Audzināšanas darbs

 

Audzināšanas programma
(ar Rēzeknes sākumskolas Audzināšanas darbības programmu var iepazīties  pie Rēzeknes sākumskolas direktora vietnieces izglītības (audzināšanas) jomā un klases audzinātājas)
 
  Rēzeknes sākumskolas pasākumu plānojums izglītojamajiem 2022./2023.m.g. I semestrī valsts budžeta finansētās programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros

Iniciatīvas
RĒZEKNES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES ARPC „ZEIMUĻS” ATBALSTĪTIE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTI RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ