Atbalsta personāla aktivitātes

Atbalsta personāla darbības plānojums 2018./2019.m.g.

Bibliotēkas darba plāns 2018./2019.m.g.

Logopēdes darba plāns 2018./2019.m.g.

Sociālā pedagoga darba plāns 2018./2019.m.g. I sem.
Sociālā pedagoga darba plāns 2018./2019.m.g. II sem.

 


 

Atbalsta personāla darbības plānojums 2017./2018.m.g.

Bibliotēkas darba plāns 2017./2018.m.g.

Logopēdes darba plāns 2017./2018.m.g.

Sociālā pedagoga darba plāns 2017./2018.m.g.

 


Atbalsta personāla darbības izvērtējums 2016./2017.m.g.

Bibliotēkas darbības izvērtējums 2016./2017.m.g.

Logopēdes darbības izvērtējums 2016./2017.m.g.

Atbalsta personāla darbības plānojums 2016./2017.m.g.

Bibliotēkas darba plāns 2016./2017.m.g.

Logopēdes darba plāns 2016./2017.m.g.

 


Atbalsta personāla darbības izvērtējums 2015./2016.m.g.

Bibliotēkas darbība 2015./2016.m.g.

Logopēda darbības izvērtējums 2015./2016.m.g.

Sociālā pedagoga darbības izvērtējums par 2015./2016.m.g. II semestri