Tiešsaistes saruna vecākiem par tēmu “Drošs internets sākas ar mani”

Sociālie tīkli un interneta vide mūsu dzīvē ieņem svarīgu lomu – tā ir saziņa, draudzība, iepazīšanās, mācīšanās, tomēr katra vide pieprasa atbildību un zināšanas, lai katrs tajā justos droši un pārliecināts par sevi. Ņemot vērā šīs tēmas aktualitāti, aicinu

02.02.2023., plkst.:18:00 vecākus pievienoties sarunai “Drošs internets sākas ar mani”.

Runāsim par sociālā pedagoga novērojumiem skolēnu sociālo tīklu lietošanas kultūrā, meklēsim kopā atbildi, kā savu bērnu pasargāt šajā vidē un to, ar kādiem riskiem var saskarties lietojot sociālos tīklus.

Uz tikšanos!

“Drošs internets sākas ar mani”

 

Paldies aktīvākajiem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” lasītājiem/ekspertiem

Rēzeknes sākumskolas bibliotēka ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātajā un kopš 2001. gada īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”. Bērni, jaunieši un vecāki, kuri iesaistījās žūrijas darbā, kļuva par grāmatu ekspertiem – lasīja, vērtēja un vērtēs jaunākās grāmatas, kas ir īpaši izvēlētas šai programmai.

Notiek elektronisko anketu pildīšana par interesantākajām grāmatām. Anketas nonāks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, kur tās tiks saskaitītas, analizētas, veidots tops par populārākajām grāmatām.

Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem, jo mācību gada sākumā Rēzeknes sākumskolai tika dāvināts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” grāmatu komplekts lasītprasmes attīstīšanai. Grāmatu – mācību līdzekļu kolekcija, ko sagatavoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā, sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku, kā arī balviņas – atstarotāji “Lasi un staro!” un pierakstu blociņi “Lasītāja piezīmes!”

Aktīvākie “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” lasītāji/eksperti 2022.gada 22.decembrī tika aicināti uz pasākumu Rēzeknes sākumskolas bibliotēkā, kur no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem saņēma balviņu, kā arī Rēzeknes sākumskolas Pateicību un saldo balviņu par aktīvu “Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrija 2022” grāmatu lasīšanu/ novērtēšanu.

Lai ikvienam lasītprieks tikai pieaug!

Rēzeknes sākumskolas

 bibliotekāre/ skolotāja  Inta Lāce

zurija_1 zurija_2

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Māla pikuča piedzīvojumi” Latgales Kultūrvēstures muzejā

Rēzeknes sākumskolas 1. un 2. klašu skolēni 2022. gada decembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību “Māla pikuča piedzīvojumi”.

Muzejā skolēni uzskatāmā veidā izzināja māla pārvērtības – atrašanās, pārstrāde, apdedzināšana, kā māls pārvēršas podos, svečturos, iepazina mālu, māla īpašības, podnieka amata attīstību u.c. Skolēni apskatījās keramikas ekspozīciju, ko dažādos laikos darinājuši Latgales podnieki. Programmas otrajā daļā skolēniem bija iespēja pašiem veidot no māla suvenīrus, ko varēja ņemt līdzi.

Sandris: “Man ļoti patika senlaicīgie māla trauki.”

Artūrs: “Es uzzināju, kā cilvēki dzīvoja senatnē, patika māla ekspozīcija.”

Daniela: “Es priecājos, ka varēju darboties ar mālu, veidot savu suvenīru.”

Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģei par izzinošo, radošo, interesanto  nodarbību “Māla pikuča piedzīvojumi”!

Rēzeknes sākumskolas

bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

mala_pikuca_2

mala_pikuca

Rēzeknes sākumskolā kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros muzikāla leļļu izrāde “Ceļojums”

0F988541-C53F-4F3C-A81D-428FDAF5B749
Rēzeknes sākumskolā 1. un 2. klašu skolēni 2022. gada 2
. decembrī kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros vēroja muzikālu leļļu izrādi “Ceļojums”.Muzikālās izrādes laikā visi notikumi tika ieskandināti ar latviešu tautasdziesmām.

Skolēni muzikālajā pasakā izzināja stāstu par kaķi, kurš nolēma apceļot pasauli,pirmajā ceļojumā nomaldījās mežā, satikās un iepazinās ar iepriekš nezināmiem zvēriem, putniem un kuram ceļojuma laikā nācās piedzīvot gan prieku, gan vilšanos. Skolēniem muzikālā leļļu izrāde patika, tā bija interesanta, skanīga, jautra un piedzīvojumiem bagāta.

Marks: Man izrāde patika, bija ļoti smieklīgi, kad kaķis skrēja pēc putna.”

Samanta: “Man patika, ka izrādē bija dažādi zvēri – kaķis, vāvere, lācis, kuri bija gan draudzīgi, gan arī notika strīdi.”

Alise: “Man ļoti patika, kā dziedāja rūķis.”

Evija: “Brīnišķīga bija lāča dziesma.”

Emīlija: “Man izrādē patika vāvere un kaķis, ka bija ziema.”

Paldies Jura Babra leļļu teātra “TIMS” māksliniekiem par aizraujošo, piedzīvojumiem bagāto, muzikālo izrādi!

Rēzeknes sākumskola

bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Zemes dzīļu noslēpumi” Latgales kultūrvēstures muzejā

zemes_dziles_4m

Rēzeknes sākumskolas 4.m klases skolēni 2022. gada 15.novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko programmu „Zemes dzīļu noslēpumi”. Nodarbības laikā skolēni padziļināja zināšanas par vēsturi, kultūrvēsturi, mācījās izprast, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties pret vidi, iepazinās gan ar 1980.–1983. gada arheoloģiskajos izrakumos atrastajām senlietām, gan ar arheoloģisko izrakumu materiāliem, kas iegūti Rēzeknes viduslaiku pilskalna aizsardzības zonā 2010.gada pirms Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs“ celtniecības. Praktiski darbojoties grupās, skolēni noskaidroja, ko var atrast zemes dzīlēs un cik liela nozīme senvēstures pētīšanā, senču sadzīves izzināšanā ir arheoloģiskajiem izrakumiem. Uzzināja, kas ir arheoloģija, iejutās arheologa lomā, izrokot no smiltīm dažādus vēsturiskus priekšmetus. Skolēni izzināja, kā tiek veikti izrakumi – rūpīga, saudzīga zemes virskārtas noņemšana, izmantojot nelielus darbarīkus, lai priekšlaicīgi nesabojāt iespējamos atradumus. Skolēni uzzināja, ka rakšanas darbi izrakumu vietā beidzās tikai tad, kad ir sasniegts zemes slānis, kurā nevar novērot cilvēka darbības pēdas. Skolēni saudzīgi, ar speciālu otiņu no priekšmetiem notīrīja smiltis un izrakumos atklāja sena dzīvnieka galvaskausu, seno gludekli, māla lauskas, ogles, dzintaru, dzīvnieku zobus u.c. Pētīja senās vēstures liecības un iztēlojās, kā kādreiz dzīvojuši cilvēki, analizēja atradumus un izvērtēja.
Samanta: “Man patika, ka mūs sadalīja komandās, kur katra komanda meklēja izrakumos vēstures liecības, tad iztēlojāmies un stāstījām par atrastiem priekšmetiem, par cilvēkiem, viņu nodarbošanās, jo tas bija atkarīgs no izrakumos atrastā.
Žaklīna: “Man ļoti patika Latgales kultūrvēstures muzejā, kur kļuvām par arheologiem un meklējām senlietas!”
Vlada: “Man patika meklēt dažādas vēstures liecības, taču visvairāk patika, ka mūsu komanda izrakumos atrada sena dzīvnieka galvaskausu.”
Reičela: “Man ļoti patika, ka mēs ar klasi visi kopā devāmies uz muzejpedagoģisko nodarbību “Zemes dzīļu noslēpumi”. Patika, ka uzzinājām daudz ko jaunu par vēsturi, par arheoloģiju.”
Alīna: “Latgales kultūrvēstures muzejā muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Zemes dzīļu noslēpumi” bija ļoti interesanti un man patika apskatīt muzeju, kopā ar klases biedriem darboties, pavadīt laiku un uzzināt daudz ko jaunu.”
Elīze: “Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” muzejpedagoģiskajā programmā „Zemes dzīļu noslēpumi” bija ļoti interesanti un aizraujoši.”
Estere Paula: “Man ļoti patika Latgales Kultūrvēstures muzejā. Mēs atradām daudzas senās lietas smiltīs. Tas bija ļoti interesanti un aizraujoši, vēlme bija turpināt izrakumus un uzzināt, ko vēl atradīsim un kas tas būs!”
Paldies muzejpedagoģei par izzinošo stāstījumu, par aktīvu, interesanto, noslēpumaino darbošanos, kur skolēniem bija iespēja rūpīgi un mērķtiecīgi izzināt, analizēt un izvērtēt!

Rēzeknes sākumskola
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Rēzeknes sākumskolā Lāčplēša dienā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros izglītojoša nodarbība “Sveču meistardarbnīca”

Rēzeknes sākumskolā 2022. gada 11. novembrī – Lāčplēša dienā programmas
“Latvijas skolas soma” ietvaros 5. un 6. klašu skolēniem notika izglītojoša nodarbība
“Sveču meistardarbnīca”. Nodarbības izklāstā meistardarbnīcas vadītāji rosināja skolēniem
iepazīt sveces uzbūvi. Skolēni uzzināja apstākļus, kādos dzīvoja senie latvieši un tapa teikas,
pasakas, dziesmas, nostāsti, ticējumi un mīklas. Tika aprakstīta sveču gatavošanas
tehnoloģijas senatnē, kur tika izmantoti divi galvenie materiāli: tauki, kas bija pieejami
ikkatram sadzīvē, un bišu vasks, kas tika ievākts no dravniekiem un maiņas rezultātā nonāca
pat senajā Romā. Tika demonstrēti vairāki seno Latvijas sveču prototipi, ar kuriem nodarbības
dalībnieki varēja iepazīties.
Herta: “Sveces gaisma. Rēzeknes sākumskolā ieradās sveču darbnīcas meistari. Mūs
iepazīstināja ar sveču vēsturi. Senatnē sveces tika lietas no taukiem un bišu vaska. Latvieši
senatnē sveču vietā izmantoja arī skalus. Es iemācījos, kā pareizi pagatavot sveci. Formās
salikām krāsaino, sagriezto vasku un aizlējām ar izkausēto vasku. Sanāca krāsaina svece.
Man ļoti patika darboties ar vasku. Es zināšu, kā var izgatavot sveces svētku dienām. Svecēm
ir savs aromāts, krāsa un raksts. Sveces gaisma dod sirdsmieru un svētku noskaņu!”
Evelīna: “Man ļoti patika sveču darbnīca, darbnīcas vadītāji bija laipni un atbildēja
uz visiem jautājumiem. Es saņēmu pozitīvas emocijas, lejot sveces.”
Elizabete: “Sveču liešana bija interesanta un aizraujoša. Bija interesanti uzzināt
informāciju par sveču liešanu un arī iemācīties to darīt. Man šī aktivitāte ļoti iepatikās,
vēlētos atkārtot, bija aizraujoši!”
Madara: “Man ļoti patika meistardarbnīca, paldies par šo iespēju!”
Evelīna: “Sveču liešanas darbnīcā man patika gatavot sveces. Bija ļoti interesanti un
aizraujoši uzzināt daudz jaunumu par svecēm, vēsturi un to gatavošanu. Man visvairāk patika
gatavot sveces puķes formā. Man ļoti patika, kādas sveces man sanāca. Vēlētos vēl kādu reizi
piedalīties šādā darbnīcā!”
Einārs: “Man ļoti patika process un rezultāts. Ja būtu iespēja, es vēlreiz piedalītos
tādās darbnīcās!”
Paldies izglītojošās nodarbības “Sveču meistardarbnīca” vadītājiem par izzinošo,
aizraujošo stāstījumu, par aktīvu darbošanās, kuras laikā skolēni ieguva sev tīkamas, pašu
veidotas un neatkārtojamas sveces!
Tik nozīmīgā dienā – Lāčplēša dienā, kad godinājām Latvijas brīvības cīnītājus,
sveces liesmiņu iededzām ne tikai savā sirdī, pie skolas, taču savās mājās un piemiņas vietās!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

sveces