Kontakti

RĒZEKNES SĀKUMSKOLA

Adrese: Kaļķu iela 12, Rēzekne, LV – 4601
Tālrunis: +37164623758
Fakss: +37164623758
E-pasts: sakumskola@rezekne.lv
Mājas lapa: www.rezeknessakumskola.lv

REKVIZĪTI

Maksātājs: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde
Reģ. nr. LV 90000025446
Konts LV 80UNLA0050009491831
A/s „SEB Banka”, kods UNLALV2X
Piegādes adrese: Rēzeknes sākumskola
Kaļķu iela 12, Rēzekne, LV – 4601

VADĪBAS KOMANDA

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  E-pasts
Skolas direktore Ilona Stramkale 64623750 ilona.stramkale@rezekne.lv
Direktora vietniece izglītības jomā Silvija Studena 64623758 silvija.studena@rezekne.lv
Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšana) Gunita Ozoliņa 64623758 gunita.ozolina@rezekne.lv
Direktora vietniece – saimniecības pārzine Ziedīte Komule 64623758 ziedite.komule@rezekne.lv

SKOLAS PADOME

 

Amats Vārds, uzvārds  E-pasts
Padomes priekšsēdētājs Guntars Skudra guntars.skudra@saskarsme.lv

ATBALSTA PERSONĀLS

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  E-pasts
Skolas bibliotekārs Inta Lāce 64623758 intat@inbox.lv
Sociālais pedagogs Laura Mičule 64623758 lmicule@gmail.com
Skolas logopēde Sandra Gaveika 64623758
Karjeras konsultants
Skolas medmāsa Laila Rancāne 64623758 lailar@tvnet.lv

LIETVEDĪBAS PĀRZINE

Ruta Grecka 64623758  sakumskola@rezekne.lv