Izglītojoša tiešsaistes nodarbība “Pieskāriens tēlniecībai”

telnieciba26. klašu skolēnu darbi. Apkopoja vizuālās mākslas skolotāja S. Patmalniece

Rēzeknes sākumskolas 2.a klases skolēniem 2021. gada 01. aprīlī (Google Meet platforma) un 6. klašu (Zoom platforma) skolēniem 2021.gada 06.aprīlī iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notika izglītojoša tiešsaistes  nodarbība “Pieskāriens tēlniecībai”, ko piedāvāja Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs.
Nodarbības ietvaros skolēni guva priekšstatu par tēlniecības veidu – medaļu mākslu kā patstāvīgu mākslas vērtību, iepazinās ar Latvijas medaļu mākslas vēsturi, vēroja māla medaļas izgatavošanas procesu, iepazina medaļu un monētu veidus Preiļu muzeja krājuma materiālos, izzināja medaļu stāstus – mākslinieku J. Pīgožņa un J. Strupuļa medaļas un tajās ietverto vēstījumu. Skolēni uzzināja par medaļām, kolekcijas monētām un to tapšanas procesu, apguva jēdzienus: plakete, averss, reverss, medaļas vai monētas modelis, iepazina atbilstošus muzeja krājuma priekšmetus un medaļmākslinieka J. Strupuļa izstādes “Atskats” darbus.
Nodarbības otrajā daļā skolēni tika aicināti izjust tēlnieka – medaļmākslinieka darbu un patstāvīgi veidot medaļas vai monētas plastisko modeli.
Evelīna: “Man ļoti patika izglītojošā nodarbība “Pieskāriens tēlniecībai”, tā bija interesanta. Es uzzināju vairāk par medaļām, to veidotājiem un paplašināju savas zināšanas par tēlniecību.”
Emīlija: “Man ļoti patika šī nodarbība, es uzzināju, kā veido māla plaketes, uzzināju par dažu medaļu, plakešu izcelšanos un vēsturi. Nodarbība bija ļoti interesanta un izzinoša!”
Liene: “Man ļoti patika Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs. Bija ļoti interesanti veidot medaļas. Es gribētu tur aizbraukt kopā ar savu ģimeni.”
Paldies Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja muzejpedagoģei Silvijai Ivanovskai par izzinošo, interesanto, aizraujošo tiešsaistes nodarbību “Pieskāriens tēlniecībai”!
Paldies Rēzeknes sākumskolas iniciatīvas „Latvijas skolas soma” koordinatorei Gunitai Ozoliņai, Rēzeknes sākumskolas 2.a klases audzinātājai Ingai Rudzītei, 6.klašu audzinātājām: Inetai Madžulei, Ivetai Maizikai, Inesei Zutei, vizuālās mākslas skolotājai Svetlanai Patmalniecei un 2a., 6. klašu skolēniem par sadarbību!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce