Paldies aktīvākajiem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” lasītājiem/ekspertiem

Rēzeknes sākumskolas bibliotēka ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātajā un kopš 2001. gada īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”. Bērni, jaunieši un vecāki, kuri iesaistījās žūrijas darbā, kļuva par grāmatu ekspertiem – lasīja, vērtēja jaunākās grāmatas, kas ir īpaši izvēlētas šai programmai. Notika elektronisko anketu pildīšana par interesantākajām grāmatām. Anketas nonāca Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, kur tās tiks saskaitītas, analizētas, veidots tops par populārākajām grāmatām.

Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem, jo mācību gada sākumā Rēzeknes sākumskolai tika dāvināts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” grāmatu komplekts lasītprasmes attīstīšanai. Grāmatu – mācību līdzekļu kolekcija, ko sagatavoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā, sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku, kā arī balviņas – pildspalvas.

Rēzeknes sākumskolā Draudzības dienā (14. februāris) aktīvākie “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” lasītāji/eksperti saņēma balviņu – pildspalvu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperts”, ko iepriekš sarūpēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvji, kā arī Rēzeknes sākumskolas Pateicību un saldo balviņu par aktīvu “Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrija 2023” grāmatu lasīšanu/ novērtēšanu.

Lai ikvienam lasītprieks tikai pieaug!

bernu_jauniesu_vecaku_zurija_2023 

Skolas bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

Skolas vadības komanda