Paldies aktīvākajiem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” lasītājiem/ekspertiem

Rēzeknes sākumskolas bibliotēka ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātajā un kopš 2001. gada īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”. Bērni, jaunieši un vecāki, kuri iesaistījās žūrijas darbā, kļuva par grāmatu ekspertiem – lasīja, vērtēja un vērtēs jaunākās grāmatas, kas ir īpaši izvēlētas šai programmai.

Notiek elektronisko anketu pildīšana par interesantākajām grāmatām. Anketas nonāks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, kur tās tiks saskaitītas, analizētas, veidots tops par populārākajām grāmatām.

Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem, jo mācību gada sākumā Rēzeknes sākumskolai tika dāvināts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” grāmatu komplekts lasītprasmes attīstīšanai. Grāmatu – mācību līdzekļu kolekcija, ko sagatavoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā, sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku, kā arī balviņas – atstarotāji “Lasi un staro!” un pierakstu blociņi “Lasītāja piezīmes!”

Aktīvākie “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” lasītāji/eksperti 2022.gada 22.decembrī tika aicināti uz pasākumu Rēzeknes sākumskolas bibliotēkā, kur no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem saņēma balviņu, kā arī Rēzeknes sākumskolas Pateicību un saldo balviņu par aktīvu “Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrija 2022” grāmatu lasīšanu/ novērtēšanu.

Lai ikvienam lasītprieks tikai pieaug!

Rēzeknes sākumskolas

 bibliotekāre/ skolotāja  Inta Lāce

zurija_1 zurija_2