dz_svetki

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu”
repertuāra apguves un Rēzeknes pilsētas dalībnieku atlases skate

Nāc gavilēt! Gaviles ir dabiska prieka izpausme. Gaviles mūs iedvesmo un sajūsmina!

Mēs esam Dziesmu un deju svētku gaidās, lielā notikuma priekšā, lielo un skanīgo gaviļu apskāvienos! Svētkos mēs rotājamies skaistos tērpos, mēs rotājam Svētku gaisotni ar līksmām dejām, skaistām dziesmām un rotaļām. Svētku sajūta tiks ieskandināta jau 12.martā  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un Rēzeknes pilsētas dalībnieku atlases skatē, Rēzeknes pilsētas Kultūras namā. Atlases skatē piedalīsies 18 Rēzeknes pilsētas izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvi!

Atklāsim, priecāsimies, radīsim, rādīsim, raidīsim, rotāsimies un leposimies!

Dalībnieku sniegumu vērtēs  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” virsvadītāji, horeogrāfi, deju autori, deju profesionāļi, mūsu viesi un eksperti:

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, horeogrāfs, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta „Saule vija zelta rotu” virsvadītājs, laureātu koncerta mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš;

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta „Saule vija zelta rotu” virsvadītāja un horeogrāfe inscenētāja, deju skolas „Dzirnas” pedagoge Dagmāra Bārbale;

Horeogrāfe, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta „Saule vija zelta rotu” virsvadītāja, Lielvārdes deju kolektīva „Pūpolītis” vadītāja Iluta Mistre;

Horeogrāfe, Valsts izglītības satura centra vecākā referente, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta „Saule vija zelta rotu” virsvadītāja, Dziesmu un deju svētku padomes locekle Zanda Mūrniece;

Horeogrāfe, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta „Saule vija zelta rotu” mākslinieciskās vadītājas asistente un virsvadītāja, deju ansambļa „Teiksmiņa” vadītāja Inga Pulmane.

Sadosimies roku rokā, ieraudzīsim mirdzumu otra acīs un izbaudīsim mirkli dejā!

Lai raits dejas solis,  lustīga dancošana un priecīga skatīšanās!

Vēlot veiksmi, raitu dejas soli, izcilu sniegumu, prieku un degsmi Rēzeknes sākumskolas 4.d (vadītāja Sandra Juste),3.d (vadītāja Maira Gribuste), 2.d (vadītāja Maira Gribuste)  klases tautas deju kolektīviem „Skali”.

Rēzeknes pilsētas Svētku koordinatore,
Rēzeknes sākumskolas direktore Ilona Stramkale

Atbalsta personāla – logopēda interaktīva nodarbība „Riti raiti, valodiņa”

Rēzeknes sākumskolā 2019./2020. mācību gadā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta 2.posma īstenošana “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta ietvaros tiek īstenotas divas jomas: Multidisciplinārā joma un STEM un vides joma. Dalība projektā sniedz izglītojamajiem atbalstu ikdienas mācību darbā, nodrošina izglītojamo iekļaušanu individuālās pieejas nodrošināšanai, nodrošina augstākus mācību sasniegumus u.c. Projekts arī paredz atbalsta pasākumus sākumskolai: atbalsta personāla – logopēda nodarbības izglītojamiem ar runas un rakstīšanas grūtībām (1.-3.klase).

Atbalsta personāls – logopēds Rēzeknes sākumskolā 2020.gada 19.februārī vadīja interaktīvu nodarbību „Riti raiti, valodiņa”, kur tika aicināti līdzdarboties skolēni (runas, lasīšanas, rakstīšanas traucējumi) un skolēnu vecāki. Pasākumā piedalījās desmit ģimenes ar bērniem.

Interaktīvās nodarbības mērķis: Sniegt izglītojamo vecākiem priekšstatu par logopēdiskajās nodarbībās izmantotajām prasmēm, paņēmieniem, vingrinājumiem, lai mājās varētu aktivizēt un pilnveidot dotās prasmes.

Vecāki tika iepazīstināti ar artikulācijas, fonemātiskās dzirdes attīstošiem vingrinājumiem. Atgādināts par artikulācijas aparāta vingrinājumu video, kas ievietots e-klasē, lai izglītojamie un vecāki varētu pilnveidot prasmes mājās, kā arī skolas mājas lapā vecākiem ieteikts apskatīt noderīgus padomus izglītojamo veiksmīgam mācību procesam. Parādīts pareizam rokas satvērienam izmantojamais rīks – rakstāmā turētājs.

Skolēni kopā ar vecākiem līdzdarbojās dažādās  aktivitātēs – mēlesmežģi, prāta vingrinājumi, vārdu spēles, tēlainā vizualizēšana, taktēšana un patskaņu diferencēšana.

Vecāki, sniedzot atgriezenisko saiti anonīmā aptaujā, ieteica šādu iniciatīvu rīkot divas reizes mācību gadā (mācību gada sākumā un beigās).

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM: 8.3.2. – Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Rēzeknes sākumskolas
skolotāja- logopēde Sandra Gaveika,
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

11

Rēzeknes sākumskolas 1.klašu skolēniem “Teātris Azotē” vada žonglēšanas pamattriku nodarbību

Iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros “Teātris Azotē” ar komiksu izrādi “Soliņš” un žonglēšanas pamattriku nodarbību 2019. gadā bija jau viesojies Rēzeknes sākumskolā. Savukārt 2020.gada 28.februārī arī 1.klašu skolēni iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros varēja piedalīties “Teātris Azotē” žonglēšanas pamattriku nodarbībā. Redzēt aktieru žonglēšanas prasmi un pašiem apgūt pamattrikus. Tā bija interaktīva iepazīšanās ar žonglēšanas priekšmetiem.

Rēzeknes sākumskolas 1. klašu skolēniem žonglēšanas pamattriku nodarbība likās aizraujoša, izzinoša un interesanta, jo paši varēja izmēģināt žonglēšanas pamattrikus ar dažādām bumbiņām, vālītēm un riņķiem.

Rēzeknes sākumskolas 1.m klases skolēni saka, ka tā bija ļoti jauka diena skolā, jo mākslinieki uzjautrināja, visi skolēni centās žonglēt un arī iemācījās noturēt vāli.

Paldies māksliniekiem par jautru un izzinošu nodarbību, kas iepriecināja skolēnus!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

1

Rēzeknes sākumskolas 6.a1 un 6.a2 klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Lūznavas muižu

Rēzeknes sākumskolas 6.a2 klases skolēni 2020.gada 11.februārī, bet 6.a1 klases skolēni 2020.gada 25.februārī iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Lūznavas muižu, kur gida pavadībā iepazinās ar Lūznavas muižu un vietas vēsturi. Interaktīvā veidā skolēni tika iepazīstināti ar muižas dizaina elementiem un piedalījās grafikas darbnīcā.

Rēzeknes sākumskolas 6.a1 un 6.a2 klases skolēni saka, ka saistošs bija gides stāstījums par Lūznavas pils vēsturi un tās īpašniekiem – Lūznavas muižas īpašnieks bija Staņislavs Kerbedzs; Lūznavas muižas kungu māja sākta būvēt 1905.gadā; ēku ir projektējis pats muižas īpašnieks Staņislavs Kerbedzs u.c. Tas bija izzinošs, interesants un aizraujošs! Tika izstaigātas muižas istabas, kur ir iespējams pārnakšņot arī tūristiem. Uzzināja, ka tur ir nakšņojuši arī Latvijā zināmi cilvēki – bijušais Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, latviešu politiķis Artis Pabriks u.c., apskatīti muižas bēniņi un izstāde. Ieintriģēja uzdevumi, kuri bija jāveic ekskursijas laikā pa Lūznavas muižu, kas palīdzēja interaktīvā veidā iepazīties ar muižas dizaina elementiem. Darbojoties grafikas darbnīcā, guva zināšanas par šo mākslas veidu, paši veidoja grafikas iespieddarbus (tā senāk cilvēki grafiski iespieda apsveikumus, attēlus un ielūgumus), kurus  paņēma līdzi par piemiņu.

Paldies māksliniekiem par interesanto, saistošo, zināšanām bagāto stāstījumu un aktīvu darbošanos, kas ieintriģēja skolēnus!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

IMG-20200225-WA0000

MANA IZAUGSMES IESPĒJA

Iesaistīšanās iniciatīvu/projektu īstenošanā Rēzeknes sākumskolā ir kļuvusi par skaistu tradīciju, kas bagātina skolas dzīvi, spēj aizraut un motivēt citus jauniešus uz aktīvu līdzdarbību un jaunu prasmju apguvi.

Jaunāko klašu jauniešus vieno uzņēmība, vēlme līdzdarboties, iesaistīties un mācīties. Jauniešiem, kas atsaucās pedagogu – konsultantu aicinājumam un rosinājumam iesaistīties neformālās izglītības piedāvātajās iniciatīvās, dod iespēju mācīties vienam no otra, gūstot jaunu pieredzi savu ideju ieviešanā, popularizēšanā un īstenošanā. Rēzeknes sākumskola 2019./2020.m.g.īstenoja 7 jauniešu iniciatīvu projektus:

1) ”Atrodi, noskaidro, izstāsti”, no 22.04.2019. – 14.06.2019., pedagogs – konsultants Ilona Stramkale;
2) ”Zinošs – tātad varošs”, no 18.04. – 07.06.2019., pedagogi – konsultanti Ziedīte Komule, Laila Rancāne;
3) ”10×10+1”, no 01.10. – 05.12.2019., pedagogi – konsultanti Gunita Ozoliņa, Mārīte Šveidere;
4) ”Diena bez ekrāniem”, no 16. 09.2019. – 02.12.2019., pedagogs – konsultants Laura Mičule;
5) ”Kopā esam ģimene” , no 13.08.2019. – 20.10.2019., pedagogs – konsultants Iveta Maizika;
6) „Krāsaino garšu salūts”, no 19.08.2019. – 31.10.2019., pedagogs – konsultants Ilona Stramkale;
7) ”Pieņem izaicinājumu” laika posmā no 01.10.2019. – 13.12.2019. pedagogs – konsultants Ilona Stramkale.

Pateicamies Rēzeknes sākumskolas 6.klašu un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7.-8.klašu jauniešiem (K.Ozoliņam, R.Revizoram, P.Piteronikai, Ē.Laganovskai) un, kuri iniciēja un īstenoja jauniešu iniciatīvas 2019./2020.m.g.

Paldies pedagogiem – konsultantiem (G.Ozoliņai, Z.Komulei, L.Rancānei, L.Mičulei, I.Maizikai, M.Šveiderei) par aizrautību, degsmi un iedvesmu!

2020.gada 21.februārī Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notika ikgadējs pasākums “Mana izaugsmes iespēja”, kurā Rēzeknes sākumskolas jauniešu iniciatīvas projektu iniciatīvas grupa ieguva žūrijas komisijas specbalvu – sertifikātu uz Olimpiskā centra peldbaseina apmeklējumu.

Veiksmi un ideju piepildījumu arī turpmāk!

Video: Mana izaugsmes iespēja.

Šie projekti tika īstenoti jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”. 

Rēzeknes sākumskolas direktore Ilona Stramkale

3.m un 4.m klašu skolēni iepazīst ķīmiķa profesiju

86452363_590899681753313_7038817817453395968_nMūsdienās eksaktās zinātnes ir saistāmas ar jebkuru no dzīves jomām, to pieprasījums mūsdienu darba tirgū pieaug, tāpēc Rēzeknes sākumskolas 3.m un 4.m klašu izglītojamiem bija iespēja 2020.gada 11.februārī doties uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un iepazīt prasmes un spējas, kas nepieciešamas izvēloties ķīmijas novirzienu, darba apstākļu – ķīmijas laboratorijas iekārtojumu, turklāt noskaidrot ķīmijas un citu zinātņu saistību ar ikdienu.

Izglītojamiem bija iespēja vērot ķīmijas eksperimentu paraugdemonstējumu un iesaistīties pašiem ķīmijas ekperimentu veikšanā, noskaidrot ikdienā sastopamo vielu īpašības un izprast, ka ķīmijas zinātnei ir saistība praktiski ar jebkuru nozari.

Martins Kauliņš no 3.m klases ir noskaidrojis, ka “…Ķīmiķis strādā ģērbies baltā virsvalkā, darbojas ar speciālu aparatūru. Ķīmiķim jābūt pacietīgam un precīzam. Ķīmiķis darbā lieto stikla traukus, svarus, pipetes, mikroskopu, u.c. specifiskas iekārtas.

85115033_818054708670639_4934939340322111488_n

Ieva Krukovska no 4.m klases uzzināja, ka “…lai kļūtu par ķīmiķi ir jāmācās izcili visos priekšmetos. Es sapratu, ka ķīmiķa profesijā ir jābūt ļoti uzmanīgai.  Man patika visi eksperimenti. Mani ļoti ieinteresēja šī profesija un es vēlos strādāt par ķīmiķi.”

Nodarbība “Vai es gribu būt ķīmiķis?” tika piedāvāta un īstenota projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga

IMG_0211

Rēzeknes sākumskolas skolēni piedalās “Ēnu diena 2020”

Latvijā “Ēnu diena” ir ikgadējs, atpazīstams karjeras izglītības pasākums 1.-12.klašu skolēniem, kas šogad norisinājās 12.februārī.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum, kura laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

“Ēnu diena 2020” piedalījās 10 Rēzeknes sākumskolas 5.-6.klašu skolēni, kas iepazina tādas profesijas un/vai amatus Rēzeknes pilsētā kā koka izstrādājumu dizaina speciālists,  attīstības speciālists, sporta pārvaldes vadītājs, zvērināts tiesu izpildītājs u.c.

Rēzeknes sākumskolas “ēnotāji” apmeklēja tādas Rēzeknes pilsētas un novada iestādes kā Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde”, Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde, Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola, VAS “Latvijas pasts”, Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvalde.

“Ēnotājiem” bija iespēja ne tikai vērot speciālistu darbu, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, bet arī piedalīties kopā ar “ēnu devēju” darba tikšanās un sapulcēs.

Ance Bērziņa no 6.m klases ir “…iepazinusies ar Attīstības pārvaldes vadītāja un projektu vadītāja darba specifiku. Piedalījās sanāksmē par Rēzeknes Olimpiskā centra darbības stratēģijas izstrādi ”.

Katrīna Laputjova no 6.a2 klases dalās, ka ēnu dienas apmeklējums ir sniedzis izpratni par to, “...kā var atrast savu profesiju un, ka tev ir jābūt plānam B”.

Ēnu diena 2020”  Rēzeknes sākumskolas “ēnotājiem” ir sniegusi priekštatu par darba specifiku konkrētajās iestādēs, pieredzi tiekoties ar dažādiem cilvēkiem, attīstījusi tādas prasmes kā pašprezentācijas, sadarbības u.c. prasmes.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” vadītājs Edgars Blinovs novēl ēnotājām Alisei Zelčai un Madarai Grīnvaldei no 5.m1 klases “Sapņot un ticēt saviem sapņiem!”.

Rēzeknes sākumskolas Pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga

85199040_1475914289254473_7168353610193960960_n (1)

Rēzeknes sākumskolā Valentīndienai veltītā interešu izglītības “Datordizaina laboratorija” 1.-2.klašu skolēnu veidoto darbu izstāde

Rēzeknes sākumskolā jau ceturto mēnesi pēc kārtas 1.-2.klašu skolēniem tiek piedāvāts interešu izglītības pulciņš “Datordizaina laboratorija”, kura darbības laikā skolēni ir ieguvuši pamatprasmes Microsoft Paint jeb Molberts  un Microsoft Word datorprogrammās.

Februāra mēnesis daudziem asociējas ar draudzību un mīlestību, tāpēc interešu izglītības pulciņa dalībnieki ir izveidojuši radošus un interesantus darbus apgūstot Microsoft Word teksta redaktora programmu “ASCII mākslas” metodē, kas ir abstraktās mākslas paveids, kur caur simbolu pielietojumu tiek izveidots grafisks attēls.

Rēzeknes sākumskolas interešu izglītības “Datordizaina laboratorija” 1.-2.klašu skolēnu darbu izstāde ir aplūkojama skolas pirmajā stāvā, pretī skolēnu garderobēm.

Interešu izglītības pulciņš tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

84839010_185528652664680_390137425961156608_n (1)

Interešu izglītības “Datordizaina laboratorija”
skolotāja Karolīna Vanaga

20200206_100727

Sacensības klasiskajā 3×3 ātrlikšanas kubika rubika disciplīnā 2019./2020.mācību gadā

Jau otro gadu pēc kārtas Rēzeknes sākumskolas 3.d klases izglītojamais Rems Šarovs un viņa vecāki iesaistās sacensību „Klasiskajā 3×3 ātrlikšanas kubika rubika” organizēšanā. Skolā ir izveidojusies spēcīga komanda, kas aktīvi trenējas savā starpā un jau otro gadu  piedalās pasākumā. Komandas līderis Rems Šarovs ar savu aizrautību un mērķtiecību spējis ieinteresēt šajā prāta un pirkstu veiklības nodarbē ne vienu vien skolasbiedru. Paldies skolēniem par uzdrīkstēšanos, degsmi un azartu, aktīvi piedaloties sacensībās, jo tāpat kā sportā, arī šeit sacensību rezultātus bieži izšķir tikai sekunžu simtdaļas.

Sacensību rezultāti 1. – 3.klašu grupā
klasiskajā 3×3 ātrlikšanas kubika rubika disciplīnā:

1.vieta Damiānam Bastrikinam (3.d klase) labākais mēģinājuma rezultāts – 00:36,96 sekundes;
2.vieta Remam Šarovam (3.d klase);
3.vieta Ričardam Zizlānam (3.d klase).

spēles „Kubika rubika” 1 skaldnes likšanas disciplīnā:
1.vieta Armandam Putānam (3.d klase);
2.vieta Valteram Bricikam (2.a klase);
3.vieta Rolandam Beitānam (3.d klase).

Sacensību rezultāti 4. – 6.klašu grupā:
klasiskajā 3×3 ātrlikšanas kubika rubika disciplīnā:

1.vieta Danielam Ušakovam (6.a2 klase) labākais mēģinājuma rezultāts  – 00:18,04 sekundes;
2.vieta Markusam Butleram (4.d klase);
3.vieta Markusam Sīlim (6.a2 klase).

spēles „Kubika rubika” 1 skaldnes likšanas disciplīnā:

1.vieta Aleksejam Babrovam (6.a1 klase);
2.vieta Karlīnai Šarovai (5.a klase);
3.vieta Ervīnam Elksnītim (4.d klase).

 Paldies skolēnu līdzpārvaldei  par dalību sacensību norisē!

 Paldies par  vecāku klātesamību, sacensību organizēšanu un iedvesmojošo balvu fondu!

 Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece
Gunita Ozoliņa

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

Rēzeknes sākumskolas 3.klašu skolēni iepazīst profesijas pārtikas rūpniecībā

84398860_1276178546103312_3598764719499902976_n

Rēzeknes sākumskolas 3.klašu skolēniem 29.janvārī tika piedāvāta praktiska un izglītojoša nodarbība, kurā skolēni saņēma vispusīgu informāciju par  tādām  profesijām kā pavārs, pārtikas tehnologs, konditors, pavāra palīgs u.c., noskaidroja darba tirgus tendences dotajā jomā.

Nodarbības praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja vērot vienas no saldākajām profesijām – konditora darba paraugdemonstrējumu – darbošanos ar smilšu mīklu veidojot smilšu groziņus, kurus pildīja ar krēmu, tad dekorēja ar augļiem un citiem  kūku un tortu apdares un rotāšanas pusfabrikātiem, turklāt bija iespēja pašiem pielaikot tādu darba apģērba elementus, kā cepurītes, cimdi un priekšauti, un noskaidrot šo darba elementu nepieciešamību strādājot ar pārtiku.

Nodarbībā skolēniem tika uzsvērts, ka pārtikas rūpniecībā iesaistītajiem profesionāļiem jāpiemīt tādām īpašībām kā precizitātei, radošumam un kreativitātei, lai varētu veidot skaisti noformētu gatavo ēdināšanas izstrādājumu.

Amēlija no 3.d klases dalās, ka “…uzzināja, kā darboties ar konditorejas maisiņu”, bet Markuss stāsta, ka “… ir uzzinājis, ka gatavot pašam ir jauki. Pārsteidza, ka tāds darbs ir ilgs un vajag būt pacietīgam un uzmanīgam”.

Rēzeknes sākumskola izsaka pateicību uzņēmumam SIA “LaPizza”, uzņēmuma profesionāļiem par piedāvāto aktivitāti un Ilonai Filipenokai par izsmeļošo un interesanto stāstījumu.

83934000_269032350738998_2422991184264691712_nNodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga