https://www.pinclipart.com/maxpin/obixwx/

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC „Zeimuļs” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem

Jau 5. gadu Rēzeknes sākumskolas jauniešu neformālā grupa aktīvi iesaistās Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC „Zeimuļs” konkursā par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas skolēniem dod iespēju sevi apliecināt aktīvā līdzdarbībā un jaunu prasmju apguvē. Šogad Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam tika iesniegti 6  projekti, no tiem 4 projekti tika atbalstīti. Rēzeknes sākumskolā 2020. gadā ar Rēzeknes pilsētas domes atbalstu tiks realizētas sekojošas jaunatnes iniciatīvas:  “Skaitļu karuselis”, „Piedalies un izaicini sevi”, „Radošās notis”, “Garšu laboratorija”.

Pateicamies Rēzeknes sākumskolas jauniešu neformālai grupai (A.Bērziņai, E.Braslai, Z.Čigānei, A.Raudivei, P.Dukaļskai, E.Nagle, E.Bojārei, E.Pilānei un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7.-8.klašu jauniešiem (K.Ozoliņam, R.Revizoram, P.Piteronokai, Ē.Laganovskai), kuri raduši iedvesmu rakstīt paši savus jauniešu projektus.

Rēzeknes sākumskolas skolēnu līdzpārvalde saka paldies Rēzeknes sākumskolas jauniešu iniciatīvas projektu vadītājiem, konsultantiem, iedvesmotājiem  – direktorei I.Stramkalei, direktores vietniecei G.Ozoliņai, pedagogiem I.Maizikai, M.Šveiderei. Esi aktīvs un darbojies  kopā ar mums!

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece
audzināšanas jomā G.Ozoliņa