Izskan 2019./2020. mācību gads

Dzīves ritums, ikdiena un svētki. To forma un ietvars ir citādi,
bet nozīme līdzšinējā un, iespējams,
šajā attālinātajā laikā, kļuvusi vēl īpašāka.

clipart-of-flowers-and-butterflies-7

2019./2020.mācību gads izskan – neparasti, citādi, attālināti. Šis mācību gads ir atnesis ne vien attālināto mācīšanās pieredzi, bet arī arī jaunu prasmju, zināšanu un attieksmju apguvi, esam pārvarējuši izaicinājumus un nostiprinājuši savu pārliecību, esību. Pirmkārt, vēlos pateikt paldies visiem skolotājiem, skolēniem un Jums, vecāki, par Jūsu visu spēju, prasmi, kompetencēm un viedumu sadarboties mūsu skolēnu izaugsmes veicināšanā.

Šajā laikā mainījās lomas un atbildība. Aktualizējās sadarbības puses: skolēns – skolotājs – vecāki. Vairāk kā citkārt esam mācījušies, apguvuši un praksē lietojuši jēdzienus: fleksiblitāte, pašvadīta mācīsanās, sasniedzamais rezultāts, atgriezeniskā saite, digitālie rīki, platformas, sadarbība, kritiskā domāšana u.c.

Taču, neskatoties uz grūtībām, kas bija jāpārvar, esam spējuši mācīties, apgūt, rādīt, raidīt, aktīvi līdzdarboties un bagātināties. Esam lepni par paveikto šajā mācību gadā – par augstiem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, neformālās izglītības pasākumos, jauniešu inciatīvās, ESF projektos. Esam veiksmīgi un ar augstiem panākumiem ieskandinājuši XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (2021) ieskaņu skates, atklājot savu prasmi dejā, mūzikā, vārdos, dziesmā.

Cenšoties izvirzīt aizvien augstākus mērķus, sasniegt aizvien labākus rezultātus, bieži vien izaicinot vai pārvarot sevi, skolēni šajā mācību gadā veicinājuši savu izaugsmi un iespējas, spējuši mūs patīkami pārsteigt un iedvesmot. Vienkārši tas nebija. Šajā laikā ir un būs vissvarīgākais bērns, tādēļ Jūsu, vecāki un skolotāji, atbalsts, viedums, klātesamība ir ļoti būtiska!

No 2020. gada 1.septembra Latvijas skolās sāks īstenot jauno mācību saturu 1., 4., 7. un 10.klasēs, kas skolēnos attīstīs 21. gadsimtam svarīgās kompetences. Jau attālinātajā mācību procesā uzskatāmi tika demonstrēta pašvadīta mācīšanās, iedziļināšanās, domāšana, atgriezeniskā saite, zināšanu pārnese jaunās situācijās, digitālā pratība, vērtības un tikumi. Pateicoties skolotāju profesionalitātei, mācīšanas paradumiem un ieguldītajam darbam, mūsu skolas skolēni ir sagatavoti jaunā satura apguvei. 2020./2021.mācību gads ir arī īpašs ar to, ka mūs visus gaida akreditācijas process, kura ietvaros tiks vērtēta izglītības iestādes un izglītības programmas īstenošanas kvalitāte. Būt atvērtiem un katru jaunu izaicinājumu saskatīt kā jaunu iespēju pašizaugsmei – tāds ir mans vēlējums ikvienam skolēnam un mums, pieaugušajiem!

Paldies, vecāki, par Jūsu sirdsgudrību, uzticēšanos, sadarbību, pacietību, atsaucību, ieteikumiem, priekšlikumiem, Jūsu ikdienas atbalstu bērniem un to, ka visi kopā veidojām iespējām bagātu mācīšanās vidi bērniem.

Paldies, skolēni, par Jūsu azartu, degsmi, vēlmi iesaistīties, būt pamanītiem, mācīties un no zināšanām radīt savu ikdienu krāšņāku!

Paldies, pedagogi, par Jūsu profesionalitāti, fleksiblitāti, prasmju kopumu un kompetenci dot, raidīt, radīt, rādīt. Mums, pedagogiem, svarīgi ir vadīt ne tikai zināšanu ieguvi, bet arī bērnu enerģiju. Ja bērns būs iedvesmots, viņš izdarīs vairāk. Ja viņš izdarīs vairāk, viņš patiks sev vairāk un izdarīs vēl vairāk.

Paldies visiem skolas darbiniekiem par komandas darbu!

Kopā – mūsu spēks un iespējas!

Lai izdodas arī turpmāk! Veiksmīgu mācību gada noslēgumu!

Veiksmi, labu veselību, labsajūtu, skaistu vasaru vēlot,
ar cieņu, Ilona Stramkale Rēzeknes sākumskolas direktore

IZSKAN 2019./2020.MĀCĪBU GADS