Rēzeknes sākumskolā arī attālināto mācību laikā tiek īstenoti atbalsta personāla – psihologa atbalsta pasākumi skolēniem, vecākiem un skolotājiem

logo_pulcini_projektsRēzeknes sākumskolā 2020./2021. mācību gadā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta 2.posma īstenošana “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta ietvaros tiek īstenotas divas jomas: Multidisciplinārā joma, STEM un vides joma. Tiek īstenoti arī atbalsta pasākumi Rēzeknes sākumskolā, ko nodrošina atbalsta personāls: pedagoga palīgs (1.-4.klase), logopēds (1.-3.klase) un psihologs (1.-6. klase).

Rēzeknes sākumskolā atbalsta personāls-psihologs attālināto mācību laikā nodrošina konsultācijas, emocionālu atbalstu skolēniem, skolēnu vecākiem un skolotājiem, vada klasēm nodarbības tiešsaistes stundās “Kā palīdzēt sev justies labāk, ja ir stress?” Sniedz ieteikumus attālinātās mācīšanās laikā skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem, individuālu atbalstu. Veic anketēšanu, izpētes datu apstrādi un analīzi.
Rēzeknes sākumskolā atbalsta personāls-psihologs 2021.gada 15.martā vadīja tiešsaistes semināru (Zoom sanāksme) skolēnu vecākiem “Kā atbalstīt savu bērnu attālināto mācību laikā?” Seminārā tika runāts par tādām tēmām: kā pandēmija ietekmē mūsu dzīvi, kas rada stresu, par sadarbību: skolēns-skolotājs-vecāks, kā radīt drošības izjūtu bērnam, rūpēties pašiem par savu labsajūtu (psihisko un fizisko veselību), par prioritāšu plānošanu, miegu, miega kvalitāti, regulāru ēšanu, fiziskām aktivitātēm, radošām aktivitātēm/ pašizpausmi, laiku atpūtai, par komunikāciju ar citiem/ laiku vienatnē, sakārtotu vidi mājās, rūpēm par savu izskatu, miera un labsajūtas aktivitātēm, efektīva distresa pārvarēšanas metodēm, kā radīt drošības izjūtu bērnam, interneta atkarības simptomiem. Analizēti gan vecāku aptaujas rezultāti, gan skolēnu aptaujas rezultāti par viedierīču lietošanas paradumiem: tika sniegti ieteikumi vecākiem interneta atkarības pārvarēšanā skolēniem, Plisko A. (2020) pētījuma atziņas, kā pārvarēt atkarību no viedierīcēm (ieteikumi bērniem), līdzjūtība pret sevi, kā sagatavot bērna datoru un viedierīces drošākām  mācībām  tiešsaistē.

Paldies Rēzeknes sākumskolas psihologam par atbalsta pasākumiem skolēniem, vecākiem un skolotājiem!

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM: 8.3.2. – Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce