Rēzeknes sākumskolā Latvijas patriotiskajā mēnesī

             WhatsApp Image 2021-11-16 at 20.13.07

Sēsties, saulīte, dimanta krēslā,
Valdi pār Latvijas pakalniem brīviem.
Sēsties, saulīte, skaidrības kalnā,
Aizdzen miglu no birzīm un druvām,
Susini purvus, susini dangas,
Rādi tautai skaidrības ceļu.

/Kārlis Skalbe/


Rēzeknes sākumskolā Latvijas patriotiskajā mēnesī – novembrī valdīja svētku noskaņa! To radīja ne tikai izrotātās klases, foajē, aktu zāle, kuras skolēni, klašu audzinātājas un skolas māksliniece bija izdekorējuši par godu mūsu Latvijas 103. dzimšanas dienai, taču Latvijas svētki skolā tika akcentēti ikvienā mācību priekšmetā, klases stundā, Rēzeknes sākumskolas direktores Ilonas Stramkales uzrunā u.c. Notika jauniešu iniciatīva “Latvija notīs” un muzejpedagoģiskā tiešsaistes nodarbība “Ko Tu zini par Latviju?” (iniciatīva “Latvijas skolas soma”).
Kopīgi un individuāli paveiktais atspoguļojās tēmas “Sarkanbaltsarkanais spēks manī” veltītajās skolēnu radošo darbu izstādēs, kas apskatāmas klašu kabinetos un skolas gaiteņos –  sarkanbaltsarkano origami putniņu vēlējums Latvijai, kolāža – Latvijas kontūra, loto par Latviju, digitālajā foto izstāde “Mana dzimtā puse”.
Patriotiskā mēneša ietvaros tika īstenota jauniešu iniciatīva ”Latvija notīs” (projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”). Iniciatīva skolēniem  deva iespēju plašāk iepazīties ar latviešu tautas mūziku, mūzikas žanriem. Tika organizēts virtuālais erudīcijas konkurss: tautasdziesmas novados, Latvijas mūzikas personības u.c. Dalībnieki savu piederību Latvijai, novadam, skolai apliecināja arī vienojoties latviešu tautasdziesmā “Skaista, skaista tēvu zeme”. Skolēni iepazina latviešu tautasdziesmas Latvijas novados, dziedot, izzinot un veidojot 3D projektu/ gleznu “Sarkanbaltsarkanais spēks manī”.
Rēzeknes sākumskolā pirmssvētku dienā notika svinīgā klases stunda “Sarkanbaltsarkanais spēks manī” – ierakstā skolēni vēroja direktores Ilonas Stramkales uzrunu, kopīgi dziedāja mūsu valsts himnu “Dievs, svētī Latviju”, tad norisinājās skolas vadības, pedagogu izstrādātais virtuālais konkurss par Latviju un zibakcija latviešu tautas dziesmas dziedāšanā “Skaista, skaista tēvu zeme” u.c.
Muzejpedagoģiskā tiešsaistes nodarbībā (Zoom vide) “Ko Tu zini par Latviju?” (“Latvijas skolas soma”) 5.klases un 6.m klases skolēni tika iepazīstināti ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas tēmu “Sarkanbalsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē” un “Cēsis Latvijas brīvības cīņās”, un nodarbības otrajā daļā skolēni tika iesaisti erudīcijas spēlē. Skolēnu atziņas:
Andželika: “Muzejpedagoģe ļoti interesanti mācēja stāstīt, varētu teikt – brīnišķīgi spēja komunicēt ar mums. Ļoti labi, ka tika izspēlēta spēle Kahoot!”
Matīss: “Saturs bija plašs un interesants. Patika fotogrāfijas, kas ļāva labāk izprast stāstīto. Nodarbības vadītāja ieinteresēja.”
Paldies direktorei Ilonai Stramkalei, vadības un atbalsta komandai, skolotājiem Svetlanai Bilinskai, Jānim Veļičko, Ivetai Mičulei, Karolīnai Sjatkinai, Alisei Ārgulei par video filmiņas tapšanu, skolas māksliniecei Ilgai Uzulnikai par idejām un patriotisko noskaņas radīšanu skolas vides noformēšanā. Pateicība skolēniem, skolēnu vēcākiem un skolotājai Svetlanai Patmalniecei par digitālās foto izstādes tapšanu. Skolēnu līdzpārvaldei par aktīvu līdzdalību, filmējot digitālos apsveikumus pedagogiem un darbiniekiem!
Paldies Cēsu Vēstures un mākslas muzeja muzejpedagoģei Evitai Muceniecei par izzinošo, aizraujošo, interesanto un radošo nodarbību!
Lai skaisti svētki mūsu Latvijai!

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”

Rēzeknes sākumskolas
direktores vietniece audzināšanas jomā
Gunita Ozoliņa
Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja
Inta Lāce