RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS 2. UN 3.KLAŠU SKOLĒNI PIEDALĪJĀS IZZINOŠAJĀ NODARBĪBĀ “NO STĀSTA LĪDZ GRĀMATAI”

SKOLAS

Pasaku autore Inese Valtere programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros vada izzinošas stāstu nodarbības, kurās atklāj pasaku tapšanas burvību un ļauj bērniem piedzīvot radīšanas prieku.

Šī gada 5. aprīlī Rēzeknes sākumskolas izglītojamie  piedalījās šajā izzinošajā nodarbībā,  kuras laikā skolēni iepazinās ar grāmatas tapšanas procesiem:

 • stāsta radīšanas metodēm;
 • kā notiek ilustrāciju izvēle pasakas vizualizācijai;
 • kā iespiež grāmatu.

Rakstnieces iedvesmoti, skolēni aktīvi iesaistījās jaunu tēlu un planētu radīšanā. Piemēram, 3.a klases izdomātie tēli bija: Marķīši, Margo, Marpelsīni, Markolis.

Emīls pēc nodarbības pārliecinājās, cik svarīga loma teikumā ir īpašības vārdiem. Tomam patika radīt jaunus fantāzijas tēlus, apvienojot kopā augļus, ogas un dārzeņus. Pēc mācību stundas skolēni bija apņēmības pilni domāt, radīt, fantazēt.

WhatsApp Image 2024-04-18 at 14.38.41 WhatsApp Image 2024-04-18 at 14.39.29

Foto: K.Bambāne – Sadovska, R.Silicka

Rēzeknes sākumskolas skolotāja

Iveta Jegorova

Rēzeknes sākumskolas talantu konkurss „ATKLĀJ SAVU TALANTU – RADI, RĀDI, RAIDI”

Talants, aicinājums, apdāvinātība – tā ir dāvana, kas jāpilnveido, jāattīsta jau no bērnības. 2024.gada 12.aprīlī, jau sesto gadu pēc kārtas, notika  Rēzeknes sākumskolas izglītojamo talantu konkurss „ATKLĀJ SAVU TALANTU – RADI, RĀDI, RAIDI”.

Šogad 75 skolēni atklāja savas prasmes dažādās jomās: dejošanā, sportā, dziedāšanā, muzicēšanā un gleznošanā. Dalībnieku atbalstītājus priecēja priekšnesumi, kuri bija bija pārdomāti, skaisti un labi sagatavoti.

Latvijā mīt stipri ļaudis un darbojas spēcīgi uzņēmumi – kā SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, kas mūs priecē ar savu produkciju gan ikdienā, gan svētkos. Rēzeknes sākumskolas saime saka lielu paldies par atsaucību, atbalstu un mecenātismu SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”.

 

Paldies skolotājiem un vecākiem par iedrošināšanu, atbalstu priekšnesumu sagatavošanā!

 

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece

izglītības (audzināšanas) jomā Gunita Ozoliņa

1 Paldies_mecenātisms

 

Aprīlis – vācu valodas mēnesis

vaacu viktorina_2024vacu

 • 2024. gada 9.aprīlī 6. klašu komanda pārstāvēja Rēzeknes sākumskolu vācu valodai un kultūrai veltītā pasākumā “Deutsch mit Spaß”, ko organizēja Rēzeknes valstspilsētas vācu valodas skolotājas sadarbībā ar Gētes institūtu 6. – 7. klašu skolēniem. Skolas komanda prezentēja sagatavoto vizītkarti vācu valodā, sekmīgi tika galā ar radošajiem uzdevumiem un ieguva nomināciju “Die besten Mathematiker” (“Labākie matemātiķi”), jo visveiksmīgāk veica uzdevumu ar skaitļiem.

  Skolas komanda:

  Herta Mežale (6.a)

  Anna Višņakova (6.d)

  Nikola Domule (6.m)

  Evelīna Lazareva (6.m)

  Laura Rapša (6.m)

  Sofija Vasiļjeva (6.m)

  Paldies vācu valodas skolotājai Agnesei Kaniņai par skolēnu sagatavošanu vācu valodai un kultūrai veltītam pasākumam!

  Paldies skolas skolēnu komandai! Paldies vecākiem par atbalstu!

Konference “Atbalstīt, izglītot, iedvesmot”

WhatsApp Image 2024-04-06 at 18.12.22

2023./2024.m.g. Rēzeknes sākumskolā pedagoģe Laura Seņkāne uzsāka īstenot interešu izglītības programmu uzņēmējdarbības jomā “Es – uzņēmējs!”.

4. aprīlī Augšdaugavas kultūras centrā “Vārpa”, Daugavpilī, pedagoģe apmeklēja noslēguma konferenci “Atbalstīt, izglītot, iedvesmot”.

Konference notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros. Konferences laikā tika aktualizētas projekta aktivitātes, sasniegumi un rezultāti, labās prakses piemēri. Tika stāstīts arī par grantu shēmu – atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē.

Konferences noslēgumā pārrunāti aktuālākie rīki un risinājumi, kā arī izaicinājumi jaunajiem uzņēmējiem.

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS SKOLĒNI PROGRAMMAS ”LATVIJAS SKOLAS SOMA” IETVAROS APMEKLĒJA ANIMĀCIJAS FILMU “SIRDS LIKUMS”

SKOLAS

Rēzeknes sākumskolas  2.d un 4.d klašu skolēni 2024. gada 20.martā apmeklēja režisores Rozes Stiebras animācijas filmu “Sirds likums” Latgales vēstniecībā “GORS”.

            Pirms filmas bija virtuālā tikšanās ar radošo komandu, kurā bērni uzzināja par animācijas veidošanas procesu. Skolēni iepazina, kādu tālu karaļvalsti, kurā mīt Karalis un Princese, taču filmas galvenais vēstījums ir par to, cik svarīgi ir saprast savas jūtas un nebaidīties no tām. Skolēni animāciju noskatījās ar lielu interesi un aizrautību. Vizuālās mākslas stundā bērni zīmēja tēlus no filmas un rakstīja iegūtās atziņas.

Ance: “Man patika brīdis, kur princese meklēja sirdi. Es vēlētos uzzināt, kas notika tālāk ar karali?”

Annemarija: “Man nepatika, ka filma ir ļoti īsa, gribētu, lai tā ir garāka”.

Paldies radošajai komandai par izzinošo, muzikālo un krāsaino animācijas filmu.

WhatsApp Image 2024-04-04 at 3.11.31 PM WhatsApp Image 2024-04-04 at 3.11.31 PM (1)

Rēzeknes sākumskolas
skolotājas Sandra Juste, Kristīne Bambāne – Sadovska

Rēzeknes sākumskolā muzikālā izrāde “Makss un Morics”

SKOLAS

Rēzeknes sākumskolas 1.-6. klašu skolēniem 2024. gada 28. martā programmas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notika muzikālā izrāde “Makss un Morics, ko īstenoja SIA SKOLENIEM.LV pārstāvji.

Muzikālā izrāde ir latviešu komponistu Jāņa Ķirša un Andra Sējāna radīta muzikālā versija par leģendāro vācu karikatūrista, mākslinieka un dzejnieka Vilhelma Buša stāstu “Makss un Morics” (1865.), kuru latviešu valodā atdzejoja Aspazija un kas pazīstams jau vairākām paaudzēm. Izrādes režisore ir Ance Kukule-Sniķere, taču dziedātāji Justs Sirmais un Kārlis Mangulsons iejutās Makssa un Morica galvenajās lomās un aizraujoši caur mūziku, aktierspēli, deju, humora izjūtu izstāstīja skolēniem Vilhelma Buša stāsta galveno varoņu septiņus nejaukos nedarbus. Taču dziedātāji muzikālās izrādes laikā uzsvēra un mācīja skolēniem, ka ikdienā jāievēro gan drošība, gan jāatbalsta līdzcilvēki, jāizsauc glābējus, ja tas ir nepieciešams un nedrīkst īstenot dažādus nedarbus.

Karlīna: “Ļoti patika, kā uzstājās dziedātāji, kā caur dziesmu uzzinājām par rakstnieku, viņa  stāstu, par Makssa un Morica nedarbiem”!

Kaspars; “Patika, ka varējām dziedāt līdzi – Makss, Morics, Makss, Morics…”!

Amēlija: “Citi zēnu nedarbi bija nejauki, tā mēs nerīkotos! Taču izrāde bija interesanta un interesanti bija uzzināt, kāds būs nākamais nedarbs”!

Paldies komponistiem, režisorei un dziedātājiem Justam Sirmajam un Kārlim Mangulsonam par aizraujošo, radošo, izzinošo un muzikālo izrādi, kuras laikā skolēni varēja gan iztēloties, gan līdzi dziedāt, gan atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, gan iejusties ritmā, gan izzināt un saprast, cik svarīgi ievērot drošību un atbalstīt citus!

 

makss_morics_bilde5

Rēzeknes sākumskolas

bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Paldies aktīvākajiem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” lasītājiem/ekspertiem

Rēzeknes sākumskolas bibliotēka ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātajā un kopš 2001. gada īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”. Bērni, jaunieši un vecāki, kuri iesaistījās žūrijas darbā, kļuva par grāmatu ekspertiem – lasīja, vērtēja jaunākās grāmatas, kas ir īpaši izvēlētas šai programmai. Notika elektronisko anketu pildīšana par interesantākajām grāmatām. Anketas nonāca Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, kur tās tiks saskaitītas, analizētas, veidots tops par populārākajām grāmatām.

Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem, jo mācību gada sākumā Rēzeknes sākumskolai tika dāvināts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” grāmatu komplekts lasītprasmes attīstīšanai. Grāmatu – mācību līdzekļu kolekcija, ko sagatavoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā, sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku, kā arī balviņas – pildspalvas.

Rēzeknes sākumskolā Draudzības dienā (14. februāris) aktīvākie “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” lasītāji/eksperti saņēma balviņu – pildspalvu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperts”, ko iepriekš sarūpēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvji, kā arī Rēzeknes sākumskolas Pateicību un saldo balviņu par aktīvu “Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrija 2023” grāmatu lasīšanu/ novērtēšanu.

Lai ikvienam lasītprieks tikai pieaug!

bernu_jauniesu_vecaku_zurija_2023 

Skolas bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Skolas vadības komanda