Izglītojoša nodarbība “Tautas mūzikas instrumentu pasaulē” iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros

2Rēzeknes sākumskolas 2. klašu (2.a, 2.d, 2.m) un 3.m klases skolēniem 2020.gada 05. novembrī iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja klātienē piedalīties izglītojošā nodarbībā “Tautas mūzikas instrumentu pasaulē”, ko vadīja etnomuzikoloģe, mūziķe un pedagoģe Ilga Reizniece un māksliniece Iveta Mielava.
Rēzeknes sākumskolas skolēni atzīst, ka nodarbība bija interesanta un izzinoša, jo vadītājas spēlēja un rādīja senos mūzikas instrumentus – kokli, vijoli, stabuli, blokflautu, vienstīdzi, vargānu, velna bungas, celma bungas, basīti un citus instrumentus. Uzzināja, ka vijoles stīgas gatavo no zirgu astriem un ka uz vijoles var nospēlēt ļoti daudz melodiju, kuras var attēlot tādas cilvēku emocijas kā prieku, dusmas, skumjas u.c. Skolēnus iedvesmoja gan pirmais “mobilais telefons”- ganu taure, gan arī iespēja pašiem izmēģināt kādu no tautas mūzikas instrumentiem. 1
Izglītojošā nodarbībā skolēni tika iepazīstināti arī ar mīklu spēli (autore Iveta Mielava) “Mīklu spēle: Spēlē, spēlē, spēlmanīti!”, kuru var
spēlēt dažādās grupās – ar klases biedriem, ģimenē u.c. Spēlē ir kartiņas – uz vienām ir mīklas ar latviešu tautas mūzikas instrumentiem, uz otrām paši instrumenti, ko pēc mīklas atminējuma var ielikt spēles aplī tam paredzētajā vietā.
Paldies māksliniecēm Ilgai Reizniecei un Ivetai Mielavai par aizraujošu, interesantu nodarbību, par dāvinājumu Rēzeknes sākumskolai – divām spēlēm “Mīklu spēle: Spēlē, spēlē, spēlmanīti!”, kuras var izmantot gan mācot mūziku, gan skolēni var izmantot spēlējot un izzinot mūzikas instrumentus brīvajos brīžos!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja
Inta Lāce