SVĒTKI 1.KLAŠU SKOLĒNIEM “KO TU PROTI PIRMKLASNIEK?”

1_1

Ko tu proti, pirmklasniek?”- jautājums, kuru uzdodam pirmklasniekiem, jo  pagājuši vairāki mēneši, kopš 1.klašu skolēni uzsāka savas skolas gaitas.  14.aprīlī Rēzeknes sākumskolā tika organizēti svētki   pirmklasniekiem ar dažāda veida aktivitātēm. Bērniem bija iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas, aktivitāti, pildot uzdevumus matemātikā, dabaszinībās, latviešu un angļu valodā. Bērni ar aizrautību pārvarēja gan paralēlklašu, gan skolas direktores izaicinājumus. Var droši teikt, ka Rēzeknes sākumskolas pirmklasnieki prot sadarboties grupā, ir aktīvi, enerģiski, zinātkāri un mācās ar prieku. Lepojamies!

Mūsu svētkos aktīvi līdzdarbojās čaklās bites un 1.klašu skolēnu vecāki. Vecāki arī pieņēma izaicinājuma uzdevumu no saviem bērniem un veiksmīgi ar to tika galā.

Dienas noslēgumā skolēniem bija iespēja baudīt “Latvija skolas somas” piedāvāto koncertuzvedumu “Sprādziens mūzikā” .

Rēzeknes sākumskolas skolotāja Ruta Silicka

Foto galerija Attēlu rezultāti vaicājumam “emoji camera black and white”