„Absolventu veiksmes stāsts” 5.klašu skolēniem

2111Rēzeknes sākumskolā 5.klašu izglītojamajiem 28.aprīlī bija iespēja piedalīties pasākumā „Absolventu veiksmes stāsts”, kura laikā Rēzeknes sākumskolas absolventi, šobrīd Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas izglītojamie, kopā ar pedagogu karjeras konsultantu T.Pāžu  sniedza informāciju par mācību sasniegumu un motivācijas nozīmi karjeras attīstības procesā, to ietekmi uz karjeras izvēli, iestāšanos Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā.  Absolventi dalījās ar savu  pieredzi un ieteikumiem 5.klašu skolēniem viņu karjeras attīstībā.

 „Mini-pašpārvaldes” prezidents Mārtiņš Mikažāns un kultūras ministre Ance Bērziņa sniedza informāciju par skolēnu pašpārvaldes darbību, par interesantākajiem pasākumiem, piemēram, visu skolēnu iecienīto „Tūrisma diena”, kur visi skolēni dodas kopīgā pārgājienā, kurina ugunskuru un jauki pavada laiku, par piedalīšanos dažādos projektos, iniciatīvās, konkursos.

 Ance Bērziņa norādīja, ka „… pašpārvalde piedāvā citu veidu kā atpūsties un „atslēgties” no mācībām. Pavisam nesen es realizēju savu ideju, kur mēnesi vācām mantas  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērniem. Ģimnāzisti aktīvi piedalījās, un vēlāk mēs vedām mantas šiem bērniem, kas bija ļoti jauks un pozitīvs projekts, kur varējām palīdzēt citiem”.

„Mini-pašpārvaldes” prezidenta vietniece Nikola Princova dalījās ar savu pieredzi, pastāstīja par savu darbošanos pašpārvaldē – viņa šobrīd mācās 7.klasē, pirmo gadu Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā.22222

Ar Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju atbalstu esmu sasniegusi jau ļoti daudz. Darbojos kā pašpārvaldes prezidenta vietniece un esmu viena no dizaineriem kompānijā Redbubble. Šogad esmu atvērusi savu skolēnu mācību uzņēmumu – esmu viena no tā dibinātājām un esmu teikusi uzrunu Valsts prezidentam, piedalījos  debatēs ar Valsts prezidentu par Satversmes vērtībām Satversmes apstiprināšanas 100.gadadienā. Šo visu esmu sasniegusi viena mācību gada laikā un ticu, ka ikviens no Jums var sasniegt tikpat daudz. Šis ir laiks, kad es sapratu, ka vienkārši sēžot un sapņojot par kaut ko, tas reāli nepiepildīsies. Es aicinu Jūs visus uzdrīkstēties un būt aktīviem. Piedaloties dažādos konkursos un aktivitātēs Jūs būvējat savu karjeru un savu nākotni”.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants T.Pāža iepazīstināja skolēnus ar  konkrētās izglītības iestādes uzņemšanas nosacījumiem, prasmēm un iemaņām, kas tiek sagaidītas no topošajiem skolēniem,  karjeras attīstīšanas nozīmi jau sākumskolas posmā.

Paldies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas vadības komandai, pedagogam karjeras konsultantam Tatjanai Pāžai un „Mini-pašpārvaldes” pārstāvjiem par sadarbību un dalīšanos ar savu pieredzi.

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Sjatkina