Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros izzinoša nodarbība “Apavu stāsti”

apavu_stRēzeknes sākumskolas 2.a klases skolēniem 2021. gada 28. maijā iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notika izzinoša tiešsaistes (Zoom platforma) nodarbība “Apavu stāsti”, ko piedāvāja Āra dzīves apmācības centrs “Pelēkais vilks”.
Nodarbībā skolēni uzzināja par visiem kolekcijas apaviem, ko piedāvāja Āra dzīves apmācības centrs “Pelēkais vilks”, par apaviem no 19.gs. otrās puses, cariskās Krievijas laikiem, Pirmā un Otrā pasaules kara laika, Latvijas Brīvības cīņām, Brīvvalsts laika un pēckara perioda, par vīriešu,  sieviešu,  bērnu,  amatnieku,  kavalēristu,  strādnieku,  zemnieku un  karavīru  apaviem. Tad skolēniem tika dota iespēja izvēlēties, kuru četru apavu stāstu skolēni vēlas dzirdēt. Nodarbības vadītājs skolēnus iesaistīja sarunā, tā mudinot ikvienu klātesošo domāt līdzi, uzdot jautājumus un meklēt atbildes.
Stāsti skolēniem likās aizraujoši, kas sniedza zināšanas, izpratni par Latvijas vēstures laikmetiem, kultūrvēsturi un vēsturisko mantojumu, uzzināja, kam apavi piederējuši, ko cilvēki apavus gatavojot un valkājot piedzīvojuši, redzējuši, kur piedalījušies, ko izjutuši, jo tie bija konkrētā laika posmā piederīgi, noderīgi un īpaši.

Paldies Āra dzīves apmācības centrs “Pelēkais vilks” nodarbības vadītājam par izzinošo, emocionālo, oriģinālo nodarbību “Apavu stāsti”, kas ļāva atklāt un redzēt mūsu zemes vēsturisko mantojumu!

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce