Rēzeknes sākumskolas TDK “SKALI” gatavojas tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda”

Screenshot at May 18 07-59-33

 • No nelieliem koncertiem 1990.gadā Rīgā, Mazajā Ģildē, ar 22 kolektīvu 600 dejotāju piedalīšanos, tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” izaudzis par vērienīgu pasākumu, kurš katru starpsvētku gadu notiek kādā no Latvijas pilsētām, piedaloties vairākiem tūkstošiem bērnu. Festivālu rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.Šajā gadā – jau divdesmit ceturto – tautas deju festivālu “Latvju bērni danci veda” uzņems divas pilsētas – Preiļi un Jūrmala.

  Tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda” Preiļos 1.jūnijā gatavojas 1787 dejotāji no 83 deju kolektīviem. Pilsēta uzņems festivāla dalībniekus jau otro reizi – 2008.gadā šeit sadejoja 2806 dejotāju.

  Festivālā Preiļos tiks pārstāvēti dejotāji no Aizkraukles, Augšdaugavas, Cēsu, Jēkabpils, Ķekavas, Krāslavas, Līvānu, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Saulkrastu, Siguldas novadiem un valstspilsētām – Daugavpils, Jelgavas, Rēzeknes un Rīgas. Tiks sagaidīti arī viesi no Lietuvas – Utenas pilsētas tautas deju kolektīvs “Vieversa”.

  Festivāla laikā pilsētu ielās un laukumos tiks izdejotas kolektīvu iemīļotās dejas, to kuplinās tradicionālais gājiens, kas pilsētu krāšņo ar dejotāju tautas tērpiem un bērnu čalām.

  Festivāla moto Preiļos “Nāc ar vējiem sadejot!”, režisore Ināra Urča.

  11.00 – 11.30 Svētku GĀJIENS

  Paulāna iela – Liepu iela – Aglonas iela – Raiņa bulvāris – Svētku laukums

  11.30 Svētku ATKLĀŠANA – Svētku laukumā

  13.00 – 16.30 Ielu KONCERTI

  • Ķer vēju – ja vari! – pie Preiļu Galvenās bibliotēkas • Sadzirdi vēju – ja vari! – Svētku laukumā

  • Saredzi vēju – ja vari! – pie Zirgu Staļļa drupām

  13.00 – 16.30 Radošo aktivitāšu izziņas taka “Vēja soļu TAKA”

  Radošās darbnīcas, spēles, rotaļas, sportiskas aktivitātes – Preiļu parka teritorijā

  16.30 – 20.00 Utenas kultūras centra deju ansambļa “Vieversa” koncerts

  VĒJU danči un VĒJA nomināciju pasniegšana.Festivālu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību.

Lieldienu aktivitātes Rēzeknes sākumskolā

Čakla un radoša Rēzeknes sākumskolā izvērtās pirmssvētku nedēļa, kad klašu kolektīvi tika aicināti piedalīties konkursā “Lieldienu Mis&Misters zaķis” 🐰. Konkursa uzdevums bija izrotāt koka ripu zaķus (paldies R.Bārtuliņam un L.Rancānei par zaķu izveidi) atbilstoši svētku tematikai.

06.04.2023. notika balsošana, kurā piedalījās skolēni, skolēnu vecāki,  pedagogi, skolas darbinieki.

11.04.2023. no rīta, skolas aktu zālē, notika rezultātu paziņošana un skolas direktore Ilona Stramkale izteica pateicību katram klases kolektīvam par dalību konkursā, un apbalvoja titula “Lieldienu Mis&Misters zaķis” titula ieguvējus ar kausu un diplomu – 3.a (122 balsis) un 5.a (65 balsis) klases kolektīvus.

Dienas laikā 1-3.klašu kolektīvi čakli un aktīvi rosījās kopā ar skolotāju I.Jegorovu, kura vadīja Lieldienu aktivitātes skolas aktu zālē. Starpbrīžos, pie bibliotēkas, notika Olu ripināšana, kur katram bija iespēja aizripināt krāšņi krāsoto olu vistālāk, kā arī Lieldienu Kahoot! spēle, kurā 4.-6.klašu skolēniem tika dota iespēja atbildēt uz jautājumiem par svētku tradīcijām un paražām. Paldies direktores vietniecei L.Mičulei-Šustei par tehniskā materiāla nodrošināšanu olu ripināšanai un Kahoot spēles izveidi, un vadīšanu! Paldies sk.I.Jegorovai par sportisko aktivitāšu organizēšanu!

Paldies skolēniem, pedagogiem, skolas darbiniekiem un vecākiem par aktīvo līdzdalību un aktivitāti!

Lieldienas_2 Lieldienas

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Pirmo reizi izstādē” Latgales Kultūrvēstures muzejā

latvijas_skolas_soma_logo_inverss_0(1)

Rēzeknes sākumskolas 2.a klases skolēni 2023.gada 27.martā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību “Pirmo reizi izstādē”.

Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar mākslas darbiem, lietām, priekšmetiem, rosinot attīstīt skatīšanās, domāšanas un vērtēšanas prasmes, tika mudināti mutiski izteikt gūtos iespaidus. Notika arī praktiska darbošanās, pielietojot iepazītos mākslas izteiksmes līdzekļus.

Emīlija: “Man patika aplūkot, aptaustīt un uzzināt par zirga pajūga lietām –  iemauktiem, siksnām u.c.”

Edgars: “Es uzzināju informāciju par zirgu, kāds ekipējums ir nepieciešams, lai varētu doties izjādē vai izbraucienā ar zirgu. Bija ļoti interesanti!”

Samanta: “Man patika, ka mēs muzejā taisījām atslēgas piekariņu. Tāpat uzzināju par zirga piederumiem – groži, iemaukts, sēdeklis, segli u.c.”

Marks: “Man patika aplūkot krāsainos attēlus par zirgiem, pamācoši un izzinoši bija.”

Valters: “Mani iemācīja, kā var apsēsties uz zirga. Uzzināju ļoti daudz jaunas informācijas par zirgiem, par senlietām, ko agrāk nemaz nezināju.”

Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģiem par izzinošo, interesanto, aizraujošo un radošo nodarbību “Pirmo reizi izstādē”!

Rēzeknes sākumskolas

bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

1-2 2-2

Rēzeknes sākumskolas skolēni Daugavpils teātrī apmeklē izrādi “Spreideits”

latvijas_skolas_soma_logo_inverss_0(1)

Rēzeknes sākumskolas 2.d klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2023. gada martā Daugavpils teātrī apmeklēja izrādi “Spreideits”. Annas Brigaderes pasaku luga Daugavpils teātrī tika izspēlēta latgaliski. Skolēni redzēja, uzzināja un izjuta, kā Sprīdītis bēga no sūrā darba un pamātes brāzieniem, kā viņš devās plašajā pasaulē meklēt savu Laimes zemi, kur ceļā sastapa gan Meža māti, Vēja māti, cīnījās ar lielo Lutausi, Sīkstuli… Taču pēc visiem pārbaudījumiem viņš saprata, ka ne bagātība, ne daiļā princese nespēj viņam dāvāt meklēto laimi, to var dāvāt tikai dzimtās mājas, līdzcilvēki, tāpēc nonāca pie atziņas, ka nekur nav tik labi kā mājās.

Ieva: “Mani iepriecināja, ka biju teātrī, jo tā bija pirmā teātra izrāde, ko es apmeklēju. Bija ļoti interesanti un jautri!”

Eva Emīlija: “Teātrī bija ļoti skaisti, es iemācījos dažus latgaliskos vārdus.”

Kristers: “Mani iepriecināja izrāde. Bija ļoti interesants tēls – Sprīdītis.”

Lelde: “Mani iepriecināja teātra izrāde “Spreideits.” Patika tēli – Vēja māte, Meža māte, Sprīdītis, ķēniņš u.c.”

Alise: “Teātris bija pamācošs. Es sapratu, ka jāklausa vecākus un jāciena arī mantas, ko viņi iedot, noderēs.”

Agate Krista: “Mani iepriecināja, ka apmeklēju Daugavpils teātri. Man ļoti patikā, kā izrādē tēloja aktieri.”

Ričards: “Mani iepriecināja, ka ar klasi apmeklējām teātri, jo izrāde bija jautra un smieklīga, bija fantastiski aktieri.”

Paldies Daugavpils teātra māksliniekiem par piedzīvojumiem bagāto un aizraujošo izrādi “Spreideits”!

   Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

2_d_klase