Konkursa „Sāc ar sevi” rezultāti

DSC_5692-1Piecus gadus pēc kārtas SIA “ALAAS” organizē konkursu otrreizējo materiālu vākšanā “Sāc ar sevi!”. Šī konkursa mērķis ir  iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, jo, kad iepakojums – PET pudeles un HDPE iepakojums ir sasniedzis dzīves cikla beigas, tas paliek ekonomikā, kur to izmanto atkal un atkal, lai radītu jaunas lietas.

15.septembrī Latgales vēstniecībā GORS SIA “ALAAS” noorganizēja konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākumu, uz kuru tika aicināti pirmo trīs vietu ieguvēji pilsētas un novada līmenī.

Rēzeknes sākumskolas skolēni 2019./2020.mācību gada laikā savāca 2080 kilogramus iepakojuma un pārliecinoši ieguva 1.vietu šajā konkursā. Mēs bijām uzvarētāji arī iepriekšējos mācību gados! Paldies skolēniem, skolēnu vecākiem, kuri atbalstīja konkursa ieceri un piedalījās konkursā “Sāc ar sevi”.

45 aktīvākie skolēni piedalījās apbalvošanas pasākumā un saņēma balvas – konkursa sadarbības partneru SIA “Eco Point” daudzreiz lietojamo maisiņu, iespēju noskatīties jauku multfilmu ,,Karalienes korgijs’’ un kraukšķīgu popkorna tūtu ar suliņu.

SIA “ALAAS” konkursa “Sāc ar sevi!” koordinatore
sākumskolā Sandra Gaveika

Rēzeknes sākumskolā tiek noslēgts ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

11

Rēzeknes sākumskolā tiek noslēgts ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – ESF projekts).

Rēzeknes sākumskola kopš 2017.gada rudens uzsāka īstenot ESF projektu, kura mērķis bija uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

ESF projekta laikā tika īstenoti daudzveidīgi karjeras atbalsta pasākumi – meistarklases, darbnīcas, mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, lekcijas u.c., tika piedāvātas pedagoga karjeras konsultanta individuālās konsultācijas un grupu nodarbības, tika veidota sadarbība ar uzņēmumiem un atlasīta, izplatīta informācija par karjeras atbalsta un attīstības jautājumiem.

ESF projekts ir sniedzis iespēju pēdējo 3 gadu laikā izveidot vienotu karjeras atbalsta sistēmu Rēzeknes sākumskolā, kuru kopā ar minētās iestādes administrāciju un klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem skolā īstenoja projekta ietvaros strādājošais pedagogs karjeras konsultants.

Karjeras atbalsta ietvaros Rēzeknes sākumskolā karjeras konsultants ir piedāvājis 36 karjeras atbalsta pasākumus par projekta izmaksām, 84 grupu nodarbības, 7 individuālās karjeras konsultācijas, turklāt regulāri atjaunojis informāciju par karjeras atbalsta pasākumiem skolā un ārpus tās.

Rēzeknes sākumskolai ir izveidojusies sadarbība ar tādiem uzņēmumiem kā SIA “Rēzeknes satiksme”, SIA “Zeize”, SIA “LaPizza”, SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, privātpersonām kinologu Valdi Bikovsku, dejotāju/horeogrāfi Liānu Merņaku u.c., kas ir snieguši savu ieguldījumu izglītojamo iepazīstināšanai ar darba un profesiju pasauli, piedāvājot karjeras atbalsta pasākumus savos uzņēmumos klātienē un/vai lekciju veidā personīgi izglītības iestādē.

ESF projekta darbības laikā ir saņemtas neskaitāmas pozitīvas atsauksmes par rīkotajiem karjeras atbalsta pasākumiem no pašiem izglītojamajiem, skolēni ir iepazinušies ar tādām profesijām kā konditors, metinātājs, automehāniķis, kinologs, biļešu kontrolieris, lauksaimnieks, dejotājs, datordizaineris un daudzām jo daudzām citām profesijām.

ESF projekta darbība skolā tiek pārtraukta ar 2020.gada 31.augustu, taču pedagogs karjeras konsultants savu darbību Rēzeknes sākumskolā turpinās un uzsvaru liks uz vēl ciešāku sadarbību ar skolas pedagoģiem, piedāvās mērķētus pasākumus īstenojot uz izglītojamiem vērstu individuālu pieeju, nodrošinot individuālas un grupu karjeras konsultācijas/nodarbības, veicinās karjeras izglītības integrāciju pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

Rēzeknes sākumskolas
pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga

Drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Joker_Covid_19_WEB

Izskan 2019./2020. mācību gads

Dzīves ritums, ikdiena un svētki. To forma un ietvars ir citādi,
bet nozīme līdzšinējā un, iespējams,
šajā attālinātajā laikā, kļuvusi vēl īpašāka.

clipart-of-flowers-and-butterflies-7

2019./2020.mācību gads izskan – neparasti, citādi, attālināti. Šis mācību gads ir atnesis ne vien attālināto mācīšanās pieredzi, bet arī arī jaunu prasmju, zināšanu un attieksmju apguvi, esam pārvarējuši izaicinājumus un nostiprinājuši savu pārliecību, esību. Pirmkārt, vēlos pateikt paldies visiem skolotājiem, skolēniem un Jums, vecāki, par Jūsu visu spēju, prasmi, kompetencēm un viedumu sadarboties mūsu skolēnu izaugsmes veicināšanā.

Šajā laikā mainījās lomas un atbildība. Aktualizējās sadarbības puses: skolēns – skolotājs – vecāki. Vairāk kā citkārt esam mācījušies, apguvuši un praksē lietojuši jēdzienus: fleksiblitāte, pašvadīta mācīsanās, sasniedzamais rezultāts, atgriezeniskā saite, digitālie rīki, platformas, sadarbība, kritiskā domāšana u.c.

Taču, neskatoties uz grūtībām, kas bija jāpārvar, esam spējuši mācīties, apgūt, rādīt, raidīt, aktīvi līdzdarboties un bagātināties. Esam lepni par paveikto šajā mācību gadā – par augstiem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, neformālās izglītības pasākumos, jauniešu inciatīvās, ESF projektos. Esam veiksmīgi un ar augstiem panākumiem ieskandinājuši XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (2021) ieskaņu skates, atklājot savu prasmi dejā, mūzikā, vārdos, dziesmā.

Cenšoties izvirzīt aizvien augstākus mērķus, sasniegt aizvien labākus rezultātus, bieži vien izaicinot vai pārvarot sevi, skolēni šajā mācību gadā veicinājuši savu izaugsmi un iespējas, spējuši mūs patīkami pārsteigt un iedvesmot. Vienkārši tas nebija. Šajā laikā ir un būs vissvarīgākais bērns, tādēļ Jūsu, vecāki un skolotāji, atbalsts, viedums, klātesamība ir ļoti būtiska!

No 2020. gada 1.septembra Latvijas skolās sāks īstenot jauno mācību saturu 1., 4., 7. un 10.klasēs, kas skolēnos attīstīs 21. gadsimtam svarīgās kompetences. Jau attālinātajā mācību procesā uzskatāmi tika demonstrēta pašvadīta mācīšanās, iedziļināšanās, domāšana, atgriezeniskā saite, zināšanu pārnese jaunās situācijās, digitālā pratība, vērtības un tikumi. Pateicoties skolotāju profesionalitātei, mācīšanas paradumiem un ieguldītajam darbam, mūsu skolas skolēni ir sagatavoti jaunā satura apguvei. 2020./2021.mācību gads ir arī īpašs ar to, ka mūs visus gaida akreditācijas process, kura ietvaros tiks vērtēta izglītības iestādes un izglītības programmas īstenošanas kvalitāte. Būt atvērtiem un katru jaunu izaicinājumu saskatīt kā jaunu iespēju pašizaugsmei – tāds ir mans vēlējums ikvienam skolēnam un mums, pieaugušajiem!

Paldies, vecāki, par Jūsu sirdsgudrību, uzticēšanos, sadarbību, pacietību, atsaucību, ieteikumiem, priekšlikumiem, Jūsu ikdienas atbalstu bērniem un to, ka visi kopā veidojām iespējām bagātu mācīšanās vidi bērniem.

Paldies, skolēni, par Jūsu azartu, degsmi, vēlmi iesaistīties, būt pamanītiem, mācīties un no zināšanām radīt savu ikdienu krāšņāku!

Paldies, pedagogi, par Jūsu profesionalitāti, fleksiblitāti, prasmju kopumu un kompetenci dot, raidīt, radīt, rādīt. Mums, pedagogiem, svarīgi ir vadīt ne tikai zināšanu ieguvi, bet arī bērnu enerģiju. Ja bērns būs iedvesmots, viņš izdarīs vairāk. Ja viņš izdarīs vairāk, viņš patiks sev vairāk un izdarīs vēl vairāk.

Paldies visiem skolas darbiniekiem par komandas darbu!

Kopā – mūsu spēks un iespējas!

Lai izdodas arī turpmāk! Veiksmīgu mācību gada noslēgumu!

Veiksmi, labu veselību, labsajūtu, skaistu vasaru vēlot,
ar cieņu, Ilona Stramkale Rēzeknes sākumskolas direktore

IZSKAN 2019./2020.MĀCĪBU GADS