RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS SKOLĒNI PROGRAMMAS ”LATVIJAS SKOLAS SOMA” IETVAROS APMEKLĒJA CESVAINES PILI

SKOLAS

Šī gada 24.aprīlī Rēzeknes sākumskolas 3.a un 4.m klases skolēniem programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja apmeklēt Cesvaines pili, lai uzzinātu par pils vēsturi un arhitektūru. Interaktīvajā nodarbībā ,,Cesvaines pils izzināšana caur dažādiem mākslas un arhitektūras stiliem” izglītojamie iepazina pils mākslas daudzveidību, jo interjerā ir gan gleznojumi, gan kokgriezumi, gan metālkalumi un dažādi lakoniski veidojumi.

 Noformējums bez nosaukuma - 1

Foto:I.Jegorova

Dāvim patika Cesvaines pils skaistais izskats, kamīns, augstais tornis, jo no tā varēja redzēt visu Cesvaini. Elīnu iepriecināja skaistie mākslas darbi, kas bija apskatāmi pils izstāžu zālēs. Artjomam neaizmirstams likās pagraba apmeklējums, jo viņš nekad nav bijis pils pagrabā.

Bērni ar sajūsmu dalījās savās emocijās un iespaidos. Paldies viesmīlīgajiem Cesvaines cilvēkiem par laipno uzņemšanu!

Rēzeknes sākumskolas skolotāja

Iveta Jegorova

RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ IZGLĪTOJOŠA NODARBĪBA AKCIJAS „ATPAKAĻ UZ SKOLU/ ATPAKAĻ UZ UNIVERSITĀTI 2024” IETVAROS

Noformējums bez nosaukuma - 1

Akcijā „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2024” eksperti dodas uz skolām konkrētu mācību stundu vai lekciju kursu ietvaros, tā ar savas jomas ekspertīzi un savu Latvijas, Eiropas un pasaules pieredzi bagātinot mācību procesu.

Rēzeknes sākumskolā 2024.gada 14.maijā 5.-6.klašu izglītojamajiem notika izglītojoša nodarbība par Sociālo zinību un vēstures tēmām kopā ar Latvijas ANO Jauniešu delegāta padomnieku izglītības jautājumos Daniēlu Zeltiņu. Jaunietis stāstīja par Eiropas Savienības aktualitātēm dažādās jomās un iedvesmoja skolēnus piedalīties skolēnu līdzpārvaldē, projektos, organizācijās, piemēram, “Klubs Māja”, līdzdarbošanās ir pamats savas nākotnes karjeras izvēlē un darbībā.

Rēzeknes sākumskolas

direktores vietniece izglītības jomā Gunita Ozoliņa

NACIONĀLĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBAS skolas līmenī

bilde_2024

LEPOJAMIES ar sasniegtajiem rezultātiem

5. klašu konkursā NACIONĀLĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBAS skolas līmenī!

 

I pakāpes diploms un lasīšanas čempiona tituls

5.a klases skolniekam Gustavam Teicānam, sk. Ineta Madžule

 

II pakāpes diploms

5.a klases skolniecei Anetei Tarvidai, sk. Ineta Madžule

 

III pakāpes diploms

5.m klases skolniekam Matīssam Akmentiņam, sk. Ineta Madžule

 

Vēlam I pakāpes – lasīšanas čempiona titula ieguvējam un II pakāpes ieguvējai veiksmi, izturību

NACIONĀLĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBAS konkursa reģionālajā finālā!

 (21.05.2024. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā plkst. 11.00 (Atbrīvošanas aleja 81, 3.stāva lasītava).

Paldies skolotājām Inetai Madžulei, Ivetai Maizikai par sniegto atbalstu un

izglītojamo sagatavošanu konkursam!

Paldies 5. klašu skolēniem par aktīvu dalību konkursā!

Paldies skolas vadības, atbalsta komandai, Rēzeknes 2.pilsētas bibliotēkas – CB filiāles

 vecākajai bibliotekārei Sanita Aļberhtai!

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS 2. UN 3.KLAŠU SKOLĒNI PIEDALĪJĀS IZZINOŠAJĀ NODARBĪBĀ “NO STĀSTA LĪDZ GRĀMATAI”

SKOLAS

Pasaku autore Inese Valtere programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros vada izzinošas stāstu nodarbības, kurās atklāj pasaku tapšanas burvību un ļauj bērniem piedzīvot radīšanas prieku.

Šī gada 5. aprīlī Rēzeknes sākumskolas izglītojamie  piedalījās šajā izzinošajā nodarbībā,  kuras laikā skolēni iepazinās ar grāmatas tapšanas procesiem:

 • stāsta radīšanas metodēm;
 • kā notiek ilustrāciju izvēle pasakas vizualizācijai;
 • kā iespiež grāmatu.

Rakstnieces iedvesmoti, skolēni aktīvi iesaistījās jaunu tēlu un planētu radīšanā. Piemēram, 3.a klases izdomātie tēli bija: Marķīši, Margo, Marpelsīni, Markolis.

Emīls pēc nodarbības pārliecinājās, cik svarīga loma teikumā ir īpašības vārdiem. Tomam patika radīt jaunus fantāzijas tēlus, apvienojot kopā augļus, ogas un dārzeņus. Pēc mācību stundas skolēni bija apņēmības pilni domāt, radīt, fantazēt.

WhatsApp Image 2024-04-18 at 14.38.41 WhatsApp Image 2024-04-18 at 14.39.29

Foto: K.Bambāne – Sadovska, R.Silicka

Rēzeknes sākumskolas skolotāja

Iveta Jegorova

Rēzeknes sākumskolas talantu konkurss „ATKLĀJ SAVU TALANTU – RADI, RĀDI, RAIDI”

Talants, aicinājums, apdāvinātība – tā ir dāvana, kas jāpilnveido, jāattīsta jau no bērnības. 2024.gada 12.aprīlī, jau sesto gadu pēc kārtas, notika  Rēzeknes sākumskolas izglītojamo talantu konkurss „ATKLĀJ SAVU TALANTU – RADI, RĀDI, RAIDI”.

Šogad 75 skolēni atklāja savas prasmes dažādās jomās: dejošanā, sportā, dziedāšanā, muzicēšanā un gleznošanā. Dalībnieku atbalstītājus priecēja priekšnesumi, kuri bija bija pārdomāti, skaisti un labi sagatavoti.

Latvijā mīt stipri ļaudis un darbojas spēcīgi uzņēmumi – kā SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, kas mūs priecē ar savu produkciju gan ikdienā, gan svētkos. Rēzeknes sākumskolas saime saka lielu paldies par atsaucību, atbalstu un mecenātismu SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”.

 

Paldies skolotājiem un vecākiem par iedrošināšanu, atbalstu priekšnesumu sagatavošanā!

 

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece

izglītības (audzināšanas) jomā Gunita Ozoliņa

1 Paldies_mecenātisms

 

Aprīlis – vācu valodas mēnesis

vaacu viktorina_2024vacu

 • 2024. gada 9.aprīlī 6. klašu komanda pārstāvēja Rēzeknes sākumskolu vācu valodai un kultūrai veltītā pasākumā “Deutsch mit Spaß”, ko organizēja Rēzeknes valstspilsētas vācu valodas skolotājas sadarbībā ar Gētes institūtu 6. – 7. klašu skolēniem. Skolas komanda prezentēja sagatavoto vizītkarti vācu valodā, sekmīgi tika galā ar radošajiem uzdevumiem un ieguva nomināciju “Die besten Mathematiker” (“Labākie matemātiķi”), jo visveiksmīgāk veica uzdevumu ar skaitļiem.

  Skolas komanda:

  Herta Mežale (6.a)

  Anna Višņakova (6.d)

  Nikola Domule (6.m)

  Evelīna Lazareva (6.m)

  Laura Rapša (6.m)

  Sofija Vasiļjeva (6.m)

  Paldies vācu valodas skolotājai Agnesei Kaniņai par skolēnu sagatavošanu vācu valodai un kultūrai veltītam pasākumam!

  Paldies skolas skolēnu komandai! Paldies vecākiem par atbalstu!