6.klašu skolēni iepazina ūdensapgādes procesu pilsētā un iesaistīto speciālistu darbu

56389436_416462375848297_2821461521089953792_nPavasarim iestājoties, 1.,2. un 5.aprīlī, Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēniem tika piedāvāta mācību ekskursija uz uzņēmumu SIA “Rēzeknes ūdens”, kur izglītojamiem bija iespēja iepazīt ūdensapgādes procesu Rēzeknes pilsētā un tajā strādājošo, iesaistīto profesiju pārstāvju darba ikdienu, kā arī klātienē apskatīt uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu.

 SIA  “Rēzeknes ūdens” ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras  pamatdarbība ir saistīta ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

Mācību ekskursijas laikā skolēni apmeklēja “Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu”, kas ir tikai viens no uzņēmuma SIA “Rēzeknes ūdens” sastāvdaļām.

Izglītojamie tika aicināti doties uz uzņēmuma darba telpām un sanāksmju zālē vērot un klausīties prezentāciju par uzņēmuma darbu: ūdens sagatavošanas posmiem, ūdens patēriņa statistiku, ūdens uzglabāšanas rezervuāriem, attīrīšanas filtriem un sūkņiem un kopējo attīrīšanas, atdzelšošanas procesa darbības principiem, kā arī ūdens monitoringa vietas Rēzeknes pilsētā un iesaistīto darbinieku un profesiju pārstāvju lomu ūdens sagatavošanas procesos.

Skolēni arī aplūkoja uzņēmuma darba telpas- ūdens attīrīšanas filtru telpu, ūdens sūkņu telpu un automatizētā automātiskās darbības telpu, kā arī apskatīja vienu no 4 dziļurbumiem, no kura ūdens nonāk ūdens atdzelžošanas stacijā un pēc tam arī iedzīvotāju ūdens padeves krānos.

56732709_439668303449546_6395835464913256448_n

“Dzeramā ūdens sagatavošanas komplekss” vadītājs J.Laizāns savā stāstījumā uzsvēra, ka, lai strādātu šādas jomas uzņēmumā, ir nepieciešams apgūt eksaktās zinātnes, īpaši tādi priekšmeti kā dabaszinības, ķīmija un fizika.

Transporta izdevumi uz uzņēmumu SIA “Rēzeknes ūdens” tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Rēzeknes sākumskola izsaka pateicību uzņēmumam SIA “ Rēzeknes ūdens” un DŪSK vadītājam Jānim Laizānam par izglītojošo un interesanto stāstījumu.

Rēzeknes sākumskolas  pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vogina

Skolēnu skatuves runas konkurss

RPC “Zeimuļs” 11.aprīlī  notika  Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSA reģionālā kārta, kura mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību un līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē. Sveicam konkursa uzvarētājus:
Augstākās pakāpes diploms –  Agneta Jugane, 3.m, skolotāja S.Neško,
I pakāpes diploms – Roberts Zemzars, 2.a, skolotāja I.Jegorova un Elizabete Bikovska, 6.d, skolotāja I.Madžule.

Vēlam veiksmi un izturību Augstākās pakāpes diploma ieguvējai Agnetai Juganei  Skolēnu skatuves runas finālā, kurš norisināsies  2019.gada 3.maijā Rīgas latviešu biedrības namā!

20190411_154427 20190411_154614
E.Bikovska R.Zemzars, A.Jugane

Foto: G.Ozoliņa.

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece izglītības (audzināšanas) Gunita Ozoliņa

Rēzeknes sākumskolas talantu konkurss „ATKLĀJ SAVU TALANTU – RADI, RĀDI, RAIDI”

Talants – tā ir dabas dāvana, tas ir jākopj un jāattīsta. Rēzeknes sākumskola lepojas ar saviem skolēniem, kuri ir ļoti talantīgi, radoši, aizrautīgi.

2019.gada 4.aprīlī, jau trešo gadu pēc kārtas,  notika  Rēzeknes sākumskolas izglītojamo talantu konkurss „ATKLĀJ SAVU TALANTU – RADI, RĀDI, RAIDI”. Konkursa mērķis – veicināt un attīstīt izglītojamo radošumu, iniciatīvu un  interesi par skatuves mākslu. Konkurss katru gadu gūst lielu skatītāju un klausītāju atsaucību, tajā var piedalīties ikviens, kurš vēlas parādīt savu talantu.

Šogad varējām vērot 40 priekšnesumus:  dziedāšanā, muzicēšanā, dejošanā, gleznošanā un citās aktivitātēs.

Sakām lielu paldies Skudru ģimenei par sagādātajām veicināšanas balvām!

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece 
izglītības (audzināšanas) jomā Gunita Ozoliņa

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

IMG-4883 (1024x768)

Pasākums lasītprasmes veicināšanai „Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”

„Visām labajām grāmatām ir kas kopīgs.
Tās ir patiesākas nekā būtu tad,
ja attēlotie notikumi būtu īsti.
Pēc izlasīšanas tu jūties tā,
it kā tas būtu noticis ar tevi –
un pēc tam tas viss pieder tev. „
(E. Hemingvejs)

Sekmējot skolēnu interesi par lasīšanu un grāmatām, šī gada 19. martā Rēzeknes sākumskolā  notika pasākums „Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”, kas saliedēja skolēnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, pilnveidoja lasītprasmi un attīstīja arī prezentēšanas prasmes.

Tas veicināja gan interesi par jaunāko literatūru, gan aktualizēja senaizmirstas, labas grāmatas.

Sacensību 2. kārtā piedalījās 5.-6. klašu skolēni, kas 1. atlases kārtā tika izvirzīti no katras klases. Pirmajā atlases kārtā skolēni izvēlējās grāmatu un interesantāko un aizraujošāko fragmentu lasīja trīs minūtes savai klasei. Uz otro kārtu no katras klases tika izvirzīti divi labākie lasītāji, kurus vērtēja žūrija pēc noteiktiem kritērijiem.

Rēzeknes sākumskolas „Nacionālā skaļās lasīšanas sacensības” 2. kārtas uzvarētāji ir
1. vieta Žaklīnai Mičulei (6.d klase),
2. vieta  Anetei Teivānei (6.a klase) un Ancei Bērziņai (5.m klase),
3. vieta Paulai Esmeraldai Deksnei (6.d klase).

Pirmās vietas ieguvēja Žaklīna Mičule tika izvirzīta dalībai reģionālās atlases posmam.

26. martā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Rēzeknes reģionālais fināls, kurā spēkiem mērojās dalībnieki no Rēzeknes pilsētas un novada skolām. Šajās sacensībās Rēzeknes sākumskolas 6.d klases skolniece Žaklīna Mičule ieguva 3. vietu.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ineta Madžule

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

Rēzeknes sākumskolā ciemojas stikla apstrādes meistari no Ventspils

54142898_397809507695845_2022043050741596160_n2019.gada 4.martā Rēzeknes sākumskolā ciemos bija ieradušies viesi no tālienes – stikla apstrādes meistari Andrejs Virbulis un Artūrs Rožinskis no Ventspils, lai 1.klašu skolēnus iepazīstinātu ar stikla pūtēja, apstrādes meistara profesiju un amata noslēpumiem.

Izzinošajā karjeras atbalsta pasākumā skolēni noskaidroja, ka ir dažādi stikla apstrādes veidi – stikla pūšana, kausēšana, stikla plastika, turklāt katrs no apstrādes veidiem  prasa meistaram ilgstošu apmācības procesu. Izglītojamie tika  iepazīstināti ar stikla apstrādes instrumentiem, nepieciešamiem izejmateriāliem un tehnoloģisko nodrošinājumu, kā arī vēroja dekoratīvo  stikla izstrādājumu izgatavošanas paraugdemonstrējumu un iesaistījās stikla pūšanas procesā.

Nodarbībā tika uzsvērts, ka stikla pūšana ir profesija, kura jāmācās visu mūžu. Galvenā īpašība šajā profesijā ir pacietība, un Latvijā ir tikai 3 vietas, kur nodarbojas ar stikla izstrādājumu  radīšanu – Ventspilī, Līvānos un Jūrmalā , Jura Dunavska stikla studijā.53560014_255810348500048_8546485414343475200_n

 Stikla apstrādes meistars Andrejs Virbulis norāda, ka šobrīd ir ļoti grūti atrast mācekli, kurš būtu gatavs ilgstoši mācīties pirms kļūt par labi apmaksātu meistaru, tāpēc minētā profesionālā joma, diemžēl, ir izzūdoša.

Marta no 1.d klases nodarbībā uzzināja, ka “Stikla figūriņas taisa no stikla stienīšiem. Stiklu sāka taisīt pirms 9.tūkstošiem gadu”.

Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Rēzeknes sākumskolas  pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vogina

53362471_655424948210757_4429806943854395392_n

Rēzeknes sākumskolas skolēniem izglītojošā nodarbība “Konditoru profesijas noslēpumi”

Rēzekn53211710_2211435342504045_3103557464172265472_nes sākumskolas 3.klašu skolēniem 28.februārī tika piedāvāta praktiska un izglītojoša nodarbība “Konditoru profesijas noslēpumi” ar mērķi iepazīt un gūt praktisku ieskatu vienas no saldākajām profesijām ikdienas darba pienākumos un praktiskā darba norisē, kuru īstenoja Rēzeknē pazīstams uzņēmums “LaPizza”.

Izglītojamie saņēma vispusīgu informāciju par konditora darbā pielietojamiem instrumentiem, īpaša apģērba nozīmi šī profesijas pārstāvja darbā, specifiku kopumā un darbojās patstāvīgi – strādāja ar smilšu mīklu veidojot smilšu groziņus, kurus pildīja ar krēmu, tad dekorēja ar augļiem un citiem  kūku un tortu apdares un rotāšanas pusfabrikātiem.

Nodarbībā skolēniem tika uzsvērts, ka konditors veido ne tikai konditorejas izstrādājumu, bet gan sava veida mākslas darbu, ar kuru iepriecināt citus, tāpēc tādas īpašības kā precizitāte, radošums un kreativitāte ir vienas no nozīmīgākajām šajā profesijā, lai varētu veidot skaisti noformētu gatavo izstrādājumu.

Nodarbību noslēdzot izglītojamie novērtēja un degustēja sava darba galarezultātu –  krāšņo, pildīto smilšu groziņu, kas bija ne tikai garšīgs, bet arī vizuāli baudāms.

Marta Teicāne no 3.d klases dalās, ka “…patika dekorēt saldo groziņu. Es iejutos mazā mākslinieka lomā!!!”,  savukārt, Evelīna Vidiņa no 3.a klases noskaidroja, ka “Konditoram ir jābūt arī spēcīgam, jo ir jānēsā lieli smagumi”. Ērika Čuhnova no 3.m klases stāsta, ka “…arī gribu būt kondore! Kūciņa bija ļoti garšīga! Paldies!”.54006164_257470885163961_1511841025201537024_n

Rēzeknes sākumskola izsaka pateicību uzņēmumam SIA “LaPizza”, uzņēmuma konditoriem par piedāvāto aktivitāti un Ilonai Filipenokai par izsmeļošu un interesanto stāstījumu.

Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vogina

WhatsApp Image 2019-03-11 at 09.17.14

Sacensības klasiskajā 3×3 ātrlikšanas kubika rubika disciplīnā

Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu  un attīstītu izglītojamo matemātisko domāšanu un pirkstu veiklību, 2019.gada 06. martā Rēzeknes sākumskolā notika sacensības klasiskajā 3×3 ātrlikšanas kubika rubika disciplīnā. Sacensībās skolēnam kubiks bija jāsaliek uz ātrumu trīs reizes.

Sacensību rezultāti 1. – 3.klašu grupā:
1.vieta Damiānam Bastrikinam (2.d klase) labākais mēģinājuma rezultāts – 00:32,56 sekundes;
2.vieta Markusam Butleram (3.d klase);
3.vieta Remam Šarovam (2.d klase).

Sacensību rezultāti 5. – 6.klašu grupā:
1.vieta Danielam Ušakovam (5.a2 klase) labākais mēģinājuma rezultāts  – 00:32,09 sekundes;
2.vieta Jānim Kotānam (5.a2 klase);
3.vieta Markusam Sīlim (5.a2 klase).

Paldies 2.d klases skolēnam Remam Šarovam un viņa vecākiem par iniciatīvu sacensību organizēšanā, sacensību vietas noformējumu,  kausiem un veicināšanas balvām.

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece
Gunita Ozoliņa

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

52861294_2221886658125562_6624927568782950400_n (1024x768)

Riti raiti, valodiņa

2019.gada 27.februārī ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Rēzeknes sākumskolas aktu zālē tika organizēta interaktīva nodarbība “Riti raiti, valodiņa” skolēniem, kuri apmeklē logopēdiskās nodarbības un logoritmikas laboratoriju, un viņu vecākiem. Nodarbības mērķis bija aktivizēt izglītojamo runas aparātu, sekmēt rakstīšanas un lasīšanas prasmju pilnveidošanu ar vingrinājumiem, uzdevumiem, didaktiskajām spēlēm, izmantojot dažādas metodes. Skolēni un viņu vecāki aktīvi līdzdarbojās pildot vingrinājumus, izmēģinot paņēmienus, kas veicina runas, lasīt un rakstītprasmi.

Nodarbības gaitā skolēni un viņu vecāki tika iepazīstināti ar:

 • Elpošanas vingrinājumi palīdz aktivizēt asinsriti.
 • Līdzsvara vingrinājumi stimulē pareizu stājas koordināciju.
 • Artikulācijas vingrinājumi sekmē pareizas izrunas veidošanos.
 • Pirkstiņrotaļas attīsta sīko pirkstu motoriku.
 • Ritma vingrinājumi attīsta fonemātisko dzirdi, klausīšanās iemaņas.
 • Līnijterapija palīdz ievingrināt plaukstas locītavu, veicina pareizi satvert pildspalvu ,kā arī aktivizē abas smadzeņu puslodes.
 • Prāta vingrinājumi stimulē abas smadzeņu puslodes.
 • Vizualizēšanas vingrinājumi veicina iztēles veidošanos.
 • Vārdu spēles paplašina vārdu krājumu, aktivizē loģisko domāšanu, nostiprina gramatikas prasmes.
 • Darbs ar tekstu veido iemaņas pareiza teikuma, teksta sastādīšanā, atstāstīšanā. Veicina lasītprasmi un izpratni par lasīto.
 • Taktēšanas un sloksnīšu metode. Taktēšana palīdz īso un garo patskaņu diferencēšanā . Sloksnīšu metodi izmanto teikumu veidošanai (teikums, vārds, zilbe).

Nodarbības beigās katram tika iedots didaktiskais materiāls (6 lpp.), ko var izmantot mājās darbojoties ar bērnu.

 Rēzeknes sākumskolas skolotāja logopēde
Sandra Gaveika

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

20190212_122318

Rēzeknes sākumskolas skolēni bērnu vokālo ansambļu muzikālajā uzvedumā„Vilkam tāda dvēselīt”

“Bērnu vokālie ansambļi no visas Latvijas izdzied
stāstu par divām atšķirīgām pasaulēm – cilvēkiem un vilkiem.
Tas ir stāsts par attiecībām, cilvēcību un vēlmi sadzirdēt sevi un citus.
 Tas aicina izjust, pārdzīvot, domāt un caur vilcēna dzīvi spēt labāk saprast savējo.”
/ Sanita Sējāne, Inga Cipe/

Rēzeknes sākumskolas 5.-6. klašu skolēni 2019. gada 12. februārī Latgales vēstniecībā „Gors” iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja kultūrizglītojošu pasākumu – bērnu vokālo ansambļu muzikālo uzvedumu „Vilkam tāda dvēselīt”.

Rēzeknes sākumskolas 5.m klases skolēni uzskata, ka muzikālais uzvedums „Vilkam tāda dvēselīt” bija krāšņs, atraktīvs, pamācošs, skanīgs, enerģisks, jauks un krāsains. Tika stāstīts par vilku un cilvēkbērnu attiecībām, kuri pilnmēnesī dzird vilkus… Aizkustināja solistu skanīgās balsis un azartiskais dziedājums, bērnu dejas un dziesmas. Bija aizraujoši skatīties un klausīties!

Izrāde “Vilkam tāda dvēselīt” skolēniem radīja prieku. Katram skaņdarbam tika rādītas īpašas kustību partitūras, bet uzveduma scenogrāfiju spilgti papildināja videoprojekcijas. Koncerta muzikālo noformējumu radīja Latvijas mūziķi – komponisti Andris Sējāns un Reinis Sējāns, uzveduma mākslinieciskā vadītāja Sanita Sējāne un režisore Inga Cipe.

Novēlam māksliniekiem ar radošām, emocionālām idejām, mūsdienīgu skanējumu iedvesmot skatītājus arī turpmāk!

Rēzeknes sākumskolas
5.m klases audzinātāja Inta Lāce