Rēzeknes sākumskola arī 2022./2023. mācību gadā īsteno ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 3. posmu

logo_pulcini_projekts

Rēzeknes sākumskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” sāka īstenot 2017. gada 1. septembrī, 2022./2023. mācību gadā turpinās Eiropas Savienība struktūrfondu projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošanas 3. posms no 2021. līdz 2023. gadam. Mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Rēzeknes sākumskola 2022./2023. mācību gadā projekta ietvaros turpina īstenot divas jomas:  STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un vides jomu, Multidisciplināro jomu.

Mācību satura pasākuma ietvaros STEM un vides jomā darbojas:

  • Robotikas pulciņš -4. klasei: robotu konstruēšana un modelēšana, izmantojot “LEGO WeDo 2.0” komplektu; vienkārša uzbūvēto robotiņu programmēšana; izveidoto mehānismu testēšana un uzlabošana u.c.
  • Mācīšanās grupas matemātikas mācību priekšmetā -6.klasēm mācību satura nostiprināšanā un zināšanu pilnveidošanai izglītojamiem.
  • Pētniecības programma. Dabaszinību laboratorija – pētniecības projekti, radošie eksperimenti dabas zinātnēs 1.- 6. klašu izglītojamiem.
  • Talanta programma. Matemātikas laboratorija – praktiskās nodarbības matemātikā un 4. klašu izglītojamiem.
  • Pedagoga palīgs/otrais pedagogs – darbam STEM jomas mācību priekšmetu stundās 1.-4. klasēs (matemātikas, dabaszinību, dizains un tehnoloģijas stundās).
  • Laboranta programma laborants datorikas mācību stundās un datorikas integrētai apguvei 1.- 4.klasēm. Datorikas integrētai apguvei mācību stundās 1.-3.klasēs.

Mācību satura pasākuma ietvaros Multidisciplinārā jomā darbojas: Pedagoga palīgs/otrais pedagogs darbam latviešu valodas stundās 2. klasēs.

Dalība projektā sniedz izglītojamiem atbalstu ikdienas mācību darbā, nodrošina diferencētu pieeju procesu, padziļinātu izpratni, arī sakarību apguvē, nodrošina izglītojamo iekļaušanu individuālās pieejas nodrošināšanai, veicina dziļās, kritiskās domāšanas un radošas pieejas attīstību izglītības procesā, pētniecisko prasmju pilnveidi, izglītojamo talantu attīstību, nodrošina augstākus mācību sasniegumus.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM: 8.3.2. – Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

20230314_183855

Robotikas pulciņš. Foto autors: L. Meščanova

Rēzeknes sākumskolas 1. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales vēstniecībā “Gors” apmeklē Latvijas Leļļu teātra ceļojošajā cirka izrādi “Lidojošo cūku nams”

Rēzeknes sākumskolas 1.d un 1.m klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2023. gada 28.februārī Latgales vēstniecībā “Gors” apmeklēja Latvijas Leļļu teātra  ceļojošā cirka izrādi “Lidojošo cūku nams”. Skolēni redzēja un iepazina talantīgos, neparastos māksliniekus – rukšus jeb cūkas. Mākslinieki spēja izpildīt tādus trikus, ko nevarētu neviens cits ruksis visā pasaulē. Visi kopā viņi radīja neaizmirstamu cirka izrādi: draudzība, strīdi, darbošanās kopā u.c. Skolēni iepazina arī neparasto cirka aizskatuves dzīvi.

Marta: “Man ļoti patika citplanētietis Joriks, skaistās lelles un krāšņie kostīmi.”

Dmitrijs: “Patika, kā cūciņas lidoja uz Mēnesi.”

Rinalds: “Man patika triki.”

Edvards: “Skaisti mirgoja un krita lejā krāsainā naudiņa, bija aizraujoši!”

Artūrs: “Manuprāt, izrāde tiem, kam ir bēdīgi, jo bija jautri un bija mūzika izrādes laikā.”

Artis V.: “Jauks bija zaķis – direktors!”

Paldies Latvijas Leļļu teātra māksliniekiem par aizraujošo, interesanto, muzikālo izrādi “Lidojošo cūku nams”, kura tika piepildīta ar leļļu cirka elementiem un trikiem!

            Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

lidojosas_foto

Rēzeknes sākumskolas 3. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Daugavpils teātrī apmeklēja izrādi “Spreideits”

Rēzeknes sākumskolas 3.a un 3.d klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2023. gada 21.februārī Daugavpils teātrī apmeklēja izrādi “Spreideits”. Skolēni redzēja un izjuta, kā Sprīdītis izgāja pārbaudījumiem bagāto ceļu, lai nonāktu pie atziņas, ka nekur nav tik labi kā mājās. Annas Brigaderes pasaku luga Daugavpils teātrī tika izspēlēta latgaliski. Izrādē Sprīdīša piedzīvojumus bagātināja dejas, kā arī latgaliešiem raksturīgais sirds siltums un dzīvesprieks.

Eva: “Es redzēju teātri par Sprīdīti. Man ļoti patika arī velns, jo viņš izskatījās kā roka zvaigzne. Trīs aktierus es jau atpazinu un zināju.”

Ritvars: “Es redzēju interesantu un aizraujošu teātra izrādi “Spreideits” Daugavpils teātrī. Izrāde bija par Sprīdīša piedzīvojumiem, kā viņš meklē laimi.  Sprīdītis pārvarēja bailes un izgāja cauri ļaunajam mežam. Man patika, ka Sprīdītis bija drosmīgs un neatlaidīgs.”

Dēvids: “Man patika, ka bija viss neparasts. Ne tā kā dzīvē. Vēl man patika kopā būšana ar klases biedriem.”

Laila: “Es redzēju teātri par Sprīdīti. Atceros, ka Sprīdītis gribēja tikt uz citu pasauli, jo mājās viņam nepatika. Izrādē man patika, kādi bija tērpi aktieriem un Sprīdītim. Velns gan izrādē bija biedējošs.”

Alīna: “Es biju brīnišķīgā teātrī. Redzēju kaprīzu princesi. Jauki, ka programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros var apmeklēt teātri.”

Alens: ”Es teātrī redzēju Sprīdīti, viņa piedzīvojumus. Patika, ka Sprīdītis ceļoja pa pasauli, taču atnāca atpakaļ uz mājām, jo tur ir laime.”

Alise: “Izrādē man patika, kā spēlēja aktieri un arī Sprīdītis. Es redzēju skaistu, noformētu skatuvi.”

Paldies Daugavpils teātra māksliniekiem par interesanto, aizraujošo, piedzīvojumiem bagāto izrādi “Spreideits”!

            Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

bilde_teatris

Lepojamies ar vokālo ansambļu sniegumu vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2023”!

WhatsApp Image 2023-03-02 at 14.02.57                 WhatsApp Image 2023-03-02 at 14.01.43WhatsApp Image 2023-03-02 at 14.01.50

 

LEPOJAMIES ar Rēzeknes sākumskolas zēnu vokālā ansambļa “Mūzikas kvartāls”

sniegumu un iegūto AUGSTĀKO PAKĀPI

vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2023”.

Vēlam panākumus mūzikas konkursa “Balsis 2023” 2. kārtā,

kurš notiks 10.03.2023., Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”.

LEPOJAMIES ar Rēzeknes sākumskolas meiteņu vokālā ansambļa “Noskaņa”

sniegumu un  iegūto I PAKĀPI 

vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2023”.

Paldies skolotājiem Jānim Veļičko un Svetlanai Bilinskai  par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Paldies koncertmeistarei Irinai Kigitovičai!

Rēzeknes sākumskolas 4.-6.klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklē muzejpedagoģisko nodarbību „1991. gads – barikāžu laiks”

Rēzeknes sākumskolas 4., 5. un 6. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2023. gada janvārī Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību „1991. gads –  barikāžu laiks”. Skolēni uzzināja, ka viens no izšķirošākajiem un simboliskākajiem notikumiem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā bija 1991. gada janvāra barikādes, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību, ka tūkstošiem cilvēku no visas Latvijas devās uz Rīgu, lai aizsargātu Latvijas valdību un svarīgas iestādes – valdības ēkas, radio, televīziju, pastu u.c. Nodarbībā skolēni aplūkoja barikāžu laikā lietotos priekšmetus, izzināja barikāžu laika notikumus, padziļināja zināšanas par 1991. gada barikāžu notikumiem Baltijā un Latvijā, par novadnieku ieguldījumu barikāžu notikumos, uzdrīkstēšanās laiku: sarkanbaltsarkanā karoga iznešana, grupas “Helsinki – 86” līdera Jura Vidiņa uzruna,  tikšanas ar vienu no Atmodas laika personību – dzejnieku Jāni Peteru u.c., Trešās atmodas notikumiem: “Baltijas ceļš”, Tautas fronte, Barikāžu laiks, Latgales atbrīvošanas pieminekļa “Vienoti Latvijai” trešā atgriešanās.

Rēzeknes sākumskolas skolniece Evelīna J.: “Paldies muzejpedagoģei, viņa bija zinoša un atklāta. Pastāstīja gan par barikāžu laiku, gan par notikumiem brīvās Latvijas laikā – pieminekļu nojaukšanu un atjaunošanu, piemēram, pieminekļa “Vienoti Latvijai” uzstādīšana Rēzeknē.”

Damiana Leila: “Es uzzināju, no kā cēla barikādes – baļķi, smagās mašīnas, betona konstrukcijas u.c., kāpēc tās cēla. Jauki, ka nodarbības laika bija iespēja pie izveidotā barikāžu ugunskura dzert tēju un izzināt barikāžu laika notikumus.”

Grieta: “Uzzināju daudz jaunas informācijas par barikādēm. Bēdīgi, ka gāja bojā cilvēki.”

Kristers: “Bija izzinošs stāstījums, prezentācijā bija bildes, fotogrāfijas par barikāžu laika notikumiem barikāžu laikā un pēc barikādēm.”

Raitis: “Man patika muzejā, ļoti patika, ka bija radīta vide, kas ļāva izprast, kā cilvēki barikāžu laika notikumos pavadīja laiku, lai paustu savu nostāju, lai būtu brīva, neatkarīga Latvija.”

Niklāvs: “Prieks, ka Latvija ir neatkarīga! Paldies muzejpedagoģei, kura izstāstīja un parādīja prezentāciju par barikādēm.”

Justīne: “Uzzināju par novadnieku ieguldījumu barikāžu notikumos.”

Aleka: “Uzzināju, kādi baisi notikumi notika, kad Latvija vēl nebija brīva. Uzzināju, ka Latvijā dzīvojošie cilvēki miermīlīgi, bez ieročiem pauda savu nostāju barikādēs, lai dzīvot brīvā Latvijā.”

Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja pārstāvjiem par sirsnīgo uzņemšanu! Paldies muzejpedagoģei Renātei Ničiporčikai par izzinošo nodarbību, par zināšanu pārbaudes jautājumus sagatavošanu Rēzeknes sākumskolas konkursam „1991. gada barikāžu atcerei”, kurš notiks 2023. gada 25. janvārī 4.-6.klašu skolēniem!

            Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

barikades_2023