Rēzeknes sākumskolas bibliotēka ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu jauniešu un vecāku žūrija 2022”

 

bjvz2022 Rēzeknes_sākumskolas_bibliotēka_2022

Rēzeknes sākumskolas bibliotēka ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas
izstrādātajā un īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2022”. Rēzeknes sākumskolai tika dāvināts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” grāmatu
komplekts lasītprasmes attīstīšanai skolās. Grāmatu – mācību līdzekļu kolekcija, ko sagatavoja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā, sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo
bibliotēku.
Rēzeknes sākumskolas skolēni, skolēnu vecāki, skolotāji, skolas darbinieki aicināti
iesaistīties žūrijas darbā, kļūt par grāmatu ekspertiem – lasīt un vērtēt jaunākās “Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2022” grāmatas.
Aizpildīt elektronisko anketu par interesantākajām grāmatām līdz 2022. gada beigām:
links un Rēzeknes bibliotēkas anketas piekļuves kods tiks nosūtīts tiem, kuri kļūs par “Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2022” lasītājiem (anketas nonāks Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centrā, kur tās tiks saskaitītas, analizētas, veidots tops par populārākajām
grāmatām).
Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem.
Lasi un vērtē!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce