Panākumi 2018./2019.m.g.

Latvijas skolu reitings 2019 (darbā ar talantīgiem skolēniem)

skolureitings_intro-01

Rēzeknes sākumskola iekļauta Latvijas skolu reitingā 21.vietā mazo skolu grupā.

No visām Latvijas sākumskolām Rēzeknes sākumskola ieņem   2.vietu valstī darbā ar talantīgiem skolēniem.


SIA “ALAAS”  konkurss otrreizējo materiālu vākšanā „Sāc ar sevi!“

Rēzeknes sākumskola 2018./2019.m.g SIA “ALAAS” konkursā otrreizējo materiālu vākšanā “Sāc ar sevi” ieguva 1.vietu (jau trešo gadu pēc kārtas). Gada laikā skolēni savāca 2380 kilogramus iepakojuma.

Pateicamies izglītojamiem un viņu vecākiem par aktīvu iesaistīšanos PET un HDPE pudeļu vākšanā.

Paldies par ieguldīto darbu konkursa koordinatorei sākumskolā skolotājai Sandrai Gaveikai.

 


Rēzeknes sākumskolas skolēni un pedagogi – aktīvi Uzdevumi.lv lietotāji.

uzd


Latvijas 46.atklātā matemātikas olimpiāde

Sveicam Latvijas 46. atklātās matemātikas olimpiādes uzvarētājus:
Žaklīnu Mičuli (6.d) ar iegūto 1.vietu;
Linardu Strodu (6.a) ar iegūto 2.vietu.

Paldies olimpiādes dalībniekiem par sasniegumiem Latgales atklātajā matemātikas olimpiādē!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Sandrai Drelingai un Mārītei Šveiderei.


Latgales reģiona 4.klašu 16. atklātās matemātikas olimpiāde

Sveicam Latgales reģiona 4.klašu 16. atklātās matemātikas olimpiādes uzvarētājus:
Georgu Poplavski (4.a) ar iegūto 3.vietu,
Evelīnu Bojāri (4.a) ar iegūto Atzinību,
Aleksu Hesu (4.b)  ar iegūto Atzinību.

Paldies olimpiādes dalībniekiem par sasniegumiem Latgales reģiona matemātikas olimpiādē!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Ingrīdai Mednei un Ingai Rudzītei.


Rēzeknes snovada skatuves runas konkurss “Vuolyudzāni”

Sveicam 3.a klases skolnieci Alisi Rogozovu ar iegūto Atzinību Rēzeknes novada skatuves runas konkursā “Vuolydzāni”.

 


Latvijas 15. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Mēs -Latvijas nākotnei” (tekstila tehnoloģijas)

Sveicam 6.d klases skolnieci Paulu Piteronoku ar iegūto 2.vietu Latvijas 15. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Mēs -Latvijas nākotnei” (tekstila tehnoloģijas).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Veltai Dzervinikai.


Latgales reģiona  skolu futbola čempionāts

SVEICAM sākumskolas komandu ar iegūto 2.vietu Latgales reģiona  skolu futbola čempionāts: Armandu Latiševu-Čudaru (6.a), Erlendu Ņukšu (4.b), Aleksu Hesu (4.b), Dairi Mičuli (4.b), Lauri Filatovu (5.m), Rihardu Treikuli (5.a1), Kristoferu Ludboržu (5.a2),  Alenu Bogdanovu (4.b), Arti Lustiku (5.m).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.

 


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu FUTBOLA ČEMPIONĀTS

SVEICAM sākumskolas komandu ar iegūto 1.vietu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu FUTBOLA ČEMPIONĀTĀ:

Armandu Latiševu-Čudaru (6.a), Erlendu Ņukšu (4.b), Aleksu Hesu (4.b), Dairi Mičuli (4.b), Lauri Filatovu (5.m), Rihardu Treikuli (5.a1), Kristoferu Ludboržu (5.a2),  Alenu Bogdanovu (4.b), Ēriku litaunieku (4.c), Arturu Vondu (4.b).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.

 


Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 5.-12.klases skolēnu radošo darbu konkursa “Veltījums Rēzeknei”

Sveicam Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 5.-12.klases skolēnu radošo darbu konkursa “Veltījums Rēzeknei” godalgoto vietu ieguvējus:

ar iegūto 2.vietu 6.d klases skolnieci Santu Īristi (sk.I.Madžule),
ar iegūto Atzinību 6.a klases skolnieci Elizabeti Dauguli (sk.I.Maizika).

Paldies dalībniekiem par sasniegumiem Rēzeknes pilsētas  radošo darbu konkursā!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Inetai Madžulei un Ivetai Maizikai.

 


Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs”

Starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs” ar panākumiem piedalījās  84 Rēzeknes sākumskolas 2.-6.klašu skolēni.

Labākais no labākajiem sākumskolā:   Markuss Butlers (3.d, sk.S.Juste), 3.klašu grupā 1.vieta skolā un 12 vieta Latvijā no 2585 dalībniekiem.

2.klašu grupā skolā 1.vieta Oskaram Kivrānam (2.m, sk.A.Ārgule);
4.klašu grupā skolā 1.vieta Georgam Poplavskim (4.a, I.Medne);
5.klašu grupā skolā 1.vieta Katrīnai Laputjovai (5.a2, sk.M.Šveidere);
6.klašu grupā skolā 1.vieta Eināram Saukānam (6.a, sk.M.Šveidere, S.Drelinga).

Sveicam matemātikas konkursa “Kengurs” uzvarētājus!

Pateicamies skolotājām Alisei Ārgulei, Sandrai Drelingai, Sandrai Justei, Ingrīdai Mednei, Mārītei Šveiderei!


Rēzeknes vispārizglītojošo skolu 6. klases skolēnu konkurss “Incredible Australia”

25. aprīlī notika Rēzeknes vispārizglītojošo skolu 6. klases skolēnu konkurss “Incredible Australia”.
 Rēzeknes sākumskolas komandai tika piešķirta nominācija “The Best of the Best”.

Paldies komandas dalībniekiem:
Aleksim Liepiņam – 6.d klase;
Laurai Jermakovai – 6.d klase;
Rinaldam Damianam Kazulim – 6.a klase;
Linardam Strodam – 6.a klase;
Eināram Saukānam -6.a klase.

Liels paldies pasākuma vadītājiem 6. d klases skolēniem Paulai Esmeraldai Deksnei  un Robertam Revizoram!

Pateicamies angļu valodas skolotājai Ivetai Gailumai par komandas sagatavošanu un angļu valodas skolotājām Olgai Gritānei un Gaļinai Skačkovai par pasākuma sagatavošanu  un organizēšanu!


Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnu radošo darbu un vizuālās mākslas konkurss-izstāde “Veltījums Rēzeknei”

Sveicam Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 5.-12.klases skolēnu radošo darbu un vizuālās mākslas konkursa-izstādes “Veltījums Rēzeknei” godalgoto vietu ieguvējus:
Elizabeti Bikovsku (6.d) ar iegūto 3.vietu,
Paulu Dukaļsku (5.m) ar iegūto Atzinību,
Katrīni Ivanovu (6.m) ar iegūto Atzinību.

Paldies dalībniekiem par sasniegumiem Rēzeknes pilsētas radošo darbu un vizuālās mākslas konkursā!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Svetlanai Patmalniecei.


SIA ALAAS rīkotais konkurss “Sāc ar sevi”

SIA ALAAS rīkotais konkurss  “Sāc ar sevi” ir  noslēdzies.

Esam čakli strādājuši un  savākuši 2,380kg PET pudeļu un HDPE iepakojumu.

Starp Rēzeknes pilsētas un novada  izglītības  iestādēm  Rēzeknes sākumskola ieguva  1.vietu!

AS “Zaļais punkts” 1.vietas ieguvējiem dāvina specbalvu skolēniem (aktīvākajiem konkursa dalībniekiem), doties uz  “Rāznas Priedes” piedāvātajām aktivitātēm.

Paldies visiem, kas piedalījās, atbalstīja, iesaistījās šajā konkursā! Kopā spējam daudz!

 


Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē

Sveicam Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursa Latgalē uzvarētājus:
Agnetu Jugani (3.m) ar iegūto Augstāko pakāpi,
Elizabeti Bikovsku (6.d) ar iegūto 1.pakāpi,
Robertu Zemzaru (2.a) ar iegūto 1.pakāpi.

Paldies konkursa dalībniekiem par sasniegumiem Latgales novada skolēnu skatuves runas konkursā!

Vēlam panākumus Agnetai Juganei skolēnu skatuves runas konkursa valsts posmā!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājaām Silvijai Neško, Inetai Madžulei, Ivetai Jegorovai.

 


Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiāde 3.klasēm

Sveicam  Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādes 3.klasēm uzvarētājus:
Markusu Butleru (3.d) ar iegūto 1.vietu,
Raiti Stiuku (3.d) ar iegūto 3.vietu,
Jāni Rundānu (3.d)  ar iegūto Atzinību;

Paldies olimpiādes dalībniekiem par sasniegumiem Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Sandrai Justei.


Projekta “Sporto visa klase” Latgales novada stafešu sacensības

Projekta “Sporto visa klase” ietvaros 6.a klase ieguva 3.vietu Latgales novada stafešu sacensībās.

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam un klases audzinātājai Ivetai Maizikai.

 


Rēzeknes pilsētas mājturības un tekstila tehnoloģiju olimpiāde 6.klasēm

SVEICAM Rēzeknes pilsētas mājturības un tekstila tehnoloģiju olimpiādes 6.klašu skolnieces ar iegūtajām godalgotajām vietām:
1.vieta – Paula Piteronoka (6.d);
3.vieta – Vineta Grecka (6.a);
3.vieta – Egita Silkāne (6.m).

Paldies skolotājai Veltai Dzervinikai par ieguldīto darbu!

 


A.Liepas neklātienes matemātikas skolas rīkotais “Jauno matemātiķu konkursa” 4.kārta

SVEICAM 5.m klases skolēnu Dāvidu Skudru ar iegūto ATZINĪBU A.Liepas neklātienes matemātikas skolas rīkotā “Jauno matemātiķu konkursa”4.kārtā.

 


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensības florbolā zēniem 2018./2019.m.g.

SVEICAM ar iegūto 2.vietu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensībās FLORBOLĀ zēniem 2018./2019.m.g.  sākumskolas komandu: Armandu Latiševu-Čudaru (6.a), Lauri Filatovu (5.m), Arti Lustiku (5.m), Juri Eduardu Pleikšni (5.m), Endiju Lucijanovu (5.m), Markusu Gevaļu (5.a1), Markusu Sīli (5.a2), Kristoferu Ludboržu (5.a2), Erlendu Ņukšu (4.b).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.

 


Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Rēzeknes reģionālais fināls

SVEICAM 6.d klases skolnieci Žaklīnu Mičuli ar iegūto 3.vietu Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību Rēzeknes reģionālā fināla konkursā.

Paldies skolotājai Inetai Madžulei par ieguldīto darbu.

 


15.atklātā mājturības un tehnoloģiju  olimpiāde 6.-9.klasei “Mēs – Latvijas nākotnei” tekstila tehnoloģijās

Noslēdzies 15.atklātās mājturības un tehnoloģiju  olimpiādes 6.-9.klasei “Mēs- Latvijas nākotnei” tekstila tehnoloģijās 2.posms.

Uz olimpiādes 3.posmu, kas norisināsies 17.aprīlī Latvijas Universitātē ir uzaicinātas 6.d klases skolnieces – Amanda  Baltiņa un Paula Piteronoka.

Paldies skolotājai Veltai Dzervinikai par sniegto atbalstu un izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!

Vēlam izturību un veiksmi  mājturības un tehnoloģiju (tekstila tehnoloģijās) olimpiādes 3.posmā!

 


7.Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-6.kl.skolēniem

Sveicam  7.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.–6.klašu skolēniem uzvarētājus:

5.klašu grupā
5.m klases skolēnu Dāvidu SKUDRU ar iegūto 2.vietu (sk.I.Madžule);

6.klašu grupā
6.a klases skolnieci Elizabeti DAUGULI ar iegūto 3.vietu (sk.I.Maizika).

Paldies olimpiādes dalībniekiem par sasniegumiem Latgales novada latviešu valodas un literatūras  olimpiādē!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Inetai Madžulei un Ivetai Maizikai.

 


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSS

ARPC “Zeimuļs” 7.martā notika Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSA 1.kārta.

Sveicam konkursa uzvarētājus:

ar iegūto I PAKĀPI
Elizabeti Bikovsku, 6.d (sk.I.Madžule),
Agnetu Jugani, 3.m ( sk.S.Neško),
Robertu Zemzaru, 2.a (sk.I.Jegorova);

ar iegūto II PAKĀPI
Evelīnu Burovu, 1.m (sk.B.Lazdiņa),
Patrīciju Molodcovu, 2.m (sk.A.Ārgule),
Annemariju Noviku, 3.m (sk.S.Neško);

ar iegūto III pakāpi
Katrīnu Laputjovu, 5.a2 (sk.S.Gaveika),
Martu Teicāni, 3.d (sk.S.Juste).

 

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību.
Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Alisei Ārgulei, Sandrai Gaveikai, Ivetai Jegorovai, Sandrai Justei, Inetai Madžulei, Silvijai Neško, Jevģēnijai Štromai.

Vēlam veiksmi un izturību I pakāpes ieguvējiem Latgales reģiona 2.kārtā skolēnu skatuves runas konkursā, kurš norisināsies šī gada 11.aprīlī, ARPC “Zeimuļs”.

 


Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2019” II kārta (Latgales novadā)

SVEICAM Rēzeknes sākumskolas meiteņu vokālo ansambli „Noskaņa” un vadītāju Svetlanu Bilinsku ar iegūto AUGSTĀKO PAKĀPI vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2019” II kārtā (Latgales novadā) .  Konkursā piedalījās 29 ansambļi no visas Latgales. Sākumskolas ansamblis ieguva Augstāko pakāpi  (46.71  punkti no 50) un savā grupā uzrādīja labāko rezultātu.

Paldies par dziesmas mīlestību, izturību un lielo darbu Laurai Elizebetei Karčevskai (3.d), Agnetai Juganei (3.m), Rebekai Skudrai (3.m), Kristīnei Bufalei (4.b), Agatei Dreļai (4.c), Sintijai Pavlovai (4.c), Beatrisei Lipskai (4.c), Katrīnai Laputjovai (5.a2), Evelīnai Braslai (5.m), Elizabetei Sirmajai (5.m), Anetei Teivānei (6.a), Madarai Arbidānei (6.a), Žaklīnai Mičulei (6.d).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Svetlanai Bilinskai.


Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2019” I kārta

SVEICAM Rēzeknes sākumskolas zēnu vokālo ansambli „Mūzikas kvartāls” un vadītāju,koncertmeistaru Jāni Veļičko ar iegūto I PAKĀPI vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2019” I kārtā.  Ansamblis ieguva 41,50 punktus no 50 punktiem.

Paldies par dziesmas mīlestību, izturību un lielo darbu Kristapam Strodam (4.a), Rinaldam Niperam (4.b), Filipam Sviklim (4.b), Jānim Kotānam (5.a2), Ervinam Orlovam (5.a2), Dānielam Žeļežņakovam (5.a2), Artim Lustikam (5.m), Jurim Eduardam Pleikšnim (5.m), Dāvidam Skudram (5.m), Aleksim Liepiņam (6.d).

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājam Jānim Veļičko.

 


Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2019” (I kārta)

SVEICAM Rēzeknes sākumskolas meiteņu vokālo ansambli „Noskaņa” un vadītāju Svetlanu Bilinsku ar iegūto I PAKĀPI vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2019” I kārtā.  Ansamblis ieguva 44,65 punktiem no 50  un tika izvirzīts uz konkursa II kārtu Latgales novadā.

Paldies par dziesmas mīlestību, izturību un lielo darbu Laurai Elizebetei Karčevskai (3.d), Agnetai Juganei (3.m), Rebekai Skudrai (3.m), Kristīnei Bufalei (4.b), Agatei Dreļai (4.c), Sintijai Pavlovai (4.c), Beatrisei Lipskai (4.c), Katrīnai Laputjovai (5.a2), Evelīnai Braslai (5.m), Elizabetei Sirmajai (5.m), Anetei Teivānei (6.a), Madarai Arbidānei (6.a), Žaklīnai Mičulei (6.d).

Lai skanīgas balsis Latgales novada konkursā!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Svetlanai Bilinskai.

 


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.m.g. sacensības TELPU FUTBOLĀ

SVEICAM ar iegūto 1.vietu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.m.g. sacensībās FUTBOLĀ sākumskolas komandu Erlendu Ņukšu (4.b), Dairi Mičuli (4.b), Aleksu Hesu (4.b), Alenu Bogdanovu (4.b), Rinaldu Niperu (4.b), Kristoferu Ludboržu (5.a2), Arti Lustiku (5.m), Juri Eduardu Pleikšni (5.m), Armandu Latiševu-Čudaru (6.a).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.


Rēzeknes pilsētas MATEMĀTIKAS olimpiāde 5.-8.kl.

SVEICAM Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādes 5.-8.klasēm uzvarētāju

5.klašu grupā:
5.m klases skolnieci Anci Bērziņu ar iegūto 3.vietu;

6.klašu grupā:
6.d klases skolnieci Žaklīnu Mičuli ar iegūto 1.vietu,
6.a klases skolnieku Linardu Strodu ar iegūto 1.vietu,
6.a klases skolnieku Eināru Saukānu ar iegūto Atzinību.

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Sandrai Drelingai un Mārītei Šveiderei.


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensības TAUTAS BUMBĀ

SVEICAM ar iegūto 2.vietu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensībās TAUTAS BUMBĀ sākumskolas komandu Renāru Gudkovu (5.a2), Raiti Kairišu (5.a2), Kristoferu Ludboržu (5.a2), Markusu Sīli (5.a2), Robertu Zuti (5.a2),  Dānielu Žeļezņakovu (5.a2), Markusu Gevaļu (5.a1), Lauri Filatovu (5.m), Endiju Lucijanovu (5.m), Arti Lustiku (5.m), Juri Eduardu Pleikšni (5.m), Armandu Latiševu-Čudaru (6.a).

 Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.


Latgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā “Oranžā bumba”

SVEICAM ar iegūto 2.vietu Latgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā “Oranžā bumba” sākumskolas komandu Renāru Gudkovu (5.a2), Lauri Filatovu (5.m), Endiju Lucijanovu (5.m), Markusu Gevaļu (5.a1), Armandu Latiševu-Čudaru (6.a), Erlendu Ņukšu (4.b), Jāni Rundānu (3.a), Filipu Svikli (4.b), Mārtiņu Rancānu (4.a), Kristeru Zizlānu (4.b).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.

 


Rēzeknes pilsētas latviešu valodas olimpiāde 3.-4.klasēm

SVEICAM Rēzeknes pilsētas latviešu valodas olimpiādes 3.-4.klasēm uzvarētājus:

LAT_OL2

3.klašu grupā
3.d
 klases skolnieci Martu Teicāni ar iegūto 1.vietu (sk.S.Juste),
3.m klases skolnieci Agnetu Jugani ar iegūto 3.vietu (sk.S.Neško);

LAT_OL1

4.klašu grupā
4.a klases skolnieci Evelīnu Bojāri ar iegūto 2.vietu (sk.I.Medne),
4.b klases skolnieci Kristīni Bufali ar iegūto 3.vietu (sk.I.Rudzīte).

Paldies olimpiādes dalībniekiem par sasniegumiem Rēzeknes pilsētas latviešu valodas olimpiādē!

Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām Sandrai Justei, Silvijai Neško, Ingrīdai Mednei, Ingai Rudzītei.

 


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensības basketbolā “Oranžā bumba”

SVEICAM ar iegūto 1.vietu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensībās basketbolā “Oranžā bumba” sākumskolas komandu Renāru Gudkovu (5.a2), Lauri Filatovu (5.m), Endiju Lucijanovu (5.m), Markusu Gevaļu (5.a1), Armandu Latiševu-Čudaru (6.a), Erlendu Ņukšu (4.b), Jāni Rundānu (3.a), Filipu Svikli (4.b), Mārtiņu Rancānu (4.a), Kristeru Zizlānu (4.b).

Vēlam panākumus Latgales novada sacensībās Preiļos 13.februārī!

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.


NBA Junioru līgas 3.sezona skolu komandām

Rēzeknes sākumskolas komanda piedalījās NBA Junioru līgas čempionāta 3.sezonas spēlēs. 2018./2019.m.g. sākumskolas komanda bija 16 labāko Latvijas skolu komandu vidū, kuras sacentās izslēgšanas turnīrā 25.janvārī Salaspilī.

IMG-20190130-WA0000

Paldies sākumskolas komandai – Renāram Gudkovam (5.a2), Jānim Rundānam (3.d), Mārtiņam Rancānam (4.a), Erlendam Ņukšam (4.b), Filipam Sviklim (4.b), Kristeram Zizlānam (4.b), Armandam Henrijam Zariņam (5.m), Laurim Filatovam (5.m), Endijam Lucijanovam (5.m), Markusam Gevaļam (5.a1), Katrīnai Ivanovai (6.a), Anetei Teivānei (6.a), Unai Utānei (6.a), Armandam Latiševam-Čudaram (6.a).

Paldies par sasniegumiem! Lepojamies!

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.

 


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensībās basketbolā “Jauno basketbolistu kauss”

SVEICAM ar iegūto 2.vietu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensībās basketbolā “Jauno basketbolistu kauss” sākumskolas komandu Mārtiņu Svalbu (6.a), Eināru Saukānu (6.a), Ervīnu Reidzānu (6.a), Gati Apīni (6.m), Robertu Revizoru (6.d), Lauri Filatovu (5.m), Armandu Latiševu-Čudaru (6.a), Renāru Gudkovu (5.a2).

Pateicamies skolotājam Raitim Brokam.

 


Jauniešu forums “Iedvesmo Rēzekni”

1asa_da55db0d-0a79-4f5b-b80f-6a799d65e6f1Rēzeknes pilsētas jauniešu forumā „Iedvesmo Rēzekni”, Rēzeknes sākumskolas projekts “Latvija 100 garšās” ieguva goda nomināciju – Labākais iniciatīvu projekts RēzeknēProjekta idejas autore direktore Ilona Stramkale, iniciatīvas pieteicējs Krista Revizore.

Goda nomināciju “Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājs” ieguva Gunita Ozoliņa.

Forumā piedalījās Rēzeknes sākumskolas iniciatīvas “Rēzeknes īpašais cilvēks”, “10×10=Latvijai 100”, “Draudzīgs nozīmē spēcīgs.” Paldies projektu pieteicējiem D.Čiževskai, K.Balčūnei, K.Ozoliņam (RV1Ģ).

Paldies foruma dalībniekiem – Daniellai Čiževskai, Kristiānai Balčūnei, Kristapam Ozoliņam (RV1Ģ), Ancei Bērziņai (5.m), Elizabetei Bikovskai (6.d), Paulai Esmeraldai Deksnei (6.d), Haraldam Fjodorovam (6.d), Ērikai Laganovskai (6.d), Mārtiņam Mikažānam (6.d), Paulai Piteronokai (6.d), Amandai Raudivei (5.a2), Robertam Revizoram (6.d), Laurai Sirmajai (6.m), Liānai Strodei (6.m), direktorei Ilonai Stramkalei, direktores vietniecei Gunitai Ozoliņai, pedagoģei Mārītei Šveiderei, izglītības metodiķei Laurai Mičulei  par ieguldījumu un aktīvu līdzdarbību Rēzeknes sākumskolas jauniešu iniciatīvu  prezentēšanā pilsētas izglītības iestādēm  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” š.g. 25.janvārī.

 Paldies par lielisko sniegumu! Lepojamies!

 


Vēstures konkurss Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 6.klašu skolēniem “Latvijas valsts dibināšana un atjaunošana”

Atzinības raksts Rēzeknes sākumskolas komandai par sasniegtajiem rezultātiem konkursā Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 6.klašu skolēniem “Latvijas valsts dibināšana un atjaunošana”. 

Pateicamies 6.a klases skolēnu komandai un skolotājai Ārijai Melnei.

 


Uzdevumi.lv Atzinības raksts Rēzeknes sākumskolai

uzd

RĒZEKNES SĀKUMSKOLA  2018./2019. mācību gada I semestrī ir viena no TOP 20 aktīvākajām Latvijas mācību iestādēm portālā Uzdevumi.lv!

Pateicībā par skolotāju un skolēnu centīgo darbu, sākumskolai piešķirts Uzdevumi.lv Atzinības raksts.

Pielikumā: Uzdevumi.lv Atzinības raksts Rēzeknes sākumskolai.

 


Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā”

Lepojamies ar sākumskolas skolēnu lielo aktivitāti un uzvaru konkursā: 2.D klase (3 darbi), 3.D klase (12 darbi), 4.B klase (9 darbi).

Konkursa uzvarētāju darbus var apskatīt mājaslapā www.manazemeskaista.lv. Rēzeknes sākumskolas skolēnu darbi: https://manazemeskaista.lv/skolas/354

Pateicamies skolotājām Rutai Silickai, Sandra Justei un Ingai Rudzītei par atbalstu un skolēnu rosināšanu dalībai konkursā.

 


Rēzeknes pilsētas skolu jauniešu iniciatīva “10 x 10 = Latvijai 100”
MATEMĀTIKAS SPĒLE 5.-6.KLASĒM

Sveicam  sākumskolas komandu ar iegūto 1.vietu Rēzeknes pilsētas skolu jauniešu iniciatīvā “10 x 10 = Latvijai 100” Matemātikas spēlē 5.-6.klasēm.

Pateicamies par ieguldīto darbu direktores vietniecei izglītības jomā (audzināšana) Gunitai Ozoliņai un skolotājai Mārītei Šveiderei.


LOK „OLIMPISKĀ DIENA 2018” zīmējumu konkurss

Sveicam 3.a klases skolnieci Lauru SILIŅU ar iegūto 1.vietu pilsētā LOK “Olimpiskā diena 2018” zīmējumu konkursā ar devīzi “Teniss vieno”. Konkursa žūrijas komisija Lauras darbu, kā labāko pilsētā, iesniedza konkursa “Olimpiskās dienas 2018”  zīmējumu konkursa valsts posmam. Vēlam veiksmi!

Pateicamies skolotājai Laurai Meščanovai.


Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 5.-6.klašu komandu sacensības
sporta pasākumos „OLIMPISKĀ DIENA 2018”

Olimpiskā diena tiek rīkota par godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanai 21.septembrī. Olimpiskā dienu Rēzeknē organizēja Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldi, bērnu – jaunatnes sporta skolu un Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvaldi. “Olimpiskās dienas 2018” tēma –  “Iepazīsti tenisu”, devīze -“Teniss vieno!”.

Rēzeknes sākumskolas 5.-6.klašu komanda (10 meitenes un 10 zēni) “Olimpiskās dienas 2018” sacensībās ieguva 1.vietu.

Pateicamies sākumskolas komandai un sporta skolotājam Raitim Brokam.