„Informatīvā stunda Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā” Rēzeknes sākumskolas 6.klašu izglītojamajiem

278462331_3050621941915855_3529145818126735496_nPavisam drīz 6.klašu skolēniem kopā ar vecākiem būs jāpieņem lēmums par turpmāko izglītības iestādi. Lai atvieglotu šo izvēli, 6.klašu izglītojamajiem 2022. gada 26.aprīlī bija iespēja piedalīties  pasākumā “Informatīvā stunda Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā”.

Minētā pasākuma ietvaros skolēni devās uz Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju, kur izglītojamie piedalījās nelielā ekskursijā pa izglītības iestādes telpām un klausījās informāciju par mācību procesa organizāciju konkrētajā izglītības iestādē, uzņemšanas nosacījumiem un citu saistošo informāciju.

Direktora vietniece izglītības jomā Sandra Drelinga sniedza izsmeļošu informāciju par mācību priekšmetiem, kas būs jāapgūst turpmākajos mācību gados, par uzņemšanas nosacījumiem un konkursa kārtību Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Arbidāne informēja par interešu izglītības piedāvājumu un notiekošajiem kultūras pasākumiem izglītības iestādē.

Savukārt, „Mini-pašpārvaldes” prezidents Mārtiņš Mikažāns un kultūras ministre Ance Bērziņa sniedza ieskatu skolēnu pašpārvaldē notiekošajā un aicināja topošos Rēzeknes sākumskolas absolventus būt aktīviem, piedalīties dažādos pasākumos un iesaistīties skolēnu pašpārvaldē.278464161_575786810279231_5692153820785803759_n

Košā saule kas aizvien biežāk ielūkojas mūsu acīs, liek apjaust, ka tuvojas laiks, kad 6.klases beidzējiem ir jāpieņem lēmums par savu turpmāko izglītības iegūšanu” (RV1Ģ pārstāvji).

Paldies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas vadības komandai, pedagogam karjeras konsultantam Tatjanai Pāžai un „Mini-pašpārvaldes” pārstāvjiem par sadarbību un iespēju klātienē 6.klašu skolēniem gūt priekšstatu par Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju.

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Sjatkina