Audzināšanas darbs

 

Audzināšanas programma
(ar Rēzeknes sākumskolas Audzināšanas darbības programmu var iepazīties  pie Rēzeknes sākumskolas direktora vietnieces izglītības (audzināšanas) jomā un klases audzinātājas)
Audzināšanas pasākumu plāns 2021./2022. I semestris
Interešu izglītības  nodarbību grafiks 2021./2022.m.g.
   Klašu audzinātāju MK darba plāns 2021./2022.m.g.
  Rēzeknes sākumskolas pasākumu plānojums izglītojamajiem 2021./2022.m.g. I semestrī valsts budžeta finansētās programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros
  Rēzeknes sākumskolas skolēnu līdzpārvaldes darbības plānojums 2021./2022.mācību gadā

Iniciatīvas
RĒZEKNES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES ARPC „ZEIMUĻS” ATBALSTĪTIE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTI RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ