Karjeras nedēļa Rēzeknes sākumskolā

Rēzeknes sākumskolā no 2021.gada 11. līdz 15.oktobrim tika piedāvātas karjeras atbalsta aktivitātes “Karjeras nedēļa 2021” ietvaros, kuru jau devīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) sadarbībā ar partneriem reģionos.
06B50F17-6F17-4BB8-9F48-84CF4476EFB6 (1) (1)Neskatoties uz šībrīža situāciju valstī, ievērojot visus epidemioloģiskos nosacījumus, skolēniem tika piedāvāti sekojoši karjeras atbalsta pasākumi: 1.-6. klašu skolēni tika rosināti veikt pētījumu par savas klases skolēnu nākotnes profesijām un veidot kopīgu klases darbu izstādei “Par ko vēlas kļūt Rēzeknes sākumskolas skolēni?”, 6.m klase attālinātajā klases stundā uzdrīkstējās izmēģināt spēkus VIAA projekta piedāvātajā mācībstundā 7.-9. klašu skolēniem par programmēšanas radošo pusi, karjeras konsultants piedāvāja nodarbības 2.a,3.,4.a klasēs par profesiju daudzveidību un savas nākotnes profesijas izzināšanu.
Skolēnu veidotie  plakāti radošo darbu izstādei “Par ko vēlas kļūt Rēzeknes sākumskolas skolēni?” ir tapuši radoši, daudzveidīgi un krāšņi  noformēti. Populārākās nākotnes profesijas skolēnu vidū ir programmētājs, blogeris, frizieris, sportists, interjera dizaineris, zobārsts, mākslinieks, kareivis, ārsts u.c.  Radošā darba ietvaros skolēni ir attīstījuši sadarbības prasmes, ir rosināti pētīt un domāt par savu nākotnes profesiju.
Izstāde ir izvietota Rēzeknes sākumskolas 1.stāvā, foajē ,uz “linu sienas”.
Karjeras nedēļas ietvaros 6.m klase attālinātajā mācību procesā ir piedalījusies un izmēģinājusi spēkus programmēšanas mācībstundā Learn IT programmēšanas skolas pasniedzējas vadībā, kā rezultātā skolēni programmējot ir veidojuši savus radošos darbus, guvuši ieskatu par programmēšanas pamatprincipiem un vai šāds darbs nākotnē saistītu pašu skolēnu.
Karjeras nedēļas ietvaros arī vecākiem tika piedāvāts karjeras atbalsta pasākums – tiešsaistes249235418_280760324052235_7290320023942592086_n (1) diskusija vecākiem / ģimenes locekļiem par tēmu „Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?” ( šobrīd ir pieejams tās ieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=ygiQV5OQN_0 ), kur karjeras atbalsta speciālisti, sabiedrībā zināmi vecāki un psihologs pārrunāja,  kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā tas vēlāk var ietekmēt jauniešu karjeras izvēli un kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.
Pedagogs karjeras konsultants K.Sjatkina izsaka pateicību klašu audzinātājām un vadības komandai par sadarbību un atbalstu minēto aktivitāšu norisē.

Rēzeknes sākumskolas
pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Sjatkina