Muzejpedagoģiskā nodarbība “Zemes dzīļu noslēpumi” Latgales kultūrvēstures muzejā

zemes_dziles_4m

Rēzeknes sākumskolas 4.m klases skolēni 2022. gada 15.novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko programmu „Zemes dzīļu noslēpumi”. Nodarbības laikā skolēni padziļināja zināšanas par vēsturi, kultūrvēsturi, mācījās izprast, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties pret vidi, iepazinās gan ar 1980.–1983. gada arheoloģiskajos izrakumos atrastajām senlietām, gan ar arheoloģisko izrakumu materiāliem, kas iegūti Rēzeknes viduslaiku pilskalna aizsardzības zonā 2010.gada pirms Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs“ celtniecības. Praktiski darbojoties grupās, skolēni noskaidroja, ko var atrast zemes dzīlēs un cik liela nozīme senvēstures pētīšanā, senču sadzīves izzināšanā ir arheoloģiskajiem izrakumiem. Uzzināja, kas ir arheoloģija, iejutās arheologa lomā, izrokot no smiltīm dažādus vēsturiskus priekšmetus. Skolēni izzināja, kā tiek veikti izrakumi – rūpīga, saudzīga zemes virskārtas noņemšana, izmantojot nelielus darbarīkus, lai priekšlaicīgi nesabojāt iespējamos atradumus. Skolēni uzzināja, ka rakšanas darbi izrakumu vietā beidzās tikai tad, kad ir sasniegts zemes slānis, kurā nevar novērot cilvēka darbības pēdas. Skolēni saudzīgi, ar speciālu otiņu no priekšmetiem notīrīja smiltis un izrakumos atklāja sena dzīvnieka galvaskausu, seno gludekli, māla lauskas, ogles, dzintaru, dzīvnieku zobus u.c. Pētīja senās vēstures liecības un iztēlojās, kā kādreiz dzīvojuši cilvēki, analizēja atradumus un izvērtēja.
Samanta: “Man patika, ka mūs sadalīja komandās, kur katra komanda meklēja izrakumos vēstures liecības, tad iztēlojāmies un stāstījām par atrastiem priekšmetiem, par cilvēkiem, viņu nodarbošanās, jo tas bija atkarīgs no izrakumos atrastā.
Žaklīna: “Man ļoti patika Latgales kultūrvēstures muzejā, kur kļuvām par arheologiem un meklējām senlietas!”
Vlada: “Man patika meklēt dažādas vēstures liecības, taču visvairāk patika, ka mūsu komanda izrakumos atrada sena dzīvnieka galvaskausu.”
Reičela: “Man ļoti patika, ka mēs ar klasi visi kopā devāmies uz muzejpedagoģisko nodarbību “Zemes dzīļu noslēpumi”. Patika, ka uzzinājām daudz ko jaunu par vēsturi, par arheoloģiju.”
Alīna: “Latgales kultūrvēstures muzejā muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Zemes dzīļu noslēpumi” bija ļoti interesanti un man patika apskatīt muzeju, kopā ar klases biedriem darboties, pavadīt laiku un uzzināt daudz ko jaunu.”
Elīze: “Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” muzejpedagoģiskajā programmā „Zemes dzīļu noslēpumi” bija ļoti interesanti un aizraujoši.”
Estere Paula: “Man ļoti patika Latgales Kultūrvēstures muzejā. Mēs atradām daudzas senās lietas smiltīs. Tas bija ļoti interesanti un aizraujoši, vēlme bija turpināt izrakumus un uzzināt, ko vēl atradīsim un kas tas būs!”
Paldies muzejpedagoģei par izzinošo stāstījumu, par aktīvu, interesanto, noslēpumaino darbošanos, kur skolēniem bija iespēja rūpīgi un mērķtiecīgi izzināt, analizēt un izvērtēt!

Rēzeknes sākumskola
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce