkli un interneta vide mūsu dzīvē ieņem svarīgu lomu – tā ir saziņa, draudzība, iepazīšanās, mācīšanās, tomēr katra vide pieprasa atbildību un zināšanas, lai katrs tajā justos droši un pārliecināts par sevi. Ņemot vērā šīs tēmas aktualitāti, aicinu

02.02.2023., plkst.:18:00 vecākus pievienoties sarunai “Drošs internets sākas ar mani”.

Runāsim par sociālā pedagoga novērojumiem skolēnu sociālo tīklu lietošanas kultūrā, meklēsim kopā atbildi, kā savu bērnu pasargāt šajā vidē un to, ar kādiem riskiem var saskarties lietojot sociālos tīklus.

Uz tikšanos!

“Drošs internets sākas ar mani”

 

Paldies aktīvākajiem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” lasītājiem/ekspertiem

Rēzeknes sākumskolas bibliotēka ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātajā un kopš 2001. gada īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”. Bērni, jaunieši un vecāki, kuri iesaistījās žūrijas darbā, kļuva par grāmatu ekspertiem – lasīja, vērtēja un vērtēs jaunākās grāmatas, kas ir īpaši izvēlētas šai programmai.

Notiek elektronisko anketu pildīšana par interesantākajām grāmatām. Anketas nonāks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, kur tās tiks saskaitītas, analizētas, veidots tops par populārākajām grāmatām.

Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem, jo mācību gada sākumā Rēzeknes sākumskolai tika dāvināts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” grāmatu komplekts lasītprasmes attīstīšanai. Grāmatu – mācību līdzekļu kolekcija, ko sagatavoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā, sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku, kā arī balviņas – atstarotāji “Lasi un staro!” un pierakstu blociņi “Lasītāja piezīmes!”

Aktīvākie “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” lasītāji/eksperti 2022.gada 22.decembrī tika aicināti uz pasākumu Rēzeknes sākumskolas bibliotēkā, kur no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem saņēma balviņu, kā arī Rēzeknes sākumskolas Pateicību un saldo balviņu par aktīvu “Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrija 2022” grāmatu lasīšanu/ novērtēšanu.

Lai ikvienam lasītprieks tikai pieaug!

Rēzeknes sākumskolas

 bibliotekāre/ skolotāja  Inta Lāce

zurija_1 zurija_2

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Māla pikuča piedzīvojumi” Latgales Kultūrvēstures muzejā

Rēzeknes sākumskolas 1. un 2. klašu skolēni 2022. gada decembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību “Māla pikuča piedzīvojumi”.

Muzejā skolēni uzskatāmā veidā izzināja māla pārvērtības – atrašanās, pārstrāde, apdedzināšana, kā māls pārvēršas podos, svečturos, iepazina mālu, māla īpašības, podnieka amata attīstību u.c. Skolēni apskatījās keramikas ekspozīciju, ko dažādos laikos darinājuši Latgales podnieki. Programmas otrajā daļā skolēniem bija iespēja pašiem veidot no māla suvenīrus, ko varēja ņemt līdzi.

Sandris: “Man ļoti patika senlaicīgie māla trauki.”

Artūrs: “Es uzzināju, kā cilvēki dzīvoja senatnē, patika māla ekspozīcija.”

Daniela: “Es priecājos, ka varēju darboties ar mālu, veidot savu suvenīru.”

Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģei par izzinošo, radošo, interesanto  nodarbību “Māla pikuča piedzīvojumi”!

Rēzeknes sākumskolas

bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

mala_pikuca_2

mala_pikuca

Rēzeknes sākumskolā kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros muzikāla leļļu izrāde “Ceļojums”

0F988541-C53F-4F3C-A81D-428FDAF5B749
Rēzeknes sākumskolā 1. un 2. klašu skolēni 2022. gada 2
. decembrī kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros vēroja muzikālu leļļu izrādi “Ceļojums”.Muzikālās izrādes laikā visi notikumi tika ieskandināti ar latviešu tautasdziesmām.

Skolēni muzikālajā pasakā izzināja stāstu par kaķi, kurš nolēma apceļot pasauli,pirmajā ceļojumā nomaldījās mežā, satikās un iepazinās ar iepriekš nezināmiem zvēriem, putniem un kuram ceļojuma laikā nācās piedzīvot gan prieku, gan vilšanos. Skolēniem muzikālā leļļu izrāde patika, tā bija interesanta, skanīga, jautra un piedzīvojumiem bagāta.

Marks: Man izrāde patika, bija ļoti smieklīgi, kad kaķis skrēja pēc putna.”

Samanta: “Man patika, ka izrādē bija dažādi zvēri – kaķis, vāvere, lācis, kuri bija gan draudzīgi, gan arī notika strīdi.”

Alise: “Man ļoti patika, kā dziedāja rūķis.”

Evija: “Brīnišķīga bija lāča dziesma.”

Emīlija: “Man izrādē patika vāvere un kaķis, ka bija ziema.”

Paldies Jura Babra leļļu teātra “TIMS” māksliniekiem par aizraujošo, piedzīvojumiem bagāto, muzikālo izrādi!

Rēzeknes sākumskola

bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce