“Latvijas skolas soma” ietvaros digitālā koncertlekcija “Kosmosa burvis”

kosmosaRēzeknes sākumskolas 1. klasēm, 4.a, 4.m un 6.a klasei novembra sākumā iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros notika digitālā koncertlekcija “Kosmosa burvis”, ko piedāvāja
SIA Framest Music.
Koncertlekcijā tika izpildītas Latvijā un pasaulē iemīļotas bērnu dziesmas un skaņdarbi, tika piedāvāti ilustratīvi uztverami, kas palīdzēja apgūt jaunās zināšanas par Saules sistēmu, planētu Zeme un dažādiem notikumiem kosmosa telpā. Skolēniem saprotamā valodā un vizuālajā noformējumā izstāstīja, kas ir Saules sistēma, cik atšķirīgas ir tās planētas, kas ir melnie caurumi, meteorīdi un supernovas.
Skolēni ar lielu aizrautību skatījās un klausījās koncertlekciju, patika, ka dziesmu teksts bija redzams uz ekrāna, jo varēja dziedāt līdz. Interesanti likās vizuālie specefekti. Skolēni zīmēja, aprakstīja un atbildēja, uz kuru planētu gribētu aizceļot un kādēļ? Centās iegaumēt un aprakstīt visas planētas, raksturot unikalitāti starp citām.
Juris: “Merkurs – vismazākā planēta, Venēra – viskarstākā, Zeme – visskaistākā, Marss – vissarkanākā planēta, Jupiters – vislielākā, Saturns – visvieglākā, Urāns un Neptūns – visaukstākās planētas.”
Paldies SIA Framest Music komandai par zināšanām bagāto, brīnumaino  koncertlekciju “Kosmosa burvis”. Paldies Nacionālā teātra aktierim Uldim Siliņam, kurš iejutās kosmosa burvja lomā un saprotami, sirsnīgi kopā ar skolēniem izzināja Visuma brīnumus!

       Zīmējumu veidoja:Rēzeknes sākumskolas 1.d klase

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

 

Rēzeknes sākumskola 2021./2022. mācību gadā īsteno ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 3. posmu

Eiropas-Sociālais-fonds-768x154Rēzeknes sākumskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” sāka īstenot 2017. gada 1. septembrī, 2021./2022. mācību gadā turpinās Eiropas Savienība struktūrfondu projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošanas 3. posms no 2021. līdz 2023. gadam. Mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Rēzeknes sākumskola 2021./2022. mācību gadā projekta ietvaros turpina īstenot divas jomas: STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un vides jomu, Multidisciplināro jomu.

Mācību satura pasākuma ietvaros STEM un vides jomā darbojas:

 • Robotikas pulciņš -4. klasei: robotu konstruēšana un modelēšana, izmantojot “LEGO WeDo 2.0” komplektu; vienkārša uzbūvēto robotiņu programmēšana; izveidoto mehānismu testēšana un uzlabošana u.c.
 • Mācīšanās grupas matemātikas mācību priekšmetā -6.klasēm mācību satura nostiprināšanā un zināšanu pilnveidošanai izglītojamiem.
 • Dabaszinību laboratorija” – pētniecības projekti, radošie eksperimenti dabas zinātnēs 1.-6. klašu izglītojamiem.
 • Matemātikas laboratorija praktiskās nodarbības matemātikā 4.-6. klašu izglītojamiem.
 • Pedagoga palīgs/otrais pedagogs – darbam STEM jomas mācību priekšmetu stundās 1.-4. klasēs.
 • Laboranta programma laborants datorikas mācību stundās un datorikas integrētai apguvei 1.-4.klasēm. Datorikas integrētai apguvei mācību stundās 1.-3.klasēs.

Mācību satura pasākuma ietvaros Multidisciplinārā jomā darbojas: Pedagoga palīgs/otrais pedagogs darbam valodu, vizuālās mākslas un sociālo zinību mācību priekšmetu stundās 1.-4.klasēs.
Dalība projektā sniedz izglītamajiem atbalstu ikdienas mācību darbā, nodrošina diferencētu pieeju procesu, sakarību apguvē, padziļinātu izpratni, izglītojamo iekļaušanu individuālās pieejas nodrošināšanai, veicina dziļās, kritiskās domāšanas un radošas pieejas attīstību izglītības procesā, pētniecisko prasmju pilnveidi, izglītojamo talantu attīstību, nodrošina augstākus mācību sasniegumus.
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM: 8.3.2. – Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

“Latvijas skolas soma” ietvaros interaktīva tiešsaistes nodarbība “No zīmes: Kā šifrēt mākslas valodu”

sifretRēzeknes sākumskolas 2.m, 3.d (16.11.2021) un 2.a klasei (17.11.2021) iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros notika interaktīva tiešsaistes nodarbība “No zīmes: Kā šifrēt mākslas valodu”, ko piedāvāja Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA.
Skolēniem tika piedāvāts video stāstījums, spēļu elementi, zīmēšanas uzdevumi, atvērti jautājumi u.c. Izglītojamie uzzināja par dažādu pasaules kultūru atšķirīgi izmantotām zīmēm un simboliem, iepazina kultūras mantojumu, pētīja, kā atpazīt un izzināt mākslas pasauli sev apkārt. Nodarbības saturs skolēniem palīdzēja izzināt un iesaistīties mākslas un dizaina tapšanas procesos, ieskatīties arī muzeju darba aizkulisēs.
Paldies Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA komandai par izzinošo, radošo un interesanto tiešsaistes nodarbību “No zīmes: Kā šifrēt mākslas valodu”!

            Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros mūsdienu cirka/teātra izrāde “Zemūdens burbuļu izrāde”

zemudensRēzeknes sākumskolas 2.d, 3.d, 4.d un 6.d klases skolēni novembrī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros vēroja mūsdienu cirka/teātra izrādes digitālo versiju “Zemūdens burbuļu izrāde”, kuru piedāvāja SIA “International Show Production”.
Skolēni uzskata, ka izrāde bija krāšņa, brīnumaina un aizraujoša, jo notika it kā zemūdens valstībā. Interesanti bija vērot gan krāsainās jūras aļģes, gan fantastiskās medūzas, gan milzīgās burbuļu bumbas, gan ziepju burbuļu meistarus, kuri prasmīgi uzbūra brīnumus, gan citus māksliniekus.
Izrādē skolēni iepazina dažādus skatuves mākslas jomu elementus: aktiermeistarība, zīmēšana ar smiltīm, deja, pantomīma, specefekti un skatuves scenogrāfija, iepazina cirka mākslu – ziepju burbuļu māksla, burvju māksla, akrobātika, žonglēšana u.c.

Skolēni atziņas:burbuli_1
Rebeka: “Man ļoti patika izrāde “Zemūdens burbuļu izrāde”, jo tā bija aizraujoša! Visvairāk patika burvju triki, jo tas likās neiespējami, ka to prot mākslinieki. Patika aktieru kostīmi.”
Ella Dominika: “Man ļoti patika izrāde, kura notika it kā zemūdens valstībā. Tā ir laime redzēt šo valstību, un katrā cilvēkā ir laime!”
Agnese: “Man patika izrāde, it sevišķi izrādes beigas, kad burbuļus pūta visi izrādes dalībnieki, un burbuļi bija dažādu formu. Brīnumaini!”
Melānija: “Zemūdens burbuļu izrāde” bija apbrīnojama! Patika triki, kurus rādīja māksliniekiem uz lieliem, pie griestiem pakārtiem riņķiem. Tas bija ļoti aizraujoši, taču arī bīstami.”
Paldies māksliniekiem par interesanto, oriģinālo, krāšņo, aizraujošo un mūsdienīgo cirka/teātra izrādi “Zemūdens burbuļu izrāde”!

Zīmējums: Rēzeknes sākumskolas 3.d klase

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Rēzeknes sākumskolā Latvijas patriotiskajā mēnesī

             WhatsApp Image 2021-11-16 at 20.13.07

Sēsties, saulīte, dimanta krēslā,
Valdi pār Latvijas pakalniem brīviem.
Sēsties, saulīte, skaidrības kalnā,
Aizdzen miglu no birzīm un druvām,
Susini purvus, susini dangas,
Rādi tautai skaidrības ceļu.

/Kārlis Skalbe/


Rēzeknes sākumskolā Latvijas patriotiskajā mēnesī – novembrī valdīja svētku noskaņa! To radīja ne tikai izrotātās klases, foajē, aktu zāle, kuras skolēni, klašu audzinātājas un skolas māksliniece bija izdekorējuši par godu mūsu Latvijas 103. dzimšanas dienai, taču Latvijas svētki skolā tika akcentēti ikvienā mācību priekšmetā, klases stundā, Rēzeknes sākumskolas direktores Ilonas Stramkales uzrunā u.c. Notika jauniešu iniciatīva “Latvija notīs” un muzejpedagoģiskā tiešsaistes nodarbība “Ko Tu zini par Latviju?” (iniciatīva “Latvijas skolas soma”).
Kopīgi un individuāli paveiktais atspoguļojās tēmas “Sarkanbaltsarkanais spēks manī” veltītajās skolēnu radošo darbu izstādēs, kas apskatāmas klašu kabinetos un skolas gaiteņos –  sarkanbaltsarkano origami putniņu vēlējums Latvijai, kolāža – Latvijas kontūra, loto par Latviju, digitālajā foto izstāde “Mana dzimtā puse”.
Patriotiskā mēneša ietvaros tika īstenota jauniešu iniciatīva ”Latvija notīs” (projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”). Iniciatīva skolēniem  deva iespēju plašāk iepazīties ar latviešu tautas mūziku, mūzikas žanriem. Tika organizēts virtuālais erudīcijas konkurss: tautasdziesmas novados, Latvijas mūzikas personības u.c. Dalībnieki savu piederību Latvijai, novadam, skolai apliecināja arī vienojoties latviešu tautasdziesmā “Skaista, skaista tēvu zeme”. Skolēni iepazina latviešu tautasdziesmas Latvijas novados, dziedot, izzinot un veidojot 3D projektu/ gleznu “Sarkanbaltsarkanais spēks manī”.
Rēzeknes sākumskolā pirmssvētku dienā notika svinīgā klases stunda “Sarkanbaltsarkanais spēks manī” – ierakstā skolēni vēroja direktores Ilonas Stramkales uzrunu, kopīgi dziedāja mūsu valsts himnu “Dievs, svētī Latviju”, tad norisinājās skolas vadības, pedagogu izstrādātais virtuālais konkurss par Latviju un zibakcija latviešu tautas dziesmas dziedāšanā “Skaista, skaista tēvu zeme” u.c.
Muzejpedagoģiskā tiešsaistes nodarbībā (Zoom vide) “Ko Tu zini par Latviju?” (“Latvijas skolas soma”) 5.klases un 6.m klases skolēni tika iepazīstināti ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas tēmu “Sarkanbalsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē” un “Cēsis Latvijas brīvības cīņās”, un nodarbības otrajā daļā skolēni tika iesaisti erudīcijas spēlē. Skolēnu atziņas:
Andželika: “Muzejpedagoģe ļoti interesanti mācēja stāstīt, varētu teikt – brīnišķīgi spēja komunicēt ar mums. Ļoti labi, ka tika izspēlēta spēle Kahoot!”
Matīss: “Saturs bija plašs un interesants. Patika fotogrāfijas, kas ļāva labāk izprast stāstīto. Nodarbības vadītāja ieinteresēja.”
Paldies direktorei Ilonai Stramkalei, vadības un atbalsta komandai, skolotājiem Svetlanai Bilinskai, Jānim Veļičko, Ivetai Mičulei, Karolīnai Sjatkinai, Alisei Ārgulei par video filmiņas tapšanu, skolas māksliniecei Ilgai Uzulnikai par idejām un patriotisko noskaņas radīšanu skolas vides noformēšanā. Pateicība skolēniem, skolēnu vēcākiem un skolotājai Svetlanai Patmalniecei par digitālās foto izstādes tapšanu. Skolēnu līdzpārvaldei par aktīvu līdzdalību, filmējot digitālos apsveikumus pedagogiem un darbiniekiem!
Paldies Cēsu Vēstures un mākslas muzeja muzejpedagoģei Evitai Muceniecei par izzinošo, aizraujošo, interesanto un radošo nodarbību!
Lai skaisti svētki mūsu Latvijai!

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

Rēzeknes sākumskolas
direktores vietniece audzināšanas jomā
Gunita Ozoliņa
Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja
Inta Lāce

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS IZGLĪTOJAMO DARBU IZSTĀDE “KOKU LAPU REKORDI”

Rekordi_1Kad kļavu lapas kvēlo gandrīz visās varavīksnes krāsās, tad daba sāk vēstīt par rudens atnākšanu. Rudenī koku lapas kļūst īpaši interesantas: lielas, mazas, krāsainas, raibas, plankumainas, varbūt ar kādiem veidojumiem vai īpatnējām formām, tāpēc Rēzeknes sākumskolā tika īstenota izstāde “Koku lapu rekordi”. Sākumskolas skolēni un viņu vecāki rudens krāsu burvību atspoguļoja koku lapu daudzveidībā, pārsteidza gan ar lielumu, gan krāsu gammu un formu.
Vai zinājāt, ka kastaņas lapas platums var sasniegt līdz 0,50 cm? To pierāda Mareka, Roberta un Oskara atrastās kastaņas lapas. Savukārt, visgarāko lapu atrada Kristers Balvu novadā, kura saules siltuma un lietus lāses aprūpēta izauga līdz 0,53 cm. Kļavu lapas pārsteidza ne tikai ar krāsu rotu, bet arī ar lielumu, kurā atspoguļoja savu krāsu daudzveidību. Vislielākās kļavu lapas izdevās atrast Jānim, Emīlam, Alisei, Annai, Evelīnai un Haraldam.Rekordi_2
Zem lielo lapu krāšņuma slēpās mazās lapiņas, kuras pirmajā mirklī šķiet mazāk pamanāmas, bet, kad uzmanīgāk ieskatās, atklājas brīnums to izmērā. Mazās kļavu, bērzu lapiņas atrada Alise, Anna, Adriana, Sabīne, Matīss un Raiva.
Zelta rudens ir viens no skaistākajiem mirkļiem Latvijas dabā, kad koki iekrāsojas viskošākajās krāsās. Raibu raibas, sarkanas, plankumainas lapas rotāja skolas izstādi, kuras atrada Laura, Armands, Edvards, Roberts, Emīls, Evija, Evelīna, Katrīna, Valters, Ivans, Emīls un Adele.
Latvieši jau izsens rudens lapu daudzveidību mācējuši sasaistīt ar dzīvi. Ticējumi vēsta:

 • Ja kļavas pirmās rudenī sārtojas, būs silta ziema.
 • Ja rudenī kokiem vispirms pazares nodzeltē, tad nākošā gadā jāiesāk sēt vecā mēnesī, ja galotnes, tad jaunā.
 • Ja bērzs priekš Miķeļiem nodzeltē, tad nākošu gadu būs laba miežu raža.
  Novēlu visiem, lai jaunais mācību gads būtu bagāts ar radošiem darbiem un idejām!

Rēzeknes sākumskolas
direktores vietniece Gunita Ozoliņa

Atraktīvākā nodarbība par dabai draudzīgu rīcību

254957192_4790460054317786_5754508149210752909_nLai izglītotu skolēnus par dabai draudzīgas uzvedības principiem un atkritumu negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību, Dabas aizsardzības pārvalde ir izstrādājusi metodisko materiālu par dabai draudzīgu rīcību, kuru iespējams izmantot skolu pedagogiem ikdienas darbā.

1.m klases skolēni izmēģināja piedāvāto metodiku, kā arī piedalījās rīkotajā konkursā  “Atraktīvākā nodarbība par dabai draudzīgu rīcību”.  Video pieejams šeit: https://failiem.lv/f/77qdy9va3

Skolēni nodarbības laikā secināja to, ka cilvēkiem būtu jāpievērš uzmanība savai rīcībai atrodoties pie dabas! Secināja to, ka ejot pie dabas mēs ikviens varam pārdomāt, kā pēc iespējas labāk sagatavoties atpūtai, lai nerastos lieki atkritumi, kā arī cilvēku radītais piesārņojums apdraud apkārtējo vidi un dzīvo radību tajā!
5.novembrī Rēzeknes sākumskolā bija ieradees pats Āpsītis – Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules Dabas254756180_4790459520984506_6558777756222569006_n Fonda informatīvās kampaņas “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes” vēstnesis un simbols. Āpsītis apsveica Rēzeknes sākumskolas 1. m klases skolēnus, jo viņi bija pirmie, kas iesūtīja savus darbus konkursam.
Āpsītis pateicās bērniem par dalību konkursā un pasniedza balvas, lai viņi arī turpmāk varētu iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar iešanu dabā un dabas vērošanu. 1. m klases bērni zina, kā pareizi rīkoties, ejot dabā – proti, “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes”, un noteikti atgādinās arī pieaugušajiem par pareizu rīcību.

PALDIES Dabas aizsardzības pārvaldei un Pasaules Dabas Fondam par piedāvāto iespēju piedalīties konkursā, kā arī par izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem, kurus var izmantot ikviens skolotājs!

Rēzeknes sākumskolas skolotāja
Alise Ārgule

Individuālās karjeras konsultācijas Rēzeknes sākumskolā

Rēzeknes sākumskolā tiek piedāvātas individuālās karjeras konsultācijas, kuras nodrošina pedagogs karjeras konsultants Karolīna Sjatkina.
Individuālajās karjeras konsultācijās pedagogs karjeras konsultants palīdz:

 • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
 • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par interešu izglītības iespējām, izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;TAVA_KARJERA_3
 • iegūt rīcības plānu – kur mācīties tālāk pēc 6.klases absolvēšanas Rēzeknes sākumskolā;
 • saņemt atbalstu un ieteikumus  lēmumu pieņemšanā par turpmāko izglītības iestādi;
 • Izveidot CV un motivācijas vēstuli;
 • konsultē vecākus bērna karjeras izvēles atbalstam.

Pieteikties individuālajām karjeras konsultācijām  iespējams sazinoties e – klases pastā vai piesakoties skolā pie pedagoga karjeras konsultanta Karolīnas Sjatkinas (otrdienās un trešdienās).
Attālinātajā mācību procesā un ārkārtējās situācijas laikā  karjeras konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot tiešsaistes organizēšanas rīkus (Google Meet vai Zoom).

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Sjatkina