Aktuālais, jauno 2019./2020.mācību gadu uzsākot

bute_e9067c9c-b878-4129-8439-ddf233e8b5a6

 

 

 

…izskan vasaras krāsainie akordi…
vēl nedaudz un sāksies 2019./2020.mācību gads!

 

Aktivitātes, jauno mācību gadu uzsākot:

21.augustā – vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu direktoru un pašvaldības speciālistu izglītības konference Rīgā.

22.augustā – metodiskās padomes sanāksme, 2019./2020.m.g. darba plānošana, plkst. 9:00, 207.kab.

23.augustā – konference “Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās” ARPC “Zeimuļs”.

26.augustā – sākumskolas jomas sanāksme, 2019./2020.m.g. darba plānošana, plkst. 9:00, 301.kab.

27.augustā plkst. 9:00 – skolas Pedagoģiskā padomes sēde.

28.augustā plkst. 9:30 – skolas gatavība jaunajam mācību gadam (pieņemšana).

28.augustā plkst. 17:00 – 1.klašu skolēnu vecāku sanāksme,tikšanās ar skolas vadību un klases audzinātājām (aktu zāle).

 

ZINĪBU DIENAS SVINĪGIE PASĀKUMI – 02.09.2019.

9:00 – 4., 5.KLASĒM
10:00 – 1.,6.KLASĒM
11:00 – 2.,3.KLASĒM

Veiksmīgu, radošu, panākumiem bagātu jauno 2019./2020.m.g.!

 

Skolas vadības komanda

Karjeras atbalsta pasākums uzņēmumā SIA “Rēzeknes satiksme”

59621338_276236853331251_8410107996398419968_nUzņēmums SIA “Rēzeknes satiksme” ir pilsētā atpazīstams uzņēmums, kas nodrošina Rēzeknē sabiedriskā transporta kustību, tāpēc ES projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rēzeknes sākumskolas 2.klašu izglītojamajiem 4.,18. un 30.aprīlī tika piedāvātas mācību ekskursijas uz minēto uzņēmumu ar mērķi iepazīstināt izglītojamos ar autobusu parkā strādājošiem profesiju pārstāvjiem, kuri nodrošina sabiedrisko transportu pilsētā, šajā procesā iesaistīto speciālistu darba ikdienu un nepieciešamās iemaņas.

Mācību ekskursijas un nodarbības “Transportlīdzeklis kā profesijas sastāvdaļa” ietvaros skolēni vispirms izbaudīja SIA “Rēzeknes satiksme” organizētu izbraucienu pa pilsētu, noskaidroja, cik maršrutu uzņēmums apkalpo un kā izskatās autobusa dzinējs, turklāt tika uz biļešu kontroliera pārbaudi un vēroja metināšanas, riepu spiediena pārbaudes un balansēšanas paraugdemonstrējumu.

Skolēni kopumā iepazina un vēroja pat 7 dažādu profesiju pārstāvju ikdienas darbu – metinātāja, automehāniķa, autoatslēdznieka, dispečera, autobusa vadītāja, biļešu kontroliera, grāmatveža,  u.c. speciālistu darbu, bet nodarbības noslēgumā  erudītākie klausītāji saņēma balvas par atbildēm uzņēmuma darbinieku organizētajā viktorīnā.59449964_867178567007945_801622918147604480_n

Raitis no 2.m klases stāsta, ka viņam “… patika būt Rēzeknes satiksmē, jo tur bija ļoti interesantas profesijas un likās, ka klasesbiedriem arī ļoti patika”, savukārt, Vanesa no 2.a klases dalās ar viedokli, ka viņa “…iepazina tādas profesijas kā kontrolieris, grāmatvede, metinātājs. Pārsteidza kā metināja metālu, uzzināju, kā ņem nost riepu no diska”.

 

Karolīna Vogina,
Rēzeknes sākumskolas  pedagogs karjeras konsultants

talka2

Meža dienas 2019

Rēzeknes sākumskolas 5.a2 klase 26.aprīlī piedalījās  AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales reģiona ”Meža dienas 2019” rīkotajā pasākumā – Ančupānu meža parka sakopšanā. Ar lielu entuziasmu devāmies garā pārgājienā uz Ančupānu parku, kur visus talkotājus sadalīja pa sektoriem, izsniedza cimdus, maisus, lai  darbs varētu sākties. Pēc čakli padarītā darba Cūkmens visus aicināja uz pikniku. Pie dabas, ugunskurā ceptās desiņas, siltā tēja, cepumi baudot tika nogaršoti. Jautri čalojot un ar gandarījumu sirdī par paveikto devāmies atpakaļceļā, uz mājām.

Latvijā varam būt lepni par to, ka tradīcija kopīgiem spēkiem “talkot” un sakopt publiskas vietas ir iesakņojusies.

Mēs vēlamies pamosties tīrā un zaļā Latvijā!

Rēzeknes sākumskolas
5.a2 klases un audzinātāja Sandra Gaveika

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

LATVIJAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAI VELTĪTIE „BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI” RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ

Galdiņam bij četri stūri
Visi četri vajadzīgi,
Uz pirmā saule lēca,
Uz otrā norietēja.
Uz trešā laima sēda.
Uz ceturtāmīļā Māra.
Es apsedzu sav galdiņu
Ar balto galdautiņu
Ar balto,i paladziņu
Apsedz, Dieviņ, manu sētu ar sudraba mētelīti.
/Latviešu tautasdziesma/

BALTĀ GALDAUTA svētku ideja ir LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS DIENĀ  svinēt savas valsts pastāvēšanu, lai godinātu tos, kuri palīdzējuši radīt un nosargāt, kā arī, lai lepotos un vienotos dziesmās, stāstos!

Rēzeknes sākumskolā 3.maijā “Baltā galdauta svētkos” valdīja svētku noskaņa. Katrā klasē tika klāts balts galdauts par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanai.  Klašu audzinātāju iedvesmoti, izglītojamie uzklāja svētku galdus, izrotāja tos ar dekoratīviem elementiem. Katra klase izdomāja savu svinību veidu – klausījās prezentācijas par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu, dziedāja dziesmas un  spēlēja spēles.

Neskatoties uz neganto vēju un auksto laiku, sanācām kopā,  vienojāmies svinīgajā pasākumā „Sadosim rokas Latvijai”. Turpinot skolas tradīciju,  iestādījām sarkanbaltsarkanās rozes MŪSU Latvijai!

Mūsos mīt sarkanbaltsarkanais spēks, drosme, atbildība un mīlestība!

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece
izglītības (audzināšanas) jomā Gunita Ozoliņa

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

20190424_141037

Rēzeknes sākumskolas izglītojamo mācību vizīte zinātnes centrā AHHAA

Jau otro gadu Rēzeknes sākumskola iesaistās ESF projektā  Nr.8.3.2.2./16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Dalība projektā sniedz  izglītojamajiem  atbalstu  tieši ikdienas mācību darbā, lai  nodrošinātu izglītojamo iekļaušanu individuālās pieejas nodrošināšanai, tāpat veicina dziļās, kritiskās domāšanas un radošas pieejas attīstību izglītības procesā, veicina pētniecisko prasmju pilnveidi, nodrošina augstākus mācību sasniegumus, kā arī sniedz iespēju doties mācību vizītēs. Projekta ietvaros 24.04.2019  notika otrā mācību vizīte uz AHHAA zinātnes centru Tartu. Lielākā daļa izstāžu veidotas pēc metodes “rokas klāt”, lai bērni  visu var sajust un izmēģināt, kas veicina motivāciju mācīties visa mūža garumā, kā arī veido zinātnisku, uz zināšanām balstītu domāšanas veidu.

Izglītojamie  centrā darbojās ar lielu aizrautību un interesi. Apmeklējot izstādes, skolēniem bija iespēja iepazīt optiskās ilūzijas, tunelī  pārbaudīt savu līdzsvaru, iemūžināt savu ēnu, uzbūvēt funkcionējošu ūdensapgādes sistēmu un citas aizraujošas lietas. Katram eksponātam ir pieejams arī tā darbības apraksts vairākās valodās, kas sniedz iespēju izprast notiekošo.

Gūtos iespaidus un vērojumus skolēni varēs izmantot mācību procesā, apgūstot tēmas STEM jomā.

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece
izglītības(audzināšanas) 
jomā Gunita Ozoliņa

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

Izglītojošā nodarbība “Latgales atbrīvošanas piemineklis – no idejas līdz sirdij”

dav

24.04.2019. Rēzeknes sākumskolas 3.a klases skolēni apmeklēja muzejpedagoģisko programmu “Latgales atbrīvošanas piemineklis – no idejas līdz sirdij” Latvijas valsts simtgades programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Nodarbības laikā skolēni iepazina Latgales atbrīvošanas pieminekļa – Latgales simbola celšanas vēsturi, tā pārmaiņas laikmetu gaitā. Skatoties prezentāciju, filmas fragmentus, praktiskā darbībā un sarunās skolēni uzzināja nozīmīgus un interesantus faktus par tautā saukto Māras pieminekli. Nodarbības noslēgumā visi kopā devās pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa, lai tuvumā izpētītu pieminekli un lai noskaidrotu, kā uzvesties un izrādīt cieņu.

Rēzeknes sākumskolas 3.a klases audzinātāja
Laura Meščanova

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

57024095_576909302842176_4190508202393075712_n

2.m un 2.a klases iepazīst datordizainera profesiju

57484780_448107269273807_6562313954993897472_nMūsdienās datordizains ir  tā joma, kas ir sastopama praktiski it visur – projektēšanā ražošanas, celtniecības un izglītības jomā, informācijas biznesā, reklāmā un poligrāfijā, modes industrijā, izklaidē un mākslā, WEB-portāla dizainā u.c.

Tā kā pieaugošā pieprasījuma dēļ arī karjeras iespējas dotajā sfērā pastāvīgi pieaug un datordizainera profesija acīmredzami  ir aktuāla darba tirgū, tad Rēzeknes sākumskolas 2.a un 2.m klasēm tika piedāvāta iespēja iepazīties tuvāk ar datordizaina speciālista darbu. Nodarbības norisinājās 2019.gada 15.aprīlī, kuru piedāvāja Rēzeknē atpazīstams uzņēmums SIA “ZEIZE”, kur izglītojamie ne tikai saņēma informāciju, bet arī darbojās praktiski.

Nodarbības gaitā izglītojamie vispirms noskaidroja, kādas pramses un kompetences ir nepieciešamas datordizaineram – darbs ar klientiem, kur ir jāsaskaras ar dažādu auditoriju un prasībām, mākslinieciskās idejas realizēšana izmantojot datortehniku, kāds tehnoloģiskais nodrošinājums  ir nepieciešams utt.

Savukārt, nodarbības praktiskajā daļā skolēni veica poligrāfijas produkta apdruku, izveidi – atslēgu piekariņš, krūzītes un t-krekla apdruka, un pielietoja nepieciešamo tehniku.

Izglītojamie noskaidroja, ka vizuālā māksla un informācijas tehnoloģijas ir tieši saistītas ar datordizaina profesionālo jomu, turklāt spēja nepārtraukti apgūt jaunas zināšanas un tehnoloģijas ir neatņemama datordizainera darba sastāvdaļa.57068492_537263873465681_7112559974974226432_n

Patriks no 2.a klases stāsta, ka: “Es uzzināju, kā taisa bildītes uz krūzītēm un, kas ir datordizainers”, bet Roberts dalās, ka “… uzzināju, kā apdrukā kreklus”.

Rēzeknes sākumskola izsaka pateicību A.Filipenokam un uzņēmumā SIA “ZEIZE” strādājošiem speciālistiem par iespēju Rēzeknes sākumskolas skolēniem iepazīt jaunu profesiju.

Nodarbība norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros.

Rēzeknes sākumskolas  pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vogina

 

6.klašu skolēni iepazina ūdensapgādes procesu pilsētā un iesaistīto speciālistu darbu

56389436_416462375848297_2821461521089953792_nPavasarim iestājoties, 1.,2. un 5.aprīlī, Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēniem tika piedāvāta mācību ekskursija uz uzņēmumu SIA “Rēzeknes ūdens”, kur izglītojamiem bija iespēja iepazīt ūdensapgādes procesu Rēzeknes pilsētā un tajā strādājošo, iesaistīto profesiju pārstāvju darba ikdienu, kā arī klātienē apskatīt uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu.

 SIA  “Rēzeknes ūdens” ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras  pamatdarbība ir saistīta ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

Mācību ekskursijas laikā skolēni apmeklēja “Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu”, kas ir tikai viens no uzņēmuma SIA “Rēzeknes ūdens” sastāvdaļām.

Izglītojamie tika aicināti doties uz uzņēmuma darba telpām un sanāksmju zālē vērot un klausīties prezentāciju par uzņēmuma darbu: ūdens sagatavošanas posmiem, ūdens patēriņa statistiku, ūdens uzglabāšanas rezervuāriem, attīrīšanas filtriem un sūkņiem un kopējo attīrīšanas, atdzelšošanas procesa darbības principiem, kā arī ūdens monitoringa vietas Rēzeknes pilsētā un iesaistīto darbinieku un profesiju pārstāvju lomu ūdens sagatavošanas procesos.

Skolēni arī aplūkoja uzņēmuma darba telpas- ūdens attīrīšanas filtru telpu, ūdens sūkņu telpu un automatizētā automātiskās darbības telpu, kā arī apskatīja vienu no 4 dziļurbumiem, no kura ūdens nonāk ūdens atdzelžošanas stacijā un pēc tam arī iedzīvotāju ūdens padeves krānos.

56732709_439668303449546_6395835464913256448_n

“Dzeramā ūdens sagatavošanas komplekss” vadītājs J.Laizāns savā stāstījumā uzsvēra, ka, lai strādātu šādas jomas uzņēmumā, ir nepieciešams apgūt eksaktās zinātnes, īpaši tādi priekšmeti kā dabaszinības, ķīmija un fizika.

Transporta izdevumi uz uzņēmumu SIA “Rēzeknes ūdens” tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Rēzeknes sākumskola izsaka pateicību uzņēmumam SIA “ Rēzeknes ūdens” un DŪSK vadītājam Jānim Laizānam par izglītojošo un interesanto stāstījumu.

Rēzeknes sākumskolas  pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vogina

Skolēnu skatuves runas konkurss

RPC “Zeimuļs” 11.aprīlī  notika  Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSA reģionālā kārta, kura mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību un līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē. Sveicam konkursa uzvarētājus:
Augstākās pakāpes diploms –  Agneta Jugane, 3.m, skolotāja S.Neško,
I pakāpes diploms – Roberts Zemzars, 2.a, skolotāja I.Jegorova un Elizabete Bikovska, 6.d, skolotāja I.Madžule.

Vēlam veiksmi un izturību Augstākās pakāpes diploma ieguvējai Agnetai Juganei  Skolēnu skatuves runas finālā, kurš norisināsies  2019.gada 3.maijā Rīgas latviešu biedrības namā!

20190411_154427 20190411_154614
E.Bikovska R.Zemzars, A.Jugane

Foto: G.Ozoliņa.

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece izglītības (audzināšanas) Gunita Ozoliņa