Iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros muzejpedagoģiskā tiešsaistes nodarbība “Maskas medicīnā”

 

maskas_3

Rēzeknes sākumskolas 5.d (12.05.2021), 3.d (14.05.2021), 1.m un 5.a (26.05.2021),   klases skolēniem (Zoom platforma) iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notika muzejpedagoģiskā tiešsaistes nodarbība “Maskas medicīnā”, ko piedāvāja Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.
Skolēni nodarbībā uzzināja par maskām, ko lietoja senatnē. Tika arī rādīti un demonstrēti medicīnas masku vēsturiskie piemēri. Skolēni uzzināja, kādas funkcijas pildījušas ārstu, dziednieku maskas, par zinātnes lomu medicīnas vēsturē, sabiedrību, vairāku kultūru īpatnībām u.c. Nodarbības noslēgumā skolēni darbojās praktiski, pagatavojot pašdarinātu masku.
Markuss: “Man ļoti patika nodarbība “Maskas medicīnā”. Bija interesanti uzzināt, kādas agrāk bija maskas un kāda tām bija nozīme.”
Raitis: “Man ļoti patika atbildēt uz jautājumiem un uzzināt par maskām.”
Samanta: “Man šķita dīvainas šamaņu maskas Āfrikā, jo, manuprāt, pat, ja cilvēkā patiešām būtu ieviesies sliktais gars, viņš nenobaidītos no šamaņa maskas. Es noteikti pamēģināšu uztaisīt masku no marles un vates. Bija interesanti uzzināt, ka senos laikos bija ļoti lipīga slimība – mēris.”
Elīza: “Man ļoti patika atbildēt uz jautājumiem un arī lekcija par mēra maksu. Tas bija interesanti!”

Paldies Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja muzejpedagogam Valdim Ivaņinokam un muzejpedagoģei Nikolai Rodionovai par izzinošo tiešsaistes nodarbību “Maskas medicīnā”, par izsmeļošajām atbildēm uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

 

Valodas atver durvis un satuvina!

getes_institutsSadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā, Rēzeknes sākumskolas 2021. gada 6., 7., 12. un 13. maijā 3., 4., 5. un 6. klašu skolēniem notika tiešsaistes nodarbība (Zoom platforma) Valodas atver durvis un satuvina!” 3. un 5. klašu skolēni ir izvēles priekšā par otrās svešvalodas apguvi, tāpēc kopā ar vācu mūziķi Joranu Šteinhaueru iepazinās ar vācu valodas skanējumu un nepieciešamību mūsdienu pasaulē. Rēzeknes sākumskolas 4. un 6. klašu skolēni, kas jau apgūst vācu valodu, darbojās ar brīvprātīgo studenti Paulīni Lantermani un kopīgi atklāja iespējas vācu valodas pielietošanai.
Agneta: “Bija ļoti jauki satikties, jo es zinu vairākas Jorana Šteinhauera dziesmas, un tās man patīk. Bija ļoti brīnišķīgi un pozitīvi!”
Signe: “Es iemācījos teikt dažus teikumus vācu valodā. Man ļoti patika nodarbība!”
Viktorija: “Man ļoti patika nodarbība, un es uzzināju arī jaunus vārdus.”
Katrīna: “Man ļoti patika nodarbība, īpaši tāpēc, ka mēs runājām par dzīvniekiem, rādījām savus  mājdzīvniekus un mantiņas, un es iemācījos daudzas frāzes!”
Paldies vācu mūziķim Joranam Šteinhaueram par radošo, aktīvo, muzikālo un  studentei Paulīnei Lantermanei par interesanto, izzinošo nodarbību!
Paldies Rēzeknes sākumskolas vācu valodas skolotājai Agnesei Kaniņai par sadarbību!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja
Inta Lāce

 

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Maskas medicīnā” kopā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja muzejpedagogu

MASKAS_MEDRēzeknes sākumskolas 2.a klases skolēniem 2021. gada 28. aprīlī (Zoom platforma) iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notika muzejpedagoģiskā tiešsaistes nodarbība “Maskas medicīnā”, ko piedāvāja Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

Skolēni kopā ar muzejpedagogu pārrunāja, ka šobrīd maska ir kļuvusi par mūsu ikdienas dzīves neatņemamu sastāvdaļu, taču senākā pagātnē tās lietoja tikai ārsti un pavisam citu iemeslu dēļ. Uzzināja, kādus noslēpumus glabāja ārstu, dziednieku maskas, vai tās pasargāja pacientu, pašu ārstu un kādas funkcijas vēl pildījušas,  par zinātnes lomu medicīnas vēsturē – mikrobiem un kad tie tika atklāti, par sabiedrību, medicīnu, dažādu kultūru īpatnībām, vēsturi – rādīja, demonstrēja medicīnas masku vēsturiskos piemērus un atbildēja uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem. Nodarbības noslēgumā skolēni darbojās praktiski – tika pagatavotas pašdarinātas maskas.
Megija: “Man ļoti patika nodarbība, jo tagad zinu un varu pati uztaisīt sev sejas masku.”
Anete: “Man patika mēra maska. Es iemācījos taisīt masku. Es uzzināju, ka maskas var būt dažādas, piemēram, karnevāla maska, medicīniskā maska, vienreiz lietojamā maska.”
Itvars: “Man patika dažādas maskas, piemēram, ar knābi u.c. Es nezināju, ka ļoti daudz cilvēku nomira no mēra – 25 miljoni.”
Terēze: “Man ļoti  patika  nodarbība, it  sevišķi, kad  uzzināju, kā  kontinentos  cilvēki domāja,  kā  rodas slimības. Vēl man patika, kā izskatījās medicīniskā maska.”
Paldies Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja muzejpedagogam Valdim Ivaņinokam par izzinošo, saistošo tiešsaistes nodarbību “Maskas medicīnā”, kas ieinteresēja skolēnus, par iespēju darboties arī praktiski!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

 

Izglītojoša tiešsaistes nodarbība “Pieskāriens tēlniecībai”

telnieciba26. klašu skolēnu darbi. Apkopoja vizuālās mākslas skolotāja S. Patmalniece

Rēzeknes sākumskolas 2.a klases skolēniem 2021. gada 01. aprīlī (Google Meet platforma) un 6. klašu (Zoom platforma) skolēniem 2021.gada 06.aprīlī iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notika izglītojoša tiešsaistes  nodarbība “Pieskāriens tēlniecībai”, ko piedāvāja Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs.
Nodarbības ietvaros skolēni guva priekšstatu par tēlniecības veidu – medaļu mākslu kā patstāvīgu mākslas vērtību, iepazinās ar Latvijas medaļu mākslas vēsturi, vēroja māla medaļas izgatavošanas procesu, iepazina medaļu un monētu veidus Preiļu muzeja krājuma materiālos, izzināja medaļu stāstus – mākslinieku J. Pīgožņa un J. Strupuļa medaļas un tajās ietverto vēstījumu. Skolēni uzzināja par medaļām, kolekcijas monētām un to tapšanas procesu, apguva jēdzienus: plakete, averss, reverss, medaļas vai monētas modelis, iepazina atbilstošus muzeja krājuma priekšmetus un medaļmākslinieka J. Strupuļa izstādes “Atskats” darbus.
Nodarbības otrajā daļā skolēni tika aicināti izjust tēlnieka – medaļmākslinieka darbu un patstāvīgi veidot medaļas vai monētas plastisko modeli.
Evelīna: “Man ļoti patika izglītojošā nodarbība “Pieskāriens tēlniecībai”, tā bija interesanta. Es uzzināju vairāk par medaļām, to veidotājiem un paplašināju savas zināšanas par tēlniecību.”
Emīlija: “Man ļoti patika šī nodarbība, es uzzināju, kā veido māla plaketes, uzzināju par dažu medaļu, plakešu izcelšanos un vēsturi. Nodarbība bija ļoti interesanta un izzinoša!”
Liene: “Man ļoti patika Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs. Bija ļoti interesanti veidot medaļas. Es gribētu tur aizbraukt kopā ar savu ģimeni.”
Paldies Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja muzejpedagoģei Silvijai Ivanovskai par izzinošo, interesanto, aizraujošo tiešsaistes nodarbību “Pieskāriens tēlniecībai”!
Paldies Rēzeknes sākumskolas iniciatīvas „Latvijas skolas soma” koordinatorei Gunitai Ozoliņai, Rēzeknes sākumskolas 2.a klases audzinātājai Ingai Rudzītei, 6.klašu audzinātājām: Inetai Madžulei, Ivetai Maizikai, Inesei Zutei, vizuālās mākslas skolotājai Svetlanai Patmalniecei un 2a., 6. klašu skolēniem par sadarbību!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Otkon giunu sapynus – tikšanās ar dzejnieci Inetu Atpili – Jugani

Kādi ir Jūsu sapņi? 2.a klases bērnu sapņi ir visdažādākie, sākot no daudz, daudz konfektēm līdz Ferrari, no vēlmes pēc mazās māsiņas vai brālīša līdz tāliem ceļojumiem. To visu mēs noskaidrojām 21.04.2021. tiešsaistes tikšanās reizē ar dzejnieci Inetu Atpili – Jugani un Rēzeknes bērnu bibliotēkas bibliotekāri Meldru Gailāni.
Bērni klausījās Inetas Atpiles – Juganes dzejoļus latgaliešu valodā, mēģināja saprast un tulkot atsevišķus vārdus. Savukārt dzejniece un klasesbiedri noklausījās un novērtēja Irbes Bārbalas  un Terēzes sacerētos dzejoļus. Skolēni jautāja, kur dzejdare rod iedvesmu saviem darbiem? Izrādās, ka ikdienā, visā, kas ir mums apkārt.
Anete: “Man patika dzejnieces dzejoļi. Es uzzināju, ka iedvesmu var ņemt no apkārtnes. Interesanti bija pārbaudīt savas zināšanas latgaliešu valodā.”
Austra: “Man ļoti patika stunda ar dzejnieci, bija ļoti interesanti.”
Itvars: “Man  patika kā dzejniece lasīja dzejoļus. Un kā Irbes Bārbalas mamma stāstīja par grāmatām.”
Endija: “Man patika dzejoļi latgaliešu valodā.”
Irbe Bārbala: “Man ļoti patika satikšanās ar dzejnieci. Patika lasīt dzejoļus un dziedāt! Man patīk lasīt viņas dzejoļus! Liels paldies par satikšanos!”
Rēzeknes bērnu bibliotēkas bibliotekāre Meldra Gailāne skolēniem bija sagatavojusi burtu mīklu, kurā paslēpušies latgaliešu valodas vārdi. Tie skolēni, kuri aizpildīs darba lapu, saņems balvu no Bērnu bibliotēkas.
Paldies dzejniecei Inetai Atpilei – Juganei un Rēzeknes bērnu bibliotēkas bibliotekārei Meldrai Gailānei par izzinošo, interesanto, rosinošo tiešsaistes nodarbību “Otkon giunu sapynus”!

Rēzeknes sākumskolas 2.a klases skolotāja
Inga Rudzīte

 

In Memoriam

Maija Dedele_foto_nekrologam

Maija Dedele
(08.05.1951. – 22.04.2021.)

 

Uz spārniem dzērves nes jau pavasari,
Un saulē sniegpulksteņi zied.
Un ir tik skumji, ir tik smagi,
Ka tieši tagad tev bij` jāaiziet.
/J.Ziemeļnieks/

Maija Dedele dzimusi 1951. gada 8. maijā Viļānos, kur pavadīja arī skolas gadus. Jau no agras bērnības Maijas mūžs saistījās ar mūziku, kopš 1962. gada viņa mācījās Viļānu bērnu mūzikas skolā, paralēli mācoties Viļānu vidussskolā. Pēc vidusskolas beigšanas mūzikas ceļš aicināja uz Rēzeknes mūzikas visusskolu, kur Maija apguva kora diriģēšanas specialitāti un  dziedāšanas skolotāja iemaņas (1969- 1974), paralēli mācībām Maija darbojās pedagoģijas jomā gan kā Viļānu bērnudāza audzinātāja, gan Liepu skolā un Nautrēnu skolā kā mūzikas skolotāja. Līdz  1973. gadā dzīves gaitas Maiju aizveda uz Rēzekni, uzsākot darba gaitas Rēzeknes 2. vidusskolā. Bet kopš 1979. gada par skolotājas darbavietu bija kļuvusi Rēzeknes 1. vidusskola, līdz pat skolas reorganizācijai. Šajā laika posmā Maija ne tikai audzināja meitu un dēlu, bet ieguva gan augstāko izglītību J. Kalnbērziņa Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, gan Izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā, studējot Latvijas Universitātē. Kopš 2015.gada Maija strādāja Rēzeknes sākumskolā, aktīvi iesaistot skolēnus interešu izglītībā, vadot metalafonistu ansambli, darbojoties dienas pagarinātajā grupā, sniedzot atbalstu kolēģiem un jaunākā vecuma bērniem.
Kā pedagogu Maiju Dedeli raksturoja augsta profesionalitāte, pašaizliedzīgums, muzikalitāte, atsaucīgums un prasīgums pret sevi un izglītojamajiem. Skolotāja mācīja bērniem mīlēt mūziku, cienīt vērtības, novērtēt tikumus un mīlestību pret savu dzimto zemi. Skolotājas Maijas Dedeles vadībā kori, vokālie un instrumentālie ansambļi bija piedalījušies dažāda līmeņa (skolas, pilsētas, novada, valsts) skatēs un konkursos, kur skolēni atklāja augstu māksliniecisko sagatavotību.
1983. gadā 4. – 8. klašu koris zonālājos Dziesmu svētkos izcīnīja 3. vietu. 1984. gadā republikāniskajos skolēnu Dziesmu svētkos 4.- 8.klašu koris iekļuva finālā un tika apbalvots  ar Goda rakstu. 1988. gadā zēnu vokālais ansamblis piedalījās konkursā Maskavā un saņēma apbalvojumu. 90.-jos gados skolotājas audzēkņi vairkkārt piedalījās valsts līmeņa pasākumos un ieguva godalgotas vietas. 2000.gadā skolotājas izglītojamie piedalījās valsts līmeņa pasākumā “Aiviekstes lakstīgala -2000” un ieguva 2.vietu, kā arī godalgotas vietas pilsētas un novada skatēs.
Par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, estētiskajā un tikumiskajā audzināšanā skolotāja Maija Dedele bija saņēmusi vairākus Rēzeknes pilsētas domes, Izglītības pārvaldes  Atzinības rakstus un apbalvojumus. Taču vislielākais apbalvojums bija skaisti nodzīvots mūžs, laiks un mīlestība, kas ziedoti ģimenei, darbam un dziesmai.

Lai ar pavasara putnu dziesmām debesīs paceļas skolas bērnu un kolēģu PALDIES par kopā izdziedāto, piedzīvoto, pārdzīvoto…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar Maijas Dedeles ģimeni un tuviniekiem.

Rēzeknes sākumskolas kolektīvs

Muzikāli izglītojoša tiešsaistes nodarbība “No trokšņa līdz skaņdarbam” kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi

Dzintars_3Rēzeknes sākumskolas 1.d, 1.m (Zoom platforma) un 4.m (Google Meet platforma) klases skolēniem 2021.gada 31.martā iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notika muzikāli izglītojoša tiešsaistes nodarbība “No trokšņa līdz skaņdarbam” kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi Kristapu Catlaku. Izglītojošās nodarbības mērķis bija veicināt bērnu piederības sajūtu gan latviešu tautas mantojumam – Kultūras kanonā iekļautajām latviešu tautas dziesmām, gan izjust piederību Liepājas un Kurzemes mūzikas dzīves vērtībām.
Muzikāli izglītojošajā nodarbībā “No trokšņa līdz skaņdarbam” skolēniem tika dota iespēja palīdzēt  Liepājas Simfoniskajam orķestrim, kurš nonācis sarežģītā situācijā. Tuvojoties koncertam, orķestris ir sapratis, ka viņiem steidzami trūkst kādas latviešu tautasdziesmas pavadījums, tādēļ skolēniem būs jānāk palīgā! Jau nodarbības sākumā skolēni saņēma vēstuli no orķestra ar īpašu uzdevumu: izveidot muzikālo pavadījumu koncerta noslēguma skaņdarbam. Tāpēc, izmantojot pašu izvēlētos, skanošos priekšmetus, skolēni  nodarbībā iepazina ritma radīšanas pamatprincipus un, aktīvi līdzdarbojoties, nonāca no abstrakta trokšņa līdz pilnvērtīgam skaņdarbam. Piecdesmit minūšu ilgajā nodarbībā skolēni praktiski darbojās, pielietojot mūzikas stundās jau apgūtās zināšanas un iepazīstot latviešu tautas mantojumu – tautasdziesmas.
Nodarbības otrajā daļā skolēniem pievienojās kāds noslēpumains viesis – Baltijā senākā orķestra, “Liepājas Simfoniskā orķestra” mūziķis Kristaps Catlaks, kurš pastāstīja par savu lomu orķestrī, kā arī iepazīstināja ar sava instrumenta spēli, kopā ar skolēniem atskaņojot viņu apgūto tautasdziesmu “Bēdu manu, lielu bēdu”.Dzintars_2
Raitis: “Man šī nodarbība ļoti patika. Es uzzināju par jauniem mūzikas instrumentiem, kā var izveidot savu mūzikas instrumentu.”
Patrīcija: “Man patika šī nodarbība, jo es uzzināju, kā skan klarnete. Aizraujoši bija radīt mūzikas ritmus, kā arī  patika klausīties un spēlēt mūsu 4.m klases orķestri.”
Agnija: “Man ļoti patika darināt ritmu dziesmai “Bēdu manu lielu bēdu”. Es uzzināju vairākus faktus par Liepājas koncertzāli “Lielais Dzintars”.”
Demija: “Pats interesantākais bija tad, kad mēs izdomājām savu mūzikas ritmu un, kad atbildējām uz uzdotajiem jautājumiem. Ļoti patika, kā mākslinieks spēlēja klarneti. Bija jauki un jautri! Es uzzināju, kādus skaņdarbus spēlē Liepājas Simfoniskajā orķestrī. Iepazinu dažus instrumentus, kādus spēlē orķestrī.”
Beāte: “Man bija interesanti, kad mēs mēģinājām uzminēt tautasdziesmu. Es uzzināju vairāk par Liepājas koncertzāli un lielo orķestri.”
Megija: “Man patika kā spēlēja klarneti un  mums pašiem bija iespēja izdomāt ritmu dziesmai “Bēdu manu lielu bēdu.”
Valters: “Man patika šī nodarbība, jo mēs veicām dažādus muzikālās izjūtas uzdevumus un iepazināmies ar skaistu instrumentu – klarneti.”
Paldies Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķiem un mūziķim Ievai Uhavicai un Kristapam Catlakam  par izzinošo, interesanto, aizraujošo muzikāli izglītojoša tiešsaistes nodarbību “No trokšņa līdz skaņdarbam”!

Rēzeknes sākumskolas 4.m klases audzinātāja Alise Ārgule
Rēzeknes sākumskolas bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”

IMG-20210401-WA0020Rēzeknes sākumskolas 4.d klasei 2021.gada martā iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros notika muzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero””, kuru piedāvāja SIA “International Show Production”.
Nodarbības “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”” laikā burvju mākslinieki Dace un Enrico Pecoli (Pezzoli) iepazīstināja skolēnus ar burvju skatuves mākslas noslēpumiem, jomas attīstības vēsturi Latvijā – par spilgtākajiem Latvijas iluzionistiem 19. gs., 20. gs sākumā un pasaulē, skolēni uzzināja oriģinālās iluzionisma skatuves mākslas žanru daudzveidību un izteiksmes līdzekļus, kāds bija pirmais populārākais burvju triks pasaulē, redzēja tā demonstrējumu, bija liecinieki cilvēka levitācijas iespējamībai un bija daļa no “trīsgalvainas Amazones džungļu puķes” ilūzijas.
Virtuālās ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja izstaigāt maģisko Iluzionisma muzeju- teātri divos stāvos, kā arī ieskatīties slavenā amerikāņu iluzionista Hudini atslēgu noslēpumu kambarī un uzzināt, kurš burvju mākslinieks pirmais izdomāja burvju Kino trikus.
Markuss: “Mana visspilgtāko iespaidu radīja muzeja apskate no iekšpuses! Interesanti bija uzzināt, kā senajos laikos ģērbās burvju mākslinieki! Man iepriecināja, ka es uzzināju jaunu triku ar krūzēm!”
Damiāns: “Man interesanti bija vērot burvju mākslinieku demonstrējumus. Es iemācījos trīs trikus un uzzināju, kā strādā daži triki. Man ļoti patika, gribētu aizbraukt arī ciemos!”IMG-20210401-WA0022
Raimonds: “Man patika plakāti par burvju māksliniekiem, jo tie bija neparasti. Aizraujoša bija daļa, kurā tika stāstīts par to, kā attīstījās burvju māksla pirms mūsu ēras un līdz mūsdienām. Bija interesanti klausīties, kur tika stāstīts par Latvijas burvju māksliniekiem, jo es uzzināju, ko bija sasnieguši mūsu tautas burvju mākslinieki. Tad kad nodarbības beigās mākslinieki stāstīja par savu Burbuļu šovu, man gribējās to noskatīties, jo tas likās interesanti.”
Emīlija: “Noskatoties video ekskursiju, es uzzināju, ka burvjiem ir arī jāzina ķīmija un ka senos laikos burvjus uzskatīja par raganām. Man ļoti patika, kā izskatījās vecie burvju tērpi, jo mūsdienās tādus nevalkā. Bija ir interesanti triki ar rokām. Es ļoti gribētu aizbraukt uz viņu burbuļu šovu!”
Aksels: “Interesanta bija ekskursija “Zelta istabā”. Parādīja ļoti daudz interesantu priekšmetu un komplektu burvju triku veikšanai. Triks ar pirkstiņiem bija ļoti jautrs un interesants. Uzzināju par latviešu burvju māksliniekiem. Viņi bija ļoti populāri un veiksmīgi iluzionisti. Ļoti patika “Mistērijas istaba” un ziepju burbuļu šovs. Gribētu aizbraukt uz Mystero iluzionisma teātri.”

Paldies burvju māksliniekiem Dacei un Enrico Pecoli (Pezzoli) par noslēpumaino, izzinošo, oriģinālo muzejpedagoģisko nodarbību!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce