Vides erudīts “Vai vari atbildēt?

PHOTO-2023-12-06-16-31-00

Lai ieinteresētu un izglītotu skolēnus jautājumos, kas saistīti ar vides saglabāšanu un atkritumu šķirošanu, SIA “ALAAS” katru gadu rīko dažādus konkursus. Viens no tādiem ir vides erudīts “Vai vari atbildēt?” 

Šogad tas notika 06.12.2023. ARPC “Zeimuļs”.

Konkursa piedalījās skolēni no dažādām  skolām un interešu izglītības pulciņiem – kopā 7 komandas (6 skolēni katrā, vecumā 10-12gadi).  Skolēniem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti gan ar apkārtējās vides saglabāšanu, gan atkritumu šķirošanu.

Rēzeknes sākumskolas komandu pārstāvēja :

Dmitrijs Perehoževs 5.m,

Margarita Malihina 5.m,

Anna Višņakova 6.d,

Einārs Čigāns 6.m,

Evelīna Razguļaja 6.m,

Evelīna Ribakova 6.m.

Aktivitāšu laikā komanda darbojās kā vienots organisms – darbojās saskaņoti, ieklausoties katra dalībnieka viedoklī. Rezultātā ar lielu punktu pārsvaru, tika iegūta godalgotā pirmā vieta. Par dalību konkursā skolēni dabūja arī balvas.

Vienā interešu izglītības pulciņa komandā piedalījās arī Rēzeknes sākumskolas 5.a klases meitenes- Terēze  Skromule, Austra Gailuma un Marika Lankovska.

Pēc konkursa visiem dalībniekiem bija iespēja nobaudīt svaigi spiestas sulas no augļiem un dārzeņiem.

Paldies skolēniem par dalību konkursā, vecākiem par atbalstu, konkuras organizētājiem SIA “ALAAS” un ARPC “Zeimuļs.”

Informāciju sagatavoja pedagoģe

Zaiga Bogdanova

Par interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs!” 1.klasēm

PHOTO-2023-12-11-11-48-11

Laika posmā no septembra līdz decembrim tika īstenota interešu izglītības programma “Es – uzņēmējs!” 1.klasēm. Kopā īstenotas 20 nodarbības, kuru mērķis bija uzņēmējdarbības kompetences attīstīšana. Nodarbību saturs vairāk fokusēts uz finanšu pratības attīstīšanu, ekonomikas pamatjautājumiem, kas būtiski ne tikai tiem skolēniem, kuri padziļināti interesējas par uzņēmējdarbību, bet arī jebkuram sabiedrības loceklim.

Noslēgumā tika veikts pašvērtējums un katrs skolēns saņēma atzinības rakstu par ieguldīto darbu savu zināšanu un prasmju attīstīšanā.

Informāciju sagatavoja pedagoģe

Laura Seņkāne

Rēzeknes sākumskolas 2.d klases skolēni dodas izzinošā vizītē uz Daugavpils Inovāciju centru un Marka Rotko mākslas centru

22.novembrī 2.d klases skolēni devās uz Daugavpils Inovāciju centru, lai piedalītos izzinošā nodarbībā „Gaisa raķetes”. Daugavpils Inovāciju centra nodarbības allaž raisa skolēnu interesi un stiprina praktiskā darba prasmes, kas ir būtisks pamats veiksmīgai STEM jomas mācību satura apguvei. Šajā reizē skolēniem bija iespēja izgatavot katram savu  gaisa raķetes modeli un sacensties tās lidojumā.

Brauciena laikā skolēni apmeklēja arī Marka Rotko mākslas centru. Mākslas centrā skolēni apskatīja vairākas ekspozīcijas. Skolēni aplūkoja keramiķa Pētera Martinsona darbu kolekciju un izpētīja keramikas daudzveidību. Lieliskā gida Pētera vadībā skolēni mācījās atpazīt abstrakto ekspresionismu, kā arī iepazina mākslinieka Marka Rotko biogrāfiju un radošo darbību. Īpaši aizraujoša bija iespēja apskatīt mākslinieka Marka Rotko oriģināldarbus.

Projekta ietvaros paredzētās transporta kompensācijas ir lieliska iespēja nodrošināt visiem izglītojamajiem iespēju apmeklēt izglītojošo programmu nodarbības, veicināt interesi par STEM jomu un paplašināt skolēnu redzesloku, bagātinot skolēnu pieredzi. Īpašs paldies 2.d klases vecākiem par iesaistīšanos, aktivitāti un atbalstu!

IMG_9783

 

Rēzeknes sākumskolas

skolotāja Kristīne Bambāne-Sadovska

Rēzeknes sākumskolas skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Daugavpils teātrī apmeklēja izrādi “Spreideits”

SKOLAS

Valsts svētku nedēļas ieskaņā 13.11.2023. Rēzeknes sākumskolas 4.m un 5.d klases izglītojamie devās brīnišķīgā pasākumā Daugavpils teātrī, lai noskatītos izglītojošo izrādi “Spreideits”. Izrāde ieskandināja patriotoisko nedēļu, jo mācīja, ka nekur nav tik labi kā mājās.

Neparasti, ka šo tik labi zināmo lugu skolēni varēja noskatīties latgaliešu valodā.  Izglītojamie ar sajūsmu klausījās latgaliešu valodu, mācījās, ka “lielība daudz nemaksā”, bet “labā griba nav peļama”.

Iejutās teātra pasaulē, mācījas aktiermākslu, dzirdēja lielisku uzstāšanās prasmi, vēroja mākslinieku dejas, runas un ķermeņa kustību valodu. Skolēniem patika aktieru drosme, uzstāšanās, zāles dekori jeb kā saka paši skolēni “patika teātra īpašā pasaule, kas apbur”.

Milana: “Izrādes laikā iepazinu A.Brigaderes lugas “Sprīdītis” galvenos varoņus. Īpaši patika Vēja māte un Princese. Sprīdītis bija ļoti attapīgs un zinātkārs. Patika aktieru tērpi un skatuves noformējums. Aktiera profesija,manuprāt, ir ļoti interesanta.”

Eva: “Izrāde ļoti patika. Bija neparasts skatuves noformējums un dažādi specefekti. Patika, kā savās lomās iejutās aktieri. Interesanti bija, ka izrāde bija latgaliešu valodā. ”

Noformējums bez nosaukuma - 1

                  Rēzeknes sākumskolas skolotājas

 Iveta Maizika un Silvija Neško

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS SKOLĒNI IEPAZĪST OPERU IZRĀDĒ “BURVJU DURTIŅAS OPERĀ”

SKOLAS

2023.gada 1.novembrī programmas “Latvijas skolas soma”  ietvaros, Latgales vēstniecībā GORS Rēzeknes sākumskolas 2.klases skolēni kopā ar Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādes “Burvju durtiņas operā” varoņiem iepazina operu, ielūkojās operas šuvēju, dekorāciju darbnīcās, ieskatījās baleta zālē un orķestra bedrē. Skolēnus pārsteidza tas, ka operā ir sava frizētava, kur parūpējas par mākslinieku vizuālo tēlu. Skolēni novērtēja gan operas solistu dziedājumu, gan iespēju būt uz skatuves kopā ar izrādes varoņiem. Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju skolēniem iepazīt operu tik atraktīvā un bērnu auditorijai piemērotā veidā!

Skolēnu atsauksmes

Daniela: “Man patika visi varoņi, jo viņi bija jautri un viss bija tik īsts!”

Rinalds: “Man patika žurka, jo viņa skaisti dziedāja”

Noformējums bez nosaukuma - 1

Rēzeknes sākumskolas skolotāja

Kristīne Bambāne – Sadovska

Rēzeknes sākumskolas skolēni patriotiskajā mēnesī Latgales Kultūrvēstures muzejā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklē muzejpedagoģisko nodarbību

SKOLAS

Rēzeknes sākumskolas 5.m klases skolēni 2023.gada 14.novembrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību “Satikšanās Rozes pilsētā”. Skolēni novembrī – patriotiskajā mēnesī padziļināja zināšanas par savu pilsētu, novadu, par savu Latviju! Latgales Kultūrvēstures muzejā, nākot vienā no ekspozīciju zālēm “Pāri slieksnim”, var izlasīt sekojošo: “Latvija ir mūsu mājas. Katrai mājai ir pamati un slieksnis. Pieņemot, ka Latvijas zeme (trīs vēsturiskie novadi) ir šīs mājas pamati, tad Pirmais Latgales kongress 1917. gada 26.-27. aprīlī (p.v.st.) ir kā slieksnis, kurš jāpārkāpj, lai tiktu mājā – Latvijā.”

Skolēni ekspozīcijā “Rēzekne laikmetu griežos” apskatīja vizuālos, lietiskos, rakstītos u.c. avotus, kas stāsta par Rēzeknes septiņu gadsimtu vēsturi un kur var rast atbildi jautājumam “Kas ir Roze?”, taču tad sekoja pārgājiens un aktivitātē, kur skolēni uzzināja, kādas pārmaiņas laika gaitā piedzīvojusi septiņu pakalnu pilsēta Rēzekne, kā senatnīgais mijas ar mūsdienīgo. Tika aplūkotas pilsētas ielas, pilsētas arhitektūra, Latgales atbrīvošanas piemineklis “Vienoti Latvijai” jeb “Latgales Māra.” Skolēni uzzināja par pieminekļa vēsturi.

Dmitrijs: “Es muzejā uzzināju, ka Pirmā Latgales kongresa pirmā diena noritēja kinoteātrī “Diana”, otrā tur, kur šobrīd atrodas Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola. Pēc fotogrāfijām patika meklēt arī senās ēkas pilsētā.”

Anastasija: “Man patika, ka devāmies pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” un uzzinājām, kādas figūras veido pieminekļa kompozīciju: ķēžu rāvējs, ceļos noslīgusi tautu meita un stāvoša meitene ar krustu rokā.”

Estere Paula: “Man ļoti patika muzejpedagoģiskā nodarbība, patika aktīvā darbošanās pilsētā, ēku meklēšana. Uzzināju, kāpēc un kāpēc ir tikai viena fotogrāfija no Neatkarīgas Latvijas valsts proklamēšanas dienas – 1918. gada 18. novembra.”

Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģiem par izzinošo, radošo, patriotisko nodarbību “Satikšanās Rozes pilsētā”! Paldies muzejpedagogiem par dāvinājumu – pašgatavoto rozi, ko dāvināja skolēniem!

bilde1 bilde2

Rēzeknes sākumskolas

bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ PROGRAMMAS “LATVIJAS SKOLAS SOMA” IETVAROS VIESOJĀS FOLKLORAS VĪRU KOPA “VILKI”

SKOLAS

Novembris ir  Latvijas Valsts svētku mēnesis. Svētku nedēļas ietvaros Rēzeknes sākumskolā 2023.gada 13.novembrī viesojās folkloras vīru kopa “Vilki”.   Koncertlekcijas laikā izglītojamie iepazina latviešu karavīru dziesmas ar attiecīgā laika mūzikas instrumentiem (kokles, ģīgas, dūkas, bungas, stabules, harmonikas, ģitāra, cītara, mandolīna, akordeons), kuras mijas ar vēsturiskiem stāstījumiem par karavīra apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kultūras un atpūtas dzīvi. Papildu stāstījumiem un dziesmām tika demonstrēti gan arheoloģiskā materiāla atdarinājumu tuvplāni, gan 20. gadsimta latviešu karavīra gaitas fotoattēlos.

Rēzeknes sākumskolā minētā koncertlekcija bija viena no Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītajiem pasākumiem.

2.klases skolēnu atsauksmes: “ Paldies, ka viesojāties Rēzeknes sākumskolā – mums ļoti patika dziesmas, Jūsu apģērbs – iepazinām dažādus mūzikas instrumentus un karavīru dziesmas.”

Evelīna: “Es uzzināju, kas ir karavīru dziesmas. Paldies par skaisto mūziku!”

Māra: “Man patika skaistās dziesmas. Paldies par izcilo koncertu!”

Ance: “Paldies par enerģiju! Iepazinu mūzikas instrumentus.”

Vilki_1 Vilki_2

Paldies folkloras vīru kopai “Vilki” par latviskās identitātes stiprināšanu,  caurvijot kultūrvēsturisko stāstu!

Paldies par dāvinājumu Rēzeknes sākumskolai – grāmatu: Balcers, Andris “Pulcējaties zem latviešu karogiem!”

 

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece

Gunita Ozoliņa

Starptautiskā Putras diena Rēzeknes sākumskolā

10.oktobrī visā pasaulē ar dažādām aktivitātēm tiek svinēta starptautiskā Putras diena.

Arī Rēzeknes sākumskolā 6.klašu skolēni dizaina un tehnoloģiju stundā, atzīmējot šo

dienu, gatavoja biezputras – šo vienu no senākajiem ēdieniem, kas saglabājies līdz

mūsdienām. Gatavoja tā, lai prieks ne tikai garšas kārpiņām, bet arī acīm.

Lūk, kā mums tas izdevās.

putras dienas foto

Foto un informāciju sagatavoja:

mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas”

  • sk. Velta Dzervinika