Atraktīvākā nodarbība par dabai draudzīgu rīcību

254957192_4790460054317786_5754508149210752909_nLai izglītotu skolēnus par dabai draudzīgas uzvedības principiem un atkritumu negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību, Dabas aizsardzības pārvalde ir izstrādājusi metodisko materiālu par dabai draudzīgu rīcību, kuru iespējams izmantot skolu pedagogiem ikdienas darbā.

1.m klases skolēni,  ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” STEM un vides jomas pētniecības programmas “Dabaszinību laboratorija” nodarbību ietvaros izmēģināja piedāvāto metodiku, kā arī piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules Dabas Fonda rīkotajā konkursā  “Atraktīvākā nodarbība par dabai draudzīgu rīcību”.  Video pieejams šeit: https://failiem.lv/f/77qdy9va3

Skolēni nodarbības laikā secināja to, ka cilvēkiem būtu jāpievērš uzmanība savai rīcībai atrodoties pie dabas! Secināja to, ka ejot pie dabas mēs ikviens varam pārdomāt, kā pēc iespējas labāk sagatavoties atpūtai, lai nerastos lieki atkritumi, kā arī cilvēku radītais piesārņojums apdraud apkārtējo vidi un dzīvo radību tajā!
5.novembrī Rēzeknes sākumskolā bija ieradees pats Āpsītis – Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules Dabas254756180_4790459520984506_6558777756222569006_n Fonda informatīvās kampaņas “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes” vēstnesis un simbols. Āpsītis apsveica Rēzeknes sākumskolas 1. m klases skolēnus, jo viņi bija pirmie, kas iesūtīja savus darbus konkursam.
Āpsītis pateicās bērniem par dalību konkursā un pasniedza balvas, lai viņi arī turpmāk varētu iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar iešanu dabā un dabas vērošanu. 1. m klases bērni zina, kā pareizi rīkoties, ejot dabā – proti, “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes”, un noteikti atgādinās arī pieaugušajiem par pareizu rīcību.

PALDIES Dabas aizsardzības pārvaldei un Pasaules Dabas Fondam par piedāvāto iespēju piedalīties konkursā, kā arī par izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem, kurus var izmantot ikviens skolotājs!

Rēzeknes sākumskolas skolotāja
Alise Ārgule

Individuālās karjeras konsultācijas Rēzeknes sākumskolā

Rēzeknes sākumskolā tiek piedāvātas individuālās karjeras konsultācijas, kuras nodrošina pedagogs karjeras konsultants Karolīna Sjatkina.
Individuālajās karjeras konsultācijās pedagogs karjeras konsultants palīdz:

  • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
  • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par interešu izglītības iespējām, izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;TAVA_KARJERA_3
  • iegūt rīcības plānu – kur mācīties tālāk pēc 6.klases absolvēšanas Rēzeknes sākumskolā;
  • saņemt atbalstu un ieteikumus  lēmumu pieņemšanā par turpmāko izglītības iestādi;
  • Izveidot CV un motivācijas vēstuli;
  • konsultē vecākus bērna karjeras izvēles atbalstam.

Pieteikties individuālajām karjeras konsultācijām  iespējams sazinoties e – klases pastā vai piesakoties skolā pie pedagoga karjeras konsultanta Karolīnas Sjatkinas (otrdienās un trešdienās).
Attālinātajā mācību procesā un ārkārtējās situācijas laikā  karjeras konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot tiešsaistes organizēšanas rīkus (Google Meet vai Zoom).

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Sjatkina

Karjeras nedēļa Rēzeknes sākumskolā

Rēzeknes sākumskolā no 2021.gada 11. līdz 15.oktobrim tika piedāvātas karjeras atbalsta aktivitātes “Karjeras nedēļa 2021” ietvaros, kuru jau devīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) sadarbībā ar partneriem reģionos.
06B50F17-6F17-4BB8-9F48-84CF4476EFB6 (1) (1)Neskatoties uz šībrīža situāciju valstī, ievērojot visus epidemioloģiskos nosacījumus, skolēniem tika piedāvāti sekojoši karjeras atbalsta pasākumi: 1.-6. klašu skolēni tika rosināti veikt pētījumu par savas klases skolēnu nākotnes profesijām un veidot kopīgu klases darbu izstādei “Par ko vēlas kļūt Rēzeknes sākumskolas skolēni?”, 6.m klase attālinātajā klases stundā uzdrīkstējās izmēģināt spēkus VIAA projekta piedāvātajā mācībstundā 7.-9. klašu skolēniem par programmēšanas radošo pusi, karjeras konsultants piedāvāja nodarbības 2.a,3.,4.a klasēs par profesiju daudzveidību un savas nākotnes profesijas izzināšanu.
Skolēnu veidotie  plakāti radošo darbu izstādei “Par ko vēlas kļūt Rēzeknes sākumskolas skolēni?” ir tapuši radoši, daudzveidīgi un krāšņi  noformēti. Populārākās nākotnes profesijas skolēnu vidū ir programmētājs, blogeris, frizieris, sportists, interjera dizaineris, zobārsts, mākslinieks, kareivis, ārsts u.c.  Radošā darba ietvaros skolēni ir attīstījuši sadarbības prasmes, ir rosināti pētīt un domāt par savu nākotnes profesiju.
Izstāde ir izvietota Rēzeknes sākumskolas 1.stāvā, foajē ,uz “linu sienas”.
Karjeras nedēļas ietvaros 6.m klase attālinātajā mācību procesā ir piedalījusies un izmēģinājusi spēkus programmēšanas mācībstundā Learn IT programmēšanas skolas pasniedzējas vadībā, kā rezultātā skolēni programmējot ir veidojuši savus radošos darbus, guvuši ieskatu par programmēšanas pamatprincipiem un vai šāds darbs nākotnē saistītu pašu skolēnu.
Karjeras nedēļas ietvaros arī vecākiem tika piedāvāts karjeras atbalsta pasākums – tiešsaistes249235418_280760324052235_7290320023942592086_n (1) diskusija vecākiem / ģimenes locekļiem par tēmu „Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?” ( šobrīd ir pieejams tās ieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=ygiQV5OQN_0 ), kur karjeras atbalsta speciālisti, sabiedrībā zināmi vecāki un psihologs pārrunāja,  kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā tas vēlāk var ietekmēt jauniešu karjeras izvēli un kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.
Pedagogs karjeras konsultants K.Sjatkina izsaka pateicību klašu audzinātājām un vadības komandai par sadarbību un atbalstu minēto aktivitāšu norisē.

Rēzeknes sākumskolas
pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Sjatkina

 

Latvijas valsts mežu ekspedīcijā piedalās Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēni

default

Latvijas valsts mežu ekspedīcijā (Janopole, Ziemeļlatgale) 2021. gada 16. septembrī piedalījās Rēzeknes sākumskolas 6. klašu skolēni. Meža ekspedīcijā doties aicināja AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, AS “Latvijas Finieris”, SIA “Husqvarna” un biedrību “Zaļās mājas”.
20211005_152033Latvijas valsts mežu ekspedīcija – aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā. Katrs ekspedīcijas dalībnieks saņēma zīmuli (Latvijas valsts meži) un izzinošu, radošu, pārskatāmu “Ekspedīcijas darba burtnīcu”, kuru pakāpeniski aizpildīja desmit meža izziņas pieturās: Iepazīstam meža zinātni! Skaitām kokus! Kopjam jaunaudzes! Retinām mežu! Mēram koku augstumu! Aizsargājam mežu! Atklājam koksnes produktus! Atpūšamies dabā! Būvējam zaļi! Nosakām koku vecumu!20211005_151816 pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Skolēni veica praktiskus un radošus uzdevumiem, kurus pildīja gan individuāli, gan komandā. Skolēni uzzināja, kas ir selekcija, kā izvēlēties sēklas kokus, cik skāba ir meža augsne un kā ātrāk izaudzēt augstvērtīgu mežu, kā aprēķināt koku skaitu hektārā, kā precīzi noteikt augstumu augošam kokam ar vienkāršiem paņēmieniem, izmantojot matemātiku, kā nodrošināt dabas daudzveidību mežā un kā aizsargāt mežu no dažādiem postījumiem, kā uzbūvēt koka tiltu bez naglām u.c. Noslēgumā skolēnus gaidīja pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru un informācija par drona izmantošanu Latvijas Valsta mežu apsaimniekošanā, demonstrējums un kopbilde, ko uzņēma Ziemeļlatgales reģiona 7. Ludzas meža iecirkņa mežkopis Viktors Kuprijanovs.
Paldies Latvijas Valsts mežu ekspedīcijas organizatoriem par izzinošām, radošām, praktiskām nodarbībām un mācību līdzekļu dāvinājumiem! Paldies Rēzeknes pilsētas domei un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei par iespēju izmantot bezmaksas transportu! Paldies vecākiem par atsaucību!

 Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

SIA “P.N.R.”- virtuālās realitātes nodarbība „Es saprotu literāro daiļdarbu caur mākslu”

20210925_225645 (1)Rēzeknes sākumskolas 5. un 6. klašu skolēniem 2021. gada 24. septembrī iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja klātienē piedalīties SIA “P.N.R.”- virtuālās realitātes nodarbībā „Es saprotu literāro daiļdarbu caur mākslu”.
Nodarbībā skolēni iepazina mākslu virtuālajā realitātē, izmantojot tehnoloģiju iespējas – 3D brilles, uzzināja par mākslas pirmsākumiem, kā radusies mūzika, jo arī dzīvniekiem ir sava loma mūzikas rašanās procesā, nozīmīgām mākslas vērtībām, mūsdienīgiem mākslas izpausmes līdzekļiem un mākslinieku, kurš ar tehnoloģiju palīdzību apvieno mākslu un Latvijas literatūru. Uzzināja par jēdzieniem  – renesanse, opera, gamma u.c.
Signe: “Man ļoti patika virtuālās realitātes nodarbība. Viss bija tik ļoti reālistiski! Paldies!”
Alens: “Man tik ļoti patika nodarbība! Viss bija tik skaisti un krāsaini! Varēja dzirdēt dažādas skaņas, redzēt reālistiskus, aizraujošus skatus, uzzināt, piemēram, kā radās mūzika.”
Paldies par zināšanām bagāto, interesanto, aizraujošo, krāsaino iespēju skatīties virtuālās realitātes nodarbību „Es saprotu literāro daiļdarbu caur mākslu”!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

RADOŠĀ TIKŠANĀS AR BĒRNU GRĀMATU SĒRIJAS “MĀKSLAS DETEKTĪVI” AUTORI LUĪZI PASTORI

20210912_194241 (1)Rēzeknes sākumskolas 1. un 2. klašu skolēniem 2021. gada septembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros notika radošā tikšanās ar bērnu grāmatu sērijas “Mākslas detektīvi” autori Luīzi Pastori.
Autore pastāstīja par sērijas “Mākslas detektīvi” stāstu tapšanu. Skolēnus ieinteresēja tas, ka Luīze Pastore bija īsta rakstniece – detektīvs. Patika, ka autore aicināja iejusties detektīvu lomā un ar īpašu detektīvuzdevumu palīdzību izzināt mākslas darbu tapšanas aizkulises. Skolēni aizrautīgi pētīja gleznas, pildīja uzdevumus. Luīze Pastore ar bērnu grāmatu sērijas “Mākslas detektīvi” sižetu2_D_KLASE (1) palīdzību rosināja skolēniem interesi par lasīšanu un stāstu radīšanu kā piedzīvojumiem pilnu nodarbi. Taču detektīvžanru izmantoja kā instrumentu, ar kura palīdzību  iepazīstināt skolēnus ar latviešu mākslas vēstures norisēm un Latvijas kultūras kanonā iekļautajiem mākslas darbiem.
Paldies rakstniecei Luīzei Pastorei par izzinošo, aizraujošo, radošo tikšanos un lielisko dāvanu – “Meža vēstules”, ko skolēni varēs izmantot latviešu valodas un vizuālās mākslas stundās!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja
Inta Lāce

DIREKTOREI ILONAI STRAMKALEI NIKODEMA RANCĀNA BALVA LATGALES IZCILĀKAJIEM PEDAGOGIEM

direktorei_Nikodema_Rancāna_balva2021Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2021. Gada 26. septembrī Nikodema Rancānas balvas Latgales izcilākajiem pedagogiem noslēguma pasākumā Rēzeknes sākumskolas direktorei ILONAI STRAMKALEI režisors Viesturs Kairišs pasniedza Nikodema Rancāna balvu Latgales izcilākajiem pedagogiem.

Atzineiba nominacejā “Par radūšu i psihologiski atbolstūšu pīeju attuolynuotūs vuiceibu laikā” Nikodema Rancāna konkursā izcyluokajim Latgolys regiona školuotuojim.

 LEPOJAMIES!

PALDIES DIREKTOREI PAR ATBALSTU UN IEDVESMU!

 

Rēzeknes sākumskolas kolektīvs

Rēzeknes sākumskolas jauniešu iniciatīva „Veselības ABC – laboratorija”

saitesRēzeknes sākumskolā 2021.gada septembrī ar Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” finansiālo atbalstu tika īstenota jauniešu iniciatīva „Veselības ABC – laboratorija”. Neformālās izglītības interaktīvajā pasākumā, jaunieši pilnveidoja zināšanas, prasmes un iemaņas par drošību un veselību – kā rīkoties situācijās, ja noticis negadījums, prasmi kā palīdzēt savam draugam, līdzcilvēkam negadījumā, saprast, ka ir ļoti svarīgi strādāt komandā, spēt koncentrēties, mobilizēties un rīkoties.

Paldies skolas medicīnas māsai Lailai Rancānei, skolēniem,saites _ skolēnu līdzpārvaldei: Rebekai Kristiānai, Agnetai, Katrīnai, Signei, Laurim, Laimai, Annemarijai, Viktorijai, Elīzai, Martai, Samantai par iniciatīvas īstenošanu. Paldies vadības komandai, pedagogiem, biedrībai „Par stipru ģimeni”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docentam Aivaram Kaupužam, Rēzeknes  bērnu – jaunatnes sporta skolas treneriem: Jurim Fedotovam, Rihardam Rižovam, Sergejs Semeško un citiem atbalstītājiem, kas palīdzēja īstenot projektu.

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece
Gunita Ozoliņa

Rēzeknes sākumskolas bibliotēka ir iesaistījusies lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija 2021”

Rēzeknes sākumskolas bibliotēka ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātajā un īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija 2021”. ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros visām dalībskolām, tai skaitā Rēzeknes sākumskolai tika dāvināts “Bērnu un jauniešu žūrija 2021” grāmatu komplekts lasītprasmes attīstīšanai skolās. Grāmatu – mācību līdzekļu kolekcija, ko sagatavoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) biblioteka (1)Bērnu literatūras centrā, sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku.
Rēzeknes sākumskolas skolēni aicināti iesaistīties žūrijas darbā, kļūt par grāmatu ekspertiem – lasīt un vērtēt jaunākās “Bērnu un jauniešu žūrija 2021” grāmatas.
Aizpildīt elektronisko anketu par interesantākajām grāmatām līdz 2021. gada beigām: links un Rēzeknes bibliotēkas anketas piekļuves kods tiks nosūtīts tiem, kuri kļūs par “Bērnu un jauniešu žūrija 2021” lasītājiem (anketas nonāks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, kur tās tiks saskaitītas, analizētas, veidots tops par populārākajām grāmatām).
Nāc un lasi grāmatiņas!
Lai ir lasītprieks!
Tad tiksimies pasākumā!
Bērnu rakstniece Astrida Lindgrēne savulaik par grāmatu teikusi: “Grāmatai vajadzīga bērna fantāzija, tas nu reiz tā ir. Bet vēl jo vairāk bērna fantāzijai ir vajadzīga grāmata, kas palīdzētu dzīvot un augt. Grāmata ir neaizstājama, tā spārno fantāziju.”
Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem, VISC projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001).

LASI UN VĒRTĒ!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja
Inta Lāce