Izglītojoša nodarbība “Tautas mūzikas instrumentu pasaulē” iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros

2Rēzeknes sākumskolas 2. klašu (2.a, 2.d, 2.m) un 3.m klases skolēniem 2020.gada 05. novembrī iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja klātienē piedalīties izglītojošā nodarbībā “Tautas mūzikas instrumentu pasaulē”, ko vadīja etnomuzikoloģe, mūziķe un pedagoģe Ilga Reizniece un māksliniece Iveta Mielava.
Rēzeknes sākumskolas skolēni atzīst, ka nodarbība bija interesanta un izzinoša, jo vadītājas spēlēja un rādīja senos mūzikas instrumentus – kokli, vijoli, stabuli, blokflautu, vienstīdzi, vargānu, velna bungas, celma bungas, basīti un citus instrumentus. Uzzināja, ka vijoles stīgas gatavo no zirgu astriem un ka uz vijoles var nospēlēt ļoti daudz melodiju, kuras var attēlot tādas cilvēku emocijas kā prieku, dusmas, skumjas u.c. Skolēnus iedvesmoja gan pirmais “mobilais telefons”- ganu taure, gan arī iespēja pašiem izmēģināt kādu no tautas mūzikas instrumentiem. 1
Izglītojošā nodarbībā skolēni tika iepazīstināti arī ar mīklu spēli (autore Iveta Mielava) “Mīklu spēle: Spēlē, spēlē, spēlmanīti!”, kuru var
spēlēt dažādās grupās – ar klases biedriem, ģimenē u.c. Spēlē ir kartiņas – uz vienām ir mīklas ar latviešu tautas mūzikas instrumentiem, uz otrām paši instrumenti, ko pēc mīklas atminējuma var ielikt spēles aplī tam paredzētajā vietā.
Paldies māksliniecēm Ilgai Reizniecei un Ivetai Mielavai par aizraujošu, interesantu nodarbību, par dāvinājumu Rēzeknes sākumskolai – divām spēlēm “Mīklu spēle: Spēlē, spēlē, spēlmanīti!”, kuras var izmantot gan mācot mūziku, gan skolēni var izmantot spēlējot un izzinot mūzikas instrumentus brīvajos brīžos!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja
Inta Lāce

 

1 (5)

Rēzeknes sākumskolas skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Lūznavas muižā

Rēzeknes sākumskolas 5.m klases skolēni 2020. gada 30. septembrī, 07. (6.a) un 16. (6.m2) oktobrī  iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Lūznavas muižu, kur gida pavadībā iepazinās ar unikālo romantiskā  jūgendstila arhitektūru – Lūznavas muižu, parku, vietas vēsturi. Skolēniem tika piedāvātas speciāli izstrādātās izdales lapas, kas palīdzēja interaktīvā veidā iepazīties ar muižas dizaina elementiem. Skolēni piedalījās grafikas darbnīcā, apguva grafikas tehniku, paši izveidoja unikālus suvenīrus no jūgendstila piedāvātajiem ornamentiem linogriezuma tehnikā uz papīra, kurus paņēma līdzi kā piemiņu.

Rēzeknes sākumskolas skolēni atzīst, ka aizraujoša likās aktivitāte, kur darba grupās bija jāmeklē Lūznavas muižas dizaina elementi. Bija interesanti uzzināt faktus par grafiku, kā agrāk grafiski iespieda ielūgumus, attēlus, kartītes, tās vēsturi un darboties grafikas darbnīcā. Iedvesmoja stāstījums un vizuālais attēlojums par Lūznavas muižas vēsturi, pirmsākumiem, celtniecību, uzbūvi, par Lūznavas muižas īpašniekiem. Patika, ka Lūznavas muižā varēja apskatīt bēniņus, pabūt Lūznavas muižas kapelā, muižā un muižas pagrabā apskatīt dažādus mākslas darbus.

Skolēniem sagādāja prieku pastaiga pa Lūznavas muižas parku, jo sevišķi rudenī, tur ir īpašai skaisti. Parkā redzēt Madonnas statuju, neparasto vides objektu – instalāciju “Ābele”, apskatīt čūskegles, liepu ar stumbriem u.c., jo Lūznavas parkā sastopama liela koku sugu daudzveidība.

Paldies māksliniekiem par aizraujošo, zināšanām bagāto stāstījumu un aktīvu darbošanos gan darba grupās, gan grafikas darbnīcā, kas iedvesmoja skolēnus!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

1 (3)

Rēzeknes sākumskolas 4.a un 4.d klases skolēni muzejpedagoģiskajā programmā “Satikšanās Rozes pilsētā”

Rēzeknes sākumskolas 4.a un 4.d klases skolēni 2020.gada 14.oktobrī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko programmu “Satikšanās Rozes pilsētā.”

Satikšanās sākās Latgales Kultūrvēstures muzejā, kur skolēni ekspozīcijā “Rēzekne laikmetu griežos” varēja apskatīt priekšmetus, kas stāsta par Rēzeknes septiņu gadsimtu vēsturi un kur var rast atbildi jautājumam „Kas ir Roze?”. Programmas otrajā daļā izbraucienā (ar grupas transportu) skolēni iepazina Rēzekni no cita skatupunkta – kādas pārmaiņas laika gaitā piedzīvojusi septiņu pakalnu pilsēta, kā senatnīgais mijas ar mūsdienīgo.

Rēzeknes sākumskolas skolēni atzīsts, ka uzzināja par Rēzeknes pilsētas vēsturi, kā radies pilsētas vārds, ar interesi noklausījās teiku par trīs māsām – Rozi, Lūciju un Mariju. Par godu Rozei nosauca Rēzekni, par godu Lūcijai – Ludzu un par godu Marijai – Viļaku.

Pēc muzejā dzirdētās informācijas skolēni devās izzinošā ekskursijā pa pilsētu. Apskatīja svarīgus objektus, kas ir nozīmīgi Rēzeknes pilsētai – piemineklis “Latgales Kongresam – 100”, senās pilsētas šaurās ieliņas un senatnīgās ēkas, uzzināja par vēstures liecībām, kā arī pie Rēzeknes pilsdrupām skolēniem interesants un izzinošs likās stāsts par pilsētas attīstību un veidošanos.

Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagogam  par izzinošu, interesantu muzejpedagoģisko nodarbību!

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

123683826_661907324713702_6031152778888504701_n

“Karjeras nedēļa 2020” Rēzeknes sākumskolā

No 2020.gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim Latvijā norisinājās “Karjeras nedēļa 2020”,  kuras laikā arī Rēzeknes sākumskolā notika  daudzveidīgas karjeras atbalsta aktivitātes – 6.klašu skolēniem nodarbība / meistarklase „Datordizaina pasaule”, kur kopā ar uzņēmēju A.Filipenoku tika noskaidrotas minētajā profesionālajā jomā nepieciešamās prasmes un iemaņas,  2.-6.klases grupās patstāvīgi pētīja un guva priekšstatu par kādu no Rēzeknes uzņēmumiem, to darbības virzieniem, darba saturu, piedāvātiem pakalpojumiem un kāda konkrēta uzņēmuma darbinieku profesijām, kā rezultātā tapa skolēnu darbu izstāde „Iepazīsti Rēzeknes uzņēmumus” .

Nodarbības / meistarklases „Datordizaina pasaule” ietvaros 6.klašu skolēni saņēma informāciju par Rēzeknē pazīstama uzņēmuma SIA „Zeize” darba specifiku, profesiju pārstāvjiem, kas nodrošina uzņēmuma pakalpojumu nodrošināšanu un viņiem nepieciešamajām zināšanām, izglītību, kas nepieciešama darbojoties ar apdruku un dizainu saistītā uzņēmumā.

Izglītojamajiem bija iespēja dzirdēt informāciju par tādu specifisku uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu kā termoprese, kas ļauj uz dažādām virsmām veidot apdruku, lielgabarīta printeri, lāzerprinteri un pašiem vērot, līdzdarboties ar termopreses palīdzību veidotā poligrāfijas produkta –  apdrukāta Ziemassvētku rotājuma „Enģelis” izveidē.

Nodarbības noslēgumā A.Filipenoks izglītojamajiem uzsvēra izglītības un mācību nozīmi karjeras attīstības procesā un vispusīgi attīstītas personības  izaugsmē.

Savukārt,  2.-6.klašu  skolēnu veidotie  plakāti  par tādiem Rēzeknē esošiem  uzņēmumiem kā SIA „Akron”, SIA „Komforts M”, SIA „Rēzeknes Gaļas Kombināts”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, SIA „Baibiņa” u.c. (katra klase ir pētījusi atšķirīgu uzņēmumu) ir tapuši radoši, informācijas pilni, krāsaini. Minētās aktivitātes ietvaros skolēni ir attīstījuši tādas karjeras vadības prasmes kā daudzveidīgu informatīvo resursu izmantošana un apstrāde, digitālā pratība, informācijas tehnoloģiju izmantošana, turklāt ir apzinātas iespējamās nākotnes karjeras iespējas.

Karjeras konsultants K.Vanaga izsaka pateicību klašu audzinātājām par sadarbību dotās aktivitātes norisē.

Tapušie skolēnu veidotie plakāti un izstāde „Iepazīsti Rēzeknes uzņēmumus” ir izvietota Rēzeknes sākumskolas 1.stāvā, pretī galvenajai ieejai.

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

Rēzeknes sākumskolas
pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga

Radošums, saziņa un sadarbība

download

Ir noslēdzies ERASMUS+ projekts “MĀCĪŠANĀS AR RSS: skolēnu tehnoloģisko un uzņēmējdarbības prasmju veicināšana, izmantojot radošumu, saziņu un sadarbību”, kurš Rēzeknes sākumskolā tika realizēts no 01.09.2018. – 31.08.2020. Projekta galvenie mērķi ir attīstīt radošumu, saziņas un sadarbības prasmes un kompetence, padziļināt skolēnu un skolotāju digitālās kompetences. Divu gadu garumā 5. un 6. klašu skolēni skolotāju vadībā  izveidoja vairākus digitālos produktus – reklāmu par Rēzekni, dokumentālo filmu par laimi, animācijas filmiņas un podkāstu par drošību internetvidē. Tika pētītas radošuma un digitālās mācīšanas un mācīšanās resursi un vērtēšanas sistēmas. Projektā piedalījās piecas valstis – Lielbritānija, Horvātija, Polija, Turcija un Latvija.
Projekta pirmā vizīte notika 2019. gada oktobra vidū Turcijas pilsētā Antālijā, kurp devās 3 Rēzeknes sākumskolas skolotājas, lai, atgriežoties savā skolā, kopā ar projektā iesaistītajiem skolēniem veidotu reklāmas rullīti par Rēzekni un pilsētas daudzveidīgajiem uzņēmumiem. Skolotājas Lauras Meščanovas vadībā vairāku mēnešu garumā skolēni uzņēma reklāmas filmiņu, parādot tajā skaistākās Rēzeknes vietas un 5 veiksmīgus uzņēmumus pilsētā – Latgales vēstniecību GORS, kebabnīcu “Ausmeņa kebabs”, profesionālo dizaina studiju “Zeize”, SIA “LEAX Rēzekne” un Rēzeknes gaļas kombinātu.
Nākamā projekta vizīte notika 2019. gada martā Londonā, kur 6 Rēzeknes sākumskolas skolēni un 3 skolotājas iepazinās ar vietējo skolu, mācību procesu un Londonas kolēģu sagatavotajām filmiņām, kā arī demonstrēja rēzekniešu nofilmēto  reklāmas rullīti. Ļoti vērtīgas bija apmācības pasaulslavenajā filmu studijā “BFI” (British Film Institute), ELAM (East London Arts and Music) un Camden City mācību centrā, apgūstot dokumentālo filmu veidošanu, spēļu un mūzikas radīšanu, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Tāpat rēzekniešiem bija burvīga iespēja izbaudīt arī bagātīgo megapoles kultūras piedāvājumu – noskatīties teātra izrādi “Karalis Lauva” un iepazīt Londonas muzejus un kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas.
Projekta trešā vizīte noritēja Rēzeknes sākumskolā, kur 2019. gada jūnijā viesojās 40 ārvalstu skolēni un skolotāji no Anglijas, Horvātijas, Polijas un Turcijas un mācījās veidot animācijas filmas. Tika piedzīvots neaizmirstamu notikumu karuselis – krāšņa uzņemšanas ceremonija, projektā iesaistīto valstu sagatavoto dokumentālo filmu “Kas ir laime?” noskatīšanās, kā arī vairāki mācību semināri ar praktiskiem ieteikumiem labu kadru uzņemšanai. Brīvajā laikā, lai viens otru labāk iepazītu, projekta dalībnieki apmeklēja gan zirgu sētu “Untumi”, saimniecību “Obelisk Farm”, gan Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu muzeju u. c. vietas, izbaudot Latgales dabas krāšņumu un cilvēku viesmīlību.
Projekta nākamā vizīte notika Polijā, kurp 2019. gada novembra sākumā devās 10 Rēzeknes sākumskolas  piekto klašu skolēni un 3 skolotājas, lai apgūtu podkāstu veidošanu. Nepilnas nedēļas laikā dalībnieki viesojās Ļubļinas televīzijas un radio studijās, izmēģināja savus spēkus, veidojot radio intervijas, iepazinās ar Ļubļinas vēsturisko centru un ieguva jaunus draugus.
Projekta darbības laikā mūsu skolēni uzlaboja savas digitālās un svešvalodu prasmes, attīstīja radošās spējas, atklājot sevi kā zinošus, komunikablus un sadarbībai atvērtus jauniešus.
Diemžēl šis neparastais laiks ieviesa izmaiņas ne tikai mūsu ikdienā, bet arī projekta darbā. Tā aprīļa sākumā plānotā vizīte uz Horvātiju, kur tika plānotas starptautiskās projekta noslēguma aktivitātes, Covid-19 vīrusa pandēmijas dēļ nevarēja notikt. Projekta darbs turpinājās attālināti. Sesto klašu skolēni ir izveidojuši podkāstu par jauniešiem aktuālo tēmu – drošību internetā. Notika izpētes darbs par radošuma izpratni skolēnu, skolotāju un vecāku vidū projekta iesaistītajās valstīs.
Dalība projektā ir neatsverama pieredze gan skolēniem gan skolotājiem. Grūti pārvērtēt tos labumus – gan profesionālos, gan cilvēciskos-, ko dalībnieki ieguva. Tie ir: iepazina labāk ne tikai pasauli, bet arī sevi; pārvarēja bailes, nedrošību, ieguva ne tikai jaunas zināšanas un prasmes, bet arī jaunus draugus. Ieguvēji ir ne tikai projekta tiešie dalībnieki, bet arī ģimenes locekļi, kolēģi, skola, vietējā sabiedrība. Starp apmācību pasākumiem notika aktīvs darbs skolā. Skolēni aktīvi darbojās, veidojot filmiņas, iepazīstoties ar projekta valstīm. Dalībnieki apmeklēja dažāda profila uzņēmumus, iepazinās ar to darbību, intervēja darbiniekus par nepieciešamajām prasmēm un iemaņām veiksmīgai uzņēmuma darbībai un ilgtermiņa attīstībai. Tika apmeklēti tādi veiksmīgi uzņēmumi kā Rēzeknes gaļas kombināts, Latgales vēstniecība GORS, kafejnīca Ausmeņa Kebabs, uzņēmums LEAX, dizaina studija ZEIZE. Arī uzņēmēji ieradās skolā, lai satiktos ar bērniem. Tādā veidā skolēni guva priekšstatu par uzņēmējdarbību kopumā, veiksmīgiem uzņēmējdarbības apstākļiem un nepieciešamajām darbinieku prasmēm un kompetencēm. Sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju skolēni ieguva jaunas zināšanas par fotogrāfiju, iepazinās ar svarīgām niansēm un jauninājumiem šajā jomā. Projekta aktivitāšu laikā dalībnieki praktiski iepazinās, apguva un pielietoja jaunas IKT programmas. No 2019. gada 10. līdz 12. oktobrim skolā tika organizēta ERASMUS + DAY un TV panelī tika rādīti projekta partnerskolu izveidotie informatīvie un video materiāli, lai informētu un popularizētu ERASMUS + programmu un projektu. Diemžēl Covid 19 ierobežojumu dēļ nācās mainīt projekta grafiku, un dažus plānotos pasākumus pārcēlām uz augustu. Tā 26. augustā notika noslēguma pasākums “3C’s – radošums, komunikācija un sadarbība”, kurā projekta koordinatore un projekta komanda dalījās pieredzē par projekta gaitu, par rezultātiem un skolas, skolēnu un skolotāju ieguvumiem. Skolotāji, turpinot projekta ideju, sadarbojās radošajās darbnīcās, dalījās savā starpā ar radošām idejām, kā labāk un interesantāk iesākt jauno mācību gadu, kā veiksmīgi īstenot radošās idejas skolā un attīstīt tās skolēnos.
Projektā iesaistījās 14 Rēzeknes sākumskolas skolotāji un 80 skolēni, tai skaitā 23 no tiem darbojās ļoti intensīvi. Tika izveidoti vairāki digitālie produkti – reklāma par Rēzekni, dokumentālā filma par laimi, animācijas filmiņas un podkāsts par drošību internetvidē. Tika pētītas radošuma un digitālās mācīšanas un mācīšanās resursi un vērtēšanas sistēmas. Notika 4 apmācību pasākumi – Turcijā, Lielbritānijā, Latvijā un Polijā.

Visu projektā iesaistīto skolu  audzēkņu veidotās filmiņas (reklāmas, dokumentālo, animācijas) un podkāstus var noskatīties projekta mājaslapā.

Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm ir atrodama mājas lapās
https://cccerasmus.wixsite.com/learningwiththe3cs/copy-of-uk-meeting
https://twinspace.etwinning.net/71985/pages/page/449558

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo

ERASMUS+ projekta koordinatore
Inga Rudzīte
30.09.2020.

RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ MATEMĀTIKAS POPULARIZĒŠANAI ĪSTENOTA JAUNIEŠU INICIATĪVA “SKAITĻU KARUSELIS”

TU VARI VAIRĀK, NEKĀ TU DOMĀ – IEMĀCIES DAROT!

attels1Rēzeknes sākumskolas jauniešu neformālā grupa jau 5. gadu aktīvi iesaistās Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC „Zeimuļs” konkursā par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas skolēniem dod iespēju sevi apliecināt aktīvā līdzdarbībā un jaunu prasmju apguvē.
2020.gada 15.oktobrī Rēzeknes sākumskolas skolēnu līdzpārvaldes skolēni īstenoja jauniešu iniciatīvu „Skaitļu karuselis” ar mērķi, uzlabot skolēnu matemātikas pamatprasmes, demonstrēt tās pielietojamību un saistību ar reālo dzīvi. Inicatīvas projekts ir pašu jauniešu radīta, veidota un dzīvē realizēta ideja, kurā ikviens 5.- 6.klašu skolēns varēja pārbaudītAttels2 savas matemātikas un loģiskās domāšanas prasmes.
Katrā stacijā izglītojamie risināja arvien sarežģītākus uzdevumus, kuri prasīja ne vien zināšanas, bet arī radošo domāšanu. Matemātikas uzdevumi un spēles veicināja izpratni, kā ikdienā matemātikas zināšanas noder skolotājam, uzņēmējam, arhitektam, dizaineram, inženierim, pavāram un citiem profesiju pārstāvjiem. Risināja matemātikas uzdevumus dažādās nestandarta situācijās.

Paldies 5. -6. klašu izglītojamajiem par aktīvu, aizrautīgu, ieinteresētu līdzdalību jauniešu iniciatīvā “Skaitļu karuselis”.
Pateicamies pasākuma iniciatoriem skolēnu līdzpārvaldes dalībniekiem  un skolotājiem: S. Studenai, M. Šveiderei, A. Ārgulei, Z. Bogdanovai, Ā. Melnei par iniciatīvas īstenošanu.

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece
izglītības (audzināšanas jomā)
Gunita Ozoliņa
Foto: G. Ozoliņa, I.Madžule, I.Zute

 

logo_pulcini_proj

Rēzeknes sākumskola 2020./2021. mācību gadā turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Rēzeknes sākumskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” sāka īstenot 2017. gada 1. septembrī, 2020./2021. mācību gadā turpinās projekta 2. posma īstenošana. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) attīstība ir viena no prioritātēm.

Rēzeknes sākumskola 2020./2021. mācību gadā projekta ietvaros turpina īstenot divas jomas: Multidisciplināro jomu, STEM un vides jomu, kur mācību satura pasākuma ietvaros darbojas: Logoritmikas laboratorija (1.-4.klase); Dabaszinību laboratorija (1.-4.klase); Datorikas laboratorija (3.-6.klase); Matemātikas laboratorija (2.-6.klase); Pedagoga palīgs (1.-4.klase). Ārpusstundu pasākuma ietvaros norisināsies: Nodarbību cikls “Zinošs – tātad varošs” (4.-6.klase); Mācību ekskursija/vizīte (1.-6.klase); Vasaras nodarbību cikls (1.-6.klase).

Rēzeknes sākumskolā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2020./2021. mācību gadā turpina īstenot  atbalsta pasākumus sākumskolā:

  • Atbalsta personāls. Pedagoga palīgs (1.-4.klase);
  • Atbalsta personāls. Logopēds (1.-3.klase);
  • Atbalsta personāls. Psihologs (1.-6. klase).

Papildus pasākumi “Tehnoloģiju gadā” Rēzeknes sākumskolā 2020./2021. mācību gadā:

  • Laborants dabaszinību nodarbībām  (4.-6.klase): palīdz dabaszinību skolotājam organizēt skolēniem papildus nodarbības dabaszinībās pēc mācību stundām. Izglītojamajiem iespēja veikt praktiskus eksperimentus, pētnieciskos un laboratorijas darbus;
  • Pedagoga palīgs STEM priekšmetos (1.-3.klase): individuālā palīdzība izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām matemātikas un dabaszinību stundās;
  • Laborants dabaszinību stundās (4.-6.klase): palīdz dabaszinību skolotājam mācību stundā organizēt izglītojamo procesu aktīvā darbībā – praktiskos, pētnieciskos darbus, demonstrējumus u.c.;
  • Laborants datorikā (1.-4.klase): palīdz mācību stundās skolēniem apgūt digitālās prasmes (datorikas mācību stundai 4. klasei un datorikas integrācijai 1.-3. klasei).

Dalība projektā sniedz izglītojamajiem atbalstu ikdienas mācību darbā, nodrošina diferencētu pieeju procesu, sakarību apguvē, padziļinātu izpratni, nodrošina izglītojamo iekļaušanu individuālās pieejas nodrošināšanai, veicina dziļās, kritiskās domāšanas un radošas pieejas attīstību izglītības procesā, pētniecisko prasmju pilnveidi, izglītojamo talantu attīstību, nodrošina augstākus mācību sasniegumus.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM: 8.3.2. – Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

3 (4)

Izglītojošā nodarbība “Atklāj ģitāru” Rēzeknes sākumskolas 5. klašu skolēniem

Rēzeknes sākumskolas 5. klašu (5.a, 5.d, 5.m) skolēniem 2020.gada 16.oktobrī iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja klātienē piedalīties izglītojošā nodarbībā “Atklāj ģitāru”.

Ģitārists, komponists Jānis Bērziņš meistarīgi demonstrēja ģitāras skanējumu džeza, roka u.c. ritmos. Skolēni tika iepazīstināti ar modernām ģitāras spēles metodēm. Tika demonstrētas dažādas tehnoloģijas, kuras šobrīd ģitāristi izmanto visā pasaulē, lai sasniegtu jaunus skaņu tembrus, pastiprinātu un izmainītu ģitāras skaņu.

Rēzeknes sākumskolas 5.m klases skolēni atzīst, ka ģitārists Jānis Bērziņš spēlēja profesionāli, jo demonstrēts pat paņēmiens, kā divu ģitāru spēlēšana vienlaicīgi, skaņas ierakstīšana cilpā. Nodarbībā “Atklāj ģitāru” bija jauki apskatīt vairāku ģitāru veidus – akustisko, elektrisko, basa ģitāru un kā ģitārists izpildīja uz katras no tām – tas bija apbrīnojami! Interesanti bija uzzināt, ka ģitārists sevi ar mūziku ir saistījis jau no agras bērnības, par mākslinieka izglītību un profesionālo darbību, par mīlestību uz mūziku, ģitāras spēli un neatlaidīgu darbu.

Paldies talantīgajam, radošajam, izcilajam, pozitīvajam ģitāristam Jānim Bērziņam par meistarību, tehniski izkoptu izpildījumu, kas iedvesmoja skolēnus!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

67477EEA-5564-43AC-8CCA-354A92E7F979

JAUNIEŠU INICIATĪVA „ GARŠU LABORATORIJA”

Jauniešu iniciatīva un līdzdalība sabiedriskajā dzīvē veicina piederības apziņas veidošanos, prieku un lepnumu par savu varējumu. Redzot, kā savas idejas īstenojas reālajā dzīvē, jaunieši gūst pārliecību un ierosmi turpmāko ideju realizācijai. Pašizpausme, aizrautība, tradīcijas, ēdienu kultūra, radošums, tikumi un vērtības, ģimeniskais un lepnums – tie ir tikai daži atslēgas vārdi jauniešu iniciatīvai “Garšu laboratorija”.

Šogad jauniešu iniciatīvas „Garšu laboratorija” dalībnieku atsaucība bija liela, noslēguma pasākumā (15.10.2020.) iesaistījās 25 jauniešu komandas, kopā 85 jaunieši no sākumskolas 5. – 6.klašu skolēniem. Projekta rezultāts apliecina, ka mūsu skolā ir daudz mērķtiecīgu, radošu un aizrautīgu jauniešu, kam interesē veselīgs dzīvesveids, līdzdalība un iesaiste ikdienas procesos, tieši, ēdienu gatavošanā, šogad – centrālā uzmanība tika pievērsta uzkodām – gan sāļajām , gan saldajām.

Katra komanda bija īpaši gatavojušies, pārsteidza ikvienu ar savu mākslinieciskumu, tērpiem, galda klājumu, noformējumu, radošumu, izdomu un piedāvātajām ēdienu receptēm. Iniciatīvas ietvaros papildinājām ēdienu recepšu grāmatu (jau 3.gadu). Recepšu grāmatā šī gada lappuse – UZKODAS, kur var smelties daudzveidīgas idejas par uzkodu daudzveidību, iedalījumu, jauniešu dažādo skatījumu, izpildījumu, oriģinalitāti.

Paldies sakām projekta darba grupai, īpaši projekta idejas atbalstītājai, ģeneratorei Amandai Raudivei (RV1Ģ), kura iepriekšējā gadā pārsteidza ikvienu pasākuma dalībnieku ar savu sniegumu, oriģinalitāti, sniegumu. Pateicība sākumskolas skolotājiem (I.Lāce, S.Gaveika, I.Gailuma, I.Maizika, I.Madžule, I.Zute), kas atbalstīja, motivēja jauniešus uz aktīvu līdzdarbību. Prieks un lepnums, ka jauniešus, kas ir aktīvi neformālajā izglītībā, vieno uzņēmība, vēlme līdzdarboties, iesaistīties, mācīties un spēja aizraut. Paldies sakām iniciatīvas ekspertei – viesim no Latgales vēstniecības GORS, ēdināšanas struktūrvienības “Zīds” vadītājai Ingai Laizānei – Šarovai par iedvesmu un iedrošinājumu jauniešiem darīt tās lietas, kas interesē, sniedz pašiem aizrautību un gandarījumu, īpašs paldies par balvām progresīvākajām, neordinārākajām un radošākajām komandām. Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un atsaucību! Katrs iniciatīvas noslēguma dalībnieks saņēma veicinošās balvas, nomināciju un diplomus. Paldies sakām arī visiem izstādes “Dabas veltes – pārsteigums” dalībniekiem, kas pamana, ievēro, atrod un pārsteidz!

Pateicamies Rēzeknes pilsētas domei un Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādei „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” par iespējām iesaistīties projektos un finansiālo atbalstu jauniešu ideju realizēšanai.

Daži citāti no skolēnu piedzīvotā:

Man patika piedalīties garšu laboratorijā, jo bija interesanti skatīties citas prezentācijas par uzkodām. Pati konkursa ideja man šķita interesanta. Visi bija ļoti skaistos tērpos. Gribētos vēl vairāk tādus konkursus /K.Poikāne, 5.d/

Paldies par iespēju piedalīties jauniešu iniciatīvā “Garšu laboratorija”. Man šis pasākums ļoti patika, tas bija pozitīvs un drosmi rosinošs pasākums. Tas man lika pārvarēt bailes uzstāties auditorijas priekšā, /R.Kalniņa, 5.d/

Komanda “Murīši”, 5.m /A.Novika, Jugane, V.Poikāne/ – “Guvām jauku, pozitīvu pieredzi piedaloties iniciatīvā “Garšu laboratorija”. Ar lielu atbildību gatavojāmies prezentēšanai, recepšu, uzkodu un galda noformēšanai. Pat ieguvām komandas nomināciju “Reklāmas pavēlnieces”! Ļoti patika šī iniciatīva – gan guvām pieredzi gatavojoties tai, gan mācījāmies no citiem. Ja mums būtu iespēja, tad mēs vēlreiz piedalītos šādā iniciatīvā!”

Komanda “Bulciņas”,5.m /V.Bogdanova, E.Strode, R.Kristiāna Skudra/ – “Iniciatīva mūsu komandai radīja prieku. Mums patika uzstāties un saņemt aplausus no citām komandām. Mēs lepojamies ar mūsu rezultātu. Ieguvām prasmi uzkodu sagatavošanā. Garšojām citu uzkodas.”

Komanda “Mazie gardumiņi”, 5.m /K.Rapša, A.Kamins, S.Mortukāne/ – “Paldies par iniciatīvu un dāvaniņām! Mums patika prezentēt savas uzkodas, patika interaktīvais uzdevums – radoši no produktiem 10 minūtēs sagatavot saldo un sāļo uzkodu. Garšoja citu komandu gatavotās uzkodas.

“Komanda “Mēs to varam!”, 5.m /A.Laizāne, A.Kairiša, I.Krukovska/ – “Iniciatīva patika, guvām pieredzi – uzkodu sagatavošanā un prezentēšanā, uzņēmējdarbībā! Jā, gatavojoties iniciatīvai, tas prasīja laiku – izdomāt, mācīties uzstāties, gatavot u.c., taču sacensības gars dod pieredzi. Kaut neesam pirmās, taču lepojamies par savu komandu.

Paldies par iniciatīvu, paldies par cimdiem, kuri ir ļoti mīksti un pūkaini!” Man patika, kā citi prezentēja savus darbus /Linda Garā, 5.a/

Iemācījos strādāt grupā un gatavot bez vecāku palīdzības, guvu labas emocijas /Laura Siliņa, 5.a/

Gribētu vairāk šāda veida konkursus /A.Višņakova, 5.a/

Man patika iniciatīvas sagatavošanās process, bija daudz konkurentu un tas man patika/K.Rancāne, 5.a/

Man ļoti patika iniciatīva, uzzināju, kā var pagatavot uzkodas 10 min laikā /M.Erta, 5.a/

“Garšu laboratorija” man asociēsies ar praktisko uzdevumu un iegūtajiem cimdiņiem, kas sildīs manas rokas un atmiņas /A.Rogozova, 5.a/

Iesaistīšanās projektu veidošanā, iesniegšanā, organizēšanā un īstenošanā ir lieliska iespēja aktīvi paust savu viedokli, uzņemties atbildību, piedāvāt savu redzējumu, šogad – vairāk un intensīvāk par neatkārtojamām garšām skolēnu skatījumā.

Rēzeknes sākumskolas direktore,
iniciatīvas pedagogs – konsultants Ilona Stramkale

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”