Audzināšanas darbs

 

Audzināšanas programma
(ar Rēzeknes sākumskolas Audzināšanas darbības programmu var iepazīties  pie Rēzeknes sākumskolas direktora vietnieces izglītības (audzināšanas) jomā un klases audzinātājas)
Audzināšanas pasākumu plāns 2019./2020.m.g.
Interešu izglītības  nodarbību grafiks 2019./2020.m.g.
 

Klašu audzinātāju MK darba plāns 2019./2020.m.g.