Karjeras atbalsts

Karjeras atbalsts attālinātajā mācību procesā

Karjeras attīstības atbalsts Rēzeknes sākumskolā 2020./2021.m.g. norisinājās savstarpēji sadarbojoties Rēzeknes sākumskolas pedagogam karjeras konsultantam Karolīnai Vanagai ar skolas vadības komandu, atbalsta komandu, klašu audzinātājiem.
Neskatoties uz attālināto mācību procesu 2.semestrī , karjeras atbalsts skolā norisinājās aktīvi un nepārtraukti – kopumā no 2021.gada janvāra pedagogs karjeras konsultants attālināti  ir piedāvājis un sniedzis 4 individuālas karjeras konsultācijas, 19 tiešsaistes grupu nodarbības klases stundu ietvaros, tika piedāvāti 2 tematiskie karjeras attīstības atbalsta tiešsaites pasākumi – “Mana ideālā prezentācija” 6.klašu izglītojamajiem un “112 zvanu centra dispečeri un 112 tālruņa numurs” 5.klašu skolēniem, tika piedāvāta piedalīšanās 2 informatīvajās dienās 6.klašu izglītojamo vecākiem un skolēniem sadarbībā ar Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju, veikts pētījums par “Mācību nozīme karjeras izaugsmē un skolēnu mācību motivācija 5.-6.klašu skolēnu vidū”, kā arī sniegtas atbildes uz skolēnu un vecāku interesējošiem jautājumiem gan elektroniski, gan pa tālruni.
96DCFE42-371A-4785-9449-083815799003Tematiskais pasākums “Mana ideālā prezentācija” 6.klašu izglītojamajiem norisinājās 11.,12.,martā un 26.aprīlī, kur  Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra pārstāvis  Raivis Mileiko izglītojamos iepazīstināja ar padomiem, piemēriem, praktiskiem uzdevumiem ceļā uz ideālo prezentāciju, digitālo prasmju nozīmi mūsdienu sabiedrībā, karjeras attīstībā. Skolēniem veidojās izpratne par prezentācijas veidošanas pamatnoteikumiem, to nozīmi sava tēla prezentēšanā un karjeras attīstībā.
Savukārt, tematiskais pasākums “112 zvanu centra dispečeri un 112 tālruņa numurs” 5.klašu izglītojamajiem norisinājās 26., 28.aprīlī un 7.maijā, kuras laikā VUGD pārstāve Irita Slavinska sniedza informāciju par 112 zvanu centra dispečera profesiju, citām iesaistītajām profesijām un kādos gadījumos zvanīt uz konkrēto numuru.
Pētījums “Mācību nozīme karjeras izaugsmē un skolēnu mācību motivācija 5.-6.klašu skolēnu vidū” sniedza ieskatu par skolēnu viedokli par mācību nozīmi viņu karjeras izaugsmē un mācību motivācijas nozīmi, kā arī nākotnes plāniem. Kā galvenie pētījuma secinājumi tika noskaidrots, ka vairums Rēzeknes sākumskolas 5.-6.klašu skolēnu domā, izvērtē un plāno savu karjeru – 82% skolēnu no aptaujātajiem zin, kur turpinās iegūt pamatizglītību, 43% skolēnu ir vairāki varianti, kuru profesiju varētu nākotnē izvēlēties apgūt, 29% jau zin, kāda būs viņa profesijas izvēle, turklāt 81% Rēzeknes sākumskolas 5.-6.klašu skolēnu  patīk mācīties.
Iegūtie rezultāti liecina, ka karjeras attīstības jautājumi izglītojamajiem ir nozīmīgi, iestājpārbaudījumu ieviešana izglītības iestādēs (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija) ir mudinājusi skolēniem pārdomāt savu pirmo karjeras izvēli, izvērtēt iegūto prasmju līmeni un apzināties iepriekš gūto mācību sasniegumu ietekmi uz turpmāko karjeras attīstību – par to liecina arī pedagoga karjeras konsultanta sniegtā karjeras atbalsta izmaiņas, kad ir pieaugusi interese par informatīvajām dienām, individuālajām konsultācijām u.c. atbalsta pasākumiem, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem.
Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants novēl skolēniem, viņu vecākiem jaukas, pozitīvām emocijām bagātas vasaras brīvdienas un uz tikšanos nākamajā mācību gadā.

Rēzeknes sākumskolas
pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga


Noderīgi resursi karjeras izglītībā

Karjeras izglītība ir viena no nozīmīgākajām skolēna personības izaugsmes procesā, lai nākotnē kļūtu par pilnvērtīgu sabiedrības sastāvdaļu, tāpēc karjeras atbalsta resursu un informācijas, metožu daudzums tiek atjaunināts un papildināts nepārtraukti. Līdz ar jaunās kompetenču pieejas ieviešanu skolās, arī karjeras izglītībā izmantojamo materiālu daudzums un klāsts ir pieaudzis ar jauniem informācijas resursiem:

  1. Video materiāli, kurus piedāvā Start Strong( starptautiska apmācību programma par tēmām “Karjera”, “Bizness” un “Attiecību veidošana”), iespējams izmantot klases stundās, sociālajās zinībās un patstāvīgajā karjeras izglītošanās procesā par sekojošām tēmām:

“Veiksmīga karjera: sēdēt vai nesēdēt telefonā?”
https://www.youtube.com/watch?v=07wXeQGSDQs

“Veiksmīga karjera: kā izveidot karjeru, ja nekas nepatīk”
https://www.youtube.com/watch?v=rA2Zw8b8vmg

Start Strong youtube kanālā vēl pieejami arī daudzi citi video, kas varētu būt noderīgi, piem., “Vai skolā iegūtais noder dzīvē?” u.c.

  1. Profesiju klasifikators, kas nepārtraukti tiek uzlabots, ir rīks, kas ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Šeit ikviens interesents var iepazīties ar pareizu profesiju nosaukumiem, to apakšgrupām un iedalījumu. Tas atrodams šeit: http://oldlm.lm.gov.lv/lv/darba-devejiem/profesiju-klasifikators
  2. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā ir pieejami informatīvie un metodiskie materiāli, kurus var izmantot karjeras izglītībā. Tajā atrodami gan videomateriāli par tādām tēmām kā veikt karjeras izvēli, kāpēc izvēlēties IT nozari u.c., kā arī metodisko materiālu komplekts un infografikas. Materiāli pieejami te: https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/
  3. Digitālā spēle „Kā kļūt par profesionāli” sevis un profesiju iepazīšanai 1.-6. klašu skolēniem. Spēle pieejama https://parprof.lv. Informēju, ka spēle vēl ir izstrādes procesā, tāpēc tās ielāde un spēlēšana var aizņemt laiku un var rasties dažādi traucējumi.
  4. Vecākiem un citiem interesentiem ir pieejami 5 video materiāli:

3 animēti video ar ekspertu komentāriem vecākiem. Vecākiem paredzētas animācijas, kurās ietvertas biežāk pieļautās kļūdas, vecākiem iesaistoties bērna karjeras jautājumu risināšanā:

Rēzeknes sākumskolas
pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga


“Karjeras nedēļa 2020” Rēzeknes sākumskolā

123683826_661907324713702_6031152778888504701_nNo 2020.gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim Latvijā norisinājās “Karjeras nedēļa 2020”,  kuras laikā arī Rēzeknes sākumskolā notika  daudzveidīgas karjeras atbalsta aktivitātes – 6.klašu skolēniem nodarbība / meistarklase „Datordizaina pasaule”, kur kopā ar uzņēmēju A.Filipenoku tika noskaidrotas minētajā profesionālajā jomā nepieciešamās prasmes un iemaņas,  2.-6.klases grupās patstāvīgi pētīja un guva priekšstatu par kādu no Rēzeknes uzņēmumiem, to darbības virzieniem, darba saturu, piedāvātiem pakalpojumiem un kāda konkrēta uzņēmuma darbinieku profesijām, kā rezultātā tapa skolēnu darbu izstāde „Iepazīsti Rēzeknes uzņēmumus” .

Nodarbības / meistarklases „Datordizaina pasaule” ietvaros 6.klašu skolēni saņēma informāciju par Rēzeknē pazīstama uzņēmuma SIA „Zeize” darba specifiku, profesiju pārstāvjiem, kas nodrošina uzņēmuma pakalpojumu nodrošināšanu un viņiem nepieciešamajām zināšanām, izglītību, kas nepieciešama darbojoties ar apdruku un dizainu saistītā uzņēmumā.

Izglītojamajiem bija iespēja dzirdēt informāciju par tādu specifisku uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu kā termoprese, kas ļauj uz dažādām virsmām veidot apdruku, lielgabarīta printeri, lāzerprinteri un pašiem vērot, līdzdarboties ar termopreses palīdzību veidotā poligrāfijas produkta –  apdrukāta Ziemassvētku rotājuma „Enģelis” izveidē.

Nodarbības noslēgumā A.Filipenoks izglītojamajiem uzsvēra izglītības un mācību nozīmi karjeras attīstības procesā un vispusīgi attīstītas personības  izaugsmē.

Savukārt,  2.-6.klašu  skolēnu veidotie  plakāti  par tādiem Rēzeknē esošiem  uzņēmumiem kā SIA „Akron”, SIA „Komforts M”, SIA „Rēzeknes Gaļas Kombināts”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, SIA „Baibiņa” u.c. (katra klase ir pētījusi atšķirīgu uzņēmumu) ir tapuši radoši, informācijas pilni, krāsaini. Minētās aktivitātes ietvaros skolēni ir attīstījuši tādas karjeras vadības prasmes kā daudzveidīgu informatīvo resursu izmantošana un apstrāde, digitālā pratība, informācijas tehnoloģiju izmantošana, turklāt ir apzinātas iespējamās nākotnes karjeras iespējas.

Karjeras konsultants K.Vanaga izsaka pateicību klašu audzinātājām par sadarbību dotās aktivitātes norisē.

Tapušie skolēnu veidotie plakāti un izstāde „Iepazīsti Rēzeknes uzņēmumus” ir izvietota Rēzeknes sākumskolas 1.stāvā, pretī galvenajai ieejai.

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga


6.klašu izglītojamajiem izglītojoša un praktiska nodarbība „Datordizaina pasaule”
2020.gada 27.oktobrī

KN_logo_krasains_viens_zem_otra„Karjeras nedēļa 2020” ietvaros 27. oktobrī  Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēniem būs iespēja piedalīties praktiskā nodarbībā  „Datordizaina pasaule” un iepazīt dotās profesionālās jomas speciālistu darba specifiku un darba būtību, noskaidrot un darboties praktiski veidojot dažādu poligrāfijas dizaina produktu apdruku.

Nodarbības norisināsies nepilnu mācību stundu (35 minūtes) skolas aktu zālē, ievērojot  epidemioloģiskās prasības sekojošā kārtībā:
6.m2 klasei no plkst. 12:20 –  līdz plkst. 12:55 (6.mācību stunda);
6.m1 klasei no plkst. 13:15 – līdz plkst. 13:50 ( 7.mācību stunda);
6.a klasei no plkst. 14:10- līdz plkst. 14:45 (8.mācību stunda).

 


3.m un 4.m klašu skolēni iepazīst ķīmiķa profesiju

86452363_590899681753313_7038817817453395968_nMūsdienās eksaktās zinātnes ir saistāmas ar jebkuru no dzīves jomām, to pieprasījums mūsdienu darba tirgū pieaug, tāpēc Rēzeknes sākumskolas 3.m un 4.m klašu izglītojamiem bija iespēja 2020.gada 11.februārī doties uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un iepazīt prasmes un spējas, kas nepieciešamas izvēloties ķīmijas novirzienu, darba apstākļu – ķīmijas laboratorijas iekārtojumu, turklāt noskaidrot ķīmijas un citu zinātņu saistību ar ikdienu.

Izglītojamiem bija iespēja vērot ķīmijas eksperimentu paraugdemonstējumu un iesaistīties pašiem ķīmijas ekperimentu veikšanā, noskaidrot ikdienā sastopamo vielu īpašības un izprast, ka ķīmijas zinātnei ir saistība praktiski ar jebkuru nozari.

Martins Kauliņš no 3.m klases ir noskaidrojis, ka “…Ķīmiķis strādā ģērbies baltā virsvalkā, darbojas ar speciālu aparatūru. Ķīmiķim jābūt pacietīgam un precīzam. Ķīmiķis darbā lieto stikla traukus, svarus, pipetes, mikroskopu, u.c. specifiskas iekārtas.

85115033_818054708670639_4934939340322111488_n

Ieva Krukovska no 4.m klases uzzināja, ka “…lai kļūtu par ķīmiķi ir jāmācās izcili visos priekšmetos. Es sapratu, ka ķīmiķa profesijā ir jābūt ļoti uzmanīgai.  Man patika visi eksperimenti. Mani ļoti ieinteresēja šī profesija un es vēlos strādāt par ķīmiķi.”

Nodarbība “Vai es gribu būt ķīmiķis?” tika piedāvāta un īstenota projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga


Rēzeknes sākumskolas skolēni piedalās “Ēnu diena 2020”

IMG_0211Latvijā “Ēnu diena” ir ikgadējs, atpazīstams karjeras izglītības pasākums 1.-12.klašu skolēniem, kas šogad norisinājās 12.februārī.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum, kura laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

“Ēnu diena 2020” piedalījās 10 Rēzeknes sākumskolas 5.-6.klašu skolēni, kas iepazina tādas profesijas un/vai amatus Rēzeknes pilsētā kā koka izstrādājumu dizaina speciālists,  attīstības speciālists, sporta pārvaldes vadītājs, zvērināts tiesu izpildītājs u.c.

Rēzeknes sākumskolas “ēnotāji” apmeklēja tādas Rēzeknes pilsētas un novada iestādes kā Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde”, Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde, Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola, VAS “Latvijas pasts”, Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvalde.

“Ēnotājiem” bija iespēja ne tikai vērot speciālistu darbu, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, bet arī piedalīties kopā ar “ēnu devēju” darba tikšanās un sapulcēs.

Ance Bērziņa no 6.m klases ir “…iepazinusies ar Attīstības pārvaldes vadītāja un projektu vadītāja darba specifiku. Piedalījās sanāksmē par Rēzeknes Olimpiskā centra darbības stratēģijas izstrādi .

Katrīna Laputjova no 6.a2 klases dalās, ka ēnu dienas apmeklējums ir sniedzis izpratni par to, “…kā var atrast savu profesiju un, ka tev ir jābūt plānam B”.

“Ēnu diena 2020”  Rēzeknes sākumskolas “ēnotājiem” ir sniegusi priekštatu par darba specifiku konkrētajās iestādēs, pieredzi tiekoties ar dažādiem cilvēkiem, attīstījusi tādas prasmes kā pašprezentācijas, sadarbības u.c. prasmes.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” vadītājs Edgars Blinovs novēl ēnotājām Alisei Zelčai un Madarai Grīnvaldei no 5.m1klases “Sapņot un ticēt saviem sapņiem!”.

Rēzeknes sākumskolas Pedagogs karjeras konsultants Karolīna Vanaga

 


Nodarbība “Vai es gribu būt ķīmiķis?” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā  3.m un 4.m klašu skolēniem

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 3.m un 4.m  klašu izglītojamiem būs iespēja apmeklēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un iepazīties ar ķīmiķa profesiju, noskaidros kādu prasmju  un spēju attīstīšanai jāpievērš uzmanība, lai varētu darboties konkrētajā jomā, kā arī iesaistās praktiskā darbnīcā, kur mēģinās eksperimentēt ar ķīmiskām vielām, darboties, iepazīt un pielietot laboratorijā esošo nodrošinājumu.

Nodarbības  norisināsies 11. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās, Atbrīvošanas alejā 115, korpuss 4 (Inženieru fakultāte):
3.m klasei  no plkst. 08:35-09:35;
4.m klasei no plkst. 10:15-11:15;

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga


Rēzeknes sākumskolas 3.klašu skolēni iepazīst profesijas pārtikas rūpniecībā

84398860_1276178546103312_3598764719499902976_nRēzeknes sākumskolas 3.klašu skolēniem 29.janvārī tika piedāvāta praktiska un izglītojoša nodarbība, kurā skolēni saņēma vispusīgu informāciju par  tādām  profesijām kā pavārs, pārtikas tehnologs, konditors, pavāra palīgs u.c., noskaidroja darba tirgus tendences dotajā jomā.

Nodarbības praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja vērot vienas no saldākajām profesijām – konditora darba paraugdemonstrējumu – darbošanos ar smilšu mīklu veidojot smilšu groziņus, kurus pildīja ar krēmu, tad dekorēja ar augļiem un citiem  kūku un tortu apdares un rotāšanas pusfabrikātiem, turklāt bija iespēja pašiem pielaikot tādu darba apģērba elementus, kā cepurītes, cimdi un priekšauti, un noskaidrot šo darba elementu nepieciešamību strādājot ar pārtiku.

Nodarbībā skolēniem tika uzsvērts, ka pārtikas rūpniecībā iesaistītajiem profesionāļiem jāpiemīt tādām īpašībām kā precizitātei, radošumam un kreativitātei, lai varētu veidot skaisti noformētu gatavo ēdināšanas izstrādājumu.

Amēlija no 3.d klases dalās, ka “…uzzināja, kā darboties ar konditorejas maisiņu”, bet Markuss stāsta, ka “… ir uzzinājis, ka gatavot pašam ir jauki. Pārsteidza, ka tāds darbs ir ilgs un vajag būt pacietīgam un uzmanīgam”.

Rēzeknes sākumskola izsaka pateicību uzņēmumam SIA “LaPizza”, uzņēmuma profesionāļiem par piedāvāto aktivitāti un Ilonai Filipenokai par izsmeļošo un interesanto stāstījumu.

Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga


Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēni apmeklē metālapstrādes uzņēmumu SIA “LEAX” Rēzekne RSEZ

0FE2BA2D-AFFD-493E-AEAA-6582E91013E3         D8AC1D0A-6C45-453B-891E-9EDA510FAB7D

Novembra beigās Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēni apmeklēja mācību ekskursijas ietvaros uzņēmumu SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ un iepazina uzņēmumā strādājošo profesionāļu darba apstākļus, specifiku, metāla apstrādes procesu un etapus.

SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ ir viens no nozīmīgākajiem darba devējiem un  uzņēmumiem Latgales reģionā, kur strādā vairāk nekā 200 darbinieku; tas ar katru gadu paplašinās aizvien lielāks, turklāt rūpējas par to, lai ražošana nekaitētu dabai un kaitīgo izmešu daudzums vidē būtu minimāls.

Apskatoties uzņēmuma iekārtojumu, telpas, tehnisko nodrošinājumu un klausoties uzņēmuma darbinieka stāstījumu par uzņēmuma pirmsākumiem, nākotnes iecerēm, ražoto produkciju – auto detaļām, izglītojamie noskaidroja informāciju par metālapstrādes ražošanas procesu, cikliem un  vēroja kā tiek izgatavotas detaļas autotransporta, kalnrūpniecības, instrumentu ražošanas, industriālo un elektroietaišu nozarei.

Uzņēmuma darbinieki savā stāstījumā uzsvēra, ka šobrīd, lai strādātu šajā vai līdzīgas jomas uzņēmumā un nepārtraukti kāptu pa karjeras kāpnēm, ir nepieciešams apgūt eksaktās zinātnes  un valodas.

Uzņēmuma produkcija pārsvarā tiek ražota ārzemju tirgum, tāpēc ir jāprot sazināties vairākās valodās-angļu, vācu, krievu valodās.

Anna Maksimova no 6.m klases stāsta, ka “….ļoti patika uzņēmumā “LEAX”, tur bija interesanti skatīties dažādu metāla izstrādājumu ražošanu, bet Amanda Raudive no 6.a2 klases dalās, ka “uzzināja, lai strādātu šajā uzņēmumā ir nepieciešams labi apgūt matemātiku, fiziku, ķīmiju, valodas. Ir jāievēro kārtība, nevar skraidīt un jāģērbj atbilstošs apģērbs”.

Rēzeknes sākumskola izsaka pateicību uzņēmumam SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ un uzņēmuma vadībai par iespēju klātienē iepazīties ar metālapstrādes procesu un uzņēmuma darbiniekam Raimondam Borisovam par izglītojošo un interesanto stāstījumu.

Mācību ekskursijas tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga


Rēzeknes sākumskolas 4.klašu skolēni iepazīst datordizainera profesiju

datordiz   65075936-26AE-4EE7-8155-78C074717B28

Mūsdienās datordizains ir tā joma, kas ir sastopama praktiski it visur – projektēšanā ražošanas, celtniecības un izglītības jomā, informācijas biznesā, reklāmā un poligrāfijā, modes industrijā, izklaidē un mākslā, WEB-portāla dizainā u.c.

Tā kā pieaugošā pieprasījuma dēļ arī karjeras iespējas dotajā sfērā pastāvīgi pieaug un datordizainera profesija acīmredzami  ir aktuāla darba tirgū, tad Rēzeknes sākumskolas 4.klašu skolēniem tika piedāvāta iespēja iepazīties tuvāk ar datordizaina speciālista darbu. Nodarbības norisinājās 2019.gada 26.novembrī uzņēmuma SIA “Zeize” uzņēmuma telpās, kur izglītojamie ne tikai saņēma informāciju, vēroja klātienē uzņēmuma darba organizāciju un tehnoloģisko nodrošinājumu, bet arī darbojās praktiski.

Nodarbības gaitā izglītojamie noskaidroja, ka datordizaineram ir jāprot veidot saskarsmi ar dažādiem klientiem, jāpielāgojas dažādām prasībām, jārealizē māksliniecisko ideju izmantojot datortehniku utt.

Savukārt, nodarbības praktiskajā daļā skolēni veica poligrāfijas produkta  izveidi – personalizēto magnētiņu ledusskapim, vēroja kā noris krūzītes apdruka, un pielietoja nepieciešamo tehniku.

Izglītojamie noskaidroja, ka vizuālā māksla un informātika ir tieši saistītas ar datordizaina profesionālo jomu, turklāt spēja nepārtraukti apgūt jaunas zināšanas un tehnoloģijas ir neatņemama datordizainera darba sastāvdaļa.

Rēzeknes sākumskola izsaka pateicību A. Filipenokam un uzņēmumā SIA “ZEIZE” strādājošiem speciālistiem par iespēju Rēzeknes sākumskolas skolēniem iepazīt jaunu profesiju.

Nodarbība norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros.

Rēzeknes sākumskolas
pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”


4.klašu skolēniem izglītojoša un praktiska nodarbība “Datordizaina pasaule”
2019.gada 26.novembrī

Attēlu rezultāti vaicājumam “zeize”2019.gada 26.novembrī Rēzeknes sākumskolas 4.klašu skolēniem būs iespēja piedalīties praktiskā nodarbībā “Datordizaina pasaule” un iepazīt dotās profesionālās jomas speciālistu darba specifiku un darba būtību, noskaidrot un darboties praktiski veidojot dažādu poligrāfijas dizaina produktu apdruku. Nodarbības norisināsies SIA “Zeize” Dārzu iela 30, Rēzekne (pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros).


6.a1 klases skolēni dosies uz mācību ekskursiju uz uzņēmumu SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ
2019.gada 26.novembrī

111018_089-150x150

Rēzeknes sākumskolas 6.a1 klases skolēniem būs iespēja apmeklēt metālapstrādes uzņēmumu SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ ar mērķi iepazīt metālapstrādes uzņēmuma ražošanas procesu un tajā strādājošo profesiju pārstāvju darba ikdienu, darba specifiku un nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. Mācību ekskursija norisināsies projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros.

Mācību ekskursija norisināsies SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, „Tēviņi”, Ozolaines pag., Rēzeknes nov. teritorijā.


Rēzeknes sākumskolas skolēni iepazīst kinologa amata noslēpumus

75552903_2512266775675103_1544867103209684992_n

Rēzeknes sākumskolā 2019.gada 29.oktobrī ciemojās kinologs Valdis Bikovskis ar savu “četrkājaino” kolēģi vārdā Kimičs un  iepazīstināja 1.m un 5.klašu skolēnus ar sava amata darba specifiku, nepieciešamajām rakstura un personības iezīmēm, dotā amata apguves iespējām valstī.

Skolēni noskaidroja, ka darbs ar dzīvnieku – dotajā gadījumā suni, reizēm ir nogurdinošs, prasa pacietību un neatlaidību. Kinologam ir  jāspēj veikt pienākumus un operatīvi rīkoties psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos, ko nodrošina atbilstošs veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā noturība. Jāprot sadzīvot ar kolēģi, kas ir dzīvnieks ar savām vajadzībām un instinktiem, prasībām un personību.

Nodarbībā izglītojamiem bija iespēja ne tikai vērot dažādas suņa demonstrācijas-lekšanu pāri bortam, braukšanu ar skrituļdēli, aizliegto vielu meklēšanu, uzbrukumu u.c. komandu izpildi, bet arī pašiem profesionāļa vadībā līdzdarboties šajos procesos un aplūkot daudzveidīgas metodes un nodrošinājumu, kuru profesionāļi izmanto suņa apmācības procesā, piemēram., klikers, kas palīdz sasaistīt vēlamo uzvedību ar apstiprinājumu, dažādas speciālas rotaļlietas u.c.

Nodarbībā tika uzsvērts, ka galvenā īpašība šajā profesijā ir pacietība, sava veida mīlestība pret dzīvniekiem – suņiem, kā arī spēja nospraust robežas attiecībās ar dzīvnieku, nodalīt darbu no ikdienas sadzīves, strādājot un  veicot darba pienākumus kopā ar suni.5.m2 klases skolēns Kristofers stāsta, ka “Nodarbības laikā es sapratu, ka kinologa darbs ir ne tikai aktīvs, bet arī grūts – ir nepieciešama disciplīna.”, bet Loreta no 5.a klases uzzināja, ka kinologam “…ir nepieciešams būt pacietīgam, stingram un atbildīgam par suni”.

Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Rēzeknes sākumskolas
pedagogs karjeras konsultants Karolīna Vanaga


“Karjeras nedēļa 2019” Rēzeknes sākumskolā

No 2019.gada 14.oktobra līdz 18.oktobrim Latvijā norisinājās “Karjeras nedēļa”, kas ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Arī Rēzeknes sākumskolā minētajā laika posmā notika dažādas karjeras atbalsta aktivitātes – 2.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu SIA “Rēzeknes satiksme” un iepazina uzņēmumā strādājošo pārstāvju darbu, 3.-6.klases veidoja plakātus par dažādām profesijām, 5.-6.klašu skolēni iesaistījās iniciatīvā “Krāsaino garšu salūts” un dzirdēja informāciju par pavāra profesiju no uzņēmēja A.Filipenoka.

Uzņēmumā SIA “Rēzeknes satiksme” skolēni kopumā iepazina un vēroja tādu profesiju pārstāvju kā metinātāja, automehāniķa, autoatslēdznieka, dispečera, autobusa vadītāja, biļešu kontroliera, grāmatveža,  u.c. speciālistu ikdienas darbu, vēroja metināšanas, riepu balansēšanas un autobusu riepu maiņas paraugdemonstrējumu, noskaidroja darba aizsardzības pasākumu ievērošanas prasības un nepieciešamību uzņēmumā, kā arī tādu instrumentu kā triecienskrūvgriezis, vulkanizators, riepu balansēšanas stends pielietojumu automehāniķa darbā. Nodarbības noslēgumā uzmanīgākie klausītāji saņēma balvas par atbildēm uzņēmuma darbinieku organizētajā viktorīnā.

Herta Mežale uzzināja, ka “…autobusā ir autobusa vadītājs. Viņš izsniedz biļetes un skatās pēc kārtības autobusā. Rādīja arī kā var karsēt un griezt metālu”, bet Evelīnai Vasilei no 2.d klases “…patika metinātāja profesija”.

17.oktobrī Rēzeknes sākumskolā norisinājās iniciatīva “Krāsaino garšu salūts”, kas veicināja izpratni par uzņēmējdarbību un ēdienu gatavošanu, aicināja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Minēto pasākumu papildināja uzņēmēja A.Filipenoka stāstījums par pavāra profesiju, dotās profesijas pievilcību un pieprasījumu mūsdienu darba tirgū un tajā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Savukārt,  3.-6.klašu  skolēnu veidotie plakāti (katra klase ir lozējusi un pētījusi atšķirīgu profesiju) galarezultātā ir tapuši krāsaini un informācijas bagāti, ir veidojusies interese un jaunas zināšanas par tādām profesijām, kā tiesnesis, viesmīlis, skolotājs, žurnālists, programmētājs, veterinārārsts u.c. Minētā aktivitāte ir attīstījusi tādas prasmes un kompetences kā informācijas tehnoloģiju izmantošana, sadarbība un komandas darbs, informācijas avotu izvēle, analīze un atlase utt.

Karjeras konsultants K.Vanaga izsaka pateicību klašu audzinātājām par sadarbību dotās aktivitātes norisē.

Tapušie skolēnu veidotie plakāti ir izvietoti Rēzeknes sākumskolas 1.stāvā.

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga

12

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”