RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ PROGRAMMAS “LATVIJAS SKOLAS SOMA” IETVAROS VIESOJĀS FOLKLORAS VĪRU KOPA “VILKI”

SKOLAS

Novembris ir  Latvijas Valsts svētku mēnesis. Svētku nedēļas ietvaros Rēzeknes sākumskolā 2023.gada 13.novembrī viesojās folkloras vīru kopa “Vilki”.   Koncertlekcijas laikā izglītojamie iepazina latviešu karavīru dziesmas ar attiecīgā laika mūzikas instrumentiem (kokles, ģīgas, dūkas, bungas, stabules, harmonikas, ģitāra, cītara, mandolīna, akordeons), kuras mijas ar vēsturiskiem stāstījumiem par karavīra apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kultūras un atpūtas dzīvi. Papildu stāstījumiem un dziesmām tika demonstrēti gan arheoloģiskā materiāla atdarinājumu tuvplāni, gan 20. gadsimta latviešu karavīra gaitas fotoattēlos.

Rēzeknes sākumskolā minētā koncertlekcija bija viena no Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītajiem pasākumiem.

2.klases skolēnu atsauksmes: “ Paldies, ka viesojāties Rēzeknes sākumskolā – mums ļoti patika dziesmas, Jūsu apģērbs – iepazinām dažādus mūzikas instrumentus un karavīru dziesmas.”

Evelīna: “Es uzzināju, kas ir karavīru dziesmas. Paldies par skaisto mūziku!”

Māra: “Man patika skaistās dziesmas. Paldies par izcilo koncertu!”

Ance: “Paldies par enerģiju! Iepazinu mūzikas instrumentus.”

Vilki_1 Vilki_2

Paldies folkloras vīru kopai “Vilki” par latviskās identitātes stiprināšanu,  caurvijot kultūrvēsturisko stāstu!

Paldies par dāvinājumu Rēzeknes sākumskolai – grāmatu: Balcers, Andris “Pulcējaties zem latviešu karogiem!”

 

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece

Gunita Ozoliņa