„Absolventu veiksmes stāsts” 5.klašu skolēniem

2111Rēzeknes sākumskolā 5.klašu izglītojamajiem 28.aprīlī bija iespēja piedalīties pasākumā „Absolventu veiksmes stāsts”, kura laikā Rēzeknes sākumskolas absolventi, šobrīd Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas izglītojamie, kopā ar pedagogu karjeras konsultantu T.Pāžu  sniedza informāciju par mācību sasniegumu un motivācijas nozīmi karjeras attīstības procesā, to ietekmi uz karjeras izvēli, iestāšanos Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā.  Absolventi dalījās ar savu  pieredzi un ieteikumiem 5.klašu skolēniem viņu karjeras attīstībā.

 „Mini-pašpārvaldes” prezidents Mārtiņš Mikažāns un kultūras ministre Ance Bērziņa sniedza informāciju par skolēnu pašpārvaldes darbību, par interesantākajiem pasākumiem, piemēram, visu skolēnu iecienīto „Tūrisma diena”, kur visi skolēni dodas kopīgā pārgājienā, kurina ugunskuru un jauki pavada laiku, par piedalīšanos dažādos projektos, iniciatīvās, konkursos.

 Ance Bērziņa norādīja, ka „… pašpārvalde piedāvā citu veidu kā atpūsties un „atslēgties” no mācībām. Pavisam nesen es realizēju savu ideju, kur mēnesi vācām mantas  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērniem. Ģimnāzisti aktīvi piedalījās, un vēlāk mēs vedām mantas šiem bērniem, kas bija ļoti jauks un pozitīvs projekts, kur varējām palīdzēt citiem”.

„Mini-pašpārvaldes” prezidenta vietniece Nikola Princova dalījās ar savu pieredzi, pastāstīja par savu darbošanos pašpārvaldē – viņa šobrīd mācās 7.klasē, pirmo gadu Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā.22222

Ar Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju atbalstu esmu sasniegusi jau ļoti daudz. Darbojos kā pašpārvaldes prezidenta vietniece un esmu viena no dizaineriem kompānijā Redbubble. Šogad esmu atvērusi savu skolēnu mācību uzņēmumu – esmu viena no tā dibinātājām un esmu teikusi uzrunu Valsts prezidentam, piedalījos  debatēs ar Valsts prezidentu par Satversmes vērtībām Satversmes apstiprināšanas 100.gadadienā. Šo visu esmu sasniegusi viena mācību gada laikā un ticu, ka ikviens no Jums var sasniegt tikpat daudz. Šis ir laiks, kad es sapratu, ka vienkārši sēžot un sapņojot par kaut ko, tas reāli nepiepildīsies. Es aicinu Jūs visus uzdrīkstēties un būt aktīviem. Piedaloties dažādos konkursos un aktivitātēs Jūs būvējat savu karjeru un savu nākotni”.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants T.Pāža iepazīstināja skolēnus ar  konkrētās izglītības iestādes uzņemšanas nosacījumiem, prasmēm un iemaņām, kas tiek sagaidītas no topošajiem skolēniem,  karjeras attīstīšanas nozīmi jau sākumskolas posmā.

Paldies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas vadības komandai, pedagogam karjeras konsultantam Tatjanai Pāžai un „Mini-pašpārvaldes” pārstāvjiem par sadarbību un dalīšanos ar savu pieredzi.

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Sjatkina

Rēzeknes sākumskolā koncertlekcija “Sprādziens mūzikā”

Rēzeknes sākumskolā 1., 2.a, 2.d, 3.m, 3.d, 5. un 6. klašu skolēni 2022. gada 14. aprīlī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros vēroja koncertlekciju “Sprādziens mūzikā”, ko piedāvāja SIA “Framest Music”.
Skolēni uzzināja, kā mūzika ir attīstījusies laikam ritot: no 1920. gada līdz 2020. gadam. Skolēniem patika mākslinieku izpildījums – džezs, blūzs, disko, astoņdesmitie, deviņdesmito gadu popkultūra, mūsdienas u.c. Tas bija ceļojums laikā, izzinot, kā mūzika iet roku rokā ar 20. gadsimta vēstures lielākajiem notikumiem un atspoguļo savu laikmetu. Koncertstāstu papildināja īpaši veidoti video materiāli.
Programmā skanēja populārākās dziesmas no Elvisa Preslija, Maikla Džeksona, The Beatles, Frenka Sinatras, The Rolling Stones u.c., mākslinieki izpildīja arī latviešu komponistu dziesmas.
Paldies dziedātājam Mikum Abaroniņam, multi-instrumentālistei Artai Abaroniņai par izzinošu, sirsnīgu, māksliniecisku koncertlekciju! Paldies Rēzeknes sākumskolas vadības komandai un pedagogiem par sadarbību!

spradziens_muzika_bilde (1)

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja
Inta Lāce

 

„Informatīvā stunda Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā” Rēzeknes sākumskolas 6.klašu izglītojamajiem

278462331_3050621941915855_3529145818126735496_nPavisam drīz 6.klašu skolēniem kopā ar vecākiem būs jāpieņem lēmums par turpmāko izglītības iestādi. Lai atvieglotu šo izvēli, 6.klašu izglītojamajiem 2022. gada 26.aprīlī bija iespēja piedalīties  pasākumā “Informatīvā stunda Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā”.

Minētā pasākuma ietvaros skolēni devās uz Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju, kur izglītojamie piedalījās nelielā ekskursijā pa izglītības iestādes telpām un klausījās informāciju par mācību procesa organizāciju konkrētajā izglītības iestādē, uzņemšanas nosacījumiem un citu saistošo informāciju.

Direktora vietniece izglītības jomā Sandra Drelinga sniedza izsmeļošu informāciju par mācību priekšmetiem, kas būs jāapgūst turpmākajos mācību gados, par uzņemšanas nosacījumiem un konkursa kārtību Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Arbidāne informēja par interešu izglītības piedāvājumu un notiekošajiem kultūras pasākumiem izglītības iestādē.

Savukārt, „Mini-pašpārvaldes” prezidents Mārtiņš Mikažāns un kultūras ministre Ance Bērziņa sniedza ieskatu skolēnu pašpārvaldē notiekošajā un aicināja topošos Rēzeknes sākumskolas absolventus būt aktīviem, piedalīties dažādos pasākumos un iesaistīties skolēnu pašpārvaldē.278464161_575786810279231_5692153820785803759_n

Košā saule kas aizvien biežāk ielūkojas mūsu acīs, liek apjaust, ka tuvojas laiks, kad 6.klases beidzējiem ir jāpieņem lēmums par savu turpmāko izglītības iegūšanu” (RV1Ģ pārstāvji).

Paldies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas vadības komandai, pedagogam karjeras konsultantam Tatjanai Pāžai un „Mini-pašpārvaldes” pārstāvjiem par sadarbību un iespēju klātienē 6.klašu skolēniem gūt priekšstatu par Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju.

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Sjatkina

SVĒTKI 1.KLAŠU SKOLĒNIEM “KO TU PROTI PIRMKLASNIEK?”

1_1

Ko tu proti, pirmklasniek?”- jautājums, kuru uzdodam pirmklasniekiem, jo  pagājuši vairāki mēneši, kopš 1.klašu skolēni uzsāka savas skolas gaitas.  14.aprīlī Rēzeknes sākumskolā tika organizēti svētki   pirmklasniekiem ar dažāda veida aktivitātēm. Bērniem bija iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas, aktivitāti, pildot uzdevumus matemātikā, dabaszinībās, latviešu un angļu valodā. Bērni ar aizrautību pārvarēja gan paralēlklašu, gan skolas direktores izaicinājumus. Var droši teikt, ka Rēzeknes sākumskolas pirmklasnieki prot sadarboties grupā, ir aktīvi, enerģiski, zinātkāri un mācās ar prieku. Lepojamies!

Mūsu svētkos aktīvi līdzdarbojās čaklās bites un 1.klašu skolēnu vecāki. Vecāki arī pieņēma izaicinājuma uzdevumu no saviem bērniem un veiksmīgi ar to tika galā.

Dienas noslēgumā skolēniem bija iespēja baudīt “Latvija skolas somas” piedāvāto koncertuzvedumu “Sprādziens mūzikā” .

Rēzeknes sākumskolas skolotāja Ruta Silicka

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

Rēzeknes sākumskolas skolēni izzina profesiju pasauli piedaloties „Ēnu diena 2022”

278038945_3665968287056603_1991605911014895709_n

Pēc divu gadu pārtraukuma, 6. aprīlī,  norisinājās „Ēnu diena 2022”, kas ir Junior Achievement Latvia (JA Latvia) rīkotā karjeras izglītības programma skolēniem.

Šis pasākums sniedz iespēju izglītojamajiem iepazīties ar dažādām profesijām un uzņēmumiem, tādējādi rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā, sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē,  turklāt veido sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi.

„Ēnu diena 2022” pasākumā iesaistījās 21 Rēzeknes sākumskolas skolēns un izzināja tādas profesijas un/vai amatus kā robežsargs, farmaceits, pirmsskolas skolotāja, budžeta departamenta direktore, ugunsdzēsējs/glābējs,arhitekts, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas tehniķis, autobusa vadītājs, dabas aizsardzības pārvaldes vecākais eksperts u.c.

„Ēnotāji” apmeklēja un izzināja tādu uzņēmumu, iestāžu darba vidi kā SIA „Rēzeknes Satiksme”, Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāle, Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde, Mēness aptieka (AS “Sentor Farm Aptiekas”), Rēzeknes Katoļu pirmsskolas izglītības iestāde, Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas Nacionālā parka dabas centrs, AS „Sadales tīkls”, Finanšu ministrijas Budžeta departaments, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, SIA „MUUR”, Kebabnīca „Ausmeņa Kebabs” u.c.

Piedaloties pasākumā „Ēnu diena 2022” skolēniem bija iespēja ne tikai vērot profesionāļu darbu, iepazīt darba vidi un  saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, bet arī gūt priekšstatu par savu nākotnes profesiju un saņemt ēnu devēju atsauksmes un rekomendācijas.

Ieva Krukovska no 6.m klases pēc „Ēnu diena apmeklējuma” atzīst, ka šajā pasākumā piedzīvotais ir ietekmējis viņas nākotnes plānus un „…tagad vēl vairāk vēlas strādāt par kinologu, ieraugot kā viņi strādā”.

Marta Teicāne, savukārt, ēnojot Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktori ir sapratusi, ka „…to, ko var redzēt sociālajos tīklos, intervijās, ir tikai rezultāts, bet aiz tā slēpjas daudz darba, negulētās naktis un apspriešanas.”

Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles vadītāja I.Ducsaliete novēl ēnotājam D.Perehoževam „Apgūt jaunas zināšanas un turpināt izzināt pasauli, lai sasniegtu savus mērķus.”

Rēzeknes sākumskola izsaka lielu pateicību  profesionāļiem, uzņēmumiem, kuri deva iespēju skolēniem iepazīt profesijas, gūt ieskatu dažādu profesiju pārstāvju ikdienas darbā.

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultrants
Karolīna Sjatkina

Konference “Praktiski. Lietpratībai” – Latgales reģiona skolotāju mācīšanās un mācīšanas pieredze

 skola 25. aprīlī, ar virtuālo centru Rēzeknē, tiešsaistē norisināsies konference “Praktiski. Lietpratībai” par Latgales reģiona skolotāju mācīšanās un mācīšanas pieredzi. Šī ir viena no piecām reģionālajām skolotāju pieredzes konferencēm, kuras aprīlī notiks visos Latvijas reģionos. Tajās skolu, pirmsskolu skolotāji un vadītāji dalīsies ar teju 700 pieredzes stāstiem, arī mēs, esam vieni no tiem – ar savu pedagoģisko pieredzi dalīsies skolotāja, direktores vietniece  Gunita Ozoliņa, Rēzeknes valstspilsētas izglītības iestāžu sākumskolas  jomas vadītāja, Rēzeknes sākumskolas skolotāja Sandra Juste un Rēzeknes sākumskolas skolotāja Laura Meščanova. Lepojamies ar skolotāju profesionalitāti!

Šajā  dienā, 05.04.2022., Rēzeknes sākumskolā viesosies  Skola2030 satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa un mācību satura ekspertu grupa.

Viesiem piedāvāsim iesaistīties mūsu PIEREDZES STĀSTĀ:  2 atklāto stundu vērošanas procesā:

  • latviešu valoda 1.klasē, skolotāja Ruta Silicka,
  • matemātika 5.klasē, skolotāja Mārīte Šveidere. Paldies skolotājām par profesionalitāti!

Pēc stundu vērošanas kopā ar Skola2030 ekspertiem dodamies uz  kopīgu sarunu ar skolas vadību, atbalsta komandu, skolotājiem par pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu.

Katrā no piecām konferencēm būs īpaša programma, no kuras iedvesmoties un gūt apliecinājumu savai profesionalitātei, radošumam un inovācijām. Esam pieteikušies paši un aicinām to darīt ikvienam Latvijas pedagogam! Būt, gūt un dalīties!

infografika1

Rēzeknes sākumskollas direktore Ilona Stramkale

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS IZGLĪTOJAMIE IZZINA 1991. GADA BARIKĀŽU LAIKA NOTIKUMUS

barikades_22_foto

 

Šogad aprit 31 gads, kopš 1991.gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem.

Lai veicinātu patriotismu, skolēnu izpratni par mūsu valsts vēsturiskajiem  notikumiem Rēzeknes sākumskolā no 2022.gada 17.-21.janvārim norisinājās barikāžu nedēļa. Lai labāk izprastu barikāžu laiku un tā nozīmi Latvijas vēsturē, 6.klašu skolēni atklāja zināšanas erudīcijas konkursā “1991.gada barikāžu atcerei” par tā laika spilgtākajiem notikumiem un personībām, taču 1.-5.klašu skolēni veidoja barikāžu ugunskura instalācijas un tās atspoguļoja  fotogrāfijā. Par tā laika tautas drosmīgo rīcību 4.-5.klašu skolēni uzdeva jautājumus barikāžu dalībniekiem – vecvecākiem, radiniekiem un izstrādāja darbu par tēmu “Manas ģimenes atmiņu stāsts”.

Paldies skolotājiem, 1. – 6. klašu skolēniem un skolēnu vecākiem par aktīvu līdzdalību!

 

 

Rēzeknes sākumskolas
direktores vietniece audzināšanas jomā G.Ozoliņa

Rēzeknes sākumskolā iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros koncertlekcijas: “Ziemassvētki apkārt pasaulei” un “Ziemassvētku pasaka”

20211207_145906 (1)Rēzeknes sākumskolā 1. – 6. klašu skolēni 2021. gada decembrī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros tiešsaistē vēroja divas koncertlekcijas: “Ziemassvētki apkārt pasaulei” un “Ziemassvētku pasaka”, pildīja pasākuma organizatoru piedāvātās krustvārdu mīklas un atbildēja uz jautājumiem.
Koncertlekcijā “Ziemassvētki apkārt pasaulei” skolēni uzzināja par interesantākajām Ziemassvētku tradīcijām pasaulē, izdziedāja tradicionālas un slavenas Ziemassvētku dziesmas, taču koncertlekcijā “Ziemassvētku pasaka” skolēni klausījās Jāņa Moiseja izpildījumā Hana Kristeana Andersena, Margaritas Stārastes, Brāļu Grimmu un Kārļa Skalbes interesantākās Ziemassvētku pasakas, kā arī izdziedāja kopā skaistākās svētku dziesmas.
Paldies Mikum Abaroniņam (dziedātājs), Artai Abaroniņai (multi-instrumentāliste), Jānim Miltiņam (klavieres), Jānim Moisejam (dziedātājs), Annijai Kopštālei (Latvijas nacionālās operas baletdejotāja) par skanīgām, interesantām, sirsnīgām, izzinošām, mākslinieciskām koncertlekcijām, kas uzbūra krāšņu Ziemassvētku brīnumu, gaidot svētkus!
Paldies Rēzeknes sākumskolas vadības komandai un pedagogiem par sadarbību!

 Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja
Inta Lāce

Rēzeknes sākumskolā iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros notika Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģiskā tiešsaistes nodarbība „1991. gads – barikāžu laiks”

barikades_fotoPiemini Latviju!
Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.
/Jānis Jaunsudrabiņš/

Rēzeknes sākumskolas 6.m klases skolēniem 2022. gada 24. janvārī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros notika muzejpedagoģiskā tiešsaistes nodarbība „1991. gads – barikāžu laiks”, ko piedāvāja Latgales Kultūrvēstures muzejs. Skolēni nostiprināja un padziļināja zināšanas par 1991. gada barikāžu notikumiem Latvijā un Baltijā. Muzejpedagoģe akcentēja novadnieku ieguldījumu barikāžu notikumos, simboliskākos, izšķirošākos notikumus Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, Trešās atmodas notikumus: Tautas fronte, “Baltijas ceļš”, piedzīvojumu pilnais Barikāžu laiks, Latgales Māras atgriešanās…
Nodarbībā skolēni vēroja barikāžu laikā lietotos priekšmetus, klausījās atmiņu stāstu fragmentus, izzināja barikāžu laika notikumus, to nozīmi toreiz un šodien. Pārdomāja, cik nozīmīga bija katra atbildība valsts veidošanā. Skolēniem bija iespēja Quizizz platformā piedalīties viktorīnā “1991. gads – barikāžu laiks”, atbildēt uz jautājumiem, kā arī redzēt savu sniegumu.
Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja pārstāvjiem par dāvinājumu “Uzdrīkstēšanās laiks”, kas veltīts Trešajai atmodai Rēzeknē un kur iemūžinātas sešpadsmit Aleksandra Bondarenko fotogrāfijas. Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģei Renātei Ničiporčikai par izzinošo muzejpedagoģisko nodarbību!

            Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Slidošanas nodarbības bērniem sadarbībā ar sporta biedrību “SEDNA”

WhatsApp Image 2022-01-17 at 22.49.40Rēzeknes sākumskolas 1.m un 1.d klases skolēniem tika piedāvāta iespēja piedalīties slidošanas nodarbībās, kuras tiek organizētas sadarbībā ar sporta biedrību “SEDNA”.
Sporta biedrība “SEDNA” realizē ESF projektu:,,Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā” (Nr.9.2.4.2/16/I/064) „Slidošanas nodarbības bērniem”. Katrai klašu grupai tika piedāvātas 8 nodarbības, katras nodarbības ilgums bija 1 astronomiskā stunda. Nodarbībās skolēniem tiek organizētas slidošanas prasmes apmācība un izkopšana, ar mērķi iepazīstināt ar slidošanu kāWhatsApp Image 2021-11-24 at 16.45.19 veselības veicināšanas aktivitāti. Slidošanas nodarbības tiek realizētas Rēzeknes Olimpiskajā centrā un tās ir bezmaksas. Skolēni tiek nodrošināti ar slidošanas ekipējumi un nodarbības notiek profesionāla trenera pavadībā.
Daļa no skolēniem jau prata slidot, bet lielai daļai skolēnu tie bija pirmie soļi slidošanā. Šīs nodarbības skolēniem ļoti patīk un sagādā gan prieku, gan gandarījumu par apgūtajām prasmēm. Lai arī daļai skolēnu nodarbības vairs nenotiek, tomēr viņiem joprojām ir stimuls ikdienā pēc stundām turpināt mācīties un pilnveidot slidotprasmes, kā arī piekopt veselīgu dzīvesveidu.
PALDIES sporta biedrībai “SEDNA”, audzinātājām un skolēnu vecākiem par atbalstu un palīdzēšanu nodarbību norises gaitā!

Rēzeknes sākumskolas skolotāja
Alise Ārgule