Rēzeknes sākumskolas programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU) noteikumi

Rēzeknes sākumskolā:

  • Ir skaidri uzvedības noteikumi.
  • Visi noteikumi ir saistīti ar drošību, atbildību un cieņu.
  • Skolēni kopā ar skolotājiem mācās uzvedības noteikumus.
  • Skolēni saņem apbalvojumus par pozitīvo uzvedību.
  • Visi skolas darbinieki vienoti reaģē uz noteikumu pārkāpumiem.
Sektors

 

Drošība Atbildība Cieņa
Klasē ·      Uzturi savu darba vietu tīrībā un kārtībā.

 

 

·      Laikus ierodies uz mācību stundu

·      Ievēro un izpildi skolotāja norādījumus stundas laikā.

·      Uz stundu ierodies ar izpildītu mājas darbu.

·      Mācību dienas laikā izslēdz mobilās ierīces.

·      Runā, atbildi tad, kad tev tiek dots vārds.

 

Gaitenī ·      Pārvietojies gaitenī klusi, lēni, mierīgi. ·      Ievēro tīrību, cieni citu darbu. ·      Sveicini pieaugušos.
Garderobē ·      Garderobē uzvedies mierīgi un kārtīgi.

 

·      Pats atbildi par naudu, mob.telefonu un citām mantām, atstātām virsdrēbēs. ·      Lieto tikai sev piederošas mantas un lietas.
Ēdamzālē ·      Ednīcā uzvedies klusi un ievēro kārtību. ·      Pareizi lieto galda piederumus. ·      Izturies ar cieņu pret ēdienu.
Sporta zālē ·      Inventāru  paņem ar skolotāja atļauju.

 

·      Ievēro skolotāja norādījumus.

·      Zālē ierodies sporta maiņas apavos un sporta apģērbā.

·      Cieni un respektē citu fiziskās spējas.
Sektors

 

Drošība Atbildība Cieņa
Aktu zālē ·      Aparatūru un aprīkojumu izmanto skolotāja klātbūtnē. ·      Aktu zālē atrodies tikai skolotāja klātbūtnē. ·      Pasākuma laikā ievēro klusumu.

 

Tualetē ·      Tualeti un tās aprīkojumu (podu, papīru, ziepes, izlietni) lieto tikai tam paredzētajam nolūkam.
Ekskursijā ·      Izpildi visus skolotāja, ekskursijas vadītāja, šofera norādījumus. ·      Esi atbildīgs par savu rīcību.

 

·      Cieni apkārtējos.

 

Pirms skolas/ Pēc skolas ·      Skolas teritorijā pārvietojies tikai pa ietvēm. ·      Ikreiz ienākot skolā, noslauki apavus kājslauķī. ·      Runā, izvēloties pieklājīgu valodu.

 

Pagarinātajā grupā/ pēc stundām ·      Atstāj pagarinātās grupu tikai  ar skolotāja atļauju. ·      Mācies un rotaļājies klusi. ·      Esi kārtīgs, draudzīgs, izpalīdzīgs, pieklājīgs.
Skolas pagalmā/ Rotaļu laukumā ·      Esi uzmanīgs, atrodoties tuvu šūpolēm, spēlējot bumbu, vingrojot, kāpelējot. ·      Aizliegts smēķēt, lietot alkoholu, narkotiskās un citas apreibinošas vielas. ·      Saudzīgi izturies pret skolas apstādījumiem un aprīkojumu.

·      Atkritumus izmet paredzētajās vietās.

Bibliotēkā ·      Ienāc bez pārtikas produktiem un ievēro klusumu.