Rēzeknes sākumskolas skolēni patriotiskajā mēnesī Latgales Kultūrvēstures muzejā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklē muzejpedagoģisko nodarbību

SKOLAS

Rēzeknes sākumskolas 5.m klases skolēni 2023.gada 14.novembrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību “Satikšanās Rozes pilsētā”. Skolēni novembrī – patriotiskajā mēnesī padziļināja zināšanas par savu pilsētu, novadu, par savu Latviju! Latgales Kultūrvēstures muzejā, nākot vienā no ekspozīciju zālēm “Pāri slieksnim”, var izlasīt sekojošo: “Latvija ir mūsu mājas. Katrai mājai ir pamati un slieksnis. Pieņemot, ka Latvijas zeme (trīs vēsturiskie novadi) ir šīs mājas pamati, tad Pirmais Latgales kongress 1917. gada 26.-27. aprīlī (p.v.st.) ir kā slieksnis, kurš jāpārkāpj, lai tiktu mājā – Latvijā.”

Skolēni ekspozīcijā “Rēzekne laikmetu griežos” apskatīja vizuālos, lietiskos, rakstītos u.c. avotus, kas stāsta par Rēzeknes septiņu gadsimtu vēsturi un kur var rast atbildi jautājumam “Kas ir Roze?”, taču tad sekoja pārgājiens un aktivitātē, kur skolēni uzzināja, kādas pārmaiņas laika gaitā piedzīvojusi septiņu pakalnu pilsēta Rēzekne, kā senatnīgais mijas ar mūsdienīgo. Tika aplūkotas pilsētas ielas, pilsētas arhitektūra, Latgales atbrīvošanas piemineklis “Vienoti Latvijai” jeb “Latgales Māra.” Skolēni uzzināja par pieminekļa vēsturi.

Dmitrijs: “Es muzejā uzzināju, ka Pirmā Latgales kongresa pirmā diena noritēja kinoteātrī “Diana”, otrā tur, kur šobrīd atrodas Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola. Pēc fotogrāfijām patika meklēt arī senās ēkas pilsētā.”

Anastasija: “Man patika, ka devāmies pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” un uzzinājām, kādas figūras veido pieminekļa kompozīciju: ķēžu rāvējs, ceļos noslīgusi tautu meita un stāvoša meitene ar krustu rokā.”

Estere Paula: “Man ļoti patika muzejpedagoģiskā nodarbība, patika aktīvā darbošanās pilsētā, ēku meklēšana. Uzzināju, kāpēc un kāpēc ir tikai viena fotogrāfija no Neatkarīgas Latvijas valsts proklamēšanas dienas – 1918. gada 18. novembra.”

Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģiem par izzinošo, radošo, patriotisko nodarbību “Satikšanās Rozes pilsētā”! Paldies muzejpedagogiem par dāvinājumu – pašgatavoto rozi, ko dāvināja skolēniem!

bilde1 bilde2

Rēzeknes sākumskolas

bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce