Ludzas novada robotikas kauss 2022

lego

Rēzeknes sākumskolā ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 1.-4.klašu skolēniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības Robotikas pulciņa nodarbībās, kuras vada datorikas un sākumskolas skolotāja Laura Meščanova.  Nodarbībās skolēni darbojas ar LEGO Education WeDo 2.0 robotikas komplektu, kurš dod iespēju veidot dažādus robotu modeļus, izmantot sensorus, pielietot bezvadu tehnoloģiju robotu vadīšanai.

Šī gada 28.maijā Ludzas Kultūras namā notika lego robotikas sacensības “Ludzas novada robotikas kauss 2022”. Sacensību mērķis bija ieinteresēt, atsvaidzināt un uzlabot bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades zināšanas. Sacensībās bija 6 disciplīnas, starp kurām pirmo reizi Latvijā iekļautas arī WeDo2.0 divas disciplīnas. WeDo 2.0 discilīnās piedalījās 4 skolu pārstāvji, arī Rēzeknes sākumskolas interešu izglītības lego robotikas pulciņa dalībnieki.
Disciplīnā “Virves vilkšana”
1.vietu ieguva Helmuts Supe (3.a),
2.vietu – Karels Šķesters (2.a),
3.vietu – Adrians Pavlovs (2.d).
Disciplīnā “Gonkas”
2.vietu – Ruslans Zeļčs (2.a),
3.vietu – Helmuts Supe (3.a).

Rēzeknes sākumskolas skolotāja un
lego robotikas pulciņa vadītāja
Laura Meščanova