Olimpiskā sporta diena 2020

152020./2021. mācību gads iesācies ne vien ar pakāpenisku, pēctecīgu pārmaiņu īstenošanu mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā visā Latvijā,  bet arī ar lielu aizrautību un sportiskām aktivitātēm mūsu skolā.

Latvijas “Olimpiskās dienas 2020” ietvaros 16. septembrī notika Olimpiskā sporta diena sākumskolā, kas  bija veltīta fiziskām aktivitātēm, sportiskā gara, draudzības un  klases kolektīva saliedēšanā.

Paldies visiem skolēniem, klašu audzinātājiem par aktīvu līdzdalību, kopīgiem startiem, saulaino noskaņojumu.

Paldies Olimpiskās dienas organizatoriem: sporta skolotājiem Gunitai Ozoliņai, Raitim Brokam, jauniešu līdzpārvaldes 6.klašu skolniecēm, vadības un atbalsta komandai.

Būsim sportiski, būsim aktīvi, būsim veseli!