Rēzeknes sākumskolas skolēni Daugavpils teātrī apmeklē izrādi “Spreideits”

latvijas_skolas_soma_logo_inverss_0(1)

Rēzeknes sākumskolas 2.d klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2023. gada martā Daugavpils teātrī apmeklēja izrādi “Spreideits”. Annas Brigaderes pasaku luga Daugavpils teātrī tika izspēlēta latgaliski. Skolēni redzēja, uzzināja un izjuta, kā Sprīdītis bēga no sūrā darba un pamātes brāzieniem, kā viņš devās plašajā pasaulē meklēt savu Laimes zemi, kur ceļā sastapa gan Meža māti, Vēja māti, cīnījās ar lielo Lutausi, Sīkstuli… Taču pēc visiem pārbaudījumiem viņš saprata, ka ne bagātība, ne daiļā princese nespēj viņam dāvāt meklēto laimi, to var dāvāt tikai dzimtās mājas, līdzcilvēki, tāpēc nonāca pie atziņas, ka nekur nav tik labi kā mājās.

Ieva: “Mani iepriecināja, ka biju teātrī, jo tā bija pirmā teātra izrāde, ko es apmeklēju. Bija ļoti interesanti un jautri!”

Eva Emīlija: “Teātrī bija ļoti skaisti, es iemācījos dažus latgaliskos vārdus.”

Kristers: “Mani iepriecināja izrāde. Bija ļoti interesants tēls – Sprīdītis.”

Lelde: “Mani iepriecināja teātra izrāde “Spreideits.” Patika tēli – Vēja māte, Meža māte, Sprīdītis, ķēniņš u.c.”

Alise: “Teātris bija pamācošs. Es sapratu, ka jāklausa vecākus un jāciena arī mantas, ko viņi iedot, noderēs.”

Agate Krista: “Mani iepriecināja, ka apmeklēju Daugavpils teātri. Man ļoti patikā, kā izrādē tēloja aktieri.”

Ričards: “Mani iepriecināja, ka ar klasi apmeklējām teātri, jo izrāde bija jautra un smieklīga, bija fantastiski aktieri.”

Paldies Daugavpils teātra māksliniekiem par piedzīvojumiem bagāto un aizraujošo izrādi “Spreideits”!

   Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

2_d_klase