Atbalsta komandas aktivitātes

Atbalsta komandas darbības plānojums 2020./2021.m.g.

Bibliotēkas_darba_plāns_2020_2021

Logopēdes_darba_plāns_2020_2021

Metodiskās_padomes_darba_plāns_2020_2021

Pedagogs_karjeras_konsultanta_darba_plāns_2020_2021

Skolas psihologa darba plāns 2020./2021.m.g.

Skolas māsas darba plāns2020./2021.m.g.

 

Atbalsta komandas personāla darbības plānojums 2018./2019.m.g.

Bibliotēkas darba plāns 2018./2019.m.g.

Logopēdes darba plāns 2018./2019.m.g.

Sociālā pedagoga darba plāns 2018./2019.m.g. I sem.
Sociālā pedagoga darba plāns 2018./2019.m.g. II sem.

 


 

Atbalsta komandas darbības plānojums 2017./2018.m.g.

Bibliotēkas darba plāns 2017./2018.m.g.

Logopēdes darba plāns 2017./2018.m.g.

Sociālā pedagoga darba plāns 2017./2018.m.g.

 


Atbalsta komandas  darbības izvērtējums 2016./2017.m.g.

Bibliotēkas darbības izvērtējums 2016./2017.m.g.

Logopēdes darbības izvērtējums 2016./2017.m.g.

Atbalsta komandas  darbības plānojums 2016./2017.m.g.

Bibliotēkas darba plāns 2016./2017.m.g.

Logopēdes darba plāns 2016./2017.m.g.

 


Atbalsta komandas darbības izvērtējums 2015./2016.m.g.

Bibliotēkas darbība 2015./2016.m.g.

Logopēda darbības izvērtējums 2015./2016.m.g.

Sociālā pedagoga darbības izvērtējums par 2015./2016.m.g. II semestri