Rēzeknes sākumskolā tiek noslēgts ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

11

Rēzeknes sākumskolā tiek noslēgts ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – ESF projekts).

Rēzeknes sākumskola kopš 2017.gada rudens uzsāka īstenot ESF projektu, kura mērķis bija uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

ESF projekta laikā tika īstenoti daudzveidīgi karjeras atbalsta pasākumi – meistarklases, darbnīcas, mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, lekcijas u.c., tika piedāvātas pedagoga karjeras konsultanta individuālās konsultācijas un grupu nodarbības, tika veidota sadarbība ar uzņēmumiem un atlasīta, izplatīta informācija par karjeras atbalsta un attīstības jautājumiem.

ESF projekts ir sniedzis iespēju pēdējo 3 gadu laikā izveidot vienotu karjeras atbalsta sistēmu Rēzeknes sākumskolā, kuru kopā ar minētās iestādes administrāciju un klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem skolā īstenoja projekta ietvaros strādājošais pedagogs karjeras konsultants.

Karjeras atbalsta ietvaros Rēzeknes sākumskolā karjeras konsultants ir piedāvājis 36 karjeras atbalsta pasākumus par projekta izmaksām, 84 grupu nodarbības, 7 individuālās karjeras konsultācijas, turklāt regulāri atjaunojis informāciju par karjeras atbalsta pasākumiem skolā un ārpus tās.

Rēzeknes sākumskolai ir izveidojusies sadarbība ar tādiem uzņēmumiem kā SIA “Rēzeknes satiksme”, SIA “Zeize”, SIA “LaPizza”, SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, privātpersonām kinologu Valdi Bikovsku, dejotāju/horeogrāfi Liānu Merņaku u.c., kas ir snieguši savu ieguldījumu izglītojamo iepazīstināšanai ar darba un profesiju pasauli, piedāvājot karjeras atbalsta pasākumus savos uzņēmumos klātienē un/vai lekciju veidā personīgi izglītības iestādē.

ESF projekta darbības laikā ir saņemtas neskaitāmas pozitīvas atsauksmes par rīkotajiem karjeras atbalsta pasākumiem no pašiem izglītojamajiem, skolēni ir iepazinušies ar tādām profesijām kā konditors, metinātājs, automehāniķis, kinologs, biļešu kontrolieris, lauksaimnieks, dejotājs, datordizaineris un daudzām jo daudzām citām profesijām.

ESF projekta darbība skolā tiek pārtraukta ar 2020.gada 31.augustu, taču pedagogs karjeras konsultants savu darbību Rēzeknes sākumskolā turpinās un uzsvaru liks uz vēl ciešāku sadarbību ar skolas pedagoģiem, piedāvās mērķētus pasākumus īstenojot uz izglītojamiem vērstu individuālu pieeju, nodrošinot individuālas un grupu karjeras konsultācijas/nodarbības, veicinās karjeras izglītības integrāciju pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

Rēzeknes sākumskolas
pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga