RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ MATEMĀTIKAS POPULARIZĒŠANAI ĪSTENOTA JAUNIEŠU INICIATĪVA “SKAITĻU KARUSELIS”

TU VARI VAIRĀK, NEKĀ TU DOMĀ – IEMĀCIES DAROT!

attels1Rēzeknes sākumskolas jauniešu neformālā grupa jau 5. gadu aktīvi iesaistās Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC „Zeimuļs” konkursā par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas skolēniem dod iespēju sevi apliecināt aktīvā līdzdarbībā un jaunu prasmju apguvē.
2020.gada 15.oktobrī Rēzeknes sākumskolas skolēnu līdzpārvaldes skolēni īstenoja jauniešu iniciatīvu „Skaitļu karuselis” ar mērķi, uzlabot skolēnu matemātikas pamatprasmes, demonstrēt tās pielietojamību un saistību ar reālo dzīvi. Inicatīvas projekts ir pašu jauniešu radīta, veidota un dzīvē realizēta ideja, kurā ikviens 5.- 6.klašu skolēns varēja pārbaudītAttels2 savas matemātikas un loģiskās domāšanas prasmes.
Katrā stacijā izglītojamie risināja arvien sarežģītākus uzdevumus, kuri prasīja ne vien zināšanas, bet arī radošo domāšanu. Matemātikas uzdevumi un spēles veicināja izpratni, kā ikdienā matemātikas zināšanas noder skolotājam, uzņēmējam, arhitektam, dizaineram, inženierim, pavāram un citiem profesiju pārstāvjiem. Risināja matemātikas uzdevumus dažādās nestandarta situācijās.

Paldies 5. -6. klašu izglītojamajiem par aktīvu, aizrautīgu, ieinteresētu līdzdalību jauniešu iniciatīvā “Skaitļu karuselis”.
Pateicamies pasākuma iniciatoriem skolēnu līdzpārvaldes dalībniekiem  un skolotājiem: S. Studenai, M. Šveiderei, A. Ārgulei, Z. Bogdanovai, Ā. Melnei par iniciatīvas īstenošanu.

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece
izglītības (audzināšanas jomā)
Gunita Ozoliņa
Foto: G. Ozoliņa, I.Madžule, I.Zute