Muzejpedagoģiskā nodarbība “Maskas medicīnā” kopā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja muzejpedagogu

MASKAS_MEDRēzeknes sākumskolas 2.a klases skolēniem 2021. gada 28. aprīlī (Zoom platforma) iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notika muzejpedagoģiskā tiešsaistes nodarbība “Maskas medicīnā”, ko piedāvāja Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

Skolēni kopā ar muzejpedagogu pārrunāja, ka šobrīd maska ir kļuvusi par mūsu ikdienas dzīves neatņemamu sastāvdaļu, taču senākā pagātnē tās lietoja tikai ārsti un pavisam citu iemeslu dēļ. Uzzināja, kādus noslēpumus glabāja ārstu, dziednieku maskas, vai tās pasargāja pacientu, pašu ārstu un kādas funkcijas vēl pildījušas,  par zinātnes lomu medicīnas vēsturē – mikrobiem un kad tie tika atklāti, par sabiedrību, medicīnu, dažādu kultūru īpatnībām, vēsturi – rādīja, demonstrēja medicīnas masku vēsturiskos piemērus un atbildēja uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem. Nodarbības noslēgumā skolēni darbojās praktiski – tika pagatavotas pašdarinātas maskas.
Megija: “Man ļoti patika nodarbība, jo tagad zinu un varu pati uztaisīt sev sejas masku.”
Anete: “Man patika mēra maska. Es iemācījos taisīt masku. Es uzzināju, ka maskas var būt dažādas, piemēram, karnevāla maska, medicīniskā maska, vienreiz lietojamā maska.”
Itvars: “Man patika dažādas maskas, piemēram, ar knābi u.c. Es nezināju, ka ļoti daudz cilvēku nomira no mēra – 25 miljoni.”
Terēze: “Man ļoti  patika  nodarbība, it  sevišķi, kad  uzzināju, kā  kontinentos  cilvēki domāja,  kā  rodas slimības. Vēl man patika, kā izskatījās medicīniskā maska.”
Paldies Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja muzejpedagogam Valdim Ivaņinokam par izzinošo, saistošo tiešsaistes nodarbību “Maskas medicīnā”, kas ieinteresēja skolēnus, par iespēju darboties arī praktiski!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce