Rēzeknes sākumskolas jauniešu iniciatīva „Veselības ABC – laboratorija”

saitesRēzeknes sākumskolā 2021.gada septembrī ar Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” finansiālo atbalstu tika īstenota jauniešu iniciatīva „Veselības ABC – laboratorija”. Neformālās izglītības interaktīvajā pasākumā, jaunieši pilnveidoja zināšanas, prasmes un iemaņas par drošību un veselību – kā rīkoties situācijās, ja noticis negadījums, prasmi kā palīdzēt savam draugam, līdzcilvēkam negadījumā, saprast, ka ir ļoti svarīgi strādāt komandā, spēt koncentrēties, mobilizēties un rīkoties.

Paldies skolas medicīnas māsai Lailai Rancānei, skolēniem,saites _ skolēnu līdzpārvaldei: Rebekai Kristiānai, Agnetai, Katrīnai, Signei, Laurim, Laimai, Annemarijai, Viktorijai, Elīzai, Martai, Samantai par iniciatīvas īstenošanu. Paldies vadības komandai, pedagogiem, biedrībai „Par stipru ģimeni”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docentam Aivaram Kaupužam, Rēzeknes  bērnu – jaunatnes sporta skolas treneriem: Jurim Fedotovam, Rihardam Rižovam, Sergejs Semeško un citiem atbalstītājiem, kas palīdzēja īstenot projektu.

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece
Gunita Ozoliņa

Rēzeknes sākumskolas bibliotēka ir iesaistījusies lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija 2021”

Rēzeknes sākumskolas bibliotēka ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātajā un īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija 2021”. ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros visām dalībskolām, tai skaitā Rēzeknes sākumskolai tika dāvināts “Bērnu un jauniešu žūrija 2021” grāmatu komplekts lasītprasmes attīstīšanai skolās. Grāmatu – mācību līdzekļu kolekcija, ko sagatavoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) biblioteka (1)Bērnu literatūras centrā, sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku.
Rēzeknes sākumskolas skolēni aicināti iesaistīties žūrijas darbā, kļūt par grāmatu ekspertiem – lasīt un vērtēt jaunākās “Bērnu un jauniešu žūrija 2021” grāmatas.
Aizpildīt elektronisko anketu par interesantākajām grāmatām līdz 2021. gada beigām: links un Rēzeknes bibliotēkas anketas piekļuves kods tiks nosūtīts tiem, kuri kļūs par “Bērnu un jauniešu žūrija 2021” lasītājiem (anketas nonāks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, kur tās tiks saskaitītas, analizētas, veidots tops par populārākajām grāmatām).
Nāc un lasi grāmatiņas!
Lai ir lasītprieks!
Tad tiksimies pasākumā!
Bērnu rakstniece Astrida Lindgrēne savulaik par grāmatu teikusi: “Grāmatai vajadzīga bērna fantāzija, tas nu reiz tā ir. Bet vēl jo vairāk bērna fantāzijai ir vajadzīga grāmata, kas palīdzētu dzīvot un augt. Grāmata ir neaizstājama, tā spārno fantāziju.”
Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem, VISC projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001).

LASI UN VĒRTĒ!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja
Inta Lāce 

Digitālā stunda “Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā” kopā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ekspertiem

dzelzcels_drosibaŅemot vērā, ka nelaimes gadījumi uz dzelzceļa visbiežāk notiek jauniešu neuzmanības un pārgalvības rīcības dēļ, tuvojoties skolēnu vasaras brīvlaikam,  VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) eksperti izstrādāja un aicināja Latvijas skolas piedalīties digitālajā drošības stundā “Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā”.
Arī Rēzeknes sākumskolas 1. klases, 2.a, 2.d, 3.a, 3.m, 4. klases, 5.m un 6. klases  skolēni 2021. gada maija nogalē piedalījās VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) digitālajā drošības stundā “Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā”.
Skolēni nostiprināja zināšanas, kā pareizi, droši uzvesties dzelzceļa un sliežu tuvumā, lai izvairītos no neuzmanības vai vieglprātības izraisītiem negadījumiem – pasargājot savu veselību un dzīvību. VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) eksperti ar skolēniem pārrunāja arī noteikumus, kas jāievēro – nesteidzies, nešķērso neatļautās vietās, taču pāri gājēju pārejām, tiltiem, tuneļiem, pārbrauktuvēm, ieturi distanci, noņem austiņas, noliec telefonu, atceries- vilcienam vienmēr priekšroka, STOP – pirms sliežu šķērsošanas vienmēr apstājies un pārliecinies, vai netuvojas vilciens, DZIRDI, REDZI, DZĪVO! Jo runāšana pa telefonu vai spēļu spēlēšana tajā, mūzikas klausīšanās austiņās u.c., atrodoties dzelzceļa tuvumā, ievērojami apgrūtina uztveri un iespējamo risku novērtēšanu. Skolēniem saistošas bija arī situāciju analīzes, ko piedāvāja eksperti – vizuālais, piemēri, skaidrojums, noteikumi, ko skolēniem jāzina un jāievēro.

Paldies VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ekspertiem par izzinošo, piemēriem un padomiem piepildīto, uzskatāmo digitālo stundu “Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā”!

 Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Karjeras atbalsts attālinātajā mācību procesā

Karjeras attīstības atbalsts Rēzeknes sākumskolā 2020./2021.m.g. norisinājās savstarpēji sadarbojoties Rēzeknes sākumskolas pedagogam karjeras konsultantam Karolīnai Vanagai ar skolas vadības komandu, atbalsta komandu, klašu audzinātājiem.
Neskatoties uz attālināto mācību procesu 2.semestrī , karjeras atbalsts skolā norisinājās aktīvi un nepārtraukti – kopumā no 2021.gada janvāra pedagogs karjeras konsultants attālināti  ir piedāvājis un sniedzis 4 individuālas karjeras konsultācijas, 19 tiešsaistes grupu nodarbības klases stundu ietvaros, tika piedāvāti 2 tematiskie karjeras attīstības atbalsta tiešsaites pasākumi – “Mana ideālā prezentācija” 6.klašu izglītojamajiem un “112 zvanu centra dispečeri un 112 tālruņa numurs” 5.klašu skolēniem, tika piedāvāta piedalīšanās 2 informatīvajās dienās 6.klašu izglītojamo vecākiem un skolēniem sadarbībā ar Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju, veikts pētījums par “Mācību nozīme karjeras izaugsmē un skolēnu mācību motivācija 5.-6.klašu skolēnu vidū”, kā arī sniegtas atbildes uz skolēnu un vecāku interesējošiem jautājumiem gan elektroniski, gan pa tālruni.
96DCFE42-371A-4785-9449-083815799003Tematiskais pasākums “Mana ideālā prezentācija” 6.klašu izglītojamajiem norisinājās 11.,12.,martā un 26.aprīlī, kur  Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra pārstāvis  Raivis Mileiko izglītojamos iepazīstināja ar padomiem, piemēriem, praktiskiem uzdevumiem ceļā uz ideālo prezentāciju, digitālo prasmju nozīmi mūsdienu sabiedrībā, karjeras attīstībā. Skolēniem veidojās izpratne par prezentācijas veidošanas pamatnoteikumiem, to nozīmi sava tēla prezentēšanā un karjeras attīstībā.
Savukārt, tematiskais pasākums “112 zvanu centra dispečeri un 112 tālruņa numurs” 5.klašu izglītojamajiem norisinājās 26., 28.aprīlī un 7.maijā, kuras laikā VUGD pārstāve Irita Slavinska sniedza informāciju par 112 zvanu centra dispečera profesiju, citām iesaistītajām profesijām un kādos gadījumos zvanīt uz konkrēto numuru.
Pētījums “Mācību nozīme karjeras izaugsmē un skolēnu mācību motivācija 5.-6.klašu skolēnu vidū” sniedza ieskatu par skolēnu viedokli par mācību nozīmi viņu karjeras izaugsmē un mācību motivācijas nozīmi, kā arī nākotnes plāniem. Kā galvenie pētījuma secinājumi tika noskaidrots, ka vairums Rēzeknes sākumskolas 5.-6.klašu skolēnu domā, izvērtē un plāno savu karjeru – 82% skolēnu no aptaujātajiem zin, kur turpinās iegūt pamatizglītību, 43% skolēnu ir vairāki varianti, kuru profesiju varētu nākotnē izvēlēties apgūt, 29% jau zin, kāda būs viņa profesijas izvēle, turklāt 81% Rēzeknes sākumskolas 5.-6.klašu skolēnu  patīk mācīties.
Iegūtie rezultāti liecina, ka karjeras attīstības jautājumi izglītojamajiem ir nozīmīgi, iestājpārbaudījumu ieviešana izglītības iestādēs (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija) ir mudinājusi skolēniem pārdomāt savu pirmo karjeras izvēli, izvērtēt iegūto prasmju līmeni un apzināties iepriekš gūto mācību sasniegumu ietekmi uz turpmāko karjeras attīstību – par to liecina arī pedagoga karjeras konsultanta sniegtā karjeras atbalsta izmaiņas, kad ir pieaugusi interese par informatīvajām dienām, individuālajām konsultācijām u.c. atbalsta pasākumiem, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem.
Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants novēl skolēniem, viņu vecākiem jaukas, pozitīvām emocijām bagātas vasaras brīvdienas un uz tikšanos nākamajā mācību gadā.

Rēzeknes sākumskolas
pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga

 

Digitālās meža dienas ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un Cūkmenu

1_originalTā kā mācību norise klātienē joprojām bija ierobežota, bet pavasaris vilināja doties dabā, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) no 26. aprīļa līdz pat 28. maijam aicināja skolas pirmo reizi piedalīties Digitālajās meža dienās, kurās attālinātā un interaktīvā veidā bija iespējams gan apgūt meža gudrības, gan uzzināt par drošām iespējām doties mācīties dabā.
Digitālajā Meža dienā –  11. maijā  piedalījās arī Rēzeknes sākumskolas 4.m klases skolēni. Skolēni vēroja interaktīvas mācību ekskursijas ar tiešraidēm no LVM Kalsnavas arborētuma, čiekurkaltes un kokaudzētavas. Tajos kā gids piedalījās Cūkmens – galvenais cīnītājs par tīriem valsts mežiem. Skolēni izzinājā tādas tēmas kā meža atjaunošana – kokaugu selekcija, sēklu ieguve, sēklu bankas veidošana un profesionāla sēšana, stādīšana.

Paldies Cūkmenam par skolēnu atraktīvu iesaisti nodarbībā! Paldies Kalsnavas arborētuma komandai par izzinošo ekskursiju un aicinājumu doties uz mežu!

Rēzeknes sākumskolas skolotāja
4.m klases audzinātāja Alise Ārgule

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros izzinoša nodarbība “Apavu stāsti”

apavu_stRēzeknes sākumskolas 2.a klases skolēniem 2021. gada 28. maijā iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notika izzinoša tiešsaistes (Zoom platforma) nodarbība “Apavu stāsti”, ko piedāvāja Āra dzīves apmācības centrs “Pelēkais vilks”.
Nodarbībā skolēni uzzināja par visiem kolekcijas apaviem, ko piedāvāja Āra dzīves apmācības centrs “Pelēkais vilks”, par apaviem no 19.gs. otrās puses, cariskās Krievijas laikiem, Pirmā un Otrā pasaules kara laika, Latvijas Brīvības cīņām, Brīvvalsts laika un pēckara perioda, par vīriešu,  sieviešu,  bērnu,  amatnieku,  kavalēristu,  strādnieku,  zemnieku un  karavīru  apaviem. Tad skolēniem tika dota iespēja izvēlēties, kuru četru apavu stāstu skolēni vēlas dzirdēt. Nodarbības vadītājs skolēnus iesaistīja sarunā, tā mudinot ikvienu klātesošo domāt līdzi, uzdot jautājumus un meklēt atbildes.
Stāsti skolēniem likās aizraujoši, kas sniedza zināšanas, izpratni par Latvijas vēstures laikmetiem, kultūrvēsturi un vēsturisko mantojumu, uzzināja, kam apavi piederējuši, ko cilvēki apavus gatavojot un valkājot piedzīvojuši, redzējuši, kur piedalījušies, ko izjutuši, jo tie bija konkrētā laika posmā piederīgi, noderīgi un īpaši.

Paldies Āra dzīves apmācības centrs “Pelēkais vilks” nodarbības vadītājam par izzinošo, emocionālo, oriģinālo nodarbību “Apavu stāsti”, kas ļāva atklāt un redzēt mūsu zemes vēsturisko mantojumu!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

 

Iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notika izrādes – “Divas Lotiņas” un “Un atkal Pifs”

pifs_2.d2.klases skolēnu zīmējumi

Rēzeknes sākumskolas 3.d klasei iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros notika Latvijas Leļļu teātra piedāvātā izrāde “Divas Lotiņas”, 2.d un 1.d klasei izrāde “Un atkal Pifs”.
Izrādē “Divas Lotiņas” lelles izspēlē dažādas situācijas par vecāku savstarpējām attiecībām, par attiecībām ar pašu bērniem. Stāsts ir  par divām meitenēm, kuras agrāk neko viena par otru nav zinājušas, satiekas vasaras atpūtas nometnē un atklāj, ka viena otrai ir tik līdzīgas kā divas ūdens lāses.
Izrādē “Un atkal Pifs” skolēni iepazinās ar labsirdīgo sunīti Pifu, nebēdnīgo kaķi Herkulesu, krustmāti Agati, krustētiņu Tontonu, Dudū un citiem varoņiem.
Madara: “Man patika izrāde “Divas Lotiņas”, jo tur bija stāsts par divām ļoti līdzīgām meitenēm, kas izdomāja samainīties vietām.”
Melānija: “Pifs man ļoti patika. Viņš ir labsirdīgs, visiem piedod un palīdz. Kaķis Herkuless un Pifs gan nebija draudzīgi.  Man bija bēdīgi, ka kaķis visu laiku Pifu apmeloja, tā nav skaisti darīt!”
Kristers: “ Man patika varoņi, viņi bija smieklīgi. Herkuless darīja pāri Pifam, taču beigās visi palika draudzīgi.”
Agnese: “Man izrādē ļoti patika! Interesanti likās, kad kaķis iesprūda un Pifs izvilka kaķi!”
Sofija: “Man patika, ka Pifs meistaroja sienu, kurā Herkuless izgrieza caurumu, kā Pifam svinēja dzimšanas dienu. Žēl,  ka Pifs ar Herkulesu strīdējās.”
Rebeka: “Man ļoti patika suns Pifs, jo viņš bija smaidīgs un pozitīvs, kaķis Herkules gan darija blēņās.”
Kristers: “Man patika, kā Herkuless pielipa pie sataisītās sienas. Tas bija smieklīgi!”
Mārtiņš: “Izrādē man patika dziesmas vārdi –  krusttēvs Tontons, pulksteņa pendelis tāds! Smieklīgi! Pifs ir labs sunītis! Kaķis Herkuless gan bija ļauns! Labāk dzīvot draudzīgi!”
Valērija: “Izrāde bija ļoti interesanta, man patika, ka bija dziesmas un interesanti notikumi.”
Niklāvs: “Man bija interesanti skatīties Latvijas Leļļu teātra izrādi, jo biju lasījis grāmatu par Pifu. Man patika, ka teātrī bija kustīgi gan dzīvnieki, gan cilvēki, gan platformas, uz kurām viņi stāvēja. Man patika Herkulesa lamatas.”

Paldies Latvijas Leļļu teātra māksliniekiem par piedzīvojumiem bagāto, interesanto, jautro, muzikālo izrādi “Un atkal Pifs”, noslēpumaino un ar laimīgām beigām piepildīto izrādi “Divas Lotiņas”!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

 

Iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros cirka/teātra izrāde “Alise Brīnumzemē” ‘AhLiz’

alise_brinumzeme_bildeRēzeknes sākumskolas 2.m, 3.a, 3.m klasei (05.05.2021.) un 1.a (21.05.2021.) klasei iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros notika cirka/teātra izrāde “Alise Brīnumzemē” ‘AhLiz’, kuru piedāvāja SIA “International Show Production”.
Skolēni uzzināja par iluzionistu Pecolli izveidoto jauno, krāšņo, mūsdienīgo cirka/teātra izrādi “Alise Brīnumzemē”. Skolēniem patika, ka darbojas aktieri, ne tikai lelles, interesants bija akrobātiskais šovs, specefekti, 3D projekcijas, iluzionisma māksla – Alises auguma izmēra pārvērtībās, Cepurnieka triki, piedzīvojumi Maģiskajā dārzā un Karalienes pilī.

Paldies māksliniekiem Dacei un Enrico Pecolli par oriģinālo, mūsdienīgo, interesanto cirka/teātra izrādi “Alise Brīnumzemē”!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

 

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros muzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”

iluzionistiRēzeknes sākumskolas 5.m (05.05.2021) un 6.m1 (19.05.2021) klasei iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros notika muzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero””, kuru piedāvāja SIA “International Show Production”.
Nodarbības “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”” laikā skolēni uzzināja par burvju skatuves mākslas noslēpumiem, jomas attīstības vēsturi Latvijā, par populārākajiem Latvijas un pasaules iluzionistiem – ģērbšanās stilu, kādas zināšanas ir nepieciešamas burvju māksliniekiem, par oriģinālās iluzionisma skatuves mākslas žanru daudzveidību, izteiksmes līdzekļiem un vēroja demonstrējumus. Virtuālās ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja izstaigāt maģisko Iluzionisma muzeju, uzzināt un redzēt priekšmetus, kādi ir nepieciešami burvju triku veikšanai, kā arī ieskatīties slavenā amerikāņu iluzionista Hudini atslēgu noslēpumu kambarī.
Rebeka Kristiāna: “Lai kļūtu par burvju mākslinieku ir jāzina labi fiziku, ķīmiju, matemātiku un labāk pat visus priekšmetus. Atmiņā man palika burvju mākslinieku vārdi- Pinepi, Džons Henrijs Andersons (pepers). Visinteresantākie vārdi bija Jean-Eugene, Robert-Houdin. Robertu Houdinu uzskatīja kā modernā ilizionista tēvu. Mystero muzeju atvēra 1930. gadā. Houdini bija atslēgu burvju mākslinieks. Viņam izdevās no piena kannas ar aizslēgtām rokām tikt ārā vienas elpas garumā. Agrāk muzeja “Mystero” vietā atradās kinoteātris “Liesma”.”
Mārtiņš: “Man ļoti patika muzejpedagoģiskā nodarbība. Es iemācījos triku ar pirkstiem un uzzināju informāciju par vairākiem iluzionistiem.”
Rinalds: “Noskatoties videoklipu, man patika animācijas, video montāža. Bija ļoti interesanti uzzināt, kāpēc agrak iluzionistus uzkatīja par raganām. Man patika triki, kurus rādīja nodarbībā.”
Signe: “Man ļoti patika Iluzionisma teātris. Es uzzināju, ka, lai kļūtu par burvju mākslinieku, ir jāmācās visi mācību priekšmeti skolā. Ir daudz triku, kas saglabājušies no seniem laikiem. No ziepju burbuļiem var uzpūst daudz dažādu figūru un priekšmetu.”
Ērika: “Nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”” bija ļoti interesanta. Es iemācījos dažādus trikus un uzzināj, kas atrodas aizskatuvē un kāda interesanta ir iluzionista profesija. Man šo nodarbību vērot bija svarīgi, jo es vēlos kļūt par aktieri. Tā ir arī līdzīga profesija.”
Viktorija: “Es uzzināju, ka burvju triki bija pazīstami senajā Ēģiptē. Iemācījos vienu no burvju trikiem, redzēju senās lietas, ko izmantoja burvju trikiem. Bija interesanti!”

Paldies burvju māksliniekiem Dacei un Enrico Pecoli (Pezzoli) par izzinošo, oriģinālo un noslēpumaino muzejpedagoģisko nodarbību!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce