Aprīlis – vācu valodas mēnesis

vaacu viktorina_2024vacu

 • 2024. gada 9.aprīlī 6. klašu komanda pārstāvēja Rēzeknes sākumskolu vācu valodai un kultūrai veltītā pasākumā “Deutsch mit Spaß”, ko organizēja Rēzeknes valstspilsētas vācu valodas skolotājas sadarbībā ar Gētes institūtu 6. – 7. klašu skolēniem. Skolas komanda prezentēja sagatavoto vizītkarti vācu valodā, sekmīgi tika galā ar radošajiem uzdevumiem un ieguva nomināciju “Die besten Mathematiker” (“Labākie matemātiķi”), jo visveiksmīgāk veica uzdevumu ar skaitļiem.

  Skolas komanda:

  Herta Mežale (6.a)

  Anna Višņakova (6.d)

  Nikola Domule (6.m)

  Evelīna Lazareva (6.m)

  Laura Rapša (6.m)

  Sofija Vasiļjeva (6.m)

  Paldies vācu valodas skolotājai Agnesei Kaniņai par skolēnu sagatavošanu vācu valodai un kultūrai veltītam pasākumam!

  Paldies skolas skolēnu komandai! Paldies vecākiem par atbalstu!

Konference “Atbalstīt, izglītot, iedvesmot”

WhatsApp Image 2024-04-06 at 18.12.22

2023./2024.m.g. Rēzeknes sākumskolā pedagoģe Laura Seņkāne uzsāka īstenot interešu izglītības programmu uzņēmējdarbības jomā “Es – uzņēmējs!”.

4. aprīlī Augšdaugavas kultūras centrā “Vārpa”, Daugavpilī, pedagoģe apmeklēja noslēguma konferenci “Atbalstīt, izglītot, iedvesmot”.

Konference notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros. Konferences laikā tika aktualizētas projekta aktivitātes, sasniegumi un rezultāti, labās prakses piemēri. Tika stāstīts arī par grantu shēmu – atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē.

Konferences noslēgumā pārrunāti aktuālākie rīki un risinājumi, kā arī izaicinājumi jaunajiem uzņēmējiem.

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS SKOLĒNI PROGRAMMAS ”LATVIJAS SKOLAS SOMA” IETVAROS APMEKLĒJA ANIMĀCIJAS FILMU “SIRDS LIKUMS”

SKOLAS

Rēzeknes sākumskolas  2.d un 4.d klašu skolēni 2024. gada 20.martā apmeklēja režisores Rozes Stiebras animācijas filmu “Sirds likums” Latgales vēstniecībā “GORS”.

            Pirms filmas bija virtuālā tikšanās ar radošo komandu, kurā bērni uzzināja par animācijas veidošanas procesu. Skolēni iepazina, kādu tālu karaļvalsti, kurā mīt Karalis un Princese, taču filmas galvenais vēstījums ir par to, cik svarīgi ir saprast savas jūtas un nebaidīties no tām. Skolēni animāciju noskatījās ar lielu interesi un aizrautību. Vizuālās mākslas stundā bērni zīmēja tēlus no filmas un rakstīja iegūtās atziņas.

Ance: “Man patika brīdis, kur princese meklēja sirdi. Es vēlētos uzzināt, kas notika tālāk ar karali?”

Annemarija: “Man nepatika, ka filma ir ļoti īsa, gribētu, lai tā ir garāka”.

Paldies radošajai komandai par izzinošo, muzikālo un krāsaino animācijas filmu.

WhatsApp Image 2024-04-04 at 3.11.31 PM WhatsApp Image 2024-04-04 at 3.11.31 PM (1)

Rēzeknes sākumskolas
skolotājas Sandra Juste, Kristīne Bambāne – Sadovska

Rēzeknes sākumskolā muzikālā izrāde “Makss un Morics”

SKOLAS

Rēzeknes sākumskolas 1.-6. klašu skolēniem 2024. gada 28. martā programmas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notika muzikālā izrāde “Makss un Morics, ko īstenoja SIA SKOLENIEM.LV pārstāvji.

Muzikālā izrāde ir latviešu komponistu Jāņa Ķirša un Andra Sējāna radīta muzikālā versija par leģendāro vācu karikatūrista, mākslinieka un dzejnieka Vilhelma Buša stāstu “Makss un Morics” (1865.), kuru latviešu valodā atdzejoja Aspazija un kas pazīstams jau vairākām paaudzēm. Izrādes režisore ir Ance Kukule-Sniķere, taču dziedātāji Justs Sirmais un Kārlis Mangulsons iejutās Makssa un Morica galvenajās lomās un aizraujoši caur mūziku, aktierspēli, deju, humora izjūtu izstāstīja skolēniem Vilhelma Buša stāsta galveno varoņu septiņus nejaukos nedarbus. Taču dziedātāji muzikālās izrādes laikā uzsvēra un mācīja skolēniem, ka ikdienā jāievēro gan drošība, gan jāatbalsta līdzcilvēki, jāizsauc glābējus, ja tas ir nepieciešams un nedrīkst īstenot dažādus nedarbus.

Karlīna: “Ļoti patika, kā uzstājās dziedātāji, kā caur dziesmu uzzinājām par rakstnieku, viņa  stāstu, par Makssa un Morica nedarbiem”!

Kaspars; “Patika, ka varējām dziedāt līdzi – Makss, Morics, Makss, Morics…”!

Amēlija: “Citi zēnu nedarbi bija nejauki, tā mēs nerīkotos! Taču izrāde bija interesanta un interesanti bija uzzināt, kāds būs nākamais nedarbs”!

Paldies komponistiem, režisorei un dziedātājiem Justam Sirmajam un Kārlim Mangulsonam par aizraujošo, radošo, izzinošo un muzikālo izrādi, kuras laikā skolēni varēja gan iztēloties, gan līdzi dziedāt, gan atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, gan iejusties ritmā, gan izzināt un saprast, cik svarīgi ievērot drošību un atbalstīt citus!

 

makss_morics_bilde5

Rēzeknes sākumskolas

bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Paldies aktīvākajiem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” lasītājiem/ekspertiem

Rēzeknes sākumskolas bibliotēka ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātajā un kopš 2001. gada īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”. Bērni, jaunieši un vecāki, kuri iesaistījās žūrijas darbā, kļuva par grāmatu ekspertiem – lasīja, vērtēja jaunākās grāmatas, kas ir īpaši izvēlētas šai programmai. Notika elektronisko anketu pildīšana par interesantākajām grāmatām. Anketas nonāca Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, kur tās tiks saskaitītas, analizētas, veidots tops par populārākajām grāmatām.

Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem, jo mācību gada sākumā Rēzeknes sākumskolai tika dāvināts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” grāmatu komplekts lasītprasmes attīstīšanai. Grāmatu – mācību līdzekļu kolekcija, ko sagatavoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā, sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku, kā arī balviņas – pildspalvas.

Rēzeknes sākumskolā Draudzības dienā (14. februāris) aktīvākie “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” lasītāji/eksperti saņēma balviņu – pildspalvu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperts”, ko iepriekš sarūpēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvji, kā arī Rēzeknes sākumskolas Pateicību un saldo balviņu par aktīvu “Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrija 2023” grāmatu lasīšanu/ novērtēšanu.

Lai ikvienam lasītprieks tikai pieaug!

bernu_jauniesu_vecaku_zurija_2023 

Skolas bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Skolas vadības komanda

Rēzeknes sākumskolas 5. un 6. klašu skolēniem programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros virtuālā realitātes nodarbība “Mūzika un skaņa”

SKOLAS

Rēzeknes sākumskolas 5. un 6. klašu skolēniem 2024. gada 13. februārī
programmas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notika virtuālās realitātes nodarbība “Mūzika
un skaņa”, ko īstenoja SIA “P.N.R.” pārstāvji.
Nodarbībā skolēni iepazina mākslu virtuālajā realitātē, izmantojot tehnoloģiju iespējas –
3D brilles. Nodarbībā skolēni ne tikai uzzināja par mūzikas vēsturi, taču arī ieraudzīja, kā
mūzika attīstījusies cauri laikmetiem. Iepazinās ar Latvijā radītu piemēru, kur ar tehnoloģiju
palīdzību apvienota mūzika, virtuālā realitāte un stāsts. Skolēniem bija iespēja aplūkot mūziku
un skaņu arī no fizikas skatu punkta, palīdzot saprast, kā cilvēks to uztver.
Elīze: “Man patika nodarbība, jo bija reālistiski, interesanti un aizraujoši”!
Alīna: “Es uzzināju, kad un kā radās mūzika. Bija ļoti interesanti”!
Dmitrijs: “Man patika krāšņās ainavas, kā no augšas izskatās klavieres. Uzzināju par mūziķiem-
Mocarts, Bahs.”
Estere Paula: “Bija ļoti krāšņi un interesanti! Mēs piedzīvojām “peldēšanu laivā” un uzzinājām
par mūziku un skaņu”!
Paldies SIA “P.N.R.” pārstāvjiem par izzinošo, muzikālo un krāsaino iespēju skatīties
virtuālās realitātes nodarbību “Mūzika un skaņa”!

virtualais_bilde

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

MUZEJPEDAGOĢISKĀ NODARBĪBA “1991. GADS – BARIKĀŽU LAIKS”

SKOLAS

Viens no nozīmīgākajiem un simboliskākajiem notikumiem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā bija 1991. gada janvāra barikādes Rīgā, kurās piedalījās iedzīvotāji no visas Latvijas, arī no Rēzeknes un tā apkārtnes.

Rēzeknes sākumskolas 6.A klases izglītojamie programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2024. gada janvārī Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību „1991. gads –  barikāžu laiks”. Skolēni tika aicināti aizdomāties par mūsdienu cilvēkam svarīgo, aizstāvēšanas vērto, kā arī izprata,  izzināja, kuri ir stratēģiski svarīgi un aizsargājami objekti valstī.

Skolēni par dzirdēto un redzēto:

Aleksandrina: ”Mēs dzērām siltu tēju un klausījāmies stāstījumu par barikāžu celšanu. Tā iejutāmies to cilvēku lomā, kuri aukstajās janvāra dienās sabraukuši ar smagajām mašīnām aizstāvēja svarīgās ēkas Rīgā .”

Gabriela: “Apskatījām fotogrāfijas par barikāžu celšanu. Man bija interesanti klausīties par laiku, kad veikalos preces varēja saņemt, apmainot  pret taloniem.”

Sofija: “Aizkustināja fakts, ka tauta bija vienota. Bija cilvēki, kuri vēlējās brīvu Latviju un bija arī tādi, kuriem domas dalījās.”

Einārs: “Muzejā patika aplūkot fotogrāfijas par tā laika notikumiem. Patika telpas atmosfēra – vecās lietas (imitēts ugunskurs, austas segas, koka kluči un citi rekvizīti), kas bija izstādītas muzejā radīja īpašas sajūtas. Stāstījums par Latvijas karoga slepeno glabāšanu mani aizkustināja visvairāk.”

Vitalina: “Visvairāk izbrīnīja sazināšanās pa telefonu ar vadu. Mums bija iespēja to apskatīt! Dzērām siltu tēju –  gluži kā barikāžu dalībnieki to darīja pie ugunskuriem.”

 

Rēzeknes sākumskolas skolotāja

Iveta Gailuma