RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ IZGLĪTOJOŠA NODARBĪBA AKCIJAS „ATPAKAĻ UZ SKOLU/ ATPAKAĻ UZ UNIVERSITĀTI 2024” IETVAROS

Noformējums bez nosaukuma - 1

Akcijā „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2024” eksperti dodas uz skolām konkrētu mācību stundu vai lekciju kursu ietvaros, tā ar savas jomas ekspertīzi un savu Latvijas, Eiropas un pasaules pieredzi bagātinot mācību procesu.

Rēzeknes sākumskolā 2024.gada 14.maijā 5.-6.klašu izglītojamajiem notika izglītojoša nodarbība par Sociālo zinību un vēstures tēmām kopā ar Latvijas ANO Jauniešu delegāta padomnieku izglītības jautājumos Daniēlu Zeltiņu. Jaunietis stāstīja par Eiropas Savienības aktualitātēm dažādās jomās un iedvesmoja skolēnus piedalīties skolēnu līdzpārvaldē, projektos, organizācijās, piemēram, “Klubs Māja”, līdzdarbošanās ir pamats savas nākotnes karjeras izvēlē un darbībā.

Rēzeknes sākumskolas

direktores vietniece izglītības jomā Gunita Ozoliņa